15-krokový kontrolný zoznam auditu webových stránok (a šablóna PDF)

Pomocou tohto kontrolného zoznamu auditu webových stránok môžete pre svojich klientov vykonávať profesionálne audity webových stránok. Stiahnite si našu 15-krokovú šablónu auditu webovej stránky v spodnej časti tejto príručky a vytvorte komplexnú správu o audite. Spolu je týchto 15 kontrol a auditov dôležitým prvým krokom, keď začínate pracovať s novým klientom a môže ísť aj o opakujúcu sa aktivitu v rámci každoročného preverovania výkonnosti webu.

Krok 1: Skontrolujte nastavenie služby Google Analytics

Pred auditovaním skutočných výsledkov v službe Google Analytics (GA) by ste mali najskôr skontrolovať, či bola služba GA nastavená správne:

Skontrolujte kód sledovania Google Analytics

Ak je kód sledovania Google Analytics vložený priamo na webovú stránku alebo implementovaný prostredníctvom doplnku tretej strany, mali by ste zvážiť presunutie kódu do Správca značiek Google. Toto je bezplatný nástroj na správu značiek od spoločnosti Google, ktorý sa nainštaluje raz na web a potom sa jednoducho spravuje prostredníctvom hlavného panela Správcu značiek. Je to v podstate kontajner, do ktorého môžete pridať akékoľvek značky/pixely (vrátane GA) potrebné na sledovanie, opätovné zacielenie alebo akýkoľvek iný účel.

Skontrolujte, či sú udalosti a ciele nastavené

Udalosti sú kľúčové akcie na webe, ktoré chcete sledovať v GA. Môžete mať napríklad viacstranový registračný formulár a chcete zistiť, kedy sa používateľ dostane ku každému kroku. Alebo môžete mať galériu obrázkov a chcete zistiť, kedy používateľ dosiahol koniec. Tieto akcie, ktoré môže používateľ vykonať na vašej lokalite, sa nazývajú udalosti. Budete potrebovať, aby váš vývojár pridal JavaScript ku kľúčovým akciám na vašom webe, aby upozornil GA, keď nastanú tieto udalosti.

S udalosťami súvisia ciele. Tie je tiež potrebné nastaviť v GA v sekcii Správca. Ciele môžete vytvárať na základe pravidiel adries URL, správania na stránke (čas a zobrazenia stránky) alebo udalostí. Rozdiel medzi udalosťami a cieľmi spočíva v tom, že ciele by mali predstavovať definitívnu „konverziu“ (tj: nákup, odoslanie formulára, registrácia, prihlásenie na odber atď.), zatiaľ čo udalosti sú významné akcie, ktoré sa dejú na ceste ku konverzii.

Čítať:  Ako manuálne sledovať spätné odkazy pomocou Google Analytics

Ak skontrolujete nastavenie GA svojho klienta a nájdete prázdnu tabuľku, kde by mali byť ciele (ako na snímke obrazovky vyššie), toto je prvá vec, s ktorou by ste mali klientovi pomôcť!

Krok 2: Skontrolujte trendy návštevnosti služby Google Analytics

Pri prvej analýze účtu GA vášho klienta, as Pavol Koks hovorí: „najskôr položte obchodnú otázku“. Ak sú ciele nastavené, identifikujte zdroje návštevnosti, ktoré majú najvyššiu hodnotu (alebo vedú k najväčšiemu počtu konverzií). Segmentujte týchto používateľov a zistite viac o ich správaní na stránke. Rastú alebo klesajú v priebehu času návštevníci zo zdrojov návštevnosti s najlepšími konverziami? A naopak, ktoré zdroje návštevnosti sú na konverziu najhoršie? Aké krátkodobé, strednodobé a dlhodobé trendy môžete identifikovať? Pri spätnej prezentácii klientovi by táto časť auditu mala ilustrovať správanie ideálneho návštevníka webu.

Krok 3: Skontrolujte kompatibilitu mobilných zariadení

Google Testovací nástroj vhodnosti pre mobilné zariadenia je ideálny na rýchle otestovanie mobilnej kompatibility webových stránok. Stačí zadať adresu URL a zistiť, či je vhodná pre mobilné zariadenia:

Ak nástroj zistí, že stránka nie je vhodná pre mobilné zariadenia, budete musieť svojmu klientovi navrhnúť, aby ju urýchlene aktualizoval, aby bola optimalizovaná pre mobilné zariadenia. Googlebot, ktorý prehľadáva web indexuje stránky v mobilnom prehliadači. Google to nazýva „mobilné indexovanie“. Ak si chcete prečítať ďalšie informácie, pozrite si našu príručku pre značku meta zobrazenia, ktorá vám pomôže zabezpečiť, aby stránky vašich klientov zodpovedali a boli optimalizované pre mobilné zariadenia.

Krok 4: Posúdenie SEO na stránke

On-page SEO zahŕňa niekoľko oblastí v rámci HTML kódu stránky. Pre osvedčený postup by ste mali skontrolovať každú z nasledujúcich značiek:

