15 spôsobov, ako opraviť nefunkčné kontakty synchronizácie TikTok

TikTok je jednou z najpopulárnejších platforiem sociálnych médií, ktorá používateľom umožňuje vytvárať a zdieľať krátke videá. Jednou z užitočných funkcií v TikTok je jeho schopnosť synchronizovať kontakty v telefóne, takže môžete ľahko nájsť a spojiť sa s priateľmi, ktorí tiež používajú TikTok.

Niekedy má však TikTok problémy so správnou synchronizáciou kontaktov. Môžete si všimnúť, že chýbajú kontakty, kontakty sa neaktualizujú alebo TikTok vôbec nesynchronizuje nové kontakty.

Ak máte problémy s tým, že TikTok nesynchronizuje vaše kontakty, táto komplexná príručka vám pomôže problém vyriešiť a vyriešiť.

Existuje niekoľko možných dôvodov, prečo TikTok nemusí synchronizovať vaše kontakty:

Problémy s internetovým pripojením

TikTok sa pri synchronizácii vašich kontaktov spolieha na internetové pripojenie. Ak máte slabý signál Wi-Fi, žiadne mobilné dátové pripojenie alebo nestabilné internetové pripojenie, TikTok nedokáže správne zosynchronizovať kontakty. Toto je pravdepodobne najčastejší dôvod problémov so synchronizáciou.

Problémy na strane servera

Problémy so synchronizáciou kontaktov niekedy nie sú na vašej strane, ale kvôli problémom so servermi TikTok. Výpadky servera alebo chyby môžu dočasne spôsobiť zlyhania synchronizácie. Kontrola známych problémov so serverom TikTok vám môže pomôcť určiť, či sú problémy na ich konci.

Zastaraná verzia aplikácie

Používanie zastaranej verzie aplikácie TikTok môže tiež viesť k problémom so synchronizáciou kontaktov. Aktualizácie často obsahujú dôležité opravy chýb, bezpečnostné záplaty a vylepšenia výkonu. Ak neaktualizujete, môžete byť náchylní na problémy so synchronizáciou.

Softvérové ​​konflikty/chyby

Ako každá aplikácia, ani TikTok nie je imúnny voči chybám a konfliktom, ktoré môžu narušiť proces synchronizácie kontaktov, najmä po veľkých aktualizáciách operačného systému. Opätovná inštalácia aplikácie často vyrieši problémy súvisiace so softvérom.

Obmedzujúce nastavenia aplikácie

Nastavenia aplikácií, ako sú režimy šetriča batérie, šetriče dát a zakázanie obnovovania na pozadí, môžu neúmyselne blokovať schopnosť TikTok správne synchronizovať kontakty na pozadí. Pomôcť môže dvojitá kontrola týchto nastavení.

Ak máte problémy s tým, aby TikTok synchronizoval vaše kontakty, neprepadajte panike. Vo väčšine prípadov je možné problém vyriešiť pomocou niekoľkých jednoduchých krokov na riešenie problémov.

Čítať:  Ako vytvoriť reklamnú kampaň na Facebooku

Ak chcete, aby TikTok znova synchronizoval vaše kontakty, postupujte podľa tohto podrobného sprievodcu:

Oprava 1: Skontrolujte svoje internetové pripojenie

Prvým krokom je vždy skontrolovať vaše internetové pripojenie synchronizácia kontaktov spolieha na prístup k serverom TikTok.

Diagnostika problémov s pripojením:

 • Spustite test rýchlosti vášho sieťového pripojenia pomocou stránky, ako je napr Speedtest.net skontrolovať problémy.
 • Vypnite Wi-Fi a použite mobilné dáta alebo naopak, aby ste zistili, kde je problém
 • Skúste manuálne synchronizovať kontakty pomocou Wi-Fi aj mobilnej siete a porovnajte ich
 • Uistite sa, že firmvér smerovača, firmvér modemu a sieťové ovládače sú aktuálne

Problémy s pripojením sú jedným z najbežnejších dôvodov, prečo sa TikTok nemôže správne synchronizovať. Overenie, či máte rýchly a stabilný zdroj internetu, je rozhodujúce pred riešením iných problémov.

