Ahrefs’s Guide to Header Tags

Čo sú značky hlavičky?

Značky hlavičky HTML sa používajú na rozlíšenie rôznych úrovní nadpisov a podnadpisov v rámci stránky.

Značky hlavičky si môžete predstaviť ako obsah v knihe, ktorý pomáha definovať, o čom je každá konkrétna časť alebo kapitola. Značky hlavičky sú podobné v tom, že sa používajú na organizáciu, ako je navigácia, kontext a štruktúra na stránkach s výsledkami vyhľadávania pre používateľov aj vyhľadávacie nástroje.

Tiež identifikujú obsah predchádzajúci predchádzajúcemu obsahu, čím vytvárajú hierarchické štruktúry.

Úrovne značiek hlavičky

h2 Nadpis 2 /h2

h3 Nadpis 3 /h3

h4 Nadpis 4 /h4

h5 Nadpis 5 /h5

Na základe šablóny alebo webového dizajnéra vašej lokality sa môžu značky hlavičky líšiť umiestnením, typom písma a veľkosťou.

Rozdiel medzi značkami H1 a title

Značky názvu sú to, čo vyhľadávacie nástroje vidia a zobrazujú na stránkach s výsledkami vyhľadávacieho nástroja.

Značka H1 je však prvkom HTML pre nadpis prvej úrovne v hlavnom texte webovej stránky.

Značky H1 sa vo väčšine prípadov považujú za druhú „značku názvu“. Väčšina ľudí je zmätená pri používaní CMS, ako je WordPress, v ktorom sa názov príspevku používa v značkách aj </p> <h1>.</p> </p> <p>Vyhľadávače však prikladajú väčšiu váhu značkám názvu; preto budete chcieť použiť jednu značku názvu a jednu hlavičku H1 na webovú stránku.</p> </p> <h2 id="uses"><span class="ez-toc-section" id="Pouzitie_roznych_znaciek_hlavicky"></span>Použitie rôznych značiek hlavičky<span class="ez-toc-section-end"></span></h2> </p> <p>Značky H1: Sú väčšinou spojené s názvom vášho príspevku. Podľa Johna Muellera z Google nebude mať používanie viac ako jednej značky H1 na stránku negatívny vplyv na SEO vašej stránky.</p> </p> </p> <p>Značky H2: Značky H2 môžete použiť pre podnadpisy nadpisu a môžete mať aj viac ako jednu značku H2.</p> </p> <p>Značky H3: Používajú sa, keď máte v rámci témy H2 podtémy.</p> </p> <p>Značky H4, H5 a H6: Používajú sa zriedka, ale v prípade potreby sa poskytujú.</p> </p> <p>Čím sémantickejšie a štruktúrovanejšie sú údaje pre vašich čitateľov, tým lepšie môžu byť tieto značky hlavičky pre vyhľadávače.</p> </p> <h2 id="why"><span class="ez-toc-section" id="Preco_su_znacky_hlavicky_dolezite"></span>Prečo sú značky hlavičky dôležité?<span class="ez-toc-section-end"></span></h2> </p> <p>Ak si prejdete niekoľko kníh a nájdete ich obsah, všimnete si, že niektoré sú popisnejšie ako iné. Pri väčšine kníh sa obsah používa na opis toku knihy, ktorý vedie čitateľov od úvodu k záveru.</p> </p> <p>Všetok obsah, ktorý je napísaný online, by mal mať začiatok, stred a koniec. Ak ste napríklad napísali článok o „<em><strong>10 najlepších SEO nástrojov, ktoré potrebujete pre svoje podnikanie v oblasti elektronického obchodu</strong></em>“, môžete mať nasledujúce sekcie:</p> </p> <ul> <li>Predstavenie</li> <li>Prečo možno potrebujete nástroje pre vaše podnikanie</li> <li>10 najlepších nástrojov SEO pre obchody s elektronickým obchodom</li> <li>Recenzie alebo popisy každého z týchto 10 nástrojov</li> <li>Zhrnutie, záver a CTA (výzva na akciu)</li> </ul> <p>Značky hlavičky môžu pomôcť rozlíšiť jednotlivé sekcie, takže čitatelia môžu ľahko pochopiť rozsah obsahu, na rozdiel od čítania každého odseku a pokusu zistiť, kedy všetko začína alebo končí.</p> <p>Pozeranie 10–40 minútového videa YouTube môže byť zábava alebo úplná strata času. Namiesto pozerania celého videa sa budete chcieť pozrieť na jeho popis a prečítať si niekoľko odsekov, bodov prerušenia obsahu a časových pečiatok, aby ste sa o videu dozvedeli viac, než stratíte svoj drahocenný čas.</p> </p> <h2 id="seo"><span class="ez-toc-section" id="Ovplyvnuju_znacky_hlavicky_SEO"></span>Ovplyvňujú značky hlavičky SEO?<span class="ez-toc-section-end"></span></h2> </p> <p>V roku 2000 boli hlavičky skutočne dôležitým faktorom hodnotenia. Ak webmasteri chceli umiestniť svoje webové stránky na popredné miesto v SERP spoločnosti Google, potom bolo potrebné pridať cieľové kľúčové slová do hlavičiek.</p> </p> <p>Rýchlo vpred do roku 2022 už značky hlavičky nie sú súčasťou zoznamu hodnotiacich faktorov spoločnosti Google.</p> </p> </p> <p><a href="https://support.google.com/webmasters/answer/7451184?hl=en#understand_your_content" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">Google</a> a ďalšie vyhľadávacie nástroje chcú vidieť vašu stránku rovnakým spôsobom ako používateľ, aby mohli poskytnúť lepšiu používateľskú skúsenosť. Označením a rozdelením obsahu pomocou značiek hlavičiek bude pre návštevníkov webových stránok ľahšie stráviteľný a čitateľný.</p> </p> <p>Tu je niekoľko informácií, ktoré sme zhromaždili o značkách hlavičiek z vyššie uvedených stretnutí správcov webu Google:</p> </p> <blockquote class="blog"> <p><em>„Myslím si, že má zmysel používať sémantické značenie tak rôzne úrovne nadpisov, aby ste lepšie rozdelili obsah a uľahčili mu pochopenie. Niekedy to pomáha vyhľadávačom lepšie pochopiť, ktoré časti textu k sebe patria, niekedy to tiež pomáha používateľom porozumieť tomu trochu lepšie.“</em> — <a href="https://www.youtube.com/watch?time_continue=359&v=asmUDAzWKdI" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">John Mueller v roku 2018</a></p> </blockquote> <p>Hoci hlavičkové značky nemajú priamy vplyv na SEO, zneužívanie týchto značiek bude mať negatívny vplyv na hodnotenie vo vyhľadávaní. Vyhľadávače budú vedieť, či nezneužívate svoje hlavičkové značky s nadbytočnými kľúčovými slovami, čo potom ovplyvní hodnotenie vášho obsahu.</p> </p> <p>Značky hlavičky môžu mať pozitívny vplyv na SEO, keď odporúčané úryvky, ako sú kľúčové slová a nadpisy hlasového vyhľadávania, jasne definujú rôzne položky zoznamu, ako sú recepty a návody.</p> </p> </p> <h2 id="write"><span class="ez-toc-section" id="Ako_napisat_perfektne_nadpisove_znacky"></span>Ako napísať perfektné nadpisové značky<span class="ez-toc-section-end"></span></h2> </p> <p>Ak ste prešli našim „<strong>Ako vytvoriť SEO Friendly Title Tag</strong>“, s najväčšou pravdepodobnosťou prispôsobíte tam uvedené osvedčené postupy na písanie nadpisov príspevkov.</p> </p> <p>Najdôležitejším pravidlom pre písanie dokonalých značiek nadpisov je vytvorenie sémantickej štruktúry pre váš web. John Mueller zo spoločnosti Google povedal:</p> </p> <blockquote class="blog"> <p><em>…takže tieto značky nadpisov v HTML nám pomáhajú pochopiť štruktúru stránky, ale nie je to tak, že máte nejaký fantastický bonus za hodnotenie tým, že máte text v značke h2…. nie je to tak, že by ste automaticky umiestnili o jedno alebo dve miesta vyššie len pomocou nadpisu, takže by som ho odporučil použiť na poskytnutie sémantickej štruktúry stránke, ale nepovedal by som, že je to požiadavka na správne hodnotenie vo vyhľadávaní. .