100 príkladov uvítacích správ WhatsApp Business rýchlej odpovede (Kopírovať teraz!)

V dnešnom uponáhľanom svete podnikania je efektívna komunikácia kľúčom k poskytovaniu skvelých služieb zákazníkom. WhatsApp Business je výkonný nástroj, ktorý môže firmám pomôcť zostať v kontakte so svojimi zákazníkmi, rýchlo reagovať na ich potreby a budovať silné vzťahy.

V tomto blogovom príspevku sme zostavili zoznam 100 príkladov uvítacích správ WhatsApp Business s rýchlou odpoveďou, ktoré pomáhajú firmám poskytovať skvelé služby zákazníkom, zlepšovať spokojnosť zákazníkov a budovať silné vzťahy so svojimi zákazníkmi.

Správy sú kategorizované podľa zákazníckeho servisu, pomoci pri nákupe, rezervácií, technickej podpory, správy účtov, marketingu, finančných služieb, ľudských zdrojov, IT podpory, právnych služieb, logistiky, prevádzky, projektového manažmentu, zabezpečenia kvality, predaja, riadenia dodávateľského reťazca, dopravy a skladovanie medzi inými odvetviami.

Pomocou týchto príkladov môžu podniky jednoducho komunikovať so svojimi zákazníkmi a poskytovať rýchle a efektívne služby zákazníkom.

Šablóny rýchlej odpovede WhatsApp Business

Každá správa je relevantná, pretože oslovuje špecifické potreby zákazníkov a ponúka pomoc zdvorilým a profesionálnym spôsobom, čím ukazuje odhodlanie firmy k spokojnosti zákazníkov a ochotu vyhovieť ich potrebám.

Správy tiež vyjadrujú vďačnosť za kontakt so zákazníkom a otvárajú priamu komunikačnú líniu, povzbudzujúc zákazníkov, aby sa podelili o svoje potreby, a preukazujú flexibilitu a ochotu podniku prispôsobiť sa.

Zákaznícky servis

 1. “Dobré ráno! Ako ti dnes môžeme pomôcť?”

Rýchla odpoveď WhatsApp Business uvedená vyššie víta zákazníka priateľským a profesionálnym spôsobom a okamžite ponúka pomoc, čím ukazuje ochotu firmy pomôcť.

 1. “Ahoj! Ako vám dnes môžeme pomôcť s nákupom?“

Táto automatická správa potvrdzuje špecifickú potrebu zákazníka, ktorým je uskutočnenie nákupu, a ponúka s ním pomoc, čím ukazuje záväzok podniku k spokojnosti zákazníka.

 1. „Ďakujem, že ste nás oslovili! Ako vám môžeme pomôcť?”

Táto správa je relevantná, pretože vyjadruje vďaku za kontakt so zákazníkom a ponúka pomoc, pričom vyjadruje ocenenie firmy za zapojenie zákazníka.

 1. „Čo pre vás môžeme dnes urobiť? Dajte nám vedieť!”

Táto správa otvára priamu komunikáciu so zákazníkom a povzbudzuje ich, aby sa podelili o svoje potreby, pričom ukazuje flexibilitu podniku a ochotu prispôsobiť sa.

 1. „Vitajte! Ako môžeme zlepšiť vaše skúsenosti s nami?“

Toto posolstvo je relevantné, pretože srdečne pozdravuje zákazníka a prejavuje skutočný záujem o zlepšenie jeho skúseností, čím ukazuje záväzok podniku k spokojnosti zákazníka.

 1. “Ahoj! Ako vám môžeme pomôcť s vašou objednávkou?”
 2. “Dobrý deň! Ako vám môžeme pomôcť s vaším produktom?
 3. „Hej! Ako vám môžeme pomôcť s vašimi službami?”
 4. „Čo pre vás môžeme dnes urobiť? Dajte nám vedieť!”
 5. “Dobrý večer! Ako vám môžeme pomôcť s vašou otázkou?”
Čítať:  TikTok: Ako zapnúť priame správy v systéme Android & iPhone

Pomoc pri nákupe

 1. “Ahoj! Ako vám môžeme pomôcť s nákupom?”
 2. „Ďakujem, že ste nás oslovili! Ako vám môžeme pomôcť s vašou objednávkou?”
 3. „Vitajte! Ako vám môžeme pomôcť s vašou žiadosťou?”
 4. “Ahoj! Ako vám môžeme pomôcť s rezerváciou?”
 5. “Dobré ráno! Ako vám môžeme pomôcť s rezerváciou?”
 6. “Ahoj! Ako vám môžeme pomôcť s nákupom?”
 7. „Ďakujem, že ste nás oslovili! Ako vám môžeme pomôcť s vašou objednávkou?”
 8. „Čo pre vás môžeme dnes urobiť? Dajte nám vedieť!”
 9. “Dobrý deň! Ako vám môžeme pomôcť s vaším produktom?
 10. „Hej! Ako vám môžeme pomôcť s vašou službou?”