Krok 2: Skontrolujte problémy so serverom TikTok

Ak sa vaše internetové pripojenie zdá byť v poriadku, ďalším krokom je kontrola akýchkoľvek známych problémov so servermi TikTok. Výpadky servera nie sú nezvyčajné, najmä keď platforma rastie.

Ak chcete skontrolovať problémy so serverom:

 • Navštívte stavovú stránku TikTok na status.tiktok.com a zistite, či sú nejaké hlásené problémy
 • Hľadajte online a zistite, či iní používatelia nehlásia problémy so synchronizáciou kontaktov alebo inými funkciami
 • Skontrolujte stránky, ktoré zhromažďujú hlásenia používateľov o výpadkoch, napr DownDetector.
 • Skúste pravidelne manuálne synchronizovať kontakty, aby ste zistili, či problémy pretrvávajú.

Ak má TikTok problémy s overeným serverom, musíte, žiaľ, počkať, kým inžinieri výpadok vyriešia, a až potom bude synchronizácia fungovať. Problémy so serverom sa však zvyčajne vyriešia do niekoľkých hodín.

Krok 3: Uistite sa, že TikTok je aktuálny

Ďalšou jednoduchou opravou je zabezpečiť, aby ste mali nainštalovanú najnovšiu verziu TikTok. Vývojári často vydávajú aktualizácie s kľúčovými opravami chýb, bezpečnostnými záplatami a inováciami, aby vyriešili problémy, ako je synchronizácia kontaktov.

Ak chcete aktualizovať TikTok:

 • Otvorte App Store (iOS) alebo Play Store (Android)
 • Potiahnutím nadol obnovíte zoznam nainštalovaných aplikácií, ktoré vyžadujú aktualizácie
 • Skontrolujte, či je TikTok na zozname aplikácií s dostupnými aktualizáciami (na karte „aktualizácie“ v App Store)
 • Ak je k dispozícii, klepnite na Aktualizovať vedľa TikTok a nainštalujte najnovšiu verziu
 • Po aktualizácii skúste znova manuálne synchronizovať kontakty.

Udržať si prehľad o aktualizáciách TikTok je dôležité na riešenie chýb a zabezpečenie optimálneho výkonu. Ak vaša aplikácia TikTok po obnovení stále nemá najnovšiu aktualizáciu, skúste ďalší krok.

Krok 4: Reštartujte aplikáciu TikTok

Skôr než sa ponoríte hlbšie do riešenia problémov, skúste najskôr reštartovať aplikáciu TikTok. Jednoduchý reštart aplikácie odstráni všetky zlyhania softvéru alebo dočasné chyby.

 • Vynútiť úplné zatvorenie TikTok potiahnutím prstom preč v zozname posledných aplikácií
 • Ak stále beží na pozadí, pomocou nastavení aplikácie vynútene zastavte
 • Pred opätovným spustením TikTok počkajte aspoň 15-30 sekúnd
 • Po načítaní úvodnej obrazovky skúste znova manuálne synchronizovať kontakty
Čítať:  Ako hľadať, nájsť alebo zobraziť niečí profil na TikTok bez toho, aby o tom vedel

Reštartovanie aplikácie v podstate vykoná „cyklus napájania“ pre TikTok, čím sa odstráni veľa problémov. Skôr ako budete pokračovať v zložitejších riešeniach, skontrolujte, či táto rýchla oprava znova správne zapne synchronizáciu vašich kontaktov.

Krok 5: Overte povolenia aplikácie TikTok

Jedným z kritických nastavení, ktoré môže prerušiť synchronizáciu kontaktov, je, že TikTok nemá správne povolenia aplikácie, najmä pokiaľ ide o váš zoznam kontaktov.