“</em> —<a href="https://youtu.be/i_xnKznRNCc" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">John Mueller, Google</a></p> </blockquote> <p>Vytváranie dokonalých značiek nadpisov pre každú stránku/príspevok možno preto zjednodušiť na dva motívy:</p> </p> <ul> <li>Štruktúra stránky pre čitateľnosť</li> <li>Relevancia pre kľúčové slová</li> </ul> <p>Aby ste sa vyhli problémom s vyhľadávacími nástrojmi a používateľskou skúsenosťou, tu je niekoľko vecí, ktoré by ste mali a nemali robiť.</p> </p> <h2 id="best"><span class="ez-toc-section" id="Osvedcene_postupy_pre_pisanie_znaciek_nadpisov"></span>Osvedčené postupy pre písanie značiek nadpisov<span class="ez-toc-section-end"></span></h2> </p> <p>Predstavte si, že napíšete osnovu pre svoj obsah, diskusné body, ktoré uvediete v osnove obsahu, možno použiť ako značky hlavičky. Kde sú body zlomu? Ak môže pomôcť definovať každý podbod pomocou <em> a <strong>.</p> </p> </p> <p>Aj keď je povolené používanie viacerých značiek h1, snažte sa držať len jednej značky </p> <h1> na stránku. Na definovanie kľúčových funkcií na stránkach môžete použiť viacero značiek H1, ale v príspevkoch a článkoch použite iba jednu značku H1.</p> </p> <p>Zvážte presun všetkých kľúčových funkcií do nadpisov H2 oproti ich priradeniu k H1. Ak H1 a H2 nemajú skutočný hodnotiaci faktor, štruktúra a sémantika sú dôležitejšie.</p> </p> <p>Nepoužívajte rovnakú hlavičku </p> <h1> v celom obsahu. Každá značka hlavičky by mala obsahovať jedinečný a popisný text. Ak sú <title> a </p> <h1> vášho príspevku „<em><strong>Čo je hlavička</strong></em>“, nepoužívajte rovnaký text v inej značke.</p> </p> <p>Hlavičky majte krátke a vecné. Hoci neexistujú žiadne obmedzenia dĺžky, pri vytváraní hlavičiek odporúčame dodržať 10–70 znakov.</p> </p> <p>Pamätajte, že značky nadpisov by sa nemali používať na úpravu štýlu, preto sa vyhnite vytváraniu nadpisov len preto, že vyzerajú dobre.</p> </p> <p>Vždy nezabudnite dodržiavať pokyny H1–H6. <a href="https://www.w3.org/MarkUp/html-spec/html-spec_5.html#SEC5.4" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">W3C</a> uvádza, “<em>Šesť prvkov nadpisov, H1 až H6, označuje nadpisy sekcií. Hoci poradie a výskyt nadpisov nie je obmedzený HTML DTD, dokumenty by nemali preskakovať úrovne (napríklad z H1 na H3), pretože prevod takýchto dokumentov na iné reprezentácie je často problematický.</em>.“</p> </p> <p>A nakoniec, udržujte štruktúru nadpisov konzistentnú na celej vašej lokalite, aby ste poskytli lepšiu použiteľnosť pre vyhľadávače a pomohli používateľom identifikovať a prechádzať váš obsah.</p> <h3 id="excessive"><span class="ez-toc-section" id="Kolko_znaciek_nadpisov_sa_povazuje_za_nadmerne"></span>Koľko značiek nadpisov sa považuje za nadmerné?<span class="ez-toc-section-end"></span></h3> <p>Či už je váš obsah krátky a výstižný alebo dlhý, kľúčové je vytvorenie rovnováhy medzi nadpismi.</p> </p> <p>Pre krátky obsah:</p> </p> <ul> <li>Jeden H1 na stránku/príspevok</li> <li>Dva alebo tri H2</li> <li>Použite H3 na prepojenie skupín v rámci H2 alebo súvisiacich zdrojov a odkazov</li> </ul> <p>S dlhým obsahom môžete pridať ďalšie značky H2 a značky H3–H6 na základe štruktúry, ktorú chcete poskytnúť svojmu používateľovi.</p> </p> <p><em>Zdroj obrázka: <a href="https://diggitymarketing.com/h1-tag/" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">Diggity Marketing</a></em></p> <h3 id="keywords"><span class="ez-toc-section" id="Zahrnutie_klucovych_slov_do_znaciek_nadpisov"></span>Zahrnutie kľúčových slov do značiek nadpisov<span class="ez-toc-section-end"></span></h3> <p>Neopakujte sa, ale použite značky nadpisov na popis obsahu, o ktorom sa diskutuje v každej časti.</p> </p> <p>Ak píšete o „<em><strong>Osvedčené postupy písania nadpisov</strong></em>“, nechcete začať s „<em><strong>Čo je SEO</strong></em>“,</p> </p> <p>Alebo</p> </p> <p>Krok 1</p> <p>Krok 2</p> <p>Krok 3</p> </p> <p>Nižšie je uvedený príklad dobrých značiek nadpisov:</p> </p> <p>Názov: “<em><strong>Osvedčené postupy písania nadpisov</strong></em>“</p> </p> <p>H1: “<em><strong>Sprievodca SEO značky vášho nadpisu</strong></em>“ (Toto vysvetľuje, aký bude účel tohto článku. Je určený pre SEO a nie ako návod na klikacie návnady alebo konverzie.)</p> <p style="padding-left: 40px;">H2: “<em><strong>Čo je značka nadpisu</strong></em>“ (V závislosti od osobnosti vašich čitateľov to môžete pridať alebo odstrániť a ísť ďalej.)</p> <p style="padding-left: 40px;">H2: “<em><strong>Prečo sú značky nadpisov dôležité</strong></em>“ alebo „<em><strong>Prečo je to dôležité</strong></em>“ (Je dôležité pridať hodnotu a uviesť dôvod, aby ste pomohli presvedčiť svojich čitateľov, pokiaľ nie je váš zámer zameraný na pokročilé publikum. V takom prípade môžete použiť prípadové štúdie o tom, ako sa zmenil algoritmus Google a čo teraz musia urobiť.)</p> <p style="padding-left: 80px;">H3: “<em><strong>Čo hovoria odborníci </strong></em>“ alebo „<strong><em>E</em></strong><em><strong>xperti preberajú značky nadpisov</strong></em>“ alebo „<strong><em>W</em></strong><em><strong>musia povedať odborníci na klobúky</strong></em>“.</p> <p style="padding-left: 40px;">H2: “<em><strong>Pokyny na osvedčené postupy značiek nadpisov</strong></em>“ (Prečítajte si, prečo a ako vám môže kontrolný zoznam alebo sprievodca pomôcť vyhnúť sa chybám SEO.)</p> <p style="padding-left: 80px;">H3: “<strong><em>Ako vytvoriť dokonalé značky hlavičky</em></strong>“, “<strong>G</strong><em><strong>opakujte príklady nadpisov</strong></em>“, “<em><strong>Čomu sa vyhnúť pri vytváraní značiek hlavičiek</strong></em>“ alebo „<strong><em>Príklady zlých značiek nadpisov</em></strong>“ (Či už pridáte kľúčové slová alebo nie, štruktúra musí poskytovať jasný zámer.)</p> <p style="padding-left: 40px;">H2: “<em><strong>Ako pridať značky nadpisov do WordPress</strong></em>“</p> <p style="padding-left: 40px;">H2: “<em><strong>Zhrnutie</strong></em>” alebo “<em><strong>Na záver</strong></em>“.