  • Značka : optimálna dĺžka by mala byť medzi 10 a 70 znakmi</li> <li>Značka Meta Description: optimálna dĺžka by mala byť medzi 70 a 320 znakmi</li> <li>Značky hlavičky: zabezpečte dostatočné a vhodné použitie<br /> <h1>, </p> <h2><span class="ez-toc-section" id="a_Znacky_ALT_obrazkov_uistite_sa_ze_vsetky_obrazky_obsahuju_popisne_znacky_ALT_Hustotu_klucovych_slov_na_celej_stranke_by_ste_mali_posudit_aj_pomocou_bezplatneho_nastroja_pre_hustotu_a_konzistenciu_klucovych_slov_Krok_5_Skontrolujte_problemy_s_indexovanim"></span> a </p> <h3></li> <li>Značky ALT obrázkov: uistite sa, že všetky obrázky obsahujú popisné značky ALT</li> </ul> <p>Hustotu kľúčových slov na celej stránke by ste mali posúdiť aj pomocou bezplatného nástroja pre hustotu a konzistenciu kľúčových slov:</p> </p> </p> <h2 id="indexing">Krok 5: Skontrolujte problémy s indexovaním<span class="ez-toc-section-end"></span></h2> </p> <p>Problémy s indexovaním sú spôsobené, keď sa vyhľadávacie nástroje pokúšajú indexovať vašu stránku, ale z dôvodu technických problémov sa im niektoré stránky nepodarí indexovať.</p> </p> <p>Mali by ste vykonať 3 prioritné kontroly:</p> </p> <p><strong>Po prvé</strong>, skontrolujte, či v kóde HTML nie sú žiadne značky, ktoré bránia indexovaniu stránky vyhľadávacími nástrojmi. Hlavným vinníkom sú značky „Noindex“ v rámci značky <head><link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin /><link rel="dns-prefetch" href="https://fonts.gstatic.com" />. Väčšinou sú tieto značky legitímne, ale najlepšie je skontrolovať všetky stránky, ktoré ich obsahujú. Týmto spôsobom môžete skontrolovať každý z nich s klientom a uistiť sa, že sú zámerne správne skryté. Google <a href="https://search.google.com/search-console/" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">Search Console</a> vám umožňuje zobraziť stav každej stránky po úspešnom indexovom prehľadávaní alebo vylúčení z indexového prehľadávania.</p> </p> <p><strong>Po druhé</strong>, skontrolujte, či má stránka platný súbor Sitemap XML odoslaný do služby Search Console. Malo by to vyzerať takto:</p> </p> </p> <p><strong>Konečne</strong>skontrolujte, či má stránka a <em>robots.txt</em> súbor. Tento malý súbor sa tiež používa na to, aby robotovi Googlebot povedal, ktoré stránky má prehľadávať a ktoré stránky nemá prehľadávať. Ak si nie ste istí, ako skontrolovať tento súbor, môžete si prečítať našu úplnú príručku Robots.txt.</p> </p> <h2 id="site-speed"><span class="ez-toc-section" id="Krok_6_Spustite_testy_rychlosti_stranky"></span>Krok 6: Spustite testy rýchlosti stránky<span class="ez-toc-section-end"></span></h2> </p> <p>Rýchlosť načítania stránok je hlavným faktorom hodnotenia vyhľadávania, takže je dôležité spustiť testy rýchlosti stránky a zabezpečiť načítanie kľúčových stránok v optimálnom čase. Sami Google majú <a href="https://developers.google.com/web/updates/2018/07/search-ads-speed" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">napísané</a> <a href="https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-resources/data-measurement/mobile-page-speed-new-industry-benchmarks/" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">veľa</a> na túto tému. Nízka rýchlosť stránok tiež negatívne ovplyvňuje používateľskú skúsenosť a vedie k nižšej návštevnosti, keď používatelia sledujú odkazy zo zdrojov sprostredkovania.</p> </p> <p>Použite Google <a href="https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">PageSpeed ​​Insights</a> nástroj na analýzu ľubovoľnej stránky, pričom venujte veľkú pozornosť „príležitostiam“ pod analýzou rýchlosti. Táto časť vám pomôže zlepšiť časy načítania a odhadne počet sekúnd ušetrených implementáciou každej položky:</p> </p> </p> <h2 id="content"><span class="ez-toc-section" id="Krok_7_Vykonajte_kontrolu_obsahu"></span>Krok 7: Vykonajte kontrolu obsahu<span class="ez-toc-section-end"></span></h2> </p> <p>Vytváranie skvelého obsahu je jednou z najefektívnejších vecí, ktoré môžete urobiť na zvýšenie hodnotenia vo vyhľadávaní. Nedávno sme o tom písali a je to jeden z našich 6 najlepších princípov úspechu SEO. Pri kontrole obsahu vášho klienta zvážte nasledujúce faktory:</p> <h3 id="auto_Keyword_us_65210dcdc60ba"><span class="ez-toc-section" id="Pouzivanie_klucovych_slov_a_hustota_klucovych_slov"></span>Používanie kľúčových slov a hustota kľúčových slov<span class="ez-toc-section-end"></span></h3> <p>V kroku 4 sme sa zaoberali hustotou kľúčových slov, ale je tiež dôležité zistiť, ktoré kľúčové slová chce váš klient hodnotiť. Je možné, že nemusia mať zoznam cieľových kľúčových slov, takže by ste im mali pomôcť tak, že najskôr ukážete, ktoré kľúčové slová používajú na stránke najčastejšie, pomocou nástroja pre hustotu a konzistenciu kľúčových slov a potom skontrolujte, či sa tieto druhy vyhľadávaní zhodujú s klientovými obchodné ciele.</p> <h3 id="auto_Behavior_o_65210dcdc60fe"><span class="ez-toc-section" id="Spravanie_na_mieste"></span>Správanie na mieste<span class="ez-toc-section-end"></span></h3> <p>V službe Google Analytics skontrolujte kľúčové metriky, ktoré môžu naznačovať, že obsah má nízku výkonnosť. Ak má stránka blog, skontrolujte sekciu Vstupné stránky v časti Správanie -> Obsah stránky a do vyhľadávacieho poľa vložte časť adresy URL, ktorá identifikuje stránky blogu (napr.: „https://www.seoptimer.com/blog/“) . Potom skontrolujte Miera odchodov a Priem. trvanie relácie. Ak sú horšie ako priemer stránky, môžete dospieť k záveru, že ide o problém s kvalitou článkov.</p> <h3 id="auto_Qualitativ_65210dcdc6140"><span class="ez-toc-section" id="Kvalitativna_spatna_vazba"></span>Kvalitatívna spätná väzba<span class="ez-toc-section-end"></span></h3> <p>Nič sa nevyrovná priamemu rozhovoru s cieľovým zákazníkom/používateľom, aby ste počuli, čo si myslia o obsahu webovej stránky. Skúste sa porozprávať s niektorými profilmi cieľových zákazníkov a požiadajte ich, aby si prezreli stránku, prečítali si nejaké články a poskytli vám úprimnú spätnú väzbu. Niektoré kľúčové otázky, ktoré si môžete položiť, sú:</p> <ul> <li>Čo si myslíte o obsahu stránky? (nezaťažujte otázku pozitívnymi/negatívnymi narážkami)</li> <li>Veríte obsahu?</li> <li>Vrátili by ste sa na stránku v budúcnosti?</li> </ul> <h2 id="ux"><span class="ez-toc-section" id="Krok_8_Posudte_pouzivatelsku_skusenost"></span>Krok 8: Posúďte používateľskú skúsenosť<span class="ez-toc-section-end"></span></h2> </p> <p>Pri hodnotení používateľskej skúsenosti (UX) na webe je toho veľa, čo treba pokryť. <a href="https://usabilitygeek.com/ux-audit-beginners-guide/?ref=seoptimer.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">Použiteľnosť Geek</a> publikoval skvelý návod na túto tému. Hlavným účelom tohto kroku je vcítiť sa do používateľov a pochopiť, ako úspešní sú pri napĺňaní svojich potrieb na stránke – či už informačné, transakčné alebo funkčné. Začnite pochopením prepojenia medzi obchodnými cieľmi klienta a cieľmi používateľov a potom zvážte nasledujúce faktory:</p> <h3 id="auto_Informatio_65210dcdc6188"><span class="ez-toc-section" id="Informacna_architektura_navigacia_na_webovej_stranke"></span>Informačná architektúra (navigácia na webovej stránke)<span class="ez-toc-section-end"></span></h3> <ul> <li>Je hlavná navigácia jednoduchá na používanie a sledovanie?</li> <li>Existuje príliš málo položiek ponuky alebo príliš veľa položiek ponuky?</li> <li>Na väčších stránkach obsahujú položky ponuky dostatočné množstvo <em>informačná vôňa</em>?</li> </ul> <p>Informačná vôňa je schopnosť používateľa „sledovať nos“ a zvoliť si možnosti navigácie bez váhania a zmätku.</p> <h3 id="auto_Layout_and_65210dcdc61c8"><span class="ez-toc-section" id="Rozlozenie_a_dizajn"></span>Rozloženie a dizajn<span class="ez-toc-section-end"></span></h3> <ul> <li>Riadi sa web osvedčenými postupmi a používa známu navigáciu a výzvy na akciu? <a href="https://www.crazyegg.com/blog/website-design-best-practices/?ref=seoptimer.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">Sprievodca Crazy Egg</a> zahŕňa 16 osvedčených postupov pre dizajn webových stránok.</li> <li>Používa webová stránka dobre zavedené štandardy dizajnu?</li> </ul> <p>Riaditeľ webového dizajnu, Andy Crestodina z Orbit Media definuje a <a href="https://www.orbitmedia.com/blog/web-design-standards/?ref=seoptimer.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">dizajnový štandard</a> ako ho prijalo aspoň 80 % študijnej skupiny. V nižšie uvedenom príklade jeho študijná skupina obsahovala 50 najlepších marketingových webových stránok:</p> </p> <h2 id="competitors"><span class="ez-toc-section" id="Krok_9_Vykonajte_analyzu_konkurencie"></span>Krok 9: Vykonajte analýzu konkurencie<span class="ez-toc-section-end"></span></h2> </p> <p>Výsledok tohto auditu webovej stránky bude pravdepodobne obsahovať mnoho metrík. Ak chcete dať tieto metriky do kontextu, musíte ich porovnať s konkurenciou.</p> </p> <p>Správy o audite White Label zahŕňajú schopnosť porovnávať webové stránky s konkurenciou. Stačí vopred zadať adresy URL konkurentov a budete môcť vidieť všetky kontroly webových stránok, ktoré prebiehajú na vašej lokalite a na stránkach konkurentov:</p> </p> </p> <p>Na priebežné sledovanie zmien konkurenčných webových stránok použite nástroj ako <a href="https://competeshark.com/?ref=seoptimer.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">Competeshark</a> na automatické monitorovanie webových stránok konkurentov a upozorňovanie, keď konkurenti vykonajú zmeny.</p> </p> <h2 id="broken-links"><span class="ez-toc-section" id="Krok_10_Identifikujte_vsetky_nefunkcne_odkazy"></span>Krok 10: Identifikujte všetky nefunkčné odkazy<span class="ez-toc-section-end"></span></h2> </p> <p>Nefunkčné odkazy na stránkach vášho klienta môžu negatívne ovplyvniť ich hodnotenie vo vyhľadávaní, takže je najlepšie ich rýchlo identifikovať a opraviť. Pomocou bezplatného nástroja na kontrolu nefunkčných odkazov vyhľadajte na stránke akékoľvek nefunkčné odkazy. Môžete skopírovať a prilepiť adresy URL a skontrolovať viacero stránok naraz!</p> </p> </p> <h2 id="keyword-rankings"><span class="ez-toc-section" id="Krok_11_Skontrolujte_hodnotenie_klucovych_slov"></span>Krok 11: Skontrolujte hodnotenie kľúčových slov<span class="ez-toc-section-end"></span></h2> </p> <p>Nástroj pre návrh kľúčových slov je ideálny na kontrolu pozície v hodnotení, objemu vyhľadávania a sledovanie výkonnosti kľúčových slov v priebehu času.</p> </p> <p>Jednoducho pridajte zoznam kľúčových slov, ktoré chce klient ohodnotiť (alebo ktoré by podľa vás mal hodnotiť) a nástroj na hodnotenie kľúčových slov vráti stránku s najvyšším hodnotením pre každé kľúčové slovo (hodnotenie stránky), kde sa zobrazí na stránke s výsledkami vyhľadávania. (pozícia) spolu s odhadovanou návštevnosťou a celkovým počtom vyhľadávaní za mesiac (celkový objem vyhľadávania):</p> </p> </p> <h2 id="social"><span class="ez-toc-section" id="Krok_12_Skontrolujte_socialne_pixely_a_znacky"></span>Krok 12: Skontrolujte sociálne pixely a značky<span class="ez-toc-section-end"></span></h2> </p> <p>Facebook Pixel je nevyhnutný na umožnenie remarketingu na Facebooku, Instagrame, Messengeri a v Audience Network.</p> </p> <p>Skontrolujte, či je Pixel nainštalovaný a správne funguje na stránke vášho klienta pomocou bezplatného rozšírenia Chrome pre Facebook, <a href="https://chrome.google.com/webstore/detail/facebook-pixel-helper/fdgfkebogiimcoedlicjlajpkdmockpc?hl=en" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">Facebook Pixel Helper</a>:</p> </p> </p> <p>Skontrolujte to <a href="https://ogp.me/?ref=seoptimer.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">Otvorte Graph Tags</a> boli implementované na celej stránke pre Facebook a LinkedIn. Tieto značky zabezpečujú, že obrázky, názvy a popisy sa optimálne zobrazujú v informačných kanáloch a DM, keď používatelia zdieľajú odkazy. Open Graph Protocol v skutočnosti presahuje len sociálne kanály – dokonca si ich môžete všimnúť pri zdieľaní odkazov na Slacku a iných nástrojoch na odosielanie správ. Facebook <a href="https://developers.facebook.com/tools/debug/" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">Zdieľanie nástroja Debugger</a>vám umožňuje skontrolovať akúkoľvek adresu URL, či neobsahuje platné značky Open Graph:</p> </p> <p><a href="https://developers.facebook.com/tools/debug/" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow"></a></p> </p> <p>Twitter používa svoj vlastný<a href="https://developer.twitter.com/en/docs/tweets/optimize-with-cards/guides/getting-started" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">Twitter karty</a>Okrem značiek Open Graph je preto najlepšie použiť oboje a tak, ak sa odkazy zdieľajú v ktoromkoľvek z týchto sociálnych kanálov, zobrazia sa optimálne. Použite <a href="https://cards-dev.twitter.com/validator" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">Nástroj na overenie karty</a> Ak chcete na stránke skontrolovať platné značky Twitter Card:</p> </p> <p><a href="https://cards-dev.twitter.com/validator" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow"></a></p> </p> <h2 id="tech"><span class="ez-toc-section" id="Krok_13_Audit_vsetkych_technologii_tretich_stran"></span>Krok 13: Audit všetkých technológií tretích strán<span class="ez-toc-section-end"></span></h2> </p> <p>Doplnky a nástroje tretích strán na webových stránkach môžu byť užitočné, ale môžu tiež spomaliť činnosť stránky. Ako sme uviedli v kroku 6, pomalý web negatívne ovplyvní hodnotenie vyhľadávania. Použite bezplatný nástroj Nájsť technológiu, pomocou ktorej je vytvorený web:</p> </p> </p> <p>Prejdite si tento zoznam so svojím klientom a uistite sa, že všetky nástroje a doplnky na stránke sú absolútne nevyhnutné. Ak existujú nejaké nadbytočné alebo nepoužívané doplnky – odstráňte ich zo zdrojového kódu stránky. Môže to skutočne pomôcť zvýšiť rýchlosť načítania stránky.</p> </p> <h2 id="urls"><span class="ez-toc-section" id="Krok_14_Skontrolujte_adresy_URL_a_strukturu_lokality"></span>Krok 14: Skontrolujte adresy URL a štruktúru lokality<span class="ez-toc-section-end"></span></h2> </p> <p>URL stránky a celková štruktúra je ďalším dôležitým faktorom pre hodnotenie. Adresy URL kľúčových stránok by mali byť rovnaké ako kľúčové slová, podľa ktorých chce klient hodnotiť. Napísali sme kompletného sprievodcu taxonómiou webových stránok a jej vplyvom na SEO.</p> </p> <p>Mali by ste tiež skontrolovať, či <a href="https://schema.org/" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">Štruktúrované dáta Schema.org</a> (označenie schémy) bolo implementované na celom webe. Používanie štruktúrovaných údajov zvýši šance, že sa stránka zobrazí vo vybraných bohatých úryvkoch Google na začiatku niektorých vyhľadávaní.</p> </p> <p>Článok o vyhľadávacom časopise <a href="https://www.searchenginejournal.com/technical-seo/schema/?ref=seoptimer.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">Značenie schémy</a> je skvelý prehľad o tom, čo to je a ako to implementovať.</p> </p> <p>Manuálne vykonanie tohto kontrolného zoznamu auditu webových stránok je v poriadku, ale môžete ušetriť nespočetné množstvo hodín automatizáciou celého procesu a používaním funkcie White Label Reports Ahrefs. Softvér spustí viac ako 100 kontrol SEO v priebehu niekoľkých sekúnd a výsledky vygeneruje v prispôsobiteľných súboroch PDF, ktoré možno označiť bielou značkou a prezentovať ich vašim klientom. Poskytuje sa celkové skóre (A+ až F-) – toto je možné zmeniť v nastaveniach na skóre od 0 do 100.</p> </p> </p> <p>Ahrefs si môžete bezplatne vyskúšať na 14 dní, preto si vytvorte účet ešte dnes a vyskúšajte ho!</p> </p> <p>Audit webových stránok môže byť časovo náročný, ale nemusí. Používanie nástrojov na urýchlenie procesu vám ušetrí cenné hodiny a zníži pravdepodobnosť manuálnych chýb. Prepracovaním sa cez každý z vyššie uvedených krokov kontrolného zoznamu môžete svojmu klientovi pridať veľa hodnoty a nastaviť jeho web na úspech. Bez auditu webovej stránky je ťažké vedieť, kde ste a čo je potrebné zlepšiť. Po vyzbrojení výsledkami auditu môžete potom svojmu klientovi navrhnúť projekty a úlohy, ktoré sú podložené prehľadom údajov z prísneho procesu.