Tu je návod, ako potvrdiť, že TikTok má povolené správne povolenia:

V systéme Android:

 • Otvorte „Nastavenia“ a vyberte „Aplikácie a upozornenia“
 • Nájdite TikTok v časti „Nedávno otvorené aplikácie“ alebo v časti „Zobraziť všetky # aplikácie“
 • Klepnite na „Povolenia“
 • Uistite sa, že je povolená možnosť „Kontakty“.

V systéme iOS:

 • Prejdite na iPhone „Nastavenia“ a potom na „Ochrana osobných údajov“
 • Posuňte zobrazenie nadol a vyberte „Kontakty“
 • Uistite sa, že TikTok má prepínač zapnutý, aby umožnil prístup ku kontaktom

Ak bol prístup ku kontaktom zakázaný, znova ho povoľte a skúste synchronizáciu znova. TikTok vyžaduje toto povolenie špecificky na prístup a párovanie kontaktov.

Krok 6: Dvakrát skontrolujte nastavenia synchronizácie v aplikácii

Po povoleniach aplikácie sa tiež musíte uistiť, že v nastaveniach účtu TikTok je povolená synchronizácia kontaktov:

 • Spustite TikTok a klepnite na kartu „Ja“ vo svojom profile
 • Klepnite na tlačidlo ponuky s tromi bodkami a potom vyberte „Nastavenia a súkromie“
 • Vyberte „Ochrana osobných údajov“
 • Klepnite na „Kontakty“
 • Skontrolujte, či je zapnutý prepínač „Synchronizovať kontakty“ (presunutý doprava)

Ak sa synchronizácia náhodne deaktivuje, po jej opätovnom zapnutí by TikTok po krátkom čase znova stiahol vaše kontakty. Po opätovnom povolení budete možno musieť manuálne spustiť synchronizáciu zo stránky Kontakty.

Krok 7: Odhláste sa a znova sa prihláste

Ak TikTok po kontrole povolení stále nechce prehrávať pekné synchronizované kontakty, skúste sa odhlásiť a vrátiť sa do svojho účtu.

 • Vo vnútri TikTok klepnite na kartu „Ja“.
 • Ak sa chcete úplne odhlásiť, vyberte tlačidlo ponuky s tromi riadkami a potom „Odhlásiť sa“.
 • Úplne zatvorte aplikáciu a potom ju znova otvorte.
 • Ak sa chcete znova prihlásiť, zadajte svoje používateľské meno a heslo
 • Prejdite na stránku Kontakty a klepnutím na ikonu obnovenia synchronizujte kontakty

Odhlásením sa obnovia prihlasovacie údaje vášho lokálneho účtu, čo prinúti TikTok obnoviť vaše údaje zo serverov. Po opätovnom prihlásení často vyrieši problémy so správnym sťahovaním kontaktov.

Krok 8: Vymažte vyrovnávaciu pamäť a údaje aplikácií

Ak jednoduché odhlásenie/prihlásenie nepomohlo, ďalším krokom je vymazanie vyrovnávacej pamäte a údajov aplikácie pre TikTok.

V systéme Android:

 • Otvorte „Nastavenia“ zariadenia a potom vyberte „Aplikácie“
 • Klepnite na TikTok a potom vyberte „Úložisko a vyrovnávacia pamäť“
 • Vyberte „Vymazať vyrovnávaciu pamäť“.

V systéme iOS:

 • Prejdite do časti „Nastavenia“ > „Všeobecné“ > „Úložisko iPhone“
 • Nájdite TikTok v zozname aplikácií.
 • Klepnite na „Vypnúť aplikáciu“ a po zobrazení výzvy potvrďte.
Čítať:  Ako zarobiť peniaze pomocou videa
 • Preinštalujte TikTok z App Store.

Vymazanie vyrovnávacej pamäte a údajov prinúti TikTok znovu načítať svoje dátové súbory, čo umožní novú synchronizáciu s vaším zoznamom kontaktov. Vyloženie a preinštalovanie aplikácie funguje podobne pre telefóny iPhone. Skúste to predtým, ako prejdete na drastickejšie opatrenia.