</p> <h3 id="structure"><span class="ez-toc-section" id="Dajte_tomu_strukturu_a_budte_konzistentni"></span>Dajte tomu štruktúru a buďte konzistentní<span class="ez-toc-section-end"></span></h3> <p>Ak ste si prešli značky nadpisov a bolo tam uvedených príliš veľa rovnakých kľúčových slov, bude sa to zdať opakujúce sa a akoby boli napísané len pre vyhľadávače.</p> </p> <p>Nie je problém vyjadriť a vysvetliť svoj článok bez použitia cieľových kľúčových slov, ktoré pomáhajú vyhľadávacím nástrojom a čitateľom pochopiť, o čom nadpis je.</p> </p> <p>Prvý príklad H3, “<strong>W</strong><strong>musia povedať odborníci na klobúky</strong>“, možno jasne pochopiť, ak sú v H2, „<strong>Prečo sú značky nadpisov dôležité</strong>“.</p> </p> <p>Ak ste namiesto toho pridali „<em><strong>Prečo je to dôležité</strong></em>“, odkazujete na skutočný názov, preto môžete zopakovať a pomôcť používateľom a vyhľadávacím nástrojom spoločne pochopiť a uviesť, čo sa bude diať ďalej, a napísať „<em><strong>W</strong><strong>odborníci na klobúky musia povedať o hlavičkových značkách</strong></em>“.</p> </p> <p>Udržujte konzistentnú štruktúru na svojich stránkach. Nadpisy slúžia na vytvorenie určitého typu toku pre vašich čitateľov. Nadpisy sú tiež indikátory, ktoré pomáhajú čitateľom rozhodnúť sa, či chcú pokračovať v čítaní alebo hľadať iné riešenie z inej stránky.</p> </p> <h2 id="wordpress"><span class="ez-toc-section" id="Ako_pridat_znacku_nadpisu_pomocou_WordPress"></span>Ako pridať značku nadpisu pomocou WordPress<span class="ez-toc-section-end"></span></h2> </p> <p>Existujú dva spôsoby, ako zmeniť značky nadpisov na WordPress. Môžete zvýrazniť slová, ktoré chcete zmeniť, a použiť klávesové skratky:</p> </p> <p>Na počítači Mac:</p> </p> <p>CTRL + ALT + 2/3/4/5/6 – použije príslušnú značku nadpisu (</p> <h2>, </p> <h3> atď.)</p> </p> <p>Na PC:</p> </p> <p>SHIFT + ALT + 2/3/4/5/6 – použije príslušnú značku nadpisu (</p> <h2>, </p> <h3> atď.)</p> </p> <p>Alebo vyberte rozbaľovaciu ponuku a vyberte nadpis, ktorý vyhovuje vašim potrebám:</p> </p> </p> <h2 id="wix">Ako pridať značky nadpisov pomocou Wix</h2> </p> <p>Ak chcete vykonať zmeny na svojej stránke Wix, môžete jednoducho zvýrazniť slová alebo frázy a vybrať rozbaľovaciu ponuku v časti Témy.</p> </p> </p> <p>Ak chcete zmeniť značky hlavičky v blogovom príspevku, prejdite do editora blogových príspevkov Wix. Potom jednoducho zvýraznite hlavičku, ktorú chcete upraviť, a kliknutím vyberte príslušnú možnosť <strong><em>Odsek</em></strong>.</p> </p> </p> <h2 id="shopify"><span class="ez-toc-section" id="Ako_pridat_znacky_nadpisov_pomocou_sluzby_Shopify"></span>Ako pridať značky nadpisov pomocou služby Shopify<span class="ez-toc-section-end"></span></h2> </p> <p>Zmena značky nadpisu v službe Shopify je jednoduchá, stačí zvýrazniť slovo alebo frázu a kliknúť na tlačidlo „A“, aby ste vybrali značku nadpisu, ktorú chcete priradiť.</p> </p> </p> <p>Zmena značiek nadpisov na vašej domovskej stránke je trochu náročná. Vykonanie zmien je možné dosiahnuť buď úpravou kódu v súbore theme.liquid alebo na základe toho, z akého súboru sťahujete údaje.</p> </p> <p>Ak je v jednej sekcii vašej domovskej stránky pridaný zoznam kolekcií, ako je to na obrázku nižšie:</p> </p> </p> <p>Preberáte údaje zo súboru collection.liquid, ktorý klasifikuje názov kolekcie ako H1.</p> </p> </p> <p>Ak ste na domovskú stránku pridali zoznam viacerých zbierok, budete mať viacero H1. Odporúčame vám požiadať vývojára témy, aby zmeny vykonal za vás.</p> </p> <h2 id="auto_Conclusion_65210db345ea5"><span class="ez-toc-section" id="Zaver"></span><strong>Záver</strong><span class="ez-toc-section-end"></span></h2> </p> <p>Značky hlavičky by sa mali používať na všetkých stránkach vášho webu, najmä na domovskej stránke a vo všetkých blogových článkoch vášho webu. Tieto značky HTML pomáhajú rozdeliť dlhé časti textu a „rozdelia“ váš obsah do tematických sekcií.</p> </p> <p>Dodržiavaním osvedčených postupov, ktoré sme načrtli v tomto článku, budete môcť vytvárať značky hlavičky, ktoré budú zrozumiteľné pre ľudí a prehľadávače vyhľadávacích nástrojov.</p> <div style="clear:both; margin-top:0em; margin-bottom:1em;"><a href="https://blogovanie.com/google-hovori-nie-typ-platformy-ktory-si-vyberiete-nema-vplyv-na-vase-seo/" target="_self" class="IRPP_minimalist"><!-- INLINE RELATED POSTS 1/4 //--><style> .IRPP_minimalist { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #E74C3C!important; text-decoration:none; } .IRPP_minimalist:active, .IRPP_minimalist:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .IRPP_minimalist { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .IRPP_minimalist .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px;float:left; } .IRPP_minimalist .postTitle { color:#1ABC9C; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .IRPP_minimalist:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } </style><div style="padding-left:1em; padding-right:1em;"><span class="ctaText">Čítať:</span>  <span class="postTitle">Google hovorí nie: Typ platformy, ktorý si vyberiete, nemá vplyv na vaše SEO</span></div></a></div></div></div></div></div><div class="vc_column tdi_78 wpb_column vc_column_container tdc-column td-pb-span5 td-is-sticky"> <style scoped>.tdi_78{vertical-align:baseline}.tdi_78>.wpb_wrapper,.tdi_78>.wpb_wrapper>.tdc-elements{display:block}.tdi_78>.wpb_wrapper>.tdc-elements{width:100%}.tdi_78>.wpb_wrapper>.vc_row_inner{width:auto}.tdi_78>.wpb_wrapper{width:auto;height:auto}</style><div class="wpb_wrapper" data-sticky-offset="100" data-sticky-is-width-auto="W2ZhbHNlLGZhbHNlLGZhbHNlLGZhbHNlXQ=="><div class="td_block_wrap td_flex_block_1 tdi_79 td-pb-border-top td_block_template_2 td_flex_block" data-td-block-uid="tdi_79" > <style>.tdi_79 .td-image-wrap{padding-bottom:100%}.tdi_79 .entry-thumb{background-position:center 50%}.tdi_79 .td-image-container{flex:0 0 25%;width:25%;display:block;order:0;margin-left:0;margin-right:auto}.ie10 .tdi_79 .td-image-container,.ie11 .tdi_79 .td-image-container{flex:0 0 auto}.tdi_79 .td-module-container{flex-direction:row;border-color:#eaeaea!important}.ie10 .tdi_79 .td-module-meta-info,.ie11 .tdi_79 .td-module-meta-info{flex:1}body .tdi_79 .td-favorite{font-size:36px;box-shadow:1px 1px 4px 0px rgba(0,0,0,0.2)}.tdi_79 .td-module-meta-info{margin:0px 0px 0px 0px;padding:0 10px 10px 10px;border-color:#eaeaea}.tdi_79 .td_module_wrap{padding-left:20px;padding-right:20px;padding-bottom:18px;margin-bottom:18px}.tdi_79 .td_block_inner{margin-left:-20px;margin-right:-20px}.tdi_79 .td-module-container:before{bottom:-18px;border-width:0 