</p> </p> <h2 id="download-template"><span class="ez-toc-section" id="Stiahnite_si_sablonu_auditu_webu"></span>Stiahnite si šablónu auditu webu<span class="ez-toc-section-end"></span></h2> </p> <p>Stiahnite si šablónu auditu webových stránok vo formáte PDF tu:</p> </p> <p><script charset="utf-8" id="e977ef4213d778fa58919251dec3b331" data-debloat-delay="1" data-src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script></p> </div></div></div></div><div class="vc_column tdi_78 wpb_column vc_column_container tdc-column td-pb-span5 td-is-sticky"> <style scoped>.tdi_78{vertical-align:baseline}.tdi_78>.wpb_wrapper,.tdi_78>.wpb_wrapper>.tdc-elements{display:block}.tdi_78>.wpb_wrapper>.tdc-elements{width:100%}.tdi_78>.wpb_wrapper>.vc_row_inner{width:auto}.tdi_78>.wpb_wrapper{width:auto;height:auto}</style><div class="wpb_wrapper" data-sticky-offset="100" data-sticky-is-width-auto="W2ZhbHNlLGZhbHNlLGZhbHNlLGZhbHNlXQ=="><div class="td_block_wrap td_flex_block_1 tdi_79 td-pb-border-top td_block_template_2 td_flex_block" data-td-block-uid="tdi_79" > <style>.tdi_79 .td-image-wrap{padding-bottom:100%}.tdi_79 .entry-thumb{background-position:center 50%}.tdi_79 .td-image-container{flex:0 0 25%;width:25%;display:block;order:0;margin-left:0;margin-right:auto}.ie10 .tdi_79 .td-image-container,.ie11 .tdi_79 .td-image-container{flex:0 0 auto}.tdi_79 .td-module-container{flex-direction:row;border-color:#eaeaea!important}.ie10 .tdi_79 .td-module-meta-info,.ie11 .tdi_79 .td-module-meta-info{flex:1}body .tdi_79 .td-favorite{font-size:36px;box-shadow:1px 1px 4px 0px rgba(0,0,0,0.2)}.tdi_79 .td-module-meta-info{margin:0px 0px 0px 0px;padding:0 10px 10px 10px;border-color:#eaeaea}.tdi_79 .td_module_wrap{padding-left:20px;padding-right:20px;padding-bottom:18px;margin-bottom:18px}.tdi_79 .td_block_inner{margin-left:-20px;margin-right:-20px}.tdi_79 .td-module-container:before{bottom:-18px;border-width:0 0 1px 0;border-style:solid;border-color:#eaeaea;border-color:var(--insight-gray)}.tdi_79 .entry-thumb,.tdi_79 .td-image-wrap:before,.tdi_79 .td-image-wrap:after,.tdi_79 .entry-thumb:before,.tdi_79 .entry-thumb:after{border-radius:10px}.tdi_79 .td-post-vid-time{display:block}.tdi_79 .td-post-category{margin:0px 0px 6px 0px;padding:0px}.tdi_79 .td-post-category:not(.td-post-extra-category){display:none}.tdi_79 .td-author-photo .avatar{width:20px;height:20px;margin-right:6px;border-radius:50%}.tdi_79 .td-excerpt{display:none;column-count:1;column-gap:48px}.tdi_79 .td-audio-player{opacity:1;visibility:visible;height:auto;font-size:13px}.tdi_79 .td-read-more{display:none}.tdi_79 .td-author-date{display:inline}.tdi_79 .td-post-author-name{display:inline-block}.tdi_79 .td-post-date,.tdi_79 .td-post-author-name span{display:none;color:var(--insight-black)}.tdi_79 .entry-review-stars{display:inline-block}.tdi_79 .td-icon-star,.tdi_79 .td-icon-star-empty,.tdi_79 .td-icon-star-half{font-size:15px}.tdi_79 .td-module-comments{display:none}.tdi_79 .td_module_wrap:nth-last-child(1){margin-bottom:0;padding-bottom:0}.tdi_79 .td_module_wrap:nth-last-child(1) .td-module-container:before{display:none}.tdi_79 .td-module-title a{color:var(--insight-black);box-shadow:inset 0 0 0 0 var(--insight-turquoise)}.tdi_79 .td_module_wrap:hover .td-module-title a{color:var(--insight-black)!important;box-shadow:inset 0 -2px 0 0 var(--insight-turquoise)}.tdi_79 .td-post-author-name a{color:var(--insight-turquoise)}.tdi_79 .td-post-author-name:hover a{color:var(--insight-turquoise)}.tdi_79 .td-module-meta-info,.tdi_79 .td-next-prev-wrap{text-align:left}.tdi_79 .td-category-pos-above .td-post-category{align-self:flex-start!important}.tdi_79 .td-category-pos-image .td-post-category:not(.td-post-extra-category){left:0;right:auto;transform:translateX(0);-webkit-transform:translateX(0)}.tdi_79 .td-ajax-next-page{margin-right:auto;margin-left:0}.tdi_79 .td-module-exclusive .td-module-title a:before{display:none;margin:0px;padding:0px;color:var(--insight-black);font-family:var(--insight-primary)!important}.tdi_79 .td-module-exclusive:hover .td-module-title a:before{color:var(--insight-black)}.tdi_79 .entry-title{margin:0 0 6px;font-family:var(--insight-primary)!important;font-size:20px!important;font-weight:700!important}.tdi_79 .td-block-title a,.tdi_79 .td-block-title span{font-family:var(--insight-primary)!important;font-size:16px!important;font-weight:400!important}.tdi_79 .td-editor-date,.tdi_79 .td-editor-date .td-post-author-name a,.tdi_79 .td-editor-date .entry-date,.tdi_79 .td-module-comments a{font-family:var(--insight-primary)!important;font-size:11px!important;text-transform:uppercase!important}html:not([class*='ie']) .tdi_79 .td-module-container:hover .entry-thumb:before{opacity:0}@media (min-width:768px){.tdi_79 .td-module-title a{transition:all 0.2s ease;-webkit-transition:all 0.2s ease}}@media (min-width:1019px) and (max-width:1140px){.tdi_79 .td_module_wrap{padding-bottom:18px;margin-bottom:18px}.tdi_79 .td-module-container:before{bottom:-18px}.tdi_79 .td_module_wrap{padding-bottom:18px!important;margin-bottom:18px!important}.tdi_79 .td_module_wrap:nth-last-child(1){margin-bottom:0!important;padding-bottom:0!important}.tdi_79 .td_module_wrap .td-module-container:before{display:block!important}.tdi_79 .td_module_wrap:nth-last-child(1) .td-module-container:before{display:none!important}.tdi_79 .td-module-title a{box-shadow:inset 0 0 0 0 var(--insight-turquoise)}.tdi_79 .td_module_wrap:hover .td-module-title a{box-shadow:inset 0 -2px 0 0 var(--insight-turquoise)}@media (min-width:768px){.tdi_79 .td-module-title a{transition:all 0.2s ease;-webkit-transition:all 0.2s ease}}}@media (min-width:768px) and (max-width:1018px){.tdi_79 .td_module_wrap{padding-bottom:18px;margin-bottom:18px}.tdi_79 .td-module-container:before{bottom:-18px}.tdi_79 .td_module_wrap{padding-bottom:18px!important;margin-bottom:18px!important}.tdi_79 .td_module_wrap:nth-last-child(1){margin-bottom:0!important;padding-bottom:0!important}.tdi_79 .td_module_wrap .td-module-container:before{display:block!important}.tdi_79 .td_module_wrap:nth-last-child(1) .td-module-container:before{display:none!important}.tdi_79 .td-module-title a{box-shadow:inset 0 0 0 0 var(--insight-turquoise)}.tdi_79 .td_module_wrap:hover .td-module-title a{box-shadow:inset 0 -2px 0 0 var(--insight-turquoise)}@media (min-width:768px){.tdi_79 .td-module-title a{transition:all 0.2s ease;-webkit-transition:all 0.2s ease}}}@media (max-width:767px){.tdi_79 .td_module_wrap{padding-bottom:18px;margin-bottom:18px}.tdi_79 .td-module-container:before{bottom:-18px}.tdi_79 .td_module_wrap{padding-bottom:18px!important;margin-bottom:18px!important}.tdi_79 .td_module_wrap:nth-last-child(1){margin-bottom:0!important;padding-bottom:0!important}.tdi_79 .td_module_wrap .td-module-container:before{display:block!important}.tdi_79 .td_module_wrap:nth-last-child(1) .td-module-container:before{display:none!important}.tdi_79 .td-module-title a{box-shadow:inset 0 0 0 0 var(--insight-turquoise)}.tdi_79 .td_module_wrap:hover .td-module-title a{box-shadow:inset 0 -2px 0 0 var(--insight-turquoise)}@media (min-width:768px){.tdi_79 .td-module-title a{transition:all 0.2s ease;-webkit-transition:all 0.2s ease}}}</style><script data-debloat-delay="1" type="text/debloat-script">var block_tdi_79 = new tdBlock(); block_tdi_79.id = "tdi_79"; block_tdi_79.atts = '{"modules_on_row":"","hide_audio":"yes","block_template_id":"td_block_template_2","header_text_color":"var(--insight-turquoise)","accent_text_color":"var(--insight-turquoise)","mc1_tl":"12","modules_divider":"solid","modules_divider_color":"var(--insight-gray)","image_height":"100","image_width":"25","image_floated":"float_left","image_radius":"10","excl_show":"none","excl_padd":"0","excl_margin":"0","excl_color":"var(--insight-black)","excl_color_h":"var(--insight-black)","f_excl_font_family":"insight-primary_global","meta_padding":"0 10px 10px 10px","art_title":"0 0 6px","modules_category_padding":"0","modules_category_margin":"0px 0px 6px 0px","show_cat":"none","meta_info_horiz":"content-horiz-left","show_com":"none","show_excerpt":"none","show_btn":"none","f_header_font_size":"16","f_header_font_family":"insight-primary_global","f_header_font_weight":"400","f_title_font_family":"insight-primary_global","f_title_font_weight":"700","f_title_font_size":"20","f_meta_font_family":"insight-primary_global","f_meta_font_size":"11","f_meta_font_transform":"uppercase","title_txt":"var(--insight-black)","title_txt_hover":"var(--insight-black)","all_underline_height":"2","all_underline_color":"var(--insight-turquoise)","author_txt":"var(--insight-turquoise)","author_txt_hover":"var(--insight-turquoise)","date_txt":"var(--insight-black)","meta_margin":"0px 0px 0px 0px","f_vid_title_font_transform":"","title_tag":"","mc1_title_tag":"","show_date":"none","block_type":"td_flex_block_1","separator":"","custom_title":"","custom_url":"","mc1_el":"","post_ids":"-10026","category_id":"","taxonomies":"","category_ids":"","in_all_terms":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","include_cf_posts":"","exclude_cf_posts":"","sort":"","popular_by_date":"","linked_posts":"","favourite_only":"","locked_only":"","limit":"5","offset":"","open_in_new_window":"","show_modified_date":"","time_ago":"","time_ago_add_txt":"ago","time_ago_txt_pos":"","review_source":"","el_class":"","td_query_cache":"","td_query_cache_expiration":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","td_ajax_preloading":"","container_width":"","modules_gap":"","m_padding":"","all_modules_space":"36","modules_border_size":"","modules_border_style":"","modules_border_color":"#eaeaea","modules_border_radius":"","h_effect":"","image_size":"","image_alignment":"50","hide_image":"","show_favourites":"","fav_size":"2","fav_space":"","fav_ico_color":"","fav_ico_color_h":"","fav_bg":"","fav_bg_h":"","fav_shadow_shadow_header":"","fav_shadow_shadow_title":"Shadow","fav_shadow_shadow_size":"","fav_shadow_shadow_offset_horizontal":"","fav_shadow_shadow_offset_vertical":"","fav_shadow_shadow_spread":"","fav_shadow_shadow_color":"","video_icon":"","video_popup":"yes","video_rec":"","spot_header":"","video_rec_title":"","video_rec_color":"","video_rec_disable":"","autoplay_vid":"yes","show_vid_t":"block","vid_t_margin":"","vid_t_padding":"","video_title_color":"","video_title_color_h":"","video_bg":"","video_overlay":"","vid_t_color":"","vid_t_bg_color":"","f_vid_title_font_header":"","f_vid_title_font_title":"Video pop-up article title","f_vid_title_font_settings":"","f_vid_title_font_family":"","f_vid_title_font_size":"","f_vid_title_font_line_height":"","f_vid_title_font_style":"","f_vid_title_font_weight":"","f_vid_title_font_spacing":"","f_vid_title_":"","f_vid_time_font_title":"Video duration text","f_vid_time_font_settings":"","f_vid_time_font_family":"","f_vid_time_font_size":"","f_vid_time_font_line_height":"","f_vid_time_font_style":"","f_vid_time_font_weight":"","f_vid_time_font_transform":"","f_vid_time_font_spacing":"","f_vid_time_":"","excl_txt":"","all_excl_border":"","all_excl_border_style":"solid","excl_radius":"","excl_bg":"","excl_bg_h":"","all_excl_border_color":"","excl_border_color_h":"","f_excl_font_header":"","f_excl_font_title":"Label text","f_excl_font_settings":"","f_excl_font_size":"","f_excl_font_line_height":"","f_excl_font_style":"","f_excl_font_weight":"","f_excl_font_transform":"","f_excl_font_spacing":"","f_excl_":"","meta_info_align":"","meta_width":"","meta_space":"","art_btn":"","meta_info_border_size":"","meta_info_border_style":"","meta_info_border_color":"#eaeaea","meta_info_border_radius":"","modules_category":"","modules_cat_border":"","modules_category_radius":"0","modules_extra_cat":"","show_author":"inline-block","author_photo":"","author_photo_size":"","author_photo_space":"","author_photo_radius":"","show_review":"inline-block","review_space":"","review_size":"2.5","review_distance":"","art_excerpt":"","excerpt_col":"1","excerpt_gap":"","excerpt_middle":"","excerpt_inline":"","show_audio":"block","art_audio":"","art_audio_size":"1.5","btn_title":"","btn_margin":"","btn_padding":"","btn_border_width":"","btn_radius":"","pag_space":"","pag_padding":"","pag_border_width":"","pag_border_radius":"","prev_tdicon":"","next_tdicon":"","pag_icons_size":"","f_header_font_header":"","f_header_font_title":"Block header","f_header_font_settings":"","f_header_font_line_height":"","f_header_font_style":"","f_header_font_transform":"","f_header_font_spacing":"","f_header_":"","f_ajax_font_title":"Ajax categories","f_ajax_font_settings":"","f_ajax_font_family":"","f_ajax_font_size":"","f_ajax_font_line_height":"","f_ajax_font_style":"","f_ajax_font_weight":"","f_ajax_font_transform":"","f_ajax_font_spacing":"","f_ajax_":"","f_more_font_title":"Load more button","f_more_font_settings":"","f_more_font_family":"","f_more_font_size":"","f_more_font_line_height":"","f_more_font_style":"","f_more_font_weight":"","f_more_font_transform":"","f_more_font_spacing":"","f_more_":"","f_title_font_header":"","f_title_font_title":"Article title","f_title_font_settings":"","f_title_font_line_height":"","f_title_font_style":"","f_title_font_transform":"","f_title_font_spacing":"","f_title_":"","f_cat_font_title":"Article category tag","f_cat_font_settings":"","f_cat_font_family":"","f_cat_font_size":"","f_cat_font_line_height":"","f_cat_font_style":"","f_cat_font_weight":"","f_cat_font_transform":"","f_cat_font_spacing":"","f_cat_":"","f_meta_font_title":"Article meta info","f_meta_font_settings":"","f_meta_font_line_height":"","f_meta_font_style":"","f_meta_font_weight":"","f_meta_font_spacing":"","f_meta_":"","f_ex_font_title":"Article excerpt","f_ex_font_settings":"","f_ex_font_family":"","f_ex_font_size":"","f_ex_font_line_height":"","f_ex_font_style":"","f_ex_font_weight":"","f_ex_font_transform":"","f_ex_font_spacing":"","f_ex_":"","f_btn_font_title":"Article read more button","f_btn_font_settings":"","f_btn_font_family":"","f_btn_font_size":"","f_btn_font_line_height":"","f_btn_font_style":"","f_btn_font_weight":"","f_btn_font_transform":"","f_btn_font_spacing":"","f_btn_":"","mix_color":"","mix_type":"","fe_brightness":"1","fe_contrast":"1","fe_saturate":"1","mix_color_h":"","mix_type_h":"","fe_brightness_h":"1","fe_contrast_h":"1","fe_saturate_h":"1","m_bg":"","color_overlay":"","shadow_shadow_header":"","shadow_shadow_title":"Module Shadow","shadow_shadow_size":"","shadow_shadow_offset_horizontal":"","shadow_shadow_offset_vertical":"","shadow_shadow_spread":"","shadow_shadow_color":"","cat_bg":"","cat_bg_hover":"","cat_txt":"","cat_txt_hover":"","cat_border":"","cat_border_hover":"","meta_bg":"","ex_txt":"","com_bg":"","com_txt":"","rev_txt":"","audio_btn_color":"","audio_time_color":"","audio_bar_color":"","audio_bar_curr_color":"","shadow_m_shadow_header":"","shadow_m_shadow_title":"Meta info shadow","shadow_m_shadow_size":"","shadow_m_shadow_offset_horizontal":"","shadow_m_shadow_offset_vertical":"","shadow_m_shadow_spread":"","shadow_m_shadow_color":"","btn_bg":"","btn_bg_hover":"","btn_txt":"","btn_txt_hover":"","btn_border":"","btn_border_hover":"","pag_text":"","pag_h_text":"","pag_bg":"","pag_h_bg":"","pag_border":"","pag_h_border":"","ajax_pagination":"","ajax_pagination_next_prev_swipe":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","css":"","tdc_css":"","td_column_number":1,"header_color":"","color_preset":"","border_top":"","class":"tdi_79","tdc_css_class":"tdi_79","tdc_css_class_style":"tdi_79_rand_style"}'; block_tdi_79.td_column_number = "1"; block_tdi_79.block_type = "td_flex_block_1"; block_tdi_79.post_count = "5"; block_tdi_79.found_posts = "9145"; block_tdi_79.header_color = ""; block_tdi_79.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_tdi_79.max_num_pages = "1829"; tdBlocksArray.push(block_tdi_79); </script><div class="td-block-title-wrap"></div><div id=tdi_79 class="td_block_inner td-mc1-wrap"> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://blogovanie.com/ako-najst-skupiny-v-telegrame/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Ako nájsť skupiny v telegrame" ><span class="entry-thumb td-thumb-css" data-type="css_image" data-img-url="https://blogovanie.com/wp-content/uploads/2024/02/Fixed-Karta-Chime-nie-je-podporovana-v-aplikacii-Cash.webp.webp" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://blogovanie.com/ako-najst-skupiny-v-telegrame/" rel="bookmark" title="Ako nájsť skupiny v telegrame">Ako nájsť skupiny v telegrame</a></h3> <div class="td-editor-date"> <span class="td-author-date"> </span> </div> </div> </div> </div> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://blogovanie.com/ako-odblokovat-niekoho-na-instagrame/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Ako odblokovať niekoho na Instagrame" ><span class="entry-thumb td-thumb-css" data-type="css_image" data-img-url="https://blogovanie.com/wp-content/uploads/2024/02/Google-Talks-o-tom-ako-vytvorit-webovu-stranku-elektronickeho-obchodu.jpg" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://blogovanie.com/ako-odblokovat-niekoho-na-instagrame/" rel="bookmark" title="Ako odblokovať niekoho na Instagrame">Ako odblokovať niekoho na Instagrame</a></h3> <div class="td-editor-date"> <span class="td-author-date"> </span> </div> </div> </div> </div> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://blogovanie.com/ako-deaktivovat-svoj-ucet-na-facebooku/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Ako deaktivovať svoj účet na Facebooku" ><span class="entry-thumb td-thumb-css" data-type="css_image" data-img-url="https://blogovanie.com/wp-content/uploads/2024/02/15-zlych-odkazov-ktorym-sa-musite-vyhnut-a-preco.png" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://blogovanie.com/ako-deaktivovat-svoj-ucet-na-facebooku/" rel="bookmark" title="Ako deaktivovať svoj účet na Facebooku">Ako deaktivovať svoj účet na Facebooku</a></h3> <div class="td-editor-date"> <span class="td-author-date"> </span> </div> </div> </div> </div> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://blogovanie.com/ako-exportovat-spravy-z-facebooku/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Ako exportovať správy z Facebooku" ><span class="entry-thumb td-thumb-css" data-type="css_image" data-img-url="https://blogovanie.com/wp-content/uploads/2024/02/Co-je-nazov-domeny-a-preco-je-dolezity.png" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://blogovanie.com/ako-exportovat-spravy-z-facebooku/" rel="bookmark" title="Ako exportovať správy z Facebooku">Ako exportovať správy z Facebooku</a></h3> <div class="td-editor-date"> <span class="td-author-date"> </span> </div> </div> </div> </div> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://blogovanie.com/ako-vidiet-historiu-svojho-priatelstva-a-vztahov/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Ako vidieť históriu svojho priateľstva a vzťahov" ><span class="entry-thumb td-thumb-css" data-type="css_image" data-img-url="https://blogovanie.com/wp-content/uploads/2024/02/Co-je-SEO-a-preco-je-dolezite.webp.webp" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://blogovanie.com/ako-vidiet-historiu-svojho-priatelstva-a-vztahov/" rel="bookmark" title="Ako vidieť históriu svojho priateľstva a vzťahov">Ako vidieť históriu svojho priateľstva a vzťahov</a></h3> <div class="td-editor-date"> <span class="td-author-date"> </span> </div> </div> </div> </div> </div></div></div></div></div></div><div id="tdi_80" class="tdc-row stretch_row"><div class="vc_row tdi_81 wpb_row td-pb-row tdc-element-style" > <style scoped>.tdi_81,.tdi_81 .tdc-columns{min-height:0}.tdi_81,.tdi_81 .tdc-columns{display:block}.tdi_81 .tdc-columns{width:100%}.tdi_81{padding-top:50px!important;padding-bottom:70px!important;padding-left:50px!important;position:relative}.tdi_81 .td_block_wrap{text-align:left}@media (min-width:1019px) and (max-width:1140px){.tdi_81{padding-top:30px!important;padding-bottom:50px!important;padding-left:30px!important}}@media (min-width:768px) and (max-width:1018px){.tdi_81{padding-top:10px!important;padding-bottom:30px!important;padding-left:10px!important}}@media (max-width:767px){.tdi_81{margin-bottom:0px!important;padding-top:10px!important;padding-bottom:20px!important;padding-left:0px!important}}</style> <div class="tdi_80_rand_style td-element-style" ><style>.tdi_80_rand_style{background-color:#3ef98d!important}</style></div><div class="vc_column tdi_83 wpb_column vc_column_container tdc-column td-pb-span12"> <style scoped>.tdi_83{vertical-align:baseline}.tdi_83>.wpb_wrapper,.tdi_83>.wpb_wrapper>.tdc-elements{display:block}.tdi_83>.wpb_wrapper>.tdc-elements{width:100%}.tdi_83>.wpb_wrapper>.vc_row_inner{width:auto}.tdi_83>.wpb_wrapper{width:auto;height:auto}</style><div class="wpb_wrapper" ><div class="tdm_block td_block_wrap tdm_block_inline_text tdi_84 tdm-inline-block td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="tdi_84" > <style>.tdi_84{margin-top:20px!important;margin-bottom:20px!important}</style> <style>.tdm_block.tdm_block_inline_text{margin-bottom:0;vertical-align:top}.tdm_block.tdm_block_inline_text .tdm-descr{margin-bottom:0;-webkit-transform:translateZ(0);transform:translateZ(0)}.tdc-row-content-vert-center .tdm-inline-text-yes{vertical-align:middle}.tdc-row-content-vert-bottom .tdm-inline-text-yes{vertical-align:bottom}.tdi_84{text-align:left!important}.tdi_84 .tdm-descr{color:var(--insight-black);font-family:var(--insight-primary)!important;font-size:23px!important;font-weight:600!important}@media (max-width:767px){.tdi_84 .tdm-descr{font-size:20px!important}}</style><p class="tdm-descr">Nové Publikácie:</p></div><div class="td_block_wrap td_flex_block_1 tdi_85 td-pb-border-top td_block_template_2 td_flex_block" data-td-block-uid="tdi_85" > <style>.tdi_85{margin-bottom:0px!important}@media (max-width:767px){.tdi_85{margin-bottom:20px!important}}</style> <style>.tdi_85 .td-image-wrap{padding-bottom:100%}.tdi_85 .entry-thumb{background-position:center 50%;background-image:none!important}.tdi_85 .td-image-container{flex:0 0 25%;width:25%;display:none}.ie10 .tdi_85 .td-image-container,.ie11 .tdi_85 .td-image-container{flex:0 0 auto}body .tdi_85 .td-favorite{font-size:36px;box-shadow:1px 1px 4px 0px rgba(0,0,0,0.2)}.tdi_85 .td-module-meta-info{padding:0 10px 0 0;border-color:#eaeaea}.tdi_85 .td_module_wrap{padding-left:20px;padding-right:20px;padding-bottom:18px;margin-bottom:18px}.tdi_85 .td_block_inner{margin-left:-20px;margin-right:-20px}.tdi_85 .td-module-container:before{bottom:-18px;border-width:0 0 1px 0;border-style:solid;border-color:#eaeaea;border-color:var(--insight-black)}.tdi_85 .td-module-container{border-color:#eaeaea!important}.tdi_85 .td-post-vid-time{display:block}.tdi_85 .td-post-category{margin:0px 0px 6px 0px;padding:0px}.tdi_85 .td-post-category:not(.td-post-extra-category){display:none}.tdi_85 .td-author-photo .avatar{width:20px;height:20px;margin-right:6px;border-radius:50%}.tdi_85 .td-excerpt{display:none;column-count:1;column-gap:48px}.tdi_85 .td-audio-player{opacity:1;visibility:visible;height:auto;font-size:13px}.tdi_85 .td-read-more{display:none}.tdi_85 .td-author-date{display:inline}.tdi_85 .td-post-author-name{display:none}.tdi_85 .td-post-date,.tdi_85 .td-post-author-name span{display:none;color:var(--insight-black)}.tdi_85 .entry-review-stars{display:inline-block}.tdi_85 .td-icon-star,.tdi_85 .td-icon-star-empty,.tdi_85 .td-icon-star-half{font-size:15px}.tdi_85 .td-module-comments{display:none}.tdi_85 .td_module_wrap:nth-last-child(1){margin-bottom:0;padding-bottom:0}.tdi_85 .td_module_wrap:nth-last-child(1) .td-module-container:before{display:none}.tdi_85 .td-module-title a{color:var(--insight-black)}.tdi_85 .td_module_wrap:hover .td-module-title a{color:var(--insight-black)!important;box-shadow:inset 0 -0px 0 0 @all_underline_color}.tdi_85 .td-post-author-name a{color:var(--insight-black)}.tdi_85 .td-post-author-name:hover a{color:var(--insight-black)}.tdi_85 .td-module-exclusive .td-module-title a:before{display:none;margin:0px;padding:0px;color:var(--insight-white);font-family:var(--insight-primary)!important}.tdi_85 .td-module-exclusive:hover .td-module-title a:before{color:var(--insight-turquoise)}.tdi_85 .entry-title{margin:0 0 6px;font-family:var(--insight-primary)!important;font-size:29px!important;line-height:1.2!important;font-weight:500!important;letter-spacing:-!important}.tdi_85 .td-block-title a,.tdi_85 .td-block-title span{font-family:var(--insight-primary)!important;font-size:10px!important;font-weight:500!important;text-transform:uppercase!important}.tdi_85 .td-editor-date,.tdi_85 .td-editor-date .td-post-author-name a,.tdi_85 .td-editor-date .entry-date,.tdi_85 .td-module-comments a{font-family:var(--insight-primary)!important;font-size:19px!important;font-weight:400!important;text-transform:uppercase!important}html:not([class*='ie']) .tdi_85 .td-module-container:hover .entry-thumb:before{opacity:0}@media (min-width:1019px) and (max-width:1140px){.tdi_85 .td-image-container{display:none}.tdi_85 .td_module_wrap{padding-bottom:18px;margin-bottom:18px;padding-bottom:18px!important;margin-bottom:18px!important}.tdi_85 .td-module-container:before{bottom:-18px}.tdi_85 .td_module_wrap:nth-last-child(1){margin-bottom:0!important;padding-bottom:0!important}.tdi_85 .td_module_wrap .td-module-container:before{display:block!important}.tdi_85 .td_module_wrap:nth-last-child(1) .td-module-container:before{display:none!important}.tdi_85 .td_module_wrap:hover .td-module-title a{box-shadow:inset 0 -0px 0 0 @all_underline_color}.tdi_85 .entry-title{font-size:20px!important}.tdi_85 .td-editor-date,.tdi_85 .td-editor-date .td-post-author-name a,.tdi_85 .td-editor-date .entry-date,.tdi_85 .td-module-comments a{font-size:16px!important}}@media (min-width:768px) and (max-width:1018px){.tdi_85 .td-image-container{display:none}.tdi_85 .td_module_wrap{padding-bottom:18px;margin-bottom:18px;padding-bottom:18px!important;margin-bottom:18px!important}.tdi_85 .td-module-container:before{bottom:-18px}.tdi_85 .td_module_wrap:nth-last-child(1){margin-bottom:0!important;padding-bottom:0!important}.tdi_85 .td_module_wrap .td-module-container:before{display:block!important}.tdi_85 .td_module_wrap:nth-last-child(1) .td-module-container:before{display:none!important}.tdi_85 .td_module_wrap:hover .td-module-title a{box-shadow:inset 0 -0px 0 0 @all_underline_color}.tdi_85 .entry-title{font-size:18px!important}.tdi_85 .td-editor-date,.tdi_85 .td-editor-date .td-post-author-name a,.tdi_85 .td-editor-date .entry-date,.tdi_85 .td-module-comments a{font-size:14px!important}}@media (max-width:767px){.tdi_85 .td-image-container{display:none}.tdi_85 .td_module_wrap{padding-bottom:18px;margin-bottom:18px;padding-bottom:18px!important;margin-bottom:18px!important}.tdi_85 .td-module-container:before{bottom:-18px}.tdi_85 .td_module_wrap:nth-last-child(1){margin-bottom:0!important;padding-bottom:0!important}.tdi_85 .td_module_wrap .td-module-container:before{display:block!important}.tdi_85 .td_module_wrap:nth-last-child(1) .td-module-container:before{display:none!important}.tdi_85 .td_module_wrap:hover .td-module-title a{box-shadow:inset 0 -0px 0 0 @all_underline_color}.tdi_85 .entry-title{font-size:18px!important}.tdi_85 .td-editor-date,.tdi_85 .td-editor-date .td-post-author-name a,.tdi_85 .td-editor-date .entry-date,.tdi_85 .td-module-comments a{font-size:14px!important}}</style><script data-debloat-delay="1" type="text/debloat-script">var block_tdi_85 = new tdBlock(); block_tdi_85.id = "tdi_85"; block_tdi_85.atts = '{"modules_on_row":"","hide_audio":"yes","mc1_tl":"12","modules_divider_color":"var(--insight-black)","image_floated":"hidden","image_height":"100","image_width":"25","excl_padd":"0","excl_margin":"0","excl_color":"var(--insight-white)","excl_color_h":"var(--insight-turquoise)","f_excl_font_family":"insight-primary_global","meta_padding":"0 10px 0 0","art_title":"0 0 6px","modules_category_margin":"0px 0px 6px 0px","modules_category_padding":"0","show_cat":"none","title_txt":"var(--insight-black)","title_txt_hover":"var(--insight-black)","show_btn":"none","show_excerpt":"none","show_com":"none","tdc_css":"eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLWJvdHRvbSI6IjAiLCJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBob25lIjp7Im1hcmdpbi1ib3R0b20iOiIyMCIsImRpc3BsYXkiOiIifSwicGhvbmVfbWF4X3dpZHRoIjo3Njd9","modules_divider":"solid","category_id":"","header_text_color":"var(--insight-black)","block_template_id":"td_block_template_2","accent_text_color":"var(--insight-black)","author_txt":"var(--insight-black)","author_txt_hover":"var(--insight-black)","date_txt":"var(--insight-black)","f_header_font_family":"insight-primary_global","f_title_font_family":"insight-primary_global","f_title_font_size":"eyJhbGwiOiIyOSIsImxhbmRzY2FwZSI6IjIwIiwicG9ydHJhaXQiOiIxOCIsInBob25lIjoiMTgifQ==","f_title_font_weight":"500","f_meta_font_size":"eyJhbGwiOiIxOSIsImxhbmRzY2FwZSI6IjE2IiwicG9ydHJhaXQiOiIxNCIsInBob25lIjoiMTQifQ==","f_meta_font_family":"insight-primary_global","f_meta_font_transform":"uppercase","f_header_font_size":"10","f_header_font_weight":"500","all_underline_color":"var(--insight-black)","all_underline_height":"0","f_header_font_transform":"uppercase","f_title_font_spacing":"-","limit":"4","f_meta_font_weight":"400","f_title_font_line_height":"1.2","excl_show":"none","show_author":"none","show_date":"none","block_type":"td_flex_block_1","separator":"","custom_title":"","custom_url":"","title_tag":"","mc1_title_tag":"","mc1_el":"","post_ids":"-10026","taxonomies":"","category_ids":"","in_all_terms":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","include_cf_posts":"","exclude_cf_posts":"","sort":"","popular_by_date":"","linked_posts":"","favourite_only":"","locked_only":"","offset":"","open_in_new_window":"","show_modified_date":"","time_ago":"","time_ago_add_txt":"ago","time_ago_txt_pos":"","review_source":"","el_class":"","td_query_cache":"","td_query_cache_expiration":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","td_ajax_preloading":"","container_width":"","modules_gap":"","m_padding":"","all_modules_space":"36","modules_border_size":"","modules_border_style":"","modules_border_color":"#eaeaea","modules_border_radius":"","h_effect":"","image_size":"","image_alignment":"50","image_radius":"","hide_image":"","show_favourites":"","fav_size":"2","fav_space":"","fav_ico_color":"","fav_ico_color_h":"","fav_bg":"","fav_bg_h":"","fav_shadow_shadow_header":"","fav_shadow_shadow_title":"Shadow","fav_shadow_shadow_size":"","fav_shadow_shadow_offset_horizontal":"","fav_shadow_shadow_offset_vertical":"","fav_shadow_shadow_spread":"","fav_shadow_shadow_color":"","video_icon":"","video_popup":"yes","video_rec":"","spot_header":"","video_rec_title":"","video_rec_color":"","video_rec_disable":"","autoplay_vid":"yes","show_vid_t":"block","vid_t_margin":"","vid_t_padding":"","video_title_color":"","video_title_color_h":"","video_bg":"","video_overlay":"","vid_t_color":"","vid_t_bg_color":"","f_vid_title_font_header":"","f_vid_title_font_title":"Video pop-up article title","f_vid_title_font_settings":"","f_vid_title_font_family":"","f_vid_title_font_size":"","f_vid_title_font_line_height":"","f_vid_title_font_style":"","f_vid_title_font_weight":"","f_vid_title_font_transform":"","f_vid_title_font_spacing":"","f_vid_title_":"","f_vid_time_font_title":"Video duration text","f_vid_time_font_settings":"","f_vid_time_font_family":"","f_vid_time_font_size":"","f_vid_time_font_line_height":"","f_vid_time_font_style":"","f_vid_time_font_weight":"","f_vid_time_font_transform":"","f_vid_time_font_spacing":"","f_vid_time_":"","excl_txt":"","all_excl_border":"","all_excl_border_style":"solid","excl_radius":"","excl_bg":"","excl_bg_h":"","all_excl_border_color":"","excl_border_color_h":"","f_excl_font_header":"","f_excl_font_title":"Label text","f_excl_font_settings":"","f_excl_font_size":"","f_excl_font_line_height":"","f_excl_font_style":"","f_excl_font_weight":"","f_excl_font_transform":"","f_excl_font_spacing":"","f_excl_":"","meta_info_align":"","meta_info_horiz":"layout-default","meta_width":"","meta_margin":"","meta_space":"","art_btn":"","meta_info_border_size":"","meta_info_border_style":"","meta_info_border_color":"#eaeaea","meta_info_border_radius":"","modules_category":"","modules_cat_border":"","modules_category_radius":"0","modules_extra_cat":"","author_photo":"","author_photo_size":"","author_photo_space":"","author_photo_radius":"","show_review":"inline-block","review_space":"","review_size":"2.5","review_distance":"","art_excerpt":"","excerpt_col":"1","excerpt_gap":"","excerpt_middle":"","excerpt_inline":"","show_audio":"block","art_audio":"","art_audio_size":"1.5","btn_title":"","btn_margin":"","btn_padding":"","btn_border_width":"","btn_radius":"","pag_space":"","pag_padding":"","pag_border_width":"","pag_border_radius":"","prev_tdicon":"","next_tdicon":"","pag_icons_size":"","f_header_font_header":"","f_header_font_title":"Block header","f_header_font_settings":"","f_header_font_line_height":"","f_header_font_style":"","f_header_font_spacing":"","f_header_":"","f_ajax_font_title":"Ajax categories","f_ajax_font_settings":"","f_ajax_font_family":"","f_ajax_font_size":"","f_ajax_font_line_height":"","f_ajax_font_style":"","f_ajax_font_weight":"","f_ajax_font_transform":"","f_ajax_font_spacing":"","f_ajax_":"","f_more_font_title":"Load more button","f_more_font_settings":"","f_more_font_family":"","f_more_font_size":"","f_more_font_line_height":"","f_more_font_style":"","f_more_font_weight":"","f_more_font_transform":"","f_more_font_spacing":"","f_more_":"","f_title_font_header":"","f_title_font_title":"Article title","f_title_font_settings":"","f_title_font_style":"","f_title_font_transform":"","f_title_":"","f_cat_font_title":"Article category tag","f_cat_font_settings":"","f_cat_font_family":"","f_cat_font_size":"","f_cat_font_line_height":"","f_cat_font_style":"","f_cat_font_weight":"","f_cat_font_transform":"","f_cat_font_spacing":"","f_cat_":"","f_meta_font_title":"Article meta info","f_meta_font_settings":"","f_meta_font_line_height":"","f_meta_font_style":"","f_meta_font_spacing":"","f_meta_":"","f_ex_font_title":"Article excerpt","f_ex_font_settings":"","f_ex_font_family":"","f_ex_font_size":"","f_ex_font_line_height":"","f_ex_font_style":"","f_ex_font_weight":"","f_ex_font_transform":"","f_ex_font_spacing":"","f_ex_":"","f_btn_font_title":"Article read more button","f_btn_font_settings":"","f_btn_font_family":"","f_btn_font_size":"","f_btn_font_line_height":"","f_btn_font_style":"","f_btn_font_weight":"","f_btn_font_transform":"","f_btn_font_spacing":"","f_btn_":"","mix_color":"","mix_type":"","fe_brightness":"1","fe_contrast":"1","fe_saturate":"1","mix_color_h":"","mix_type_h":"","fe_brightness_h":"1","fe_contrast_h":"1","fe_saturate_h":"1","m_bg":"","color_overlay":"","shadow_shadow_header":"","shadow_shadow_title":"Module Shadow","shadow_shadow_size":"","shadow_shadow_offset_horizontal":"","shadow_shadow_offset_vertical":"","shadow_shadow_spread":"","shadow_shadow_color":"","cat_bg":"","cat_bg_hover":"","cat_txt":"","cat_txt_hover":"","cat_border":"","cat_border_hover":"","meta_bg":"","ex_txt":"","com_bg":"","com_txt":"","rev_txt":"","audio_btn_color":"","audio_time_color":"","audio_bar_color":"","audio_bar_curr_color":"","shadow_m_shadow_header":"","shadow_m_shadow_title":"Meta info shadow","shadow_m_shadow_size":"","shadow_m_shadow_offset_horizontal":"","shadow_m_shadow_offset_vertical":"","shadow_m_shadow_spread":"","shadow_m_shadow_color":"","btn_bg":"","btn_bg_hover":"","btn_txt":"","btn_txt_hover":"","btn_border":"","btn_border_hover":"","pag_text":"","pag_h_text":"","pag_bg":"","pag_h_bg":"","pag_border":"","pag_h_border":"","ajax_pagination":"","ajax_pagination_next_prev_swipe":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","css":"","td_column_number":3,"header_color":"","color_preset":"","border_top":"","class":"tdi_85","tdc_css_class":"tdi_85","tdc_css_class_style":"tdi_85_rand_style"}'; block_tdi_85.td_column_number = "3"; block_tdi_85.block_type = "td_flex_block_1"; block_tdi_85.post_count = "4"; block_tdi_85.found_posts = "9145"; block_tdi_85.header_color = ""; block_tdi_85.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_tdi_85.max_num_pages = "2287"; tdBlocksArray.push(block_tdi_85); </script><div class="td-block-title-wrap"></div><div id=tdi_85 class="td_block_inner td-mc1-wrap"> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://blogovanie.com/ako-najst-skupiny-v-telegrame/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Ako nájsť skupiny v telegrame" ><span class="entry-thumb td-thumb-css" data-type="css_image" data-img-url="https://blogovanie.com/wp-content/uploads/2024/02/Fixed-Karta-Chime-nie-je-podporovana-v-aplikacii-Cash.webp.webp" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://blogovanie.com/ako-najst-skupiny-v-telegrame/" rel="bookmark" title="Ako nájsť skupiny v telegrame">Ako nájsť skupiny v telegrame</a></h3> </div> </div> </div> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://blogovanie.com/ako-odblokovat-niekoho-na-instagrame/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Ako odblokovať niekoho na Instagrame" ><span class="entry-thumb td-thumb-css" data-type="css_image" data-img-url="https://blogovanie.com/wp-content/uploads/2024/02/Google-Talks-o-tom-ako-vytvorit-webovu-stranku-elektronickeho-obchodu.jpg" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://blogovanie.com/ako-odblokovat-niekoho-na-instagrame/" rel="bookmark" title="Ako odblokovať niekoho na Instagrame">Ako odblokovať niekoho na Instagrame</a></h3> </div> </div> </div> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://blogovanie.com/ako-deaktivovat-svoj-ucet-na-facebooku/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Ako deaktivovať svoj účet na Facebooku" ><span class="entry-thumb td-thumb-css" data-type="css_image" data-img-url="https://blogovanie.com/wp-content/uploads/2024/02/15-zlych-odkazov-ktorym-sa-musite-vyhnut-a-preco.png" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://blogovanie.com/ako-deaktivovat-svoj-ucet-na-facebooku/" rel="bookmark" title="Ako deaktivovať svoj účet na Facebooku">Ako deaktivovať svoj účet na Facebooku</a></h3> </div> </div> </div> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://blogovanie.com/ako-exportovat-spravy-z-facebooku/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Ako exportovať správy z Facebooku" ><span class="entry-thumb td-thumb-css" data-type="css_image" data-img-url="https://blogovanie.com/wp-content/uploads/2024/02/Co-je-nazov-domeny-a-preco-je-dolezity.png" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://blogovanie.com/ako-exportovat-spravy-z-facebooku/" rel="bookmark" title="Ako exportovať správy z Facebooku">Ako exportovať správy z Facebooku</a></h3> </div> </div> </div> </div></div></div></div></div></div><div id="tdi_86" class="tdc-row stretch_row_content td-stretch-content"><div class="vc_row tdi_87 wpb_row td-pb-row tdc-element-style" > <style scoped>.tdi_87,.tdi_87 .tdc-columns{min-height:0}.tdi_87,.tdi_87 .tdc-columns{display:flex;flex-direction:row;flex-wrap:nowrap;justify-content:flex-start;align-items:flex-start}.tdi_87 .tdc-columns{width:100%}@media (max-width:767px){.tdi_87,.tdi_87 .tdc-columns{flex-direction:column}}.tdi_87{padding-top:50px!important;padding-bottom:50px!important;position:relative}.tdi_87 .td_block_wrap{text-align:left}@media (min-width:1019px) and (max-width:1140px){.tdi_87{padding-top:30px!important;padding-bottom:30px!important}}@media (min-width:768px) and (max-width:1018px){.tdi_87{padding-top:30px!important;padding-bottom:30px!important}}@media (max-width:767px){.tdi_87{padding-top:30px!important;padding-bottom:30px!important}}</style> <div class="tdi_86_rand_style td-element-style" ><style>.tdi_86_rand_style{background-color:#deffec!important}</style></div><div class="vc_column tdi_89 wpb_column vc_column_container tdc-column td-pb-span12"> <style