Dotazy na rezervácie

 1. “Dobrý večer! Ako vám môžeme pomôcť s vašou otázkou?”
 2. “Ahoj! Ako vám môžeme pomôcť s rezerváciou?”
 3. „Ďakujem, že ste nás oslovili! Ako vám môžeme pomôcť s vašou otázkou?”
 4. „Vitajte! Ako vám môžeme pomôcť s vašou žiadosťou?”
 5. “Ahoj! Ako vám môžeme pomôcť s rezerváciou?”
 6. “Dobré ráno! Ako vám môžeme pomôcť s rezerváciou?”
 7. “Ahoj! Ako vám môžeme pomôcť s nákupom?”
 8. „Ďakujem, že ste nás oslovili! Ako vám môžeme pomôcť s vašou objednávkou?”
 9. „Čo pre vás môžeme dnes urobiť? Dajte nám vedieť!”
 10. “Dobrý deň! Ako vám môžeme pomôcť s vaším produktom?

Technická podpora

 1. „Hej! Ako vám môžeme pomôcť s vašimi službami?”
 2. “Dobrý večer! Ako vám môžeme pomôcť s vašimi potrebami technickej podpory?“
 3. “Ahoj! Ako vám môžeme pomôcť so správou vášho účtu?“
 4. „Ďakujem, že ste nás oslovili! Ako vám môžeme pomôcť s vašimi marketingovými potrebami?“
 5. „Vitajte! Ako vám môžeme pomôcť s vašimi finančnými službami?
 6. “Ahoj! Ako vám dnes môžeme pomôcť s vašimi potrebami v oblasti ľudských zdrojov?“
 7. “Dobré ráno! Ako vám môžeme pomôcť s vašou IT podporou?“
 8. “Ahoj! Ako vám môžeme pomôcť s vašimi právnymi službami?“
 9. „Ďakujem, že ste nás oslovili! Ako vám môžeme pomôcť s vašimi logistickými potrebami?
 10. „Čo pre vás môžeme dnes urobiť? Dajte nám vedieť, ako vám môžeme pomôcť s vašimi operáciami
Čítať:  Ako streamovať hru z PS4

Vedenie účtu

 1. “Dobrý deň! Ako vám môžeme pomôcť s vašimi potrebami v oblasti obstarávania?
 2. „Hej! Ako vám môžeme pomôcť so službami projektového manažmentu?
 3. “Dobrý večer! Ako vám môžeme pomôcť s vašimi potrebami zabezpečenia kvality?
 4. “Ahoj! Ako vám môžeme pomôcť s vašimi potrebami v oblasti výskumu a vývoja?
 5. „Ďakujem, že ste nás oslovili! Ako vám môžeme pomôcť s vašimi potrebami predaja?“
 6. „Vitajte! Ako vám môžeme pomôcť s riadením vášho dodávateľského reťazca?
 7. “Ahoj! Ako vám dnes môžeme pomôcť s vašimi dopravnými potrebami?“
 8. “Dobré ráno! Ako vám môžeme pomôcť s vašimi potrebami v oblasti skladovania a skladovania?

marketing

 1. “Ahoj! Ako vám môžeme pomôcť s vašimi marketingovými potrebami?“
 2. „Ďakujem, že ste nás oslovili! Ako vám môžeme pomôcť s vašou reklamou a propagáciou?“
 3. „Čo pre vás môžeme dnes urobiť? Dajte nám vedieť, ako vám môžeme pomôcť so správou vašej značky.“
 4. “Dobrý deň! Ako vám môžeme pomôcť s vaším prieskumom trhu a analýzou?
 5. „Hej! Ako vám môžeme pomôcť s vašimi stykmi s verejnosťou a mediálnym dosahom?
 6. “Dobrý večer! Ako vám môžeme pomôcť s vašimi potrebami v oblasti sociálnych médií a digitálneho marketingu?
 7. “Ahoj! Ako vám môžeme pomôcť s marketingom obsahu a rozprávaním príbehov?“
 8. „Ďakujem, že ste nás oslovili! Ako vám môžeme pomôcť so zapojením vašich zákazníkov a vernostnými programami?“

Finančné služby

 1. „Vitajte! Ako vám môžeme pomôcť s vašimi finančnými službami?
 2. “Ahoj! Ako vám dnes môžeme pomôcť s vašimi bankovými a úverovými potrebami?“
 3. “Dobré ráno! Ako vám môžeme pomôcť s investíciou a správou majetku?
 4. “Ahoj! Ako vám môžeme pomôcť s finančným plánovaním a poradenstvom?“
 5. „Ďakujem, že ste nás oslovili! Ako vám môžeme pomôcť s poistením a riadením rizík?
 6. „Čo pre vás môžeme dnes urobiť? Dajte nám vedieť, ako vám môžeme pomôcť s vašimi účtovnými a daňovými službami.“
Čítať:  Ako táto agentúra obmedzila manuálne úlohy a teraz má o 70 % viac času na rast