0 1px 0;border-style:solid;border-color:#eaeaea;border-color:var(--insight-gray)}.tdi_79 .entry-thumb,.tdi_79 .td-image-wrap:before,.tdi_79 .td-image-wrap:after,.tdi_79 .entry-thumb:before,.tdi_79 .entry-thumb:after{border-radius:10px}.tdi_79 .td-post-vid-time{display:block}.tdi_79 .td-post-category{margin:0px 0px 6px 0px;padding:0px}.tdi_79 .td-post-category:not(.td-post-extra-category){display:none}.tdi_79 .td-author-photo .avatar{width:20px;height:20px;margin-right:6px;border-radius:50%}.tdi_79 .td-excerpt{display:none;column-count:1;column-gap:48px}.tdi_79 .td-audio-player{opacity:1;visibility:visible;height:auto;font-size:13px}.tdi_79 .td-read-more{display:none}.tdi_79 .td-author-date{display:inline}.tdi_79 .td-post-author-name{display:inline-block}.tdi_79 .td-post-date,.tdi_79 .td-post-author-name span{display:none;color:var(--insight-black)}.tdi_79 .entry-review-stars{display:inline-block}.tdi_79 .td-icon-star,.tdi_79 .td-icon-star-empty,.tdi_79 .td-icon-star-half{font-size:15px}.tdi_79 .td-module-comments{display:none}.tdi_79 .td_module_wrap:nth-last-child(1){margin-bottom:0;padding-bottom:0}.tdi_79 .td_module_wrap:nth-last-child(1) .td-module-container:before{display:none}.tdi_79 .td-module-title a{color:var(--insight-black);box-shadow:inset 0 0 0 0 var(--insight-turquoise)}.tdi_79 .td_module_wrap:hover .td-module-title a{color:var(--insight-black)!important;box-shadow:inset 0 -2px 0 0 var(--insight-turquoise)}.tdi_79 .td-post-author-name a{color:var(--insight-turquoise)}.tdi_79 .td-post-author-name:hover a{color:var(--insight-turquoise)}.tdi_79 .td-module-meta-info,.tdi_79 .td-next-prev-wrap{text-align:left}.tdi_79 .td-category-pos-above .td-post-category{align-self:flex-start!important}.tdi_79 .td-category-pos-image .td-post-category:not(.td-post-extra-category){left:0;right:auto;transform:translateX(0);-webkit-transform:translateX(0)}.tdi_79 .td-ajax-next-page{margin-right:auto;margin-left:0}.tdi_79 .td-module-exclusive .td-module-title a:before{display:none;margin:0px;padding:0px;color:var(--insight-black);font-family:var(--insight-primary)!important}.tdi_79 .td-module-exclusive:hover .td-module-title a:before{color:var(--insight-black)}.tdi_79 .entry-title{margin:0 0 6px;font-family:var(--insight-primary)!important;font-size:20px!important;font-weight:700!important}.tdi_79 .td-block-title a,.tdi_79 .td-block-title span{font-family:var(--insight-primary)!important;font-size:16px!important;font-weight:400!important}.tdi_79 .td-editor-date,.tdi_79 .td-editor-date .td-post-author-name a,.tdi_79 .td-editor-date .entry-date,.tdi_79 .td-module-comments a{font-family:var(--insight-primary)!important;font-size:11px!important;text-transform:uppercase!important}html:not([class*='ie']) .tdi_79 .td-module-container:hover .entry-thumb:before{opacity:0}@media (min-width:768px){.tdi_79 .td-module-title a{transition:all 0.2s ease;-webkit-transition:all 0.2s ease}}@media (min-width:1019px) and (max-width:1140px){.tdi_79 .td_module_wrap{padding-bottom:18px;margin-bottom:18px}.tdi_79 .td-module-container:before{bottom:-18px}.tdi_79 .td_module_wrap{padding-bottom:18px!important;margin-bottom:18px!important}.tdi_79 .td_module_wrap:nth-last-child(1){margin-bottom:0!important;padding-bottom:0!important}.tdi_79 .td_module_wrap .td-module-container:before{display:block!important}.tdi_79 .td_module_wrap:nth-last-child(1) .td-module-container:before{display:none!important}.tdi_79 .td-module-title a{box-shadow:inset 0 0 0 0 var(--insight-turquoise)}.tdi_79 .td_module_wrap:hover .td-module-title a{box-shadow:inset 0 -2px 0 0 var(--insight-turquoise)}@media (min-width:768px){.tdi_79 .td-module-title a{transition:all 0.2s ease;-webkit-transition:all 0.2s ease}}}@media (min-width:768px) and (max-width:1018px){.tdi_79 .td_module_wrap{padding-bottom:18px;margin-bottom:18px}.tdi_79 .td-module-container:before{bottom:-18px}.tdi_79 .td_module_wrap{padding-bottom:18px!important;margin-bottom:18px!important}.tdi_79 .td_module_wrap:nth-last-child(1){margin-bottom:0!important;padding-bottom:0!important}.tdi_79 .td_module_wrap .td-module-container:before{display:block!important}.tdi_79 .td_module_wrap:nth-last-child(1) .td-module-container:before{display:none!important}.tdi_79 .td-module-title a{box-shadow:inset 0 0 0 0 var(--insight-turquoise)}.tdi_79 .td_module_wrap:hover .td-module-title a{box-shadow:inset 0 -2px 0 0 var(--insight-turquoise)}@media (min-width:768px){.tdi_79 .td-module-title a{transition:all 0.2s ease;-webkit-transition:all 0.2s ease}}}@media (max-width:767px){.tdi_79 .td_module_wrap{padding-bottom:18px;margin-bottom:18px}.tdi_79 .td-module-container:before{bottom:-18px}.tdi_79 .td_module_wrap{padding-bottom:18px!important;margin-bottom:18px!important}.tdi_79 .td_module_wrap:nth-last-child(1){margin-bottom:0!important;padding-bottom:0!important}.tdi_79 .td_module_wrap .td-module-container:before{display:block!important}.tdi_79 .td_module_wrap:nth-last-child(1) .td-module-container:before{display:none!important}.tdi_79 .td-module-title a{box-shadow:inset 0 0 0 0 var(--insight-turquoise)}.tdi_79 .td_module_wrap:hover .td-module-title a{box-shadow:inset 0 -2px 0 0 var(--insight-turquoise)}@media (min-width:768px){.tdi_79 .td-module-title a{transition:all 0.2s ease;-webkit-transition:all 0.2s ease}}}</style><script data-debloat-delay="1" type="text/debloat-script">var block_tdi_79 = new tdBlock(); block_tdi_79.id = "tdi_79"; block_tdi_79.atts = '{"modules_on_row":"","hide_audio":"yes","block_template_id":"td_block_template_2","header_text_color":"var(--insight-turquoise)","accent_text_color":"var(--insight-turquoise)","mc1_tl":"12","modules_divider":"solid","modules_divider_color":"var(--insight-gray)","image_height":"100","image_width":"25","image_floated":"float_left","image_radius":"10","excl_show":"none","excl_padd":"0","excl_margin":"0","excl_color":"var(--insight-black)","excl_color_h":"var(--insight-black)","f_excl_font_family":"insight-primary_global","meta_padding":"0 10px 10px 10px","art_title":"0 0 6px","modules_category_padding":"0","modules_category_margin":"0px 0px 6px 