scoped>.tdi_89{vertical-align:baseline}.tdi_89>.wpb_wrapper,.tdi_89>.wpb_wrapper>.tdc-elements{display:block}.tdi_89>.wpb_wrapper>.tdc-elements{width:100%}.tdi_89>.wpb_wrapper>.vc_row_inner{width:auto}.tdi_89>.wpb_wrapper{width:auto;height:auto}div.tdi_89{width:100%!important}</style><div class="wpb_wrapper" ><div class="td_block_wrap td_block_title tdi_90 td-pb-border-top td_block_template_3 td-fix-index" data-td-block-uid="tdi_90" > <style>.td_block_template_3 .td-block-title{font-size:16px;font-weight:400;margin-top:0;margin-bottom:26px;line-height:31px;text-align:left}.td_block_template_3 .td-block-title>*{background-color:var(--td_header_color,#000);color:var(--td_text_header_color,#fff);padding:0 10px}.td_block_template_3 .td-related-title a{margin-right:10px}@media (max-width:767px){.td_block_template_3 .td-related-title a{margin-right:0;font-size:14px}}.td_block_template_3 .td-related-title .td-cur-simple-item{background-color:var(--td_theme_color,#4db2ec)}@-moz-document url-prefix(){.td_block_template_3 .td-block-title>*{padding-bottom:2px}}.td-theme-wrap .tdi_90 .td-pulldown-filter-link:hover,.td-theme-wrap .tdi_90 .td-subcat-item a:hover,.td-theme-wrap .tdi_90 .td-subcat-item .td-cur-simple-item,.td-theme-wrap .tdi_90 .td-subcat-dropdown:hover .td-subcat-more span,.td-theme-wrap .tdi_90 .td-subcat-dropdown:hover .td-subcat-more i{color:var(--insight-accent)}.td-theme-wrap .tdi_90 .td-block-title>*{background-color:var(--insight-accent)}.td-theme-wrap .tdi_90 .td-block-title>*{color:var(--insight-white)}.td-theme-wrap .tdi_90 .td_module_wrap:hover .entry-title a,.td-theme-wrap .tdi_90 .td_quote_on_blocks,.td-theme-wrap .tdi_90 .td-opacity-cat .td-post-category:hover,.td-theme-wrap .tdi_90 .td-opacity-read .td-read-more a:hover,.td-theme-wrap .tdi_90 .td-opacity-author .td-post-author-name a:hover,.td-theme-wrap .tdi_90 .td-instagram-user a{color:var(--insight-accent)}.td-theme-wrap .tdi_90 .td-next-prev-wrap a:hover,.td-theme-wrap .tdi_90 .td-load-more-wrap a:hover{background-color:var(--insight-accent);border-color:var(--insight-accent)}.td-theme-wrap .tdi_90 .td-read-more a,.td-theme-wrap .tdi_90 .td-weather-information:before,.td-theme-wrap .tdi_90 .td-weather-week:before,.td-theme-wrap .tdi_90 .td-exchange-header:before,.td-theme-wrap .td-footer-wrapper .tdi_90 .td-post-category,.td-theme-wrap .tdi_90 .td-post-category:hover{background-color:var(--insight-accent)}.tdi_90{margin-bottom:0px!important}</style> <style>body .tdi_90 .td-block-title a,body .tdi_90 .td-block-title span{font-family:var(--insight-primary)!important;font-size:20px!important;text-transform:uppercase!important}@media (min-width:1019px) and (max-width:1140px){body .tdi_90 .td-block-title a,body .tdi_90 .td-block-title span{font-size:15px!important}}@media (min-width:768px) and (max-width:1018px){body .tdi_90 .td-block-title a,body .tdi_90 .td-block-title span{font-size:9px!important}}@media (max-width:767px){body .tdi_90 .td-block-title a,body .tdi_90 .td-block-title span{font-size:15px!important}}</style><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="td-block-title"><span class="td-pulldown-size">ODPORÚČANIE</span></h4></div></div><div class="td_block_wrap td_flex_block_1 tdi_91 td-pb-border-top td_block_template_1 td_flex_block" data-td-block-uid="tdi_91" > <style>.tdi_91{margin-bottom:0px!important;border-color:var(--insight-gray)!important;border-style:solid!important;border-width:0!important}</style> <style>.tdi_91 .td-image-wrap{padding-bottom:110%}.tdi_91 .entry-thumb{background-position:center 60%}.tdi_91 .td-module-container{flex-direction:column;border-color:#eaeaea!important}.tdi_91 .td-image-container{display:block;order:0}.ie10 .tdi_91 .td-module-meta-info,.ie11 .tdi_91 .td-module-meta-info{flex:auto}body .tdi_91 .td-favorite{font-size:36px;box-shadow:1px 1px 4px 0px rgba(0,0,0,0.2)}.tdi_91 .td-module-meta-info{padding:10px 0 0;border-color:#eaeaea}.tdi_91 .td_module_wrap{width:16.66666667%;float:left;padding-left:15px;padding-right:15px;padding-bottom:15px;margin-bottom:15px}.rtl .tdi_91 .td_module_wrap{float:right}.tdi_91 .td_block_inner{margin-left:-15px;margin-right:-15px}.tdi_91 .td-module-container:before{bottom:-15px;border-color:#eaeaea}.tdi_91 .entry-thumb,.tdi_91 .td-image-wrap:before,.tdi_91 .td-image-wrap:after,.tdi_91 .entry-thumb:before,.tdi_91 .entry-thumb:after{border-radius:15px}.tdi_91 .td-post-vid-time{display:block}.tdi_91 .td-post-category:not(.td-post-extra-category){display:none}.tdi_91 .td-author-photo .avatar{width:20px;height:20px;margin-right:6px;border-radius:50%}.tdi_91 .td-excerpt{display:none;margin:20px 0 0;column-count:1;column-gap:48px;font-family:var(--insight-primary)!important;font-size:12px!important;font-weight:400!important}.tdi_91 .td-audio-player{opacity:1;visibility:visible;height:auto;font-size:13px}.tdi_91 .td-read-more{display:none}.tdi_91 .td-author-date{display:inline}.tdi_91 .td-post-author-name{display:none}.tdi_91 .td-post-date,.tdi_91 .td-post-author-name span{display:none}.tdi_91 .entry-review-stars{display:inline-block}.tdi_91 .td-icon-star,.tdi_91 .td-icon-star-empty,.tdi_91 .td-icon-star-half{font-size:15px}.tdi_91 .td-module-comments{display:none}.tdi_91 .td_module_wrap:nth-child(6n+1){clear:both}.tdi_91 .td_module_wrap:nth-last-child(-n+6){margin-bottom:0;padding-bottom:0}.tdi_91 .td_module_wrap:nth-last-child(-n+6) .td-module-container:before{display:none}.tdi_91 .td-module-title a{color:var(--insight-black);box-shadow:inset 0 0 0 0 #f26c10}.tdi_91 .td_module_wrap:hover .td-module-title a{color:var(--insight-white)!important;box-shadow:inset 0 -18px 0 0 #f26c10}.tdi_91 .td-module-exclusive .td-module-title a:before{display:none}.tdi_91 .entry-title{font-family:var(--insight-primary)!important;font-size:15px!important;font-weight:700!important}html:not([class*='ie']) .tdi_91 .td-module-container:hover .entry-thumb:before{opacity:0}@media (min-width:768px){.tdi_91 .td-module-title a{transition:all 0.2s ease;-webkit-transition:all 0.2s ease}}@media (min-width:1019px) and (max-width:1140px){.tdi_91 .td_module_wrap{padding-left:5px;padding-right:5px}.tdi_91 .td_block_inner{margin-left:-5px;margin-right:-5px}.tdi_91 .td_module_wrap{padding-bottom:5px;margin-bottom:5px;clear:none!important;padding-bottom:5px!important;margin-bottom:5px!important}.tdi_91 .td-module-container:before{bottom:-5px}.tdi_91 .td_module_wrap:nth-child(6n+1){clear:both!important}.tdi_91 .td_module_wrap:nth-last-child(-n+6){margin-bottom:0!important;padding-bottom:0!important}.tdi_91 .td_module_wrap .td-module-container:before{display:block!important}.tdi_91 .td_module_wrap:nth-last-child(-n+6) .td-module-container:before{display:none!important}.tdi_91 .td-module-title a{box-shadow:inset 0 0 0 0 #f26c10}.tdi_91 .td_module_wrap:hover .td-module-title a{box-shadow:inset 0 -18px 0 0 #f26c10}.tdi_91 .entry-title{font-size:13px!important}.tdi_91 .td-excerpt{font-size:10px!important}@media (min-width:768px){.tdi_91 .td-module-title a{transition:all 0.2s ease;-webkit-transition:all 0.2s ease}}}@media (min-width:768px) and (max-width:1018px){.tdi_91 .td_module_wrap{padding-left:5px;padding-right:5px}.tdi_91 .td_block_inner{margin-left:-5px;margin-right:-5px}.tdi_91 .td_module_wrap{padding-bottom:5px;margin-bottom:5px;clear:none!important;padding-bottom:5px!important;margin-bottom:5px!important}.tdi_91 .td-module-container:before{bottom:-5px}.tdi_91 .td_module_wrap:nth-child(6n+1){clear:both!important}.tdi_91 .td_module_wrap:nth-last-child(-n+6){margin-bottom:0!important;padding-bottom:0!important}.tdi_91 .td_module_wrap .td-module-container:before{display:block!important}.tdi_91 .td_module_wrap:nth-last-child(-n+6) .td-module-container:before{display:none!important}.tdi_91 .td-module-title a{box-shadow:inset 0 0 0 0 #f26c10}.tdi_91 .td_module_wrap:hover .td-module-title a{box-shadow:inset 0 -18px 0 0 #f26c10}.tdi_91 .td-excerpt{margin:10px 0 0;font-size:10px!important}.tdi_91 .entry-title{font-size:13px!important}@media (min-width:768px){.tdi_91 .td-module-title a{transition:all 0.2s ease;-webkit-transition:all 0.2s ease}}}@media (max-width:767px){.tdi_91 .td_module_wrap{width:100%;float:left}.rtl .tdi_91 .td_module_wrap{float:right}.tdi_91 .td_module_wrap{padding-left:2.5px;padding-right:2.5px;padding-bottom:7.5px;margin-bottom:7.5px;padding-bottom:7.5px!important;margin-bottom:7.5px!important}.tdi_91 .td_block_inner{margin-left:-2.5px;margin-right:-2.5px}.tdi_91 .td-module-container:before{bottom:-7.5px}.tdi_91 .td_module_wrap:nth-last-child(1){margin-bottom:0!important;padding-bottom:0!important}.tdi_91 .td_module_wrap .td-module-container:before{display:block!important}.tdi_91 .td_module_wrap:nth-last-child(1) .td-module-container:before{display:none!important}.tdi_91 .td-module-title a{box-shadow:inset 0 0 0 0 #f26c10}.tdi_91 .td_module_wrap:hover .td-module-title a{box-shadow:inset 0 -18px 0 0 #f26c10}.tdi_91 .td-excerpt{margin:10px 0 0}@media (min-width:768px){.tdi_91 .td-module-title a{transition:all 0.2s ease;-webkit-transition:all 0.2s ease}}}</style><script data-debloat-delay="1" type="text/debloat-script">var block_tdi_91 = new tdBlock(); block_tdi_91.id = "tdi_91"; block_tdi_91.atts = '{"modules_on_row":"eyJhbGwiOiIxNi42NjY2NjY2NyUiLCJwaG9uZSI6IjEwMCUifQ==","limit":"6","hide_audio":"yes","sort":"","image_size":"","image_height":"110","image_alignment":"60","show_cat":"none","modules_extra_cat":"hide","show_author":"none","show_date":"none","show_com":"none","mc1_el":"4","f_title_font_family":"insight-primary_global","f_ex_font_family":"insight-primary_global","f_title_font_size":"eyJhbGwiOiIxNSIsImxhbmRzY2FwZSI6IjEzIiwicG9ydHJhaXQiOiIxMyIsInBob25lIjoiMTUifQ==","f_title_font_weight":"700","f_ex_font_size":"eyJhbGwiOiIxMiIsImxhbmRzY2FwZSI6IjEwIiwicG9ydHJhaXQiOiIxMCIsInBob25lIjoiMTIifQ==","f_ex_font_weight":"400","tdc_css":"eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLWJvdHRvbSI6IjAiLCJib3JkZXItY29sb3IiOiJ2YXIoLS1pbnNpZ2h0LWdyYXkpIiwiZGlzcGxheSI6IiJ9fQ==","title_txt":"var(--insight-black)","title_txt_hover":"var(--insight-white)","modules_gap":"eyJhbGwiOiIzMCIsImxhbmRzY2FwZSI6IjEwIiwicG9ydHJhaXQiOiIxMCIsInBob25lIjoiNSJ9","excl_show":"none","all_underline_color":"#f26c10","all_underline_height":"18","all_modules_space":"eyJhbGwiOiIzMCIsImxhbmRzY2FwZSI6IjEwIiwicG9ydHJhaXQiOiIxMCIsInBob25lIjoiMTUifQ==","art_excerpt":"eyJhbGwiOiIyMHB4IDAgMCIsInBvcnRyYWl0IjoiMTBweCAwIDAiLCJwaG9uZSI6IjEwcHggMCAwIn0=","meta_padding":"10px 0 0","show_btn":"none","image_radius":"15","show_excerpt":"none","block_type":"td_flex_block_1","separator":"","custom_title":"","custom_url":"","block_template_id":"","title_tag":"","mc1_tl":"","mc1_title_tag":"","post_ids":"-10026","category_id":"","taxonomies":"","category_ids":"","in_all_terms":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","include_cf_posts":"","exclude_cf_posts":"","popular_by_date":"","linked_posts":"","favourite_only":"","locked_only":"","offset":"","open_in_new_window":"","show_modified_date":"","time_ago":"","time_ago_add_txt":"ago","time_ago_txt_pos":"","review_source":"","el_class":"","td_query_cache":"","td_query_cache_expiration":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","td_ajax_preloading":"","container_width":"","m_padding":"","modules_border_size":"","modules_border_style":"","modules_border_color":"#eaeaea","modules_border_radius":"","modules_divider":"","modules_divider_color":"#eaeaea","h_effect":"","image_width":"","image_floated":"no_float","hide_image":"","show_favourites":"","fav_size":"2","fav_space":"","fav_ico_color":"","fav_ico_color_h":"","fav_bg":"","fav_bg_h":"","fav_shadow_shadow_header":"","fav_shadow_shadow_title":"Shadow","fav_shadow_shadow_size":"","fav_shadow_shadow_offset_horizontal":"","fav_shadow_shadow_offset_vertical":"","fav_shadow_shadow_spread":"","fav_shadow_shadow_color":"","video_icon":"","video_popup":"yes","video_rec":"","spot_header":"","video_rec_title":"","video_rec_color":"","video_rec_disable":"","autoplay_vid":"yes","show_vid_t":"block","vid_t_margin":"","vid_t_padding":"","video_title_color":"","video_title_color_h":"","video_bg":"","video_overlay":"","vid_t_color":"","vid_t_bg_color":"","f_vid_title_font_header":"","f_vid_title_font_title":"Video pop-up article title","f_vid_title_font_settings":"","f_vid_title_font_family":"","f_vid_title_font_size":"","f_vid_title_font_line_height":"","f_vid_title_font_style":"","f_vid_title_font_weight":"","f_vid_title_font_transform":"","f_vid_title_font_spacing":"","f_vid_title_":"","f_vid_time_font_title":"Video duration text","f_vid_time_font_settings":"","f_vid_time_font_family":"","f_vid_time_font_size":"","f_vid_time_font_line_height":"","f_vid_time_font_style":"","f_vid_time_font_weight":"","f_vid_time_font_transform":"","f_vid_time_font_spacing":"","f_vid_time_":"","excl_txt":"","excl_margin":"","excl_padd":"","all_excl_border":"","all_excl_border_style":"solid","excl_radius":"","excl_color":"","excl_color_h":"","excl_bg":"","excl_bg_h":"","all_excl_border_color":"","excl_border_color_h":"","f_excl_font_header":"","f_excl_font_title":"Label text","f_excl_font_settings":"","f_excl_font_family":"","f_excl_font_size":"","f_excl_font_line_height":"","f_excl_font_style":"","f_excl_font_weight":"","f_excl_font_transform":"","f_excl_font_spacing":"","f_excl_":"","meta_info_align":"","meta_info_horiz":"layout-default","meta_width":"","meta_margin":"","meta_space":"","art_title":"","art_btn":"","meta_info_border_size":"","meta_info_border_style":"","meta_info_border_color":"#eaeaea","meta_info_border_radius":"","modules_category":"","modules_category_margin":"","modules_category_padding":"","modules_cat_border":"","modules_category_radius":"0","author_photo":"","author_photo_size":"","author_photo_space":"","author_photo_radius":"","show_review":"inline-block","review_space":"","review_size":"2.5","review_distance":"","excerpt_col":"1","excerpt_gap":"","excerpt_middle":"","excerpt_inline":"","show_audio":"block","art_audio":"","art_audio_size":"1.5","btn_title":"","btn_margin":"","btn_padding":"","btn_border_width":"","btn_radius":"","pag_space":"","pag_padding":"","pag_border_width":"","pag_border_radius":"","prev_tdicon":"","next_tdicon":"","pag_icons_size":"","f_header_font_header":"","f_header_font_title":"Block header","f_header_font_settings":"","f_header_font_family":"","f_header_font_size":"","f_header_font_line_height":"","f_header_font_style":"","f_header_font_weight":"","f_header_font_transform":"","f_header_font_spacing":"","f_header_":"","f_ajax_font_title":"Ajax categories","f_ajax_font_settings":"","f_ajax_font_family":"","f_ajax_font_size":"","f_ajax_font_line_height":"","f_ajax_font_style":"","f_ajax_font_weight":"","f_ajax_font_transform":"","f_ajax_font_spacing":"","f_ajax_":"","f_more_font_title":"Load more button","f_more_font_settings":"","f_more_font_family":"","f_more_font_size":"","f_more_font_line_height":"","f_more_font_style":"","f_more_font_weight":"","f_more_font_transform":"","f_more_font_spacing":"","f_more_":"","f_title_font_header":"","f_title_font_title":"Article title","f_title_font_settings":"","f_title_font_line_height":"","f_title_font_style":"","f_title_font_transform":"","f_title_font_spacing":"","f_title_":"","f_cat_font_title":"Article category tag","f_cat_font_settings":"","f_cat_font_family":"","f_cat_font_size":"","f_cat_font_line_height":"","f_cat_font_style":"","f_cat_font_weight":"","f_cat_font_transform":"","f_cat_font_spacing":"","f_cat_":"","f_meta_font_title":"Article meta info","f_meta_font_settings":"","f_meta_font_family":"","f_meta_font_size":"","f_meta_font_line_height":"","f_meta_font_style":"","f_meta_font_weight":"","f_meta_font_transform":"","f_meta_font_spacing":"","f_meta_":"","f_ex_font_title":"Article excerpt","f_ex_font_settings":"","f_ex_font_line_height":"","f_ex_font_style":"","f_ex_font_transform":"","f_ex_font_spacing":"","f_ex_":"","f_btn_font_title":"Article read more button","f_btn_font_settings":"","f_btn_font_family":"","f_btn_font_size":"","f_btn_font_line_height":"","f_btn_font_style":"","f_btn_font_weight":"","f_btn_font_transform":"","f_btn_font_spacing":"","f_btn_":"","mix_color":"","mix_type":"","fe_brightness":"1","fe_contrast":"1","fe_saturate":"1","mix_color_h":"","mix_type_h":"","fe_brightness_h":"1","fe_contrast_h":"1","fe_saturate_h":"1","m_bg":"","color_overlay":"","shadow_shadow_header":"","shadow_shadow_title":"Module Shadow","shadow_shadow_size":"","shadow_shadow_offset_horizontal":"","shadow_shadow_offset_vertical":"","shadow_shadow_spread":"","shadow_shadow_color":"","cat_bg":"","cat_bg_hover":"","cat_txt":"","cat_txt_hover":"","cat_border":"","cat_border_hover":"","meta_bg":"","author_txt":"","author_txt_hover":"","date_txt":"","ex_txt":"","com_bg":"","com_txt":"","rev_txt":"","audio_btn_color":"","audio_time_color":"","audio_bar_color":"","audio_bar_curr_color":"","shadow_m_shadow_header":"","shadow_m_shadow_title":"Meta info shadow","shadow_m_shadow_size":"","shadow_m_shadow_offset_horizontal":"","shadow_m_shadow_offset_vertical":"","shadow_m_shadow_spread":"","shadow_m_shadow_color":"","btn_bg":"","btn_bg_hover":"","btn_txt":"","btn_txt_hover":"","btn_border":"","btn_border_hover":"","pag_text":"","pag_h_text":"","pag_bg":"","pag_h_bg":"","pag_border":"","pag_h_border":"","ajax_pagination":"","ajax_pagination_next_prev_swipe":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","css":"","td_column_number":3,"header_color":"","color_preset":"","border_top":"","class":"tdi_91","tdc_css_class":"tdi_91","tdc_css_class_style":"tdi_91_rand_style"}'; block_tdi_91.td_column_number = "3"; block_tdi_91.block_type = "td_flex_block_1"; block_tdi_91.post_count = "6"; block_tdi_91.found_posts = "9145"; block_tdi_91.header_color = ""; block_tdi_91.