Oprava 9: ​​Preinštalujte TikTok, aby ste vyriešili problém so synchronizáciou kontaktov

Ak všetko ostatné zlyhá, úplné odinštalovanie a preinštalovanie TikTok je dokonalým spôsobom obnovenia aplikácie. Tým sa vymažú všetky nastavenia a miestne súbory, čo vám v podstate poskytne „čistú tabuľku“, aby ste, dúfajme, vyriešili pretrvávajúce problémy.

 • Odstráňte TikTok zo svojho zariadenia rovnako ako akúkoľvek inú aplikáciu
 • Po odinštalovaní reštartujte zariadenie, aby ste vymazali zvyšné priečinky
 • Znova si stiahnite TikTok z Obchodu Play alebo App Store
 • Po otvorení sa prihláste do svojho účtu
 • Prejdite na stránku kontaktov, overte povolenia a spustite manuálnu synchronizáciu

Pred preinštalovaním nukleárnej možnosti najprv vyskúšajte menej intenzívne riešenia, ako je odhlásenie alebo vymazanie vyrovnávacej pamäte/údajov. Ak ste však vyskúšali všetko, čerstvá inštalácia TikTok často odstráni nepríjemné chyby.

Oprava 10: Zakážte siete VPN a proxy

Používate virtuálnu súkromnú sieť (VPN) alebo proxy na zabezpečenie alebo prístup k regiónu? VPN / proxy môžu niekedy narúšať schopnosť TikTok odosielať serverové požiadavky.

 • Dočasne zakážte všetky rozšírenia/aplikácie VPN alebo proxy
 • Zakážte tiež funkcie „VPN na požiadanie“, ak sú povolené
 • Spustite TikTok a znova manuálne synchronizujte kontakty so zakázanou sieťou VPN

Ak sa kontakty začnú správne synchronizovať po zakázaní pripojení VPN a proxy, niečo so šifrovaním alebo infraštruktúrou blokuje prístup TikTok. Nechajte všetky siete VPN deaktivované, kým sa synchronizácia nestabilizuje.

Oprava 11: Skontrolujte konflikty optimalizácie batérie

Väčšina moderných zariadení obsahuje funkcie inteligentnej optimalizácie batérie, ktoré prispôsobujú spotrebu energie pre jednotlivé aplikácie. Bohužiaľ, tieto optimalizácie môžu tiež blokovať aplikácie obnovujúce údaje na pozadí.

 • Prejdite na nastavenia optimalizácie batérie v systéme iOS/Android
 • Uistite sa, že TikTok nie je obmedzený alebo nastavený na režim nízkej spotreby
 • Ak chcete odstrániť obmedzenia týkajúce sa batérie, vyberte možnosť „Neoptimalizovať“, ak je k dispozícii
 • Znova synchronizujte kontakty bez optimalizačných obmedzení

Povolenie prístupu TikTok k zdrojom batérie podľa potreby často rieši problémy s kontaktom a nahrávaním spôsobené agresívnym šetrením energie.

Oprava 12: Zakážte obmedzenia obnovenia aplikácií na pozadí

Okrem optimalizácie batérie môžu používatelia povoliť aj možnosti, ktoré obmedzia aktivity na pozadí, aby sa ušetrilo využitie dát a výdrž batérie. Podobne ako optimalizácie môžu narušiť synchronizáciu kontaktov TikTok:

V systéme iOS:

 • Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Obnovenie aplikácií na pozadí
 • Uistite sa, že obnovovanie na pozadí je povolené globálne
 • Potom skontrolujte, či má TikTok neobmedzené obnovovacie schopnosti

V systéme Android:

 • Nastavenia > Aplikácie a upozornenia > Rozšírené > Spustenie aplikácie
 • Vyberte TikTok a vypnite možnosti ako „Obmedziť aktivitu aplikácie na pozadí“
Čítať:  Opravy nefunkčného objemu TikTok

Umožnenie neobmedzeného prístupu na pozadí poskytuje TikTok flexibilitu pri synchronizácii kontaktov podľa potreby. Ak zistíte, že výdrž batérie alebo spotreba dát po deaktivácii obmedzení narastá, môžete namiesto toho pridať TikTok na bielu listinu, aby ste zachovali optimalizáciu v iných aplikáciách.