0px","show_cat":"none","meta_info_horiz":"content-horiz-left","show_com":"none","show_excerpt":"none","show_btn":"none","f_header_font_size":"16","f_header_font_family":"insight-primary_global","f_header_font_weight":"400","f_title_font_family":"insight-primary_global","f_title_font_weight":"700","f_title_font_size":"20","f_meta_font_family":"insight-primary_global","f_meta_font_size":"11","f_meta_font_transform":"uppercase","title_txt":"var(--insight-black)","title_txt_hover":"var(--insight-black)","all_underline_height":"2","all_underline_color":"var(--insight-turquoise)","author_txt":"var(--insight-turquoise)","author_txt_hover":"var(--insight-turquoise)","date_txt":"var(--insight-black)","meta_margin":"0px 0px 0px 0px","f_vid_title_font_transform":"","title_tag":"","mc1_title_tag":"","show_date":"none","block_type":"td_flex_block_1","separator":"","custom_title":"","custom_url":"","mc1_el":"","post_ids":"-10190","category_id":"","taxonomies":"","category_ids":"","in_all_terms":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","include_cf_posts":"","exclude_cf_posts":"","sort":"","popular_by_date":"","linked_posts":"","favourite_only":"","locked_only":"","limit":"5","offset":"","open_in_new_window":"","show_modified_date":"","time_ago":"","time_ago_add_txt":"ago","time_ago_txt_pos":"","review_source":"","el_class":"","td_query_cache":"","td_query_cache_expiration":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","td_ajax_preloading":"","container_width":"","modules_gap":"","m_padding":"","all_modules_space":"36","modules_border_size":"","modules_border_style":"","modules_border_color":"#eaeaea","modules_border_radius":"","h_effect":"","image_size":"","image_alignment":"50","hide_image":"","show_favourites":"","fav_size":"2","fav_space":"","fav_ico_color":"","fav_ico_color_h":"","fav_bg":"","fav_bg_h":"","fav_shadow_shadow_header":"","fav_shadow_shadow_title":"Shadow","fav_shadow_shadow_size":"","fav_shadow_shadow_offset_horizontal":"","fav_shadow_shadow_offset_vertical":"","fav_shadow_shadow_spread":"","fav_shadow_shadow_color":"","video_icon":"","video_popup":"yes","video_rec":"","spot_header":"","video_rec_title":"","video_rec_color":"","video_rec_disable":"","autoplay_vid":"yes","show_vid_t":"block","vid_t_margin":"","vid_t_padding":"","video_title_color":"","video_title_color_h":"","video_bg":"","video_overlay":"","vid_t_color":"","vid_t_bg_color":"","f_vid_title_font_header":"","f_vid_title_font_title":"Video pop-up article title","f_vid_title_font_settings":"","f_vid_title_font_family":"","f_vid_title_font_size":"","f_vid_title_font_line_height":"","f_vid_title_font_style":"","f_vid_title_font_weight":"","f_vid_title_font_spacing":"","f_vid_title_":"","f_vid_time_font_title":"Video duration text","f_vid_time_font_settings":"","f_vid_time_font_family":"","f_vid_time_font_size":"","f_vid_time_font_line_height":"","f_vid_time_font_style":"","f_vid_time_font_weight":"","f_vid_time_font_transform":"","f_vid_time_font_spacing":"","f_vid_time_":"","excl_txt":"","all_excl_border":"","all_excl_border_style":"solid","excl_radius":"","excl_bg":"","excl_bg_h":"","all_excl_border_color":"","excl_border_color_h":"","f_excl_font_header":"","f_excl_font_title":"Label text","f_excl_font_settings":"","f_excl_font_size":"","f_excl_font_line_height":"","f_excl_font_style":"","f_excl_font_weight":"","f_excl_font_transform":"","f_excl_font_spacing":"","f_excl_":"","meta_info_align":"","meta_width":"","meta_space":"","art_btn":"","meta_info_border_size":"","meta_info_border_style":"","meta_info_border_color":"#eaeaea","meta_info_border_radius":"","modules_category":"","modules_cat_border":"","modules_category_radius":"0","modules_extra_cat":"","show_author":"inline-block","author_photo":"","author_photo_size":"","author_photo_space":"","author_photo_radius":"","show_review":"inline-block","review_space":"","review_size":"2.5","review_distance":"","art_excerpt":"","excerpt_col":"1","excerpt_gap":"","excerpt_middle":"","excerpt_inline":"","show_audio":"block","art_audio":"","art_audio_size":"1.5","btn_title":"","btn_margin":"","btn_padding":"","btn_border_width":"","btn_radius":"","pag_space":"","pag_padding":"","pag_border_width":"","pag_border_radius":"","prev_tdicon":"","next_tdicon":"","pag_icons_size":"","f_header_font_header":"","f_header_font_title":"Block header","f_header_font_settings":"","f_header_font_line_height":"","f_header_font_style":"","f_header_font_transform":"","f_header_font_spacing":"","f_header_":"","f_ajax_font_title":"Ajax categories","f_ajax_font_settings":"","f_ajax_font_family":"","f_ajax_font_size":"","f_ajax_font_line_height":"","f_ajax_font_style":"","f_ajax_font_weight":"","f_ajax_font_transform":"","f_ajax_font_spacing":"","f_ajax_":"","f_more_font_title":"Load more button","f_more_font_settings":"","f_more_font_family":"","f_more_font_size":"","f_more_font_line_height":"","f_more_font_style":"","f_more_font_weight":"","f_more_font_transform":"","f_more_font_spacing":"","f_more_":"","f_title_font_header":"","f_title_font_title":"Article title","f_title_font_settings":"","f_title_font_line_height":"","f_title_font_style":"","f_title_font_transform":"","f_title_font_spacing":"","f_title_":"","f_cat_font_title":"Article category tag","f_cat_font_settings":"","f_cat_font_family":"","f_cat_font_size":"","f_cat_font_line_height":"","f_cat_font_style":"","f_cat_font_weight":"","f_cat_font_transform":"","f_cat_font_spacing":"","f_cat_":"","f_meta_font_title":"Article meta info","f_meta_font_settings":"","f_meta_font_line_height":"","f_meta_font_style":"","f_meta_font_weight":"","f_meta_font_spacing":"","f_meta_":"","f_ex_font_title":"Article excerpt","f_ex_font_settings":"","f_ex_font_family":"","f_ex_font_size":"","f_ex_font_line_height":"","f_ex_font_style":"","f_ex_font_weight":"","f_ex_font_transform":"","f_ex_font_spacing":"","f_ex_":"","f_btn_font_title":"Article read more button","f_btn_font_settings":"","f_btn_font_family":"","f_btn_font_size":"","f_btn_font_line_height":"","f_btn_font_style":"","f_btn_font_weight":"","f_btn_font_transform":"","f_btn_font_spacing":"","f_btn_":"","mix_color":"","mix_type":"","fe_brightness":"1","fe_contrast":"1","fe_saturate":"1","mix_color_h":"","mix_type_h":"","fe_brightness_h":"1","fe_contrast_h":"1","fe_saturate_h":"1","m_bg":"","color_overlay":"","shadow_shadow_header":"","shadow_shadow_title":"Module Shadow","shadow_shadow_size":"","shadow_shadow_offset_horizontal":"","shadow_shadow_offset_vertical":"","shadow_shadow_spread":"","shadow_shadow_color":"","cat_bg":"","cat_bg_hover":"","cat_txt":"","cat_txt_hover":"","cat_border":"","cat_border_hover":"","meta_bg":"","ex_txt":"","com_bg":"","com_txt":"","rev_txt":"","audio_btn_color":"","audio_time_color":"","audio_bar_color":"","audio_bar_curr_color":"","shadow_m_shadow_header":"","shadow_m_shadow_title":"Meta