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_tdi_91.max_num_pages = "1525"; tdBlocksArray.push(block_tdi_91); </script><div class="td-block-title-wrap"></div><div id=tdi_91 class="td_block_inner td-mc1-wrap"> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://blogovanie.com/ako-najst-skupiny-v-telegrame/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Ako nájsť skupiny v telegrame" ><span class="entry-thumb td-thumb-css" data-type="css_image" data-img-url="https://blogovanie.com/wp-content/uploads/2024/02/Fixed-Karta-Chime-nie-je-podporovana-v-aplikacii-Cash.webp.webp" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://blogovanie.com/ako-najst-skupiny-v-telegrame/" rel="bookmark" title="Ako nájsť skupiny v telegrame">Ako nájsť skupiny v telegrame</a></h3> </div> </div> </div> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://blogovanie.com/ako-odblokovat-niekoho-na-instagrame/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Ako odblokovať niekoho na Instagrame" ><span class="entry-thumb td-thumb-css" data-type="css_image" data-img-url="https://blogovanie.com/wp-content/uploads/2024/02/Google-Talks-o-tom-ako-vytvorit-webovu-stranku-elektronickeho-obchodu.jpg" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://blogovanie.com/ako-odblokovat-niekoho-na-instagrame/" rel="bookmark" title="Ako odblokovať niekoho na Instagrame">Ako odblokovať niekoho na Instagrame</a></h3> </div> </div> </div> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://blogovanie.com/ako-deaktivovat-svoj-ucet-na-facebooku/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Ako deaktivovať svoj účet na Facebooku" ><span class="entry-thumb td-thumb-css" data-type="css_image" data-img-url="https://blogovanie.com/wp-content/uploads/2024/02/15-zlych-odkazov-ktorym-sa-musite-vyhnut-a-preco.png" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://blogovanie.com/ako-deaktivovat-svoj-ucet-na-facebooku/" rel="bookmark" title="Ako deaktivovať svoj účet na Facebooku">Ako deaktivovať svoj účet na Facebooku</a></h3> </div> </div> </div> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://blogovanie.com/ako-exportovat-spravy-z-facebooku/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Ako exportovať správy z Facebooku" ><span class="entry-thumb td-thumb-css" data-type="css_image" data-img-url="https://blogovanie.com/wp-content/uploads/2024/02/Co-je-nazov-domeny-a-preco-je-dolezity.png" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://blogovanie.com/ako-exportovat-spravy-z-facebooku/" rel="bookmark" title="Ako exportovať správy z Facebooku">Ako exportovať správy z Facebooku</a></h3> </div> </div> </div> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://blogovanie.com/ako-vidiet-historiu-svojho-priatelstva-a-vztahov/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Ako vidieť históriu svojho priateľstva a vzťahov" ><span class="entry-thumb td-thumb-css" data-type="css_image" data-img-url="https://blogovanie.com/wp-content/uploads/2024/02/Co-je-SEO-a-preco-je-dolezite.webp.webp" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://blogovanie.com/ako-vidiet-historiu-svojho-priatelstva-a-vztahov/" rel="bookmark" title="Ako vidieť históriu svojho priateľstva a vzťahov">Ako vidieť históriu svojho priateľstva a vzťahov</a></h3> </div> </div> </div> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://blogovanie.com/ako-najst-pouzivatelske-meno-na-facebooku/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Ako nájsť používateľské meno na Facebooku" ><span class="entry-thumb td-thumb-css" data-type="css_image" data-img-url="https://blogovanie.com/wp-content/uploads/2024/02/Sprievodca-SEO-pre-entity-a-ako-ich-pouzivat.webp.webp" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://blogovanie.com/ako-najst-pouzivatelske-meno-na-facebooku/" rel="bookmark" title="Ako nájsť používateľské meno na Facebooku">Ako nájsť používateľské meno na Facebooku</a></h3> </div> </div> </div> </div></div></div></div></div></div></div></div> </article> </div> </div> </div> <!-- #tdb-autoload-article --> <div class="td-footer-template-wrap" style="position: relative; "> <div class="td-footer-wrap "> <div id="tdi_92" class="tdc-zone"><div class="tdc_zone tdi_93 wpb_row td-pb-row tdc-element-style" > <style scoped>.tdi_93{min-height:0}.tdi_93>.td-element-style:after{content:''!important;width:100%!important;height:100%!important;position:absolute!important;top:0!important;left:0!important;z-index:0!important;display:block!important;background-color:#000000!important}</style> <div class="tdi_92_rand_style td-element-style" ></div><div id="tdi_94" class="tdc-row stretch_row"><div class="vc_row tdi_95 wpb_row td-pb-row tdc-element-style" > <style scoped>.tdi_95,.tdi_95 .tdc-columns{min-height:0}.tdi_95,.tdi_95 .tdc-columns{display:flex;flex-direction:row;flex-wrap:nowrap;justify-content:space-between;align-items:flex-start}.tdi_95 .tdc-columns{width:100%}@media (max-width:767px){.tdi_95,.tdi_95 .tdc-columns{align-items:center}@media (min-width:768px){.tdi_95{margin-left:-0px;margin-right:-0px}.tdi_95 .tdc-row-video-background-error,.tdi_95>.vc_column,.tdi_95>.tdc-columns>.vc_column{padding-left:0px;padding-right:0px}}}.tdi_95{padding-top:40px!important;position:relative}.tdi_95 .td_block_wrap{text-align:left}@media (max-width:767px){.tdi_95{padding-top:20px!important;padding-bottom:20px!important}}@media (min-width:1019px) and (max-width:1140px){.tdi_95{padding-top:30px!important}}@media (min-width:768px) and (max-width:1018px){.tdi_95{padding-top:20px!important}}</style> <div class="tdi_94_rand_style td-element-style" ><div class="td-element-style-before"><style>.tdi_94_rand_style>.td-element-style-before{content:''!important;width:100%!important;height:100%!important;position:absolute!important;top:0!important;left:0!important;display:block!important;z-index:0!important;border-color:var(--insight-transparentdark-blue)!important;border-style:solid!important;border-width:1px 0px 0px 0px!important}</style></div></div><div class="vc_column tdi_97 wpb_column vc_column_container tdc-column td-pb-span8"> <style scoped>.tdi_97{vertical-align:baseline}.tdi_97>.wpb_wrapper,.tdi_97>.wpb_wrapper>.tdc-elements{display:block}.tdi_97>.wpb_wrapper>.tdc-elements{width:100%}.tdi_97>.wpb_wrapper>.vc_row_inner{width:auto}.tdi_97>.wpb_wrapper{width:auto;height:auto}@media (max-width:767px){.tdi_97{flex-grow:1}}</style><div class="wpb_wrapper" ><div class="tdm_block td_block_wrap tdm_block_inline_text tdi_98 tdm-inline-block td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="tdi_98" > <style>.tdi_98{border-color:var(--insight-gray)!important;border-style:solid!important;border-width:0!important}</style> <style>.tdi_98{text-align:left!important}.tdi_98 .tdm-descr{color:var(--insight-black);font-family:var(--insight-primary)!important;font-size:17px!important;font-weight:600!important}.tdi_98 .tdm-descr a{color:#1be579}.tdi_98 .tdm-descr a:hover{color:#e0351a}@media (min-width:1019px) and (max-width:1140px){.tdi_98 .tdm-descr{font-size:18px!important}}@media (min-width:768px) and (max-width:1018px){.tdi_98 .tdm-descr{font-size:16px!important}}@media (max-width:767px){.tdi_98 .tdm-descr{font-size:13px!important}}</style><p class="tdm-descr"><a href="https://blogovanie.com/podmienky-webovych-stranok/"> Podmienky webových stránok </a></p></div><div class="tdm_block td_block_wrap tdm_block_inline_text tdi_99 td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="tdi_99" > <style>.tdi_99{border-color:var(--insight-gray)!important;border-style:solid!important;border-width:0!important}</style> <style>.tdi_99{text-align:left!important}.tdi_99 .tdm-descr{color:var(--insight-black);font-family:var(--insight-primary)!important;font-size:17px!important;font-weight:600!important}.tdi_99 .tdm-descr a{color:#f26c10}.tdi_99 .tdm-descr a:hover{color:#f26c10}@media (min-width:1019px) and (max-width:1140px){.tdi_99 .tdm-descr{font-size:18px!important}}@media (min-width:768px) and (max-width:1018px){.tdi_99 .tdm-descr{font-size:16px!important}}@media (max-width:767px){.tdi_99 .tdm-descr{font-size:13px!important}}</style><p class="tdm-descr"><a href="https://blogovanie.com/zasady-ochrany-osobnych-udajov/">Zásady ochrany osobných údajov</a></p></div><div class="tdm_block td_block_wrap td_block_wrap tdm_block_popup tdi_100 td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="tdi_100" > <style>.tdi_100{margin-bottom:0px!important;border-color:var(--insight-gray)!important;width:20%!important;border-style:solid!important;border-width:0!important}</style> <style>#tdm-popup-modal-ia-modal-footer{align-items:center}#tdm-popup-modal-ia-modal-footer{justify-content:flex-end}#tdm-popup-modal-ia-modal-footer.tdm-popup-modal-over-screen .tdm-popup-modal{opacity:0;transform:scale(.95);transition:opacity .2s ease-in,transform .2s ease-in}#tdm-popup-modal-ia-modal-footer.tdm-popup-modal-over-screen.tdm-popup-modal-open .tdm-popup-modal{opacity:1;transform:scale(1);transition:opacity .2s ease-out,transform .2s ease-out}#tdm-popup-modal-ia-modal-footer .tdm-popup-modal{width:30%;box-shadow:0px 2px 4px 0px rgba(0,0,0,0.2)}#tdm-popup-modal-ia-modal-footer .tdm-pm-header{display:none;border-width:1px;border-style:solid;border-color:#EBEBEB}#tdm-popup-modal-ia-modal-footer .tdm-pmh-close{top:0px}#tdm-popup-modal-ia-modal-footer .tdm-pm-body{padding:0px}#tdm-popup-modal-ia-modal-footer.tdm-popup-modal-open{pointer-events:auto}#tdm-popup-modal-ia-modal-footer .tdm-popup-modal-bg{background:rgba(0,0,0,0.85)}@media (min-width:1019px) and (max-width:1140px){#tdm-popup-modal-ia-modal-footer .tdm-popup-modal{width:60%}#tdm-popup-modal-ia-modal-footer .tdm-pm-header{border-width:1px;border-style:solid;border-color:#EBEBEB}}@media (min-width:768px) and (max-width:1018px){#tdm-popup-modal-ia-modal-footer .tdm-popup-modal{width:100%}#tdm-popup-modal-ia-modal-footer .tdm-pm-header{border-width:1px;border-style:solid;border-color:#EBEBEB}#tdm-popup-modal-ia-modal-footer .tdm-pm-body{padding:0 20px}}@media (max-width:767px){#tdm-popup-modal-ia-modal-footer .tdm-pm-header{border-width:1px;border-style:solid;border-color:#EBEBEB}}</style><script data-debloat-delay="1" type="text/debloat-script">var block_tdi_100 = new tdBlock(); block_tdi_100.id = "tdi_100"; block_tdi_100.atts = '{"button_text":"+Viac","button_size":"tdm-btn-lg","modal_align":"center-right","overlay_bg":"rgba(0,0,0,0.85)","modal_id":"ia-modal-footer","trigg_btn_enable":"yes","tds_button":"tds_button5","tds_button5-text_color":"#ffffff","tds_button5-text_hover_color":"#ffffff","tds_button5-f_btn_text_font_family":"insight-primary_global","tds_button5-f_btn_text_font_size":"eyJhbGwiOiIxNiIsImxhbmRzY2FwZSI6IjE4IiwicG9ydHJhaXQiOiIxNiIsInBob25lIjoiMTYifQ==","tdc_css":"eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLWJvdHRvbSI6IjAiLCJib3JkZXItY29sb3IiOiJ2YXIoLS1pbnNpZ2h0LWdyYXkpIiwid2lkdGgiOiIyMCUiLCJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBob25lIjp7ImRpc3BsYXkiOiIifSwicGhvbmVfbWF4X3dpZHRoIjo3Njd9","tds_button5-f_btn_text_font_weight":"600","page_id":"32","show_header":"none","body_padd":"eyJhbGwiOiIwIiwicG9ydHJhaXQiOiIwIDIwcHgifQ==","modal_width":"eyJhbGwiOiIzMCUiLCJwb3J0cmFpdCI6IjEwMCUiLCJsYW5kc2NhcGUiOiI2MCUifQ==","content_source":"modal_id","source_modal_id":"ia-modal-header","block_type":"tdm_block_popup","show_modal_composer":"","close_modals":"","separator":"","content_load":"","custom_code":"","button_url":"","button_open_in_new_window":"","button_url_rel":"","button_tdicon":"","button_icon_aria":"","button_icon_size":"","button_icon_position":"","button_icon_space":"14","icon_align":"0","button_width":"","button_padding":"","btn_display":"","btn_float_right":"","btn_align_horiz":"content-horiz-left","ga_event_action":"","ga_event_category":"","ga_event_label":"","fb_pixel_event_name":"","fb_pixel_event_content_name":"","trigg_page_load_enable":"","modal_open_delay":"","modal_close_after":"","modal_prevent_open":"","trigg_cursor_area_enable":"","area_vertical_space":"200","modal_area_prevent_open":"","trigg_scroll_enable":"","scroll_distance":"","modal_scroll_prevent_open":"","open_position":"over-screen","modal_transition":"","site_scroll":"","modal_space":"","modal_height":"","all_modal_border":"","all_modal_border_style":"solid","modal_border_radius":"","header_pos":"","head_title":"","head_title_url":"","head_title_url_target":"","head_tdicon":"","head_icon_size":"","head_icon_align":"0","head_padd":"","all_head_border":"","all_head_border_style":"solid","hide_for_user_type":"","logged_plan_id":"","author_plan_id":"","modal_bg":"","all_modal_border_color":"","modal_shadow_shadow_header":"","modal_shadow_shadow_title":"Modal shadow","modal_shadow_shadow_size":"","modal_shadow_shadow_offset_horizontal":"","modal_shadow_shadow_offset_vertical":"","modal_shadow_shadow_spread":"","modal_shadow_shadow_color":"","head_title_color":"","head_title_url_color":"","head_title_url_color_h":"","head_icon_color":"","head_icon_color_h":"","head_bg":"","all_head_border_color":"","f_head_font_header":"","f_head_font_title":"Header title text","f_head_font_settings":"","f_head_font_family":"","f_head_font_size":"","f_head_font_line_height":"","f_head_font_style":"","f_head_font_weight":"","f_head_font_transform":"","f_head_font_spacing":"","f_head_":"","body_bg":"","el_class":"","css":"","block_template_id":"","td_column_number":2,"header_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","offset":"","limit":"5","td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_filter_default_txt":"","td_ajax_filter_ids":"","color_preset":"","ajax_pagination":"","ajax_pagination_next_prev_swipe":"","border_top":"","class":"tdi_100","tdc_css_class":"tdi_100","tdc_css_class_style":"tdi_100_rand_style"}'; block_tdi_100.td_column_number = "2"; block_tdi_100.block_type = "tdm_block_popup"; block_tdi_100.post_count = "5"; block_tdi_100.found_posts = "9146"; block_tdi_100.header_color = ""; block_tdi_100.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_tdi_100.max_num_pages = "1830"; tdBlocksArray.push(block_tdi_100); </script> <style>body .tdi_101 .tdm-btn-text,body .tdi_101 i{color:#ffffff}body .tdi_101 svg{fill:#ffffff}body .tdi_101 svg *{fill:inherit}body .tdi_101:hover .tdm-btn-text,body .tdi_101:hover i{color:#ffffff;-webkit-text-fill-color:unset;background:transparent;transition:none}body .tdi_101:hover svg{fill:#ffffff}body .tdi_101:hover svg *{fill:inherit}.tdi_101{font-family:var(--insight-primary)!important;font-size:16px!important;font-weight:600!important}@media (min-width:1019px) and (max-width:1140px){.tdi_101{font-size:18px!important}}</style><div class="tds-button td-fix-index"><a href="#" title="+Viac" class="tds-button5 tdm-btn tdm-btn-lg tdi_101 " ><span class="tdm-btn-text">+Viac</span></a></div></div></div></div><div class="vc_column tdi_103 wpb_column vc_column_container tdc-column td-pb-span4"> <style scoped>.tdi_103{vertical-align:baseline}.tdi_103>.wpb_wrapper,.tdi_103>.wpb_wrapper>.tdc-elements{display:block}.tdi_103>.wpb_wrapper>.tdc-elements{width:100%}.tdi_103>.wpb_wrapper>.vc_row_inner{width:auto}.tdi_103>.wpb_wrapper{width:auto;height:auto}@media (max-width:767px){.tdi_103>.wpb_wrapper,.tdi_103>.wpb_wrapper>.tdc-elements{min-height:10%}.tdi_103>.wpb_wrapper,.tdi_103>.wpb_wrapper>.tdc-elements{display:flex;flex-direction:row;flex-wrap:nowrap;justify-content:flex-end;align-items:center}.tdi_103>.wpb_wrapper>.tdc-elements{width:100%}.tdi_103>.wpb_wrapper>.vc_row_inner{width:auto}.tdi_103>.wpb_wrapper{width:100%;height:100%}}.tdi_103{width:80%!important}@media (max-width:767px){.tdi_103{width:auto!important}}</style><div class="wpb_wrapper" ><div class="td_block_wrap tdb_header_logo tdi_104 td-pb-border-top td_block_template_1 tdb-header-align" data-td-block-uid="tdi_104" > <style>.tdi_104 .tdb-logo-a,.tdi_104 h1{align-items:center}.tdi_104 .tdb-logo-a,.tdi_104 h1{justify-content:flex-end}.tdi_104 .tdb-logo-svg-wrap{max-width:300px;display:none}.tdi_104 .tdb-logo-svg-wrap svg{width:300px!important;height:auto}.tdi_104 .tdb-logo-svg-wrap+.tdb-logo-img-wrap{display:block}.tdi_104 .tdb-logo-img{max-width:150px}.tdi_104 .tdb-logo-img-wrap{display:block}.tdi_104 .tdb-logo-text-tagline{margin-top:2px;margin-left:0;display:block}.tdi_104 .tdb-logo-text-title{display:none;font-family:var(--insight-primary)!important;font-size:25px!important;line-height:1.2!important;}.tdi_104 .tdb-logo-text-wrap{flex-direction:column;align-items:flex-start}.tdi_104 .tdb-logo-icon-svg svg{width:32px}.tdi_104 .tdb-logo-icon{margin-right:5px;top:0px;color:var(--insight-gray)}.tdi_104 .tdb-logo-icon:last-child{margin-right:0}.tdi_104 .tdb-logo-icon-svg svg,.tdi_104 .tdb-logo-icon-svg svg *{fill:var(--insight-gray)}@media (min-width:1019px) and (max-width:1140px){.tdi_104 .tdb-logo-icon-svg svg{width:26px}.tdi_104 .tdb-logo-text-title{font-size:22px!important;}}@media (min-width:768px) and (max-width:1018px){.tdi_104 .tdb-logo-icon-svg svg{width:24px}.tdi_104 .tdb-logo-text-title{font-size:20px!important;}}@media (max-width:767px){.tdi_104 .tdb-logo-img{max-width:125px}.tdi_104 .tdb-logo-icon-svg svg{width:22px}.tdi_104 .tdb-logo-text-title{font-size:22px!important;}}</style><div class="tdb-block-inner td-fix-index"><a class="tdb-logo-a" href="https://blogovanie.com/" title="Blogové SEO Tipy, Módne Gadgety, Trendy Sociálnych Médií"><span class="tdb-logo-img-wrap"><img class="tdb-logo-img td-retina-data" data-retina="https://blogovanie.com/wp-content/uploads/2024/02/blogovanie_retina.png" src="https://blogovanie.com/wp-content/uploads/2024/02/blogovanie.png" alt="Blogové SEO Tipy, Módne Gadgety, Trendy Sociálnych Médií" title="Blogové SEO Tipy, Módne Gadgety, Trendy Sociálnych Médií" /></span><span class="tdb-logo-icon tdb-logo-icon-svg" ><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 1024 1024"><path d="M186.706 184.892h-123.74v158.013h162.703v-158.013h-38.963zM186.706 303.953h-84.777v-80.097h84.777v80.097zM101.929 442.131h-38.963v158.085h162.703v-158.085h-123.74zM186.706 561.243h-84.777v-80.138h84.777v80.138zM101.929 699.36h-38.963v158.034h162.703v-158.034h-123.74zM186.706 818.431h-84.777v-80.108h84.777v80.108zM922.051 184.892h-597.228v158.013h636.211v-158.013h-38.984zM922.051 303.953h-558.264v-80.097h558.264v80.097zM363.786 442.131h-38.963v158.085h636.211v-158.085h-597.248zM922.051 561.243h-558.264v-80.138h558.264v80.138zM363.786 699.36h-38.963v158.034h636.211v-158.034h-597.248zM922.051 818.431h-558.264v-80.108h558.264v80.108z"></path></svg></span><span class="tdb-logo-text-wrap"><span class="tdb-logo-text-title">Blogové SEO Tipy, Módne Gadgety, Trendy Sociálnych Médií</span></span></a></div></div> <!-- ./block --></div></div></div></div><div id="tdi_105" class="tdc-row"><div class="vc_row tdi_106 wpb_row td-pb-row" > <style scoped>.tdi_106,.tdi_106 .tdc-columns{min-height:0}.tdi_106,.tdi_106 .tdc-columns{display:block}.tdi_106 .tdc-columns{width:100%}.tdi_106{padding-bottom:50px!important}.tdi_106 .td_block_wrap{text-align:left}</style><div class="vc_column tdi_108 wpb_column vc_column_container tdc-column td-pb-span12"> <style scoped>.tdi_108{vertical-align:baseline}.tdi_108>.wpb_wrapper,.tdi_108>.wpb_wrapper>.tdc-elements{display:block}.tdi_108>.wpb_wrapper>.tdc-elements{width:100%}.tdi_108>.wpb_wrapper>.vc_row_inner{width:auto}.tdi_108>.wpb_wrapper{width:auto;height:auto}</style><div class="wpb_wrapper" ><div class="tdm_block td_block_wrap tdm_block_inline_text tdi_109 tdm-inline-block td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="tdi_109" > <style>.tdi_109{margin-top:15px!important;width:100%!important}</style> <style>.tdi_109{text-align:center!important;margin-right:auto;margin-left:auto}.tdi_109 .tdm-descr{color:#6b6b6b;font-family:Quicksand!important;line-height:1.5!important}</style><p class="tdm-descr">Blogovanie.com je prosperujúce centrum, ktoré informuje čitateľov o neustále sa meniacom a nepredvídateľnom svete technológií. Zaviazala sa poskytovať najaktuálnejšie obchodné nápady, stratégie SEO, poradenstvo v oblasti digitálneho marketingu a technologické inovácie.