Oprava 13: Dvakrát skontrolujte nastavenia viditeľnosti kontaktov

Aby TikTok priraďoval a synchronizoval kontakty, vaše kontakty musia byť viditeľné so správnym kódom krajiny. Dvakrát skontrolujte nastavenia mimo samotného TikTok:

V systéme Android

 • Otvorte aplikáciu Kontakty > ponuku Nastavenia > Kontakty na zobrazenie
 • Uistite sa, že kontakty sú nastavené na viditeľnosť „Všetky ostatné kontakty“.

Na iPhone

 • Prejdite do časti Nastavenia > Kontakty > Moje informácie a overte podrobnosti karty kontaktu
 • Klepnutím na Predvolený účet a potom na Kontakty potvrďte, že kontakty sú viditeľné

TikTok dokáže synchronizovať iba viditeľné kontakty uložené pod vaším účtom a zdieľané globálne na zariadení. Nastavenia kontaktu boli pravdepodobne predtým zmenené, takže v prípade potreby obnovte správnu viditeľnosť kontaktu.

Oprava 14: Pokus o synchronizáciu na inom zariadení

Ak ste vyskúšali každý krok na riešenie problémov a nepodarilo sa vám dosiahnuť správnu synchronizáciu kontaktov, skúste sa prihlásiť do svojho účtu TikTok na inom zariadení. V ideálnom prípade na alternatívnom mobilnom zariadení namiesto tabletu, aby sa zabezpečila konzistentnosť:

 • Stiahnite si a nainštalujte TikTok na iný telefón alebo zariadenie člena rodiny
 • Prihláste sa do svojho účtu na sekundárnom zariadení
 • Prejdite na Kontakty a klepnite na tlačidlo obnovenia
 • Skontrolujte, či TikTok synchronizuje kontakty podľa očakávania na druhom zariadení

Ak sa vaše kontakty okamžite naplnia na inom zariadení, problém sa týka aplikácie TikTok vášho telefónu alebo nastavení kontaktov na úrovni operačného systému. Ak však zlyhá na zariadeniach pripojených k vášmu účtu, blok synchronizácie spočíva na serveroch TikTok pripojených k vášmu používateľskému profilu. Je čas kontaktovať priamo ich tím podpory!

Oprava 15: Kontaktujte podporu TikTok

Ak po všetkých štandardných krokoch na riešenie problémov, ak TikTok stále nedokáže správne synchronizovať vaše kontakty, vašou poslednou možnosťou je kontaktovať ich zákaznícku podporu:

 • Otvorte TikTok a navštívte stránku Nastavenia a ochrana osobných údajov svojho profilu.
 • Posuňte zobrazenie nadol a klepnutím na „Nahlásiť problém“ spustite lístok podpory.
 • Vyberte problém súvisiaci so synchronizáciou kontaktov, ktorý vyhovuje vašim okolnostiam
 • Dôkladne vysvetlite kroky, ktoré sa pokúšali vyriešiť problémy
 • Odošlite formulár a očakávajte e-mailovú odpoveď od ich tímu

TikTok vo všeobecnosti ponúka slušný čas odozvy zákazníckeho servisu do 24 hodín pre väčšinu prípadov zaslaných používateľmi. Počas čakania na ich odpoveď si môžete prechádzať fóra a zistiť, či používatelia komunity nedávno objavili nejaké nové potenciálne opravy.

Ak kontaktovanie podpory TikTok nevyrieši vaše problémy so synchronizáciou kontaktov, pozrite si túto ďalšiu príručku o synchronizácii kontaktov v TikTok, kde nájdete ďalšie návrhy na riešenie problémov.

Nové Publikácie:

ODPORÚČANIE