info shadow","shadow_m_shadow_size":"","shadow_m_shadow_offset_horizontal":"","shadow_m_shadow_offset_vertical":"","shadow_m_shadow_spread":"","shadow_m_shadow_color":"","btn_bg":"","btn_bg_hover":"","btn_txt":"","btn_txt_hover":"","btn_border":"","btn_border_hover":"","pag_text":"","pag_h_text":"","pag_bg":"","pag_h_bg":"","pag_border":"","pag_h_border":"","ajax_pagination":"","ajax_pagination_next_prev_swipe":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","css":"","tdc_css":"","td_column_number":1,"header_color":"","color_preset":"","border_top":"","class":"tdi_79","tdc_css_class":"tdi_79","tdc_css_class_style":"tdi_79_rand_style"}'; block_tdi_79.td_column_number = "1"; block_tdi_79.block_type = "td_flex_block_1"; block_tdi_79.post_count = "5"; block_tdi_79.found_posts = "9418"; block_tdi_79.header_color = ""; block_tdi_79.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_tdi_79.max_num_pages = "1884"; tdBlocksArray.push(block_tdi_79); </script><div class="td-block-title-wrap"></div><div id=tdi_79 class="td_block_inner td-mc1-wrap"> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://blogovanie.com/najklasickejsie-memy-vsetkych-cias/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Najklasickejšie memy všetkých čias" ><span class="entry-thumb td-thumb-css" data-type="css_image" data-img-url="https://blogovanie.com/wp-content/uploads/2024/02/Googles-Front-Row-Seat-Proven-Methods-to-Secure-First-Page-Rankings.png" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://blogovanie.com/najklasickejsie-memy-vsetkych-cias/" rel="bookmark" title="Najklasickejšie memy všetkých čias">Najklasickejšie memy všetkých čias</a></h3> <div class="td-editor-date"> <span class="td-author-date"> </span> </div> </div> </div> </div> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://blogovanie.com/ako-vypnut-potvrdenia-o-precitani-fb-messengera/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Ako vypnúť potvrdenia o prečítaní FB Messengera" ><span class="entry-thumb td-thumb-css" data-type="css_image" data-img-url="https://blogovanie.com/wp-content/uploads/2024/02/SEO-copywriting-Kompletny-sprievodca-pre-zlepsenie-vasho-pisania.webp.webp" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://blogovanie.com/ako-vypnut-potvrdenia-o-precitani-fb-messengera/" rel="bookmark" title="Ako vypnúť potvrdenia o prečítaní FB Messengera">Ako vypnúť potvrdenia o prečítaní FB Messengera</a></h3> <div class="td-editor-date"> <span class="td-author-date"> </span> </div> </div> </div> </div> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://blogovanie.com/ako-zistit-ci-niekto-cita-spravu-v-whatsapp/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Ako zistiť, či niekto číta správu v WhatsApp" ><span class="entry-thumb td-thumb-css" data-type="css_image" data-img-url="https://blogovanie.com/wp-content/uploads/2024/02/Je-PageRank-rozdelene-medzi-vsetky-odkazy-na-stranke-alebo-len.webp.webp" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://blogovanie.com/ako-zistit-ci-niekto-cita-spravu-v-whatsapp/" rel="bookmark" title="Ako zistiť, či niekto číta správu v WhatsApp">Ako zistiť, či niekto číta správu v WhatsApp</a></h3> <div class="td-editor-date"> <span class="td-author-date"> </span> </div> </div> </div> </div> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://blogovanie.com/ako-pridat-niekoho-koho-ste-odstranili-v-snapchat/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Ako pridať niekoho, koho ste odstránili v Snapchat" ><span class="entry-thumb td-thumb-css" data-type="css_image" data-img-url="https://blogovanie.com/wp-content/uploads/2024/02/Technical-SEO-Best-Practices-How-To-Improve-Your-Websites-Architecture.webp.webp" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://blogovanie.com/ako-pridat-niekoho-koho-ste-odstranili-v-snapchat/" rel="bookmark" title="Ako pridať niekoho, koho ste odstránili v Snapchat">Ako pridať niekoho, koho ste odstránili v Snapchat</a></h3> <div class="td-editor-date"> <span class="td-author-date"> </span> </div> </div> </div> </div> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://blogovanie.com/co-znamena-odoslane-prijate-a-dorucene-v-sluzbe-snapchat/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Čo znamená odoslané, prijaté a doručené v službe Snapchat?" ><span class="entry-thumb td-thumb-css" data-type="css_image" data-img-url="https://blogovanie.com/wp-content/uploads/2024/02/Ako-odstranit-oblubene-videa-TikTok-na-rozdiel-od-TikTok-alebo.webp.webp" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://blogovanie.com/co-znamena-odoslane-prijate-a-dorucene-v-sluzbe-snapchat/" rel="bookmark" title="Čo znamená odoslané, prijaté a doručené v službe Snapchat?">Čo znamená odoslané, prijaté a doručené v službe Snapchat?</a></h3> <div class="td-editor-date"> <span class="td-author-date"> </span> </div> </div> </div> </div> </div></div></div></div></div></div><div id="tdi_80" class="tdc-row stretch_row"><div class="vc_row tdi_81 wpb_row td-pb-row tdc-element-style" > <style scoped>.tdi_81,.tdi_81 .tdc-columns{min-height:0}.tdi_81,.tdi_81 .tdc-columns{display:block}.tdi_81 .tdc-columns{width:100%}.tdi_81{padding-top:50px!important;padding-bottom:70px!important;padding-left:50px!important;position:relative}.tdi_81 .td_block_wrap{text-align:left}@media (min-width:1019px) and (max-width:1140px){.tdi_81{padding-top:30px!important;padding-bottom:50px!important;padding-left:30px!important}}@media (min-width:768px) and (max-width:1018px){.tdi_81{padding-top:10px!important;padding-bottom:30px!important;padding-left:10px!important}}@media (max-width:767px){.tdi_81{margin-bottom:0px!important;padding-top:10px!important;padding-bottom:20px!important;padding-left:0px!important}}</style> <div class="tdi_80_rand_style td-element-style" ><style>.tdi_80_rand_style{background-color:#3ef98d!important}</style></div><div class="vc_column tdi_83 wpb_column vc_column_container tdc-column td-pb-span12"> <style scoped>.tdi_83{vertical-align:baseline}.tdi_83>.wpb_wrapper,.tdi_83>.wpb_wrapper>.tdc-elements{display:block}.tdi_83>.wpb_wrapper>.tdc-elements{width:100%}.tdi_83>.wpb_wrapper>.vc_row_inner{width:auto}.tdi_83>.wpb_wrapper{width:auto;height:auto}</style><div class="wpb_wrapper" ><div class="tdm_block td_block_wrap tdm_block_inline_text