</p></div><div class="tdm_block td_block_wrap tdm_block_inline_text tdi_110 td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="tdi_110" > <style>.tdi_110{text-align:center!important;margin-right:auto;margin-left:auto}.tdi_110 .tdm-descr{color:#898989;font-size:14px!important}@media (min-width:1019px) and (max-width:1140px){.tdi_110 .tdm-descr{font-size:18px!important}}@media (min-width:768px) and (max-width:1018px){.tdi_110 .tdm-descr{font-size:16px!important}}@media (max-width:767px){.tdi_110 .tdm-descr{font-size:12px!important}}</style><p class="tdm-descr">Blogové SEO Tipy, Módne Gadgety, Trendy Sociálnych Médií © Copyright 2024</p></div></div></div></div></div></div></div> </div> </div> <style>.tdc-footer-template .td-main-content-wrap{padding-bottom:0}</style> </div><!--close td-outer-wrap--> <script id="450193d7a08025fd32ec5fa07ae2dcb7" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/eliminar-codigo-roto-de-imagenes-version-javascript/remove-broken-images.js"></script><!-- Histats.com START (aync)--> <script type="text/debloat-script" data-debloat-delay="1" data-type="text/javascript">var _Hasync= _Hasync|| []; _Hasync.push(['Histats.start', '1,4846325,4,0,0,0,00010000']); _Hasync.push(['Histats.fasi', '1']); _Hasync.push(['Histats.track_hits', '']); (function() { var hs = document.createElement('script'); hs.type = 'text/javascript'; hs.async = true; hs.src = ('//s10.histats.com/js15_as.js'); (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(hs); })();</script> <noscript><a href="/" target="_blank"><img src="//sstatic1.histats.com/0.gif?4846325&101" alt="website free tracking" border="0"></a></noscript> <!-- Histats.com END --> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2023 Version: 12.6.3 (rara) Deploy mode: deploy uid: 66231444888ad --> <!-- Custom css from theme panel --> <style type="text/css" media="screen">.td-cat-rotate{writing-mode:vertical-rl}.td-theme-wrap .tdi_94 .td-block-title>*{background:linear-gradient(90deg,#f26c10,#1fe0b9)}.td-theme-wrap .tdi_188 .block-title>*,.td-theme-wrap .tdi_188 .td-subcat-dropdown:hover .td-subcat-more{background:linear-gradient(45deg,#f26c10,#1fe0b9);background-color:#1f0707}.td-pulldown-size{padding-left:5px;width:40%;border-radius:5px;background:linear-gradient(45deg,#f26c10,#1fe0b9);font-size:12px}@media (max-width:767px){.td-pulldown-size{width:70%}}.tdi_64 .td-block-title a,.tdi_64 .td-block-title span{font-family:var(--insight-primary)!important;font-size:20px!important;font-weight:400!important}.tdi_145 .td-block-title a,.tdi_145 .td-block-title span{font-family:var(--insight-primary)!important;font-size:15px!important;font-weight:500!important;text-transform:uppercase!important}</style> <script type="text/javascript" id="swv-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/index.js?ver=5.9.3"></script> <script type="text/javascript" id="contact-form-7-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var wpcf7 = {"api":{"root":"https:\/\/blogovanie.com\/wp-json\/","namespace":"contact-form-7\/v1"},"cached":"1"}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" id="contact-form-7-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/index.js?ver=5.9.3"></script> <script type="text/javascript" id="ez-toc-scroll-scriptjs-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var eztoc_smooth_local = {"scroll_offset":"30","add_request_uri":""}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" id="ez-toc-scroll-scriptjs-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/assets/js/smooth_scroll.min.js?ver=2.0.65"></script> <script type="text/javascript" id="ez-toc-js-cookie-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/vendor/js-cookie/js.cookie.min.js?ver=2.2.1"></script> <script type="text/javascript" id="ez-toc-jquery-sticky-kit-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/vendor/sticky-kit/jquery.sticky-kit.min.js?ver=1.9.2"></script> <script type="text/javascript" id="ez-toc-js-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var ezTOC = {"smooth_scroll":"1","visibility_hide_by_default":"1","scroll_offset":"30","fallbackIcon":"<span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span>"}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" id="ez-toc-js-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/assets/js/front.min.js?ver=2.0.65-1712758943"></script> <script type="text/javascript" id="underscore-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-includes/js/underscore.min.js?ver=1.13.4"></script> <script type="text/javascript" id="tdb_js_posts_autoload-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/td-cloud-library/assets/js/js_posts_autoload.min.js?ver=6cc04771d778c6f460cf525df52258a3"></script> <script type="text/javascript" id="td-site-min-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/td-composer/legacy/Newspaper/js/tagdiv_theme.min.js?ver=12.6.3"></script> <script type="text/javascript" id="tdPostImages-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/td-composer/legacy/Newspaper/js/tdPostImages.js?ver=12.6.3"></script> <script type="text/javascript" id="tdSocialSharing-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/td-composer/legacy/Newspaper/js/tdSocialSharing.js?ver=12.6.3"></script> <script type="text/javascript" id="tdModalPostImages-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/td-composer/legacy/Newspaper/js/tdModalPostImages.js?ver=12.6.3"></script> <script type="text/javascript" id="q2w3_fixed_widget-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var q2w3_sidebar_options = [{"use_sticky_position":false,"margin_top":0,"margin_bottom":0,"stop_elements_selectors":"","screen_max_width":0,"screen_max_height":0,"widgets":[]}]; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" id="q2w3_fixed_widget-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/q2w3-fixed-widget/js/frontend.min.js?ver=6.2.3"></script> <script type="text/javascript" id="tds_js_files_for_front-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var tds_js_globals = {"wpRestNonce":"585d70c65b","wpRestUrl":"https:\/\/blogovanie.com\/wp-json\/","permalinkStructure":"\/%postname%\/"}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" id="tds_js_files_for_front-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/td-subscription/assets/js/js_files_for_front.min.js?ver=1.5.1"></script> <script type="text/javascript" id="google-recaptcha-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://www.google.com/recaptcha/api.js?render=6LehZXspAAAAADn75HSIcANp2cq_E_DR-VY3t7y4&ver=3.0"></script> <script type="text/javascript" id="wp-polyfill-inert-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill-inert.min.js?ver=3.1.2"></script> <script type="text/javascript" id="regenerator-runtime-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-includes/js/dist/vendor/regenerator-runtime.min.js?ver=0.14.0"></script> <script type="text/javascript" id="wp-polyfill-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js?ver=3.15.0"></script> <script type="text/javascript" id="wpcf7-recaptcha-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var wpcf7_recaptcha = {"sitekey":"6LehZXspAAAAADn75HSIcANp2cq_E_DR-VY3t7y4","actions":{"homepage":"homepage","contactform":"contactform"}}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" id="wpcf7-recaptcha-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/contact-form-7/modules/recaptcha/index.js?ver=5.9.3"></script> <script type="text/javascript" id="tdb_js_files_for_front-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/td-cloud-library/assets/js/js_files_for_front.min.js?ver=6cc04771d778c6f460cf525df52258a3"></script> <script type="text/javascript" id="fifu-json-ld-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var fifuJsonLd = {"url":"https:\/\/i0.wp.com\/blogovanie.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Mozete-pred-niekym-skryt-svoje-to-najlepsie-z-Instagramu.webp.webp?ssl=1"}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" id="fifu-json-ld-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/featured-image-from-url/includes/html/js/json-ld.js?ver=4.7.0"></script> <a href="https://bilgicraft.com/razer-kraken-x/" title="razer kraken x incelemesi"><img src="https://i90.servimg.com/u/f90/20/05/24/03/log-mi10.png" style="display:-webkit-box;"></a> <script type="text/javascript" id="tdLoadingBox-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/td-composer/legacy/Newspaper/js/tdLoadingBox.js?ver=12.6.3"></script> <script type="text/javascript" id="tdbMenu-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/td-cloud-library/assets/js/tdbMenu.js?ver=6cc04771d778c6f460cf525df52258a3"></script> <script type="text/javascript" id="tdPopupModal-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/td-composer/legacy/Newspaper/js/tdPopupModal.js?ver=12.6.3"></script> <script type="text/javascript" id="tdStickyRow-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/td-composer/legacy/Newspaper/js/tdStickyRow.js?ver=12.6.3"></script> <script type="text/javascript" id="tdListMenu-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/td-composer/legacy/Newspaper/js/tdListMenu.js?ver=12.6.3"></script> <script type="text/javascript" id="tdMenu-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/td-composer/legacy/Newspaper/js/tdMenu.js?ver=12.6.3"></script> <script type="text/javascript" id="tdAjaxSearch-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/td-composer/legacy/Newspaper/js/tdAjaxSearch.js?ver=12.6.3"></script> <script type="text/javascript" id="tdSmartSidebar-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/td-composer/legacy/Newspaper/js/tdSmartSidebar.js?ver=12.6.3"></script> <script type="text/javascript" id="tdInfiniteLoader-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/td-composer/legacy/Newspaper/js/tdInfiniteLoader.js?ver=12.6.3"></script> <!-- JS generated by theme --> <script data-debloat-delay="1" type="text/debloat-script"> /* global jQuery:{} */ jQuery(document).ready( function () { var tdbMenuItem = new tdbMenu.item(); tdbMenuItem.blockUid = 'tdi_1'; tdbMenuItem.jqueryObj = jQuery('.tdi_1'); tdbMenuItem.blockAtts = '{"main_sub_tdicon":"td-icon-down","sub_tdicon":"td-icon-right-arrow","mm_align_horiz":"content-horiz-center","modules_on_row_regular":"20%","modules_on_row_cats":"25%","image_size":"td_324x400","modules_category":"image","show_excerpt":"none","show_com":"none","show_date":"none","show_author":"none","mm_sub_align_horiz":"content-horiz-right","mm_elem_align_horiz":"content-horiz-right","inline":"yes","menu_id":"5","f_elem_font_size":"eyJhbGwiOiIxNyIsImxhbmRzY2FwZSI6IjE4IiwicG9ydHJhaXQiOiIxNiIsInBob25lIjoiMTQifQ==","sep_tdicon":"td-icon-slashh","sep_icon_size":"25","sep_icon_align":"0","tds_menu_active1-line_width":"0","tds_menu_active":"tds_menu_active1","tds_menu_active1-text_color_h":"#1fe0b9","f_elem_font_family":"insight-primary_global","f_elem_font_transform":"none","sub_bg_color":"var(--insight-accent)","sub_text_color":"var(--insight-white)","sub_elem_bg_color":"var(--insight-accent)","sub_color":"var(--accent-color)","tds_menu_sub_active1-sub_color_h":"var(--insight-accent)","tds_menu_sub_active1-sub_elem_bg_color_h":"var(--insight-accent)","f_sub_elem_font_family":"insight-primary_global","f_sub_elem_font_size":"eyJhbGwiOiIyMCIsImxhbmRzY2FwZSI6IjE4IiwicG9ydHJhaXQiOiIxNiJ9","elem_padd":"eyJwb3J0cmFpdCI6IjAiLCJhbGwiOiIwIn0=","text_color":"#ffffff","main_sub_color":"var(--insight-black)","tds_menu_active1-main_sub_color_h":"#dd9933","tds_menu_active1-line_color":"rgba(0,0,0,0)","mm_subcats_bg":"var(--insight-transparentmodal)","mm_elem_color":"var(--insight-transparentmodal)","mm_elem_color_a":"var(--insight-transparentmodal)","all_underline_color":"var(--insight-transparentmodal)","m_bg":"var(--insight-accent)","mm_bg":"var(--insight-accent)","title_txt":"var(--insight-white)","title_txt_hover":"var(--insight-transparentmodal)","pag_text":"var(--insight-turquoise)","pag_h_text":"var(--insight-transparent-turquoise)","pag_bg":"var(--insight-accent)","pag_h_bg":"var(--insight-accent)","pag_border":"var(--insight-accent)","pag_h_border":"var(--insight-accent)","pag_icons_size":"15","f_title_font_size":"20","f_title_font_line_height":"1.2","elem_space":"14","tdc_css":"eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLWxlZnQiOiIyMCIsImRpc3BsYXkiOiIifSwibGFuZHNjYXBlIjp7Im1hcmdpbi1sZWZ0IjoiMTUiLCJkaXNwbGF5IjoiIn0sImxhbmRzY2FwZV9tYXhfd2lkdGgiOjExNDAsImxhbmRzY2FwZV9taW5fd2lkdGgiOjEwMTksInBvcnRyYWl0Ijp7Im1hcmdpbi1sZWZ0IjoiMTAiLCJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBvcnRyYWl0X21heF93aWR0aCI6MTAxOCwicG9ydHJhaXRfbWluX3dpZHRoIjo3NjgsInBob25lIjp7Im1hcmdpbi1sZWZ0IjoiMTAiLCJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBob25lX21heF93aWR0aCI6NzY3fQ==","show_subcat":"yes","mm_align_screen":"yes","show_cat":"none","tds_menu_sub_active":"tds_menu_sub_active1","f_elem_font_style":"","f_elem_font_weight":"700","block_type":"tdb_header_menu","show_mega":"","show_mega_cats":"","mob_load":"","separator":"","width":"","more":"","float_right":"","align_horiz":"content-horiz-left","main_sub_icon_size":"","main_sub_icon_space":"","main_sub_icon_align":"-1","sep_icon_space":"","more_txt":"","more_tdicon":"","more_icon_size":"","more_icon_align":"0","sub_width":"","sub_first_left":"","sub_rest_top":"","sub_padd":"","sub_align_horiz":"content-horiz-left","sub_elem_inline":"","sub_elem_space":"","sub_elem_padd":"","sub_elem_radius":"0","sub_icon_size":"","sub_icon_space":"","sub_icon_pos":"","sub_icon_align":"1","mm_width":"","mm_content_width":"","mm_height":"","mm_padd":"","mm_radius":"","mm_offset":"","mm_posts_limit":"5","mm_subcats_posts_limit":"4","mm_child_cats":"","open_in_new_window":"","mm_ajax_preloading":"","mm_hide_all_item":"","mm_sub_width":"","mm_sub_padd":"","mm_sub_border":"","mm_sub_inline":"","mm_elem_order":"name","mm_elem_space":"","mm_elem_padd":"","mm_elem_border":"","mm_elem_border_a":"","mm_elem_border_rad":"","mc1_tl":"","mc1_title_tag":"","mc1_el":"","modules_gap":"","m_padding":"","all_modules_space":"36","modules_border_size":"","modules_border_style":"","modules_border_color":"#eaeaea","modules_divider":"","modules_divider_color":"#eaeaea","h_effect":"","image_alignment":"50","image_height":"","image_width":"","image_floated":"no_float","image_radius":"","hide_image":"","video_icon":"","show_vid_t":"block","vid_t_margin":"","vid_t_padding":"","vid_t_color":"","vid_t_bg_color":"","f_vid_time_font_header":"","f_vid_time_font_title":"Video duration text","f_vid_time_font_settings":"","f_vid_time_font_family":"","f_vid_time_font_size":"","f_vid_time_font_line_height":"","f_vid_time_font_style":"","f_vid_time_font_weight":"","f_vid_time_font_transform":"","f_vid_time_font_spacing":"","f_vid_time_":"","excl_show":"inline-block","excl_txt":"","excl_margin":"","excl_padd":"","all_excl_border":"","all_excl_border_style":"solid","excl_radius":"","excl_color":"","excl_color_h":"","excl_bg":"","excl_bg_h":"","all_excl_border_color":"","excl_border_color_h":"","f_excl_font_header":"","f_excl_font_title":"Label text","f_excl_font_settings":"","f_excl_font_family":"","f_excl_font_size":"","f_excl_font_line_height":"","f_excl_font_style":"","f_excl_font_weight":"","f_excl_font_transform":"","f_excl_font_spacing":"","f_excl_":"","show_audio":"block","hide_audio":"","art_audio":"","art_audio_size":"1","meta_info_align":"","meta_info_horiz":"content-horiz-left","meta_width":"","meta_margin":"","meta_padding":"","art_title":"","meta_info_border_size":"","meta_info_border_style":"","meta_info_border_color":"#eaeaea","modules_category_margin":"","modules_category_padding":"","modules_cat_border":"","modules_category_radius":"0","modules_extra_cat":"","author_photo":"","author_photo_size":"","author_photo_space":"","author_photo_radius":"","show_modified_date":"","time_ago":"","time_ago_add_txt":"ago","time_ago_txt_pos":"","art_excerpt":"","excerpt_col":"1","excerpt_gap":"","excerpt_middle":"","show_review":"inline-block","review_space":"","review_size":"2.5","review_distance":"","show_pagination":"","pag_space":"","pag_padding":"","pag_border_width":"","pag_border_radius":"","prev_tdicon":"","next_tdicon":"","sep_color":"","more_icon_color":"","hover_opacity":"","f_elem_font_header":"","f_elem_font_title":"Elements text","f_elem_font_settings":"","f_elem_font_line_height":"","f_elem_font_spacing":"","f_elem_":"","sub_border_size":"","sub_border_color":"","sub_border_radius":"","sub_shadow_shadow_header":"","sub_shadow_shadow_title":"Shadow","sub_shadow_shadow_size":"","sub_shadow_shadow_offset_horizontal":"","sub_shadow_shadow_offset_vertical":"","sub_shadow_shadow_spread":"","sub_shadow_shadow_color":"","f_sub_elem_font_header":"","f_sub_elem_font_title":"Elements text","f_sub_elem_font_settings":"","f_sub_elem_font_line_height":"","f_sub_elem_font_style":"","f_sub_elem_font_weight":"","f_sub_elem_font_transform":"","f_sub_elem_font_spacing":"","f_sub_elem_":"","mm_border_size":"","mm_border_color":"","mm_shadow_shadow_header":"","mm_shadow_shadow_title":"Shadow","mm_shadow_shadow_size":"","mm_shadow_shadow_offset_horizontal":"","mm_shadow_shadow_offset_vertical":"","mm_shadow_shadow_spread":"","mm_shadow_shadow_color":"","mm_subcats_border_color":"","mm_elem_bg":"","mm_elem_bg_a":"","mm_elem_border_color":"","mm_elem_border_color_a":"","mm_elem_shadow_shadow_header":"","mm_elem_shadow_shadow_title":"Elements shadow","mm_elem_shadow_shadow_size":"","mm_elem_shadow_shadow_offset_horizontal":"","mm_elem_shadow_shadow_offset_vertical":"","mm_elem_shadow_shadow_spread":"","mm_elem_shadow_shadow_color":"","f_mm_sub_font_header":"","f_mm_sub_font_title":"Sub categories elements","f_mm_sub_font_settings":"","f_mm_sub_font_family":"","f_mm_sub_font_size":"","f_mm_sub_font_line_height":"","f_mm_sub_font_style":"","f_mm_sub_font_weight":"","f_mm_sub_font_transform":"","f_mm_sub_font_spacing":"","f_mm_sub_":"","color_overlay":"","shadow_shadow_header":"","shadow_shadow_title":"Module Shadow","shadow_shadow_size":"","shadow_shadow_offset_horizontal":"","shadow_shadow_offset_vertical":"","shadow_shadow_spread":"","shadow_shadow_color":"","all_underline_height":"","cat_bg":"","cat_bg_hover":"","cat_txt":"","cat_txt_hover":"","cat_border":"","cat_border_hover":"","meta_bg":"","author_txt":"","author_txt_hover":"","date_txt":"","ex_txt":"","com_bg":"","com_txt":"","rev_txt":"","shadow_m_shadow_header":"","shadow_m_shadow_title":"Meta info shadow","shadow_m_shadow_size":"","shadow_m_shadow_offset_horizontal":"","shadow_m_shadow_offset_vertical":"","shadow_m_shadow_spread":"","shadow_m_shadow_color":"","audio_btn_color":"","audio_time_color":"","audio_bar_color":"","audio_bar_curr_color":"","f_title_font_header":"","f_title_font_title":"Article title","f_title_font_settings":"","f_title_font_family":"","f_title_font_style":"","f_title_font_weight":"","f_title_font_transform":"","f_title_font_spacing":"","f_title_":"","f_cat_font_title":"Article category tag","f_cat_font_settings":"","f_cat_font_family":"","f_cat_font_size":"","f_cat_font_line_height":"","f_cat_font_style":"","f_cat_font_weight":"","f_cat_font_transform":"","f_cat_font_spacing":"","f_cat_":"","f_meta_font_title":"Article meta info","f_meta_font_settings":"","f_meta_font_family":"","f_meta_font_size":"","f_meta_font_line_height":"","f_meta_font_style":"","f_meta_font_weight":"","f_meta_font_transform":"","f_meta_font_spacing":"","f_meta_":"","f_ex_font_title":"Article excerpt","f_ex_font_settings":"","f_ex_font_family":"","f_ex_font_size":"","f_ex_font_line_height":"","f_ex_font_style":"","f_ex_font_weight":"","f_ex_font_transform":"","f_ex_font_spacing":"","f_ex_":"","mix_color":"","mix_type":"","fe_brightness":"1","fe_contrast":"1","fe_saturate":"1","mix_color_h":"","mix_type_h":"","fe_brightness_h":"1","fe_contrast_h":"1","fe_saturate_h":"1","el_class":"","block_template_id":"","td_column_number":1,"header_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","offset":"","limit":"5","td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_filter_default_txt":"","td_ajax_filter_ids":"","color_preset":"","ajax_pagination":"","ajax_pagination_next_prev_swipe":"","border_top":"","css":"","class":"tdi_1","tdc_css_class":"tdi_1","tdc_css_class_style":"tdi_1_rand_style"}'; tdbMenuItem.isMegaMenuFull = true; tdbMenuItem.megaMenuLoadType = ''; tdbMenu.addItem(tdbMenuItem); }); // this needs to run on window load event to make sure that all tdPopupModal items are initialized // modified from " jQuery(window).on( 'load' " to " setTimout " for Firefox issue setTimeout( function () { var blockUid = 'tdi_10', $blockObj = jQuery('.tdi_10'), modalUid = 'ia-modal-header', $triggerBtnObj = $blockObj.find('> .tds-button > a.tdm-btn'), in_composer = false, show_modal_in_composer = ''; if( modalUid !