HR

 1. “Dobrý deň! Ako vám môžeme pomôcť s vašimi potrebami v oblasti náboru ľudských zdrojov?“
 2. „Hej! Ako vám môžeme pomôcť s potrebami školenia vašich zamestnancov?
 3. “Dobrý večer! Ako vám môžeme pomôcť s vašimi zamestnaneckými výhodami?“
 4. “Ahoj! Ako vám môžeme pomôcť s vašimi stratégiami na udržanie zamestnancov?“
 5. „Ďakujem, že ste nás oslovili! Ako vám môžeme pomôcť s vašimi iniciatívami zapojenia zamestnancov?“
 6. „Vitajte! Ako vám môžeme pomôcť s vašimi programami rozvoja zamestnancov?
 7. “Ahoj! Ako vám dnes môžeme pomôcť s vašimi programami uznávania zamestnancov?“

IT podpora

 1. “Dobré ráno! Ako vám môžeme pomôcť s vašou IT podporou?“
 2. “Ahoj! Ako vám môžeme pomôcť s vašimi softvérovými a technologickými potrebami?“
 3. „Ďakujem, že ste nás oslovili! Ako vám môžeme pomôcť s vašimi sieťovými a bezpečnostnými potrebami?“
 4. „Čo pre vás môžeme dnes urobiť? Dajte nám vedieť, ako vám môžeme pomôcť so správou a ukladaním údajov.“
 5. “Dobrý deň! Ako vám môžeme pomôcť s vašimi potrebami v oblasti cloud computingu a hostingu?“
 1. „Hej! Ako vám môžeme pomôcť s vašimi právnymi službami?
 2. “Dobrý večer! Ako vám môžeme pomôcť s návrhom a potrebou kontroly vašej zmluvy?
 3. “Ahoj! Ako vám môžeme pomôcť s vašimi potrebami v oblasti duševného vlastníctva a ochranných známok?“
 4. „Ďakujem, že ste nás oslovili! Ako vám môžeme pomôcť s vašimi potrebami v oblasti práva obchodných spoločností a podnikania?“
 5. „Vitajte! Ako vám môžeme pomôcť s vašimi potrebami v oblasti pracovného a pracovného práva?
 6. “Ahoj! Ako vám dnes môžeme pomôcť s vašimi súdnymi spormi a riešením sporov?“
 7. “Dobré ráno! Ako vám môžeme pomôcť s vašimi regulačnými potrebami a požiadavkami na dodržiavanie predpisov?“
 8. “Ahoj! Ako vám môžeme pomôcť s vašimi potrebami v oblasti práva nehnuteľností a vlastníctva?“
Čítať:  9 opráv: Tlačidlo TikTok „Nemám záujem“ nefunguje alebo chýba

Logistika

 1. „Ďakujem, že ste nás oslovili! Ako vám môžeme pomôcť s vašimi logistickými potrebami?
 2. „Čo pre vás môžeme dnes urobiť? Dajte nám vedieť, ako vám môžeme pomôcť s vašimi prepravnými a prepravnými potrebami.“
 3. “Dobrý deň! Ako vám môžeme pomôcť s vašimi potrebami v oblasti skladovania a skladovania?
 4. „Hej! Ako vám môžeme pomôcť s vašimi potrebami v oblasti správy a sledovania zásob?“

Operácie

 1. “Dobrý večer! Ako vám môžeme pomôcť s vašimi prevádzkovými potrebami?“
 2. “Ahoj! Ako vám môžeme pomôcť s riadením vášho dodávateľského reťazca?
 3. „Ďakujem, že ste nás oslovili! Ako vám môžeme pomôcť s vašimi výrobnými a výrobnými potrebami?
 4. „Vitajte! Ako vám môžeme pomôcť s vašimi potrebami kontroly kvality a zabezpečenia?“
 5. “Ahoj! Ako vám dnes môžeme pomôcť s vašimi potrebami na zlepšenie procesov a optimalizáciu?“

Projektový manažment

 1. “Dobré ráno! Ako vám môžeme pomôcť s vašimi potrebami projektového manažmentu?
 2. “Ahoj! Ako vám môžeme pomôcť s vašimi potrebami plánovania a plánovania?“
 3. „Ďakujem, že ste nás oslovili! Ako vám môžeme pomôcť s vašimi potrebami v oblasti riadenia rizík a ich zmierňovania?
 4. „Čo pre vás môžeme dnes urobiť? Dajte nám vedieť, ako vám môžeme pomôcť s riadením nákladov a zostavovaním rozpočtu.“
 5. “Dobrý deň! Ako vám môžeme pomôcť s vašimi potrebami v oblasti riadenia zdrojov a prideľovania?

Zabezpečenie kvality

 1. „Hej! Ako vám môžeme pomôcť s vašimi potrebami zabezpečenia kvality?
 2. “Dobrý večer! Ako vám môžeme pomôcť s vašimi potrebami v oblasti testovania a kontroly?
 3. “Ahoj! Ako vám môžeme pomôcť s vašimi potrebami kontroly kvality a monitorovania?
 4. „Ďakujem, že ste nás oslovili! Ako vám môžeme pomôcť s vašimi potrebami na zlepšenie kvality a inovácie?

Nové Publikácie:

ODPORÚČANIE