== '' ) { var tdPopupModalItem = tdPopupModal.getItem(modalUid); // if item was found if ( tdPopupModalItem ) { // console.log( 'tdPopupModalItem OK !' ); if ( $triggerBtnObj.length && !in_composer ) { // add button click event .triggerBtnObj $triggerBtnObj.click( function (e) { e.preventDefault(); //console.log( 'source modal id btn click', tdPopupModalItem ); tdPopupModal.modalOpen(tdPopupModalItem); }); } } else { // console.log( 'tdPopupModalItem not found !' ); } } }, 700); // this needs to run on window load event to make sure that all tdPopupModal items are initialized // modified from " jQuery(window).on( 'load' " to " setTimout " for Firefox issue setTimeout( function () { var blockUid = 'tdi_21', $blockObj = jQuery('.tdi_21'), modalUid = 'ia-modal-header', $triggerBtnObj = $blockObj.find('> .tds-button > a.tdm-btn'), in_composer = false, show_modal_in_composer = ''; if( modalUid !== '' ) { var tdPopupModalItem = tdPopupModal.getItem(modalUid); // if item was found if ( tdPopupModalItem ) { // console.log( 'tdPopupModalItem OK !' ); if ( $triggerBtnObj.length && !in_composer ) { // add button click event .triggerBtnObj $triggerBtnObj.click( function (e) { e.preventDefault(); //console.log( 'source modal id btn click', tdPopupModalItem ); tdPopupModal.modalOpen(tdPopupModalItem); }); } } else { // console.log( 'tdPopupModalItem not found !' ); } } }, 700); /* global jQuery:{} */ jQuery(document).ready( function () { var tdbMenuItem = new tdbMenu.item(); tdbMenuItem.blockUid = 'tdi_30'; tdbMenuItem.jqueryObj = jQuery('.tdi_30'); tdbMenuItem.blockAtts = '{"main_sub_tdicon":"td-icon-down","sub_tdicon":"td-icon-right-arrow","mm_align_horiz":"content-horiz-center","modules_on_row_regular":"20%","modules_on_row_cats":"25%","image_size":"td_324x400","modules_category":"image","show_excerpt":"none","show_com":"none","show_date":"none","show_author":"none","mm_sub_align_horiz":"content-horiz-right","mm_elem_align_horiz":"content-horiz-right","inline":"yes","menu_id":"5","f_elem_font_size":"eyJhbGwiOiIxNyIsImxhbmRzY2FwZSI6IjE4IiwicG9ydHJhaXQiOiIxNiIsInBob25lIjoiMTQifQ==","sep_tdicon":"td-icon-slashh","sep_icon_size":"25","sep_icon_align":"0","tds_menu_active1-line_width":"0","tds_menu_active":"tds_menu_active1","tds_menu_active1-text_color_h":"#1fe0b9","f_elem_font_family":"insight-primary_global","f_elem_font_transform":"none","sub_bg_color":"var(--insight-accent)","sub_text_color":"var(--insight-white)","sub_elem_bg_color":"var(--insight-accent)","sub_color":"var(--accent-color)","tds_menu_sub_active1-sub_color_h":"var(--insight-accent)","tds_menu_sub_active1-sub_elem_bg_color_h":"var(--insight-accent)","f_sub_elem_font_family":"insight-primary_global","f_sub_elem_font_size":"eyJhbGwiOiIyMCIsImxhbmRzY2FwZSI6IjE4IiwicG9ydHJhaXQiOiIxNiJ9","elem_padd":"eyJwb3J0cmFpdCI6IjAiLCJhbGwiOiIwIn0=","text_color":"#ffffff","main_sub_color":"var(--insight-black)","tds_menu_active1-main_sub_color_h":"#dd9933","tds_menu_active1-line_color":"rgba(0,0,0,0)","mm_subcats_bg":"var(--insight-transparentmodal)","mm_elem_color":"var(--insight-transparentmodal)","mm_elem_color_a":"var(--insight-transparentmodal)","all_underline_color":"var(--insight-transparentmodal)","m_bg":"var(--insight-accent)","mm_bg":"var(--insight-accent)","title_txt":"var(--insight-white)","title_txt_hover":"var(--insight-transparentmodal)","pag_text":"var(--insight-turquoise)","pag_h_text":"var(--insight-transparent-turquoise)","pag_bg":"var(--insight-accent)","pag_h_bg":"var(--insight-accent)","pag_border":"var(--insight-accent)","pag_h_border":"var(--insight-accent)","pag_icons_size":"15","f_title_font_size":"20","f_title_font_line_height":"1.2","elem_space":"14","tdc_css":"eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLWxlZnQiOiIyMCIsImRpc3BsYXkiOiIifSwibGFuZHNjYXBlIjp7Im1hcmdpbi1sZWZ0IjoiMTUiLCJkaXNwbGF5IjoiIn0sImxhbmRzY2FwZV9tYXhfd2lkdGgiOjExNDAsImxhbmRzY2FwZV9taW5fd2lkdGgiOjEwMTksInBvcnRyYWl0Ijp7Im1hcmdpbi1sZWZ0IjoiMTAiLCJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBvcnRyYWl0X21heF93aWR0aCI6MTAxOCwicG9ydHJhaXRfbWluX3dpZHRoIjo3NjgsInBob25lIjp7Im1hcmdpbi1sZWZ0IjoiMTAiLCJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBob25lX21heF93aWR0aCI6NzY3fQ==","show_subcat":"yes","mm_align_screen":"yes","show_cat":"none","tds_menu_sub_active":"tds_menu_sub_active1","f_elem_font_style":"","f_elem_font_weight":"700","block_type":"tdb_header_menu","show_mega":"","show_mega_cats":"","mob_load":"","separator":"","width":"","more":"","float_right":"","align_horiz":"content-horiz-left","main_sub_icon_size":"","main_sub_icon_space":"","main_sub_icon_align":"-1","sep_icon_space":"","more_txt":"","more_tdicon":"","more_icon_size":"","more_icon_align":"0","sub_width":"","sub_first_left":"","sub_rest_top":"","sub_padd":"","sub_align_horiz":"content-horiz-left","sub_elem_inline":"","sub_elem_space":"","sub_elem_padd":"","sub_elem_radius":"0","sub_icon_size":"","sub_icon_space":"","sub_icon_pos":"","sub_icon_align":"1","mm_width":"","mm_content_width":"","mm_height":"","mm_padd":"","mm_radius":"","mm_offset":"","mm_posts_limit":"5","mm_subcats_posts_limit":"4","mm_child_cats":"","open_in_new_window":"","mm_ajax_preloading":"","mm_hide_all_item":"","mm_sub_width":"","mm_sub_padd":"","mm_sub_border":"","mm_sub_inline":"","mm_elem_order":"name","mm_elem_space":"","mm_elem_padd":"","mm_elem_border":"","mm_elem_border_a":"","mm_elem_border_rad":"","mc1_tl":"","mc1_title_tag":"","mc1_el":"","modules_gap":"","m_padding":"","all_modules_space":"36","modules_border_size":"","modules_border_style":"","modules_border_color":"#eaeaea","modules_divider":"","modules_divider_color":"#eaeaea","h_effect":"","image_alignment":"50","image_height":"","image_width":"","image_floated":"no_float","image_radius":"","hide_image":"","video_icon":"","show_vid_t":"block","vid_t_margin":"","vid_t_padding":"","vid_t_color":"","vid_t_bg_color":"","f_vid_time_font_header":"","f_vid_time_font_title":"Video duration text","f_vid_time_font_settings":"","f_vid_time_font_family":"","f_vid_time_font_size":"","f_vid_time_font_line_height":"","f_vid_time_font_style":"","f_vid_time_font_weight":"","f_vid_time_font_transform":"","f_vid_time_font_spacing":"","f_vid_time_":"","excl_show":"inline-block","excl_txt":"","excl_margin":"","excl_padd":"","all_excl_border":"","all_excl_border_style":"solid","excl_radius":"","excl_color":"","excl_color_h":"","excl_bg":"","excl_bg_h":"","all_excl_border_color":"","excl_border_color_h":"","f_excl_font_header":"","f_excl_font_title":"Label text","f_excl_font_settings":"","f_excl_font_family":"","f_excl_font_size":"","f_excl_font_line_height":"","f_excl_font_style":"","f_excl_font_weight":"","f_excl_font_transform":"","f_excl_font_spacing":"","f_excl_":"","show_audio":"block","hide_audio":"","art_audio":"","art_audio_size":"1","meta_info_align":"","meta_info_horiz":"content-horiz-left","meta_width":"","meta_margin":"","meta_padding":"","art_title":"","meta_info_border_size":"","meta_info_border_style":"","meta_info_border_color":"#eaeaea","modules_category_margin":"","modules_category_padding":"","modules_cat_border":"","modules_category_radius":"0","modules_extra_cat":"","author_photo":"","author_photo_size":"","author_photo_space":"","author_photo_radius":"","show_modified_date":"","time_ago":"","time_ago_add_txt":"ago","time_ago_txt_pos":"","art_excerpt":"","excerpt_col":"1","excerpt_gap":"","excerpt_middle":"","show_review":"inline-block","review_space":"","review_size":"2.5","review_distance":"","show_pagination":"","pag_space":"","pag_padding":"","pag_border_width":"","pag_border_radius":"","prev_tdicon":"","next_tdicon":"","sep_color":"","more_icon_color":"","hover_opacity":"","f_elem_font_header":"","f_elem_font_title":"Elements text","f_elem_font_settings":"","f_elem_font_line_height":"","f_elem_font_spacing":"","f_elem_":"","sub_border_size":"","sub_border_color":"","sub_border_radius":"","sub_shadow_shadow_header":"","sub_shadow_shadow_title":"Shadow","sub_shadow_shadow_size":"","sub_shadow_shadow_offset_horizontal":"","sub_shadow_shadow_offset_vertical":"","sub_shadow_shadow_spread":"","sub_shadow_shadow_color":"","f_sub_elem_font_header":"","f_sub_elem_font_title":"Elements text","f_sub_elem_font_settings":"","f_sub_elem_font_line_height":"","f_sub_elem_font_style":"","f_sub_elem_font_weight":"","f_sub_elem_font_transform":"","f_sub_elem_font_spacing":"","f_sub_elem_":"","mm_border_size":"","mm_border_color":"","mm_shadow_shadow_header":"","mm_shadow_shadow_title":"Shadow","mm_shadow_shadow_size":"","mm_shadow_shadow_offset_horizontal":"","mm_shadow_shadow_offset_vertical":"","mm_shadow_shadow_spread":"","mm_shadow_shadow_color":"","mm_subcats_border_color":"","mm_elem_bg":"","mm_elem_bg_a":"","mm_elem_border_color":"","mm_elem_border_color_a":"","mm_elem_shadow_shadow_header":"","mm_elem_shadow_shadow_title":"Elements shadow","mm_elem_shadow_shadow_size":"","mm_elem_shadow_shadow_offset_horizontal":"","mm_elem_shadow_shadow_offset_vertical":"","mm_elem_shadow_shadow_spread":"","mm_elem_shadow_shadow_color":"","f_mm_sub_font_header":"","f_mm_sub_font_title":"Sub categories elements","f_mm_sub_font_settings":"","f_mm_sub_font_family":"","f_mm_sub_font_size":"","f_mm_sub_font_line_height":"","f_mm_sub_font_style":"","f_mm_sub_font_weight":"","f_mm_sub_font_transform":"","f_mm_sub_font_spacing":"","f_mm_sub_":"","color_overlay":"","shadow_shadow_header":"","shadow_shadow_title":"Module Shadow","shadow_shadow_size":"","shadow_shadow_offset_horizontal":"","shadow_shadow_offset_vertical":"","shadow_shadow_spread":"","shadow_shadow_color":"","all_underline_height":"","cat_bg":"","cat_bg_hover":"","cat_txt":"","cat_txt_hover":"","cat_border":"","cat_border_hover":"","meta_bg":"","author_txt":"","author_txt_hover":"","date_txt":"","ex_txt":"","com_bg":"","com_txt":"","rev_txt":"","shadow_m_shadow_header":"","shadow_m_shadow_title":"Meta info shadow","shadow_m_shadow_size":"","shadow_m_shadow_offset_horizontal":"","shadow_m_shadow_offset_vertical":"","shadow_m_shadow_spread":"","shadow_m_shadow_color":"","audio_btn_color":"","audio_time_color":"","audio_bar_color":"","audio_bar_curr_color":"","f_title_font_header":"","f_title_font_title":"Article title","f_title_font_settings":"","f_title_font_family":"","f_title_font_style":"","f_title_font_weight":"","f_title_font_transform":"","f_title_font_spacing":"","f_title_":"","f_cat_font_title":"Article category tag","f_cat_font_settings":"","f_cat_font_family":"","f_cat_font_size":"","f_cat_font_line_height":"","f_cat_font_style":"","f_cat_font_weight":"","f_cat_font_transform":"","f_cat_font_spacing":"","f_cat_":"","f_meta_font_title":"Article meta info","f_meta_font_settings":"","f_meta_font_family":"","f_meta_font_size":"","f_meta_font_line_height":"","f_meta_font_style":"","f_meta_font_weight":"","f_meta_font_transform":"","f_meta_font_spacing":"","f_meta_":"","f_ex_font_title":"Article excerpt","f_ex_font_settings":"","f_ex_font_family":"","f_ex_font_size":"","f_ex_font_line_height":"","f_ex_font_style":"","f_ex_font_weight":"","f_ex_font_transform":"","f_ex_font_spacing":"","f_ex_":"","mix_color":"","mix_type":"","fe_brightness":"1","fe_contrast":"1","fe_saturate":"1","mix_color_h":"","mix_type_h":"","fe_brightness_h":"1","fe_contrast_h":"1","fe_saturate_h":"1","el_class":"","block_template_id":"","td_column_number":3,"header_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","offset":"","limit":"5","td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_filter_default_txt":"","td_ajax_filter_ids":"","color_preset":"","ajax_pagination":"","ajax_pagination_next_prev_swipe":"","border_top":"","css":"","class":"tdi_30","tdc_css_class":"tdi_30","tdc_css_class_style":"tdi_30_rand_style"}'; tdbMenuItem.isMegaMenuFull = true; tdbMenuItem.megaMenuLoadType = ''; tdbMenu.addItem(tdbMenuItem); }); /* global jQuery:{} */ jQuery().ready(function () { let uid = 'tdi_52', $blockObj = jQuery('.tdi_52'); let tdListMenuItem = new tdListMenu.item(); // block uid tdListMenuItem.uid = uid; // block object tdListMenuItem.blockObj = $blockObj; tdListMenu.addItem(tdListMenuItem); }); /* global jQuery:{} */ jQuery().ready( function () { var blockUid = 'tdi_35', $blockObj = jQuery('.tdi_35'), modalUid = 'ia-modal-header', $modalObj = $blockObj.find('.tdm-popup-modal-wrap'), show_modal_in_composer = 'yes'; if( $modalObj.length && modalUid !== '' ) { var tdPopupModalItem = new tdPopupModal.item(), $triggerBtnObj = $blockObj.find('> .tds-button > a.tdm-btn'); // modal uid tdPopupModalItem.uid = modalUid; // block uid tdPopupModalItem.blockUid = blockUid; // modal object tdPopupModalItem.modalObj = $modalObj; // modal object tdPopupModalItem.closeModals = []; // modal open position tdPopupModalItem._modal_open_position = 'over-screen'; // modal open disable site scroll tdPopupModalItem._site_scroll = '1'; // check to see whether we are in composer or not // we are not in composer // trigger button object if( $triggerBtnObj.length ) { tdPopupModalItem.triggerBtnObj = $triggerBtnObj; } // trigger types tdPopupModalItem._modal_trigger_types = {"button":[]}; // modal content load tdPopupModalItem._modal_content_load = ''; tdPopupModal.addItem(tdPopupModalItem); } }); jQuery(window).on( 'load', function () { var block = jQuery('.tdi_71'), blockClass = '.tdi_71', blockInner = block.find('.tdb-block-inner'), blockOffsetLeft; if( block.find('audio').length > 0 ) { jQuery(blockClass + ' audio').mediaelementplayer(); } if( block.hasClass('tdb-sfi-stretch') ) { jQuery(window).resize(function () { blockOffsetLeft = block.offset().left; if( block.hasClass('tdb-sfi-stretch-left') ) { blockInner.css('margin-left', -blockOffsetLeft + 'px'); } else { blockInner.css('margin-right', -(jQuery(window).width() - (blockOffsetLeft + block.outerWidth())) + 'px'); } }); jQuery(window).resize(); } setTimeout(function () { block.css('opacity', 1); }, 500); }); // this needs to run on window load event to make sure that all tdPopupModal items are initialized // modified from " jQuery(window).on( 'load' " to " setTimout " for Firefox issue setTimeout( function () { var blockUid = 'tdi_100', $blockObj = jQuery('.tdi_100'), modalUid = 'ia-modal-header', $triggerBtnObj = $blockObj.find('> .tds-button > a.tdm-btn'), in_composer = false, show_modal_in_composer = ''; if( modalUid !== '' ) { var tdPopupModalItem = tdPopupModal.getItem(modalUid); // if item was found if ( tdPopupModalItem ) { // console.log( 'tdPopupModalItem OK !' ); if ( $triggerBtnObj.length && !in_composer ) { // add button click event .triggerBtnObj $triggerBtnObj.click( function (e) { e.preventDefault(); //console.log( 'source modal id btn click', tdPopupModalItem ); tdPopupModal.modalOpen(tdPopupModalItem); }); } } else { // console.log( 'tdPopupModalItem not found !' ); } } }, 700); </script> <script data-debloat-delay="1" type="text/debloat-script">var td_res_context_registered_atts=["style_general_header_logo","style_general_header_align","style_general_popup_modal","style_general_is_sticky","style_general_header_menu","style_general_icon","style_general_search_form","style_general_list_menu","style_specific_list_menu_vertical","style_specific_list_menu_accordion","style_specific_list_menu_horizontal","style_general_post_meta","style_general_single_date","style_general_comments_count","style_general_single_post_share","style_general_single_categories","style_general_single_title","style_general_title_single","style_bg_space","style_general_single_author","style_general_featured_image","style_general_single_content","style_general_inline_text"];</script> <script>var debloatConfig = {"cssDelayType":"interact","jsDelayType":"interact","jsDelayMax":"3"};</script><script data-cfasync="false">"use strict";(()=>{if([...document.querySelectorAll("script[defer]")].length&&"complete"!==document.readyState){let t=document.readyState;Object.defineProperty(document,"readyState",{configurable:!0,get(){return t},set(e){return t=e}});let e=!1;document.addEventListener("DOMContentLoaded",()=>{t="interactive",e=!0,document.dispatchEvent(new Event("readystatechange")),e=!1}),document.addEventListener("readystatechange",()=>{e||"interactive"!==t||(t="complete")})}})();</script><script type="text/javascript" src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/debloat/inc/delay-load/js/delay-load.min.js?ver=1.2.8" data-cfasync="false"></script> </body> </html> <!-- Debloat Remove CSS Saved: 253687 bytes. --> <!-- Page cached by LiteSpeed Cache 6.1 on 2024-04-19 20:03:00 -->