tdi_84 tdm-inline-block td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="tdi_84" > <style>.tdi_84{margin-top:20px!important;margin-bottom:20px!important}</style> <style>.tdm_block.tdm_block_inline_text{margin-bottom:0;vertical-align:top}.tdm_block.tdm_block_inline_text .tdm-descr{margin-bottom:0;-webkit-transform:translateZ(0);transform:translateZ(0)}.tdc-row-content-vert-center .tdm-inline-text-yes{vertical-align:middle}.tdc-row-content-vert-bottom .tdm-inline-text-yes{vertical-align:bottom}.tdi_84{text-align:left!important}.tdi_84 .tdm-descr{color:var(--insight-black);font-family:var(--insight-primary)!important;font-size:23px!important;font-weight:600!important}@media (max-width:767px){.tdi_84 .tdm-descr{font-size:20px!important}}</style><p class="tdm-descr">Nové Publikácie:</p></div><div class="td_block_wrap td_flex_block_1 tdi_85 td-pb-border-top td_block_template_2 td_flex_block" data-td-block-uid="tdi_85" > <style>.tdi_85{margin-bottom:0px!important}@media (max-width:767px){.tdi_85{margin-bottom:20px!important}}</style> <style>.tdi_85 .td-image-wrap{padding-bottom:100%}.tdi_85 .entry-thumb{background-position:center 50%;background-image:none!important}.tdi_85 .td-image-container{flex:0 0 25%;width:25%;display:none}.ie10 .tdi_85 .td-image-container,.ie11 .tdi_85 .td-image-container{flex:0 0 auto}body .tdi_85 .td-favorite{font-size:36px;box-shadow:1px 1px 4px 0px rgba(0,0,0,0.2)}.tdi_85 .td-module-meta-info{padding:0 10px 0 0;border-color:#eaeaea}.tdi_85 .td_module_wrap{padding-left:20px;padding-right:20px;padding-bottom:18px;margin-bottom:18px}.tdi_85 .td_block_inner{margin-left:-20px;margin-right:-20px}.tdi_85 .td-module-container:before{bottom:-18px;border-width:0 0 1px 0;border-style:solid;border-color:#eaeaea;border-color:var(--insight-black)}.tdi_85 .td-module-container{border-color:#eaeaea!important}.tdi_85 .td-post-vid-time{display:block}.tdi_85 .td-post-category{margin:0px 0px 6px 0px;padding:0px}.tdi_85 .td-post-category:not(.td-post-extra-category){display:none}.tdi_85 .td-author-photo .avatar{width:20px;height:20px;margin-right:6px;border-radius:50%}.tdi_85 .td-excerpt{display:none;column-count:1;column-gap:48px}.tdi_85 .td-audio-player{opacity:1;visibility:visible;height:auto;font-size:13px}.tdi_85 .td-read-more{display:none}.tdi_85 .td-author-date{display:inline}.tdi_85 .td-post-author-name{display:none}.tdi_85 .td-post-date,.tdi_85 .td-post-author-name span{display:none;color:var(--insight-black)}.tdi_85 .entry-review-stars{display:inline-block}.tdi_85 .td-icon-star,.tdi_85 .td-icon-star-empty,.tdi_85 .td-icon-star-half{font-size:15px}.tdi_85 .td-module-comments{display:none}.tdi_85 .td_module_wrap:nth-last-child(1){margin-bottom:0;padding-bottom:0}.tdi_85 .td_module_wrap:nth-last-child(1) .td-module-container:before{display:none}.tdi_85 .td-module-title a{color:var(--insight-black)}.tdi_85 .td_module_wrap:hover .td-module-title a{color:var(--insight-black)!important;box-shadow:inset 0 -0px 0 0 @all_underline_color}.tdi_85 .td-post-author-name a{color:var(--insight-black)}.tdi_85 .td-post-author-name:hover a{color:var(--insight-black)}.tdi_85 .td-module-exclusive .td-module-title a:before{display:none;margin:0px;padding:0px;color:var(--insight-white);font-family:var(--insight-primary)!important}.tdi_85 .td-module-exclusive:hover .td-module-title a:before{color:var(--insight-turquoise)}.tdi_85 .entry-title{margin:0 0 6px;font-family:var(--insight-primary)!important;font-size:29px!important;line-height:1.2!important;font-weight:500!important;letter-spacing:-!important}.tdi_85 .td-block-title a,.tdi_85 .td-block-title span{font-family:var(--insight-primary)!important;font-size:10px!important;font-weight:500!important;text-transform:uppercase!important}.tdi_85 .td-editor-date,.tdi_85 .td-editor-date .td-post-author-name a,.tdi_85 .td-editor-date .entry-date,.tdi_85 .td-module-comments a{font-family:var(--insight-primary)!important;font-size:19px!important;font-weight:400!important;text-transform:uppercase!important}html:not([class*='ie']) .tdi_85 .td-module-container:hover .entry-thumb:before{opacity:0}@media (min-width:1019px) and (max-width:1140px){.tdi_85 .td-image-container{display:none}.tdi_85 .td_module_wrap{padding-bottom:18px;margin-bottom:18px;padding-bottom:18px!important;margin-bottom:18px!important}.tdi_85 .td-module-container:before{bottom:-18px}.tdi_85 .td_module_wrap:nth-last-child(1){margin-bottom:0!important;padding-bottom:0!important}.tdi_85 .td_module_wrap .td-module-container:before{display:block!important}.tdi_85 .td_module_wrap:nth-last-child(1) .td-module-container:before{display:none!important}.tdi_85 .td_module_wrap:hover .td-module-title a{box-shadow:inset 0 -0px 0 0 @all_underline_color}.tdi_85 .entry-title{font-size:20px!important}.tdi_85 .td-editor-date,.tdi_85 .td-editor-date .td-post-author-name a,.tdi_85 .td-editor-date .entry-date,.tdi_85 .td-module-comments a{font-size:16px!important}}@media (min-width:768px) and (max-width:1018px){.tdi_85 .td-image-container{display:none}.tdi_85 .td_module_wrap{padding-bottom:18px;margin-bottom:18px;padding-bottom:18px!important;margin-bottom:18px!important}.tdi_85 .td-module-container:before{bottom:-18px}.tdi_85 .td_module_wrap:nth-last-child(1){margin-bottom:0!important;padding-bottom:0!important}.tdi_85 .td_module_wrap .td-module-container:before{display:block!important}.tdi_85 .td_module_wrap:nth-last-child(1) .td-module-container:before{display:none!important}.tdi_85 .td_module_wrap:hover .td-module-title a{box-shadow:inset 0 -0px 0 0 @all_underline_color}.tdi_85 .entry-title{font-size:18px!important}.tdi_85 .td-editor-date,.tdi_85 .td-editor-date .td-post-author-name a,.tdi_85 .td-editor-date .entry-date,.tdi_85 .td-module-comments a{font-size:14px!important}}@media (max-width:767px){.tdi_85 .td-image-container{display:none}.tdi_85 .td_module_wrap{padding-bottom:18px;margin-bottom:18px;padding-bottom:18px!important;margin-bottom:18px!important}.tdi_85 .td-module-container:before{bottom:-18px}.tdi_85 .td_module_wrap:nth-last-child(1){margin-bottom:0!important;padding-bottom:0!important}.tdi_85 .td_module_wrap .td-module-container:before{display:block!important}.tdi_85 .td_module_wrap:nth-last-child(1) .td-module-container:before{display:none!important}.tdi_85 .td_module_wrap:hover .td-module-title a{box-shadow:inset 0 -0px 0 0 @all_underline_color}.tdi_85 .entry-title{font-size:18px!important}.tdi_85 .td-editor-date,.tdi_85 .td-editor-date .td-post-author-name a,.tdi_85 .td-editor-date .entry-date,.tdi_85 .td-module-comments a{font-size:14px!important}}</style><script data-debloat-delay="1" type="text/debloat-script">var block_tdi_85 = new tdBlock(); block_tdi_85.id = "tdi_85"; block_tdi_85.atts = '{"modules_on_row":"","hide_audio":"yes","mc1_tl":"12","modules_divider_color":"var(--insight-black)","image_floated":"hidden","image_height":"100","image_width":"25","excl_padd":"0","excl_margin":"0","excl_color":"var(--insight-white)","excl_color_h":"var(--insight-turquoise)","f_excl_font_family":"insight-primary_global","meta_padding":"0 10px 0 0","art_title":"0 0 6px","modules_category_margin":"0px 0px 6px 0px","modules_category_padding":"0","show_cat":"none","title_txt":"var(--insight-black)","title_txt_hover":"var(--insight-black)","show_btn":"none","show_excerpt":"none","show_com":"none","tdc_css":"eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLWJvdHRvbSI6IjAiLCJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBob25lIjp7Im1hcmdpbi1ib3R0b20iOiIyMCIsImRpc3BsYXkiOiIifSwicGhvbmVfbWF4X3dpZHRoIjo3Njd9","modules_divider":"solid","category_id":"","header_text_color":"var(--insight-black)","block_template_id":"td_block_template_2","accent_text_color":"var(--insight-black)","author_txt":"var(--insight-black)","author_txt_hover":"var(--insight-black)","date_txt":"var(--insight-black)","f_header_font_family":"insight-primary_global","f_title_font_family":"insight-primary_global","f_title_font_size":"eyJhbGwiOiIyOSIsImxhbmRzY2FwZSI6IjIwIiwicG9ydHJhaXQiOiIxOCIsInBob25lIjoiMTgifQ==","f_title_font_weight":"500","f_meta_font_size":"eyJhbGwiOiIxOSIsImxhbmRzY2FwZSI6IjE2IiwicG9ydHJhaXQiOiIxNCIsInBob25lIjoiMTQifQ==","f_meta_font_family":"insight-primary_global","f_meta_font_transform":"uppercase","f_header_font_size":"10","f_header_font_weight":"500","all_underline_color":"var(--insight-black)","all_underline_height":"0","f_header_font_transform":"uppercase","f_title_font_spacing":"-","limit":"4","f_meta_font_weight":"400","f_title_font_line_height":"1.2","excl_show":"none","show_author":"none","show_date":"none","block_type":"td_flex_block_1","separator":"","custom_title":"","custom_url":"","title_tag":"","mc1_title_tag":"","mc1_el":"","post_ids":"-10190","taxonomies":"","category_ids":"","in_all_terms":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","include_cf_posts":"","exclude_cf_posts":"","sort":"","popular_by_date":"","linked_posts":"","favourite_only":"","locked_only":"","offset":"","open_in_new_window":"","show_modified_date":"","time_ago":"","time_ago_add_txt":"ago","time_ago_txt_pos":"","review_source":"","el_class":"","td_query_cache":"","td_query_cache_expiration":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","td_ajax_preloading":"","container_width":"","modules_gap":"","m_padding":"","all_modules_space":"36","modules_border_size":"","modules_border_style":"","modules_border_color":"#eaeaea","modules_border_radius":"","h_effect":"","image_size":"","image_alignment":"50","image_radius":"","hide_image":"","show_favourites":"","fav_size":"2","fav_space":"","fav_ico_color":"","fav_ico_color_h":"","fav_bg":"","fav_bg_h":"","fav_shadow_shadow_header":"","fav_shadow_shadow_title":"Shadow","fav_shadow_shadow_size":"","fav_shadow_shadow_offset_horizontal":"","fav_shadow_shadow_offset_vertical":"","fav_shadow_shadow_spread":"","fav_shadow_shadow_color":"","video_icon":"","video_popup":"yes","video_rec":"","spot_header":"","video_rec_title":"","video_rec_color":"","video_rec_disable":"","autoplay_vid":"yes","show_vid_t":"block","vid_t_margin":"","vid_t_padding":"","video_title_color":"","video_title_color_h":"","video_bg":"","video_overlay":"","vid_t_color":"","vid_t_bg_color":"","f_vid_title_font_header":"","f_vid_title_font_title":"Video pop-up article title","f_vid_title_font_settings":"","f_vid_title_font_family":"","f_vid_title_font_size":"","f_vid_title_font_line_height":"","f_vid_title_font_style":"","f_vid_title_font_weight":"","f_vid_title_font_transform":"","f_vid_title_font_spacing":"","f_vid_title_":"","f_vid_time_font_title":"Video duration text","f_vid_time_font_settings":"","f_vid_time_font_family":"","f_vid_time_font_size":"","f_vid_time_font_line_height":"","f_vid_time_font_style":"","f_vid_time_font_weight":"","f_vid_time_font_transform":"","f_vid_time_font_spacing":"","f_vid_time_":"","excl_txt":"","all_excl_border":"","all_excl_border_style":"solid","excl_radius":"","excl_bg":"","excl_bg_h":"","all_excl_border_color":"","excl_border_color_h":"","f_excl_font_header":"","f_excl_font_title":"Label text","f_excl_font_settings":"","f_excl_font_size":"","f_excl_font_line_height":"","f_excl_font_style":"","f_excl_font_weight":"","f_excl_font_transform":"","f_excl_font_spacing":"","f_excl_":"","meta_info_align":"","meta_info_horiz":"layout-default","meta_width":"","meta_margin":"","meta_space":"","art_btn":"","meta_info_border_size":"","meta_info_border_style":"","meta_info_border_color":"#eaeaea","meta_info_border_radius":"","modules_category":"","modules_cat_border":"","modules_category_radius":"0","modules_extra_cat":"","author_photo":"","author_photo_size":"","author_photo_space":"","author_photo_radius":"","show_review":"inline-block","review_space":"","review_size":"2.5","review_distance":"","art_excerpt":"","excerpt_col":"1","excerpt_gap":"","excerpt_middle":"","excerpt_inline":"","show_audio":"block","art_audio":"","art_audio_size":"1.5","btn_title":"","btn_margin":"","btn_padding":"","btn_border_width":"","btn_radius":"","pag_space":"","pag_padding":"","pag_border_width":"","pag_border_radius":"","prev_tdicon":"","next_tdicon":"","pag_icons_size":"","f_header_font_header":"","f_header_font_title":"Block header","f_header_font_settings":"","f_header_font_line_height":"","f_header_font_style":"","f_header_font_spacing":"","f_header_":"","f_ajax_font_title":"Ajax categories","f_ajax_font_settings":"","f_ajax_font_family":"","f_ajax_font_size":"","f_ajax_font_line_height":"","f_ajax_font_style":"","f_ajax_font_weight":"","f_ajax_font_transform":"","f_ajax_font_spacing":"","f_ajax_":"","f_more_font_title":"Load more button","f_more_font_settings":"","f_more_font_family":"","f_more_font_size":"","f_more_font_line_height":"","f_more_font_style":"","f_more_font_weight":"","f_more_font_transform":"","f_more_font_spacing":"","f_more_":"","f_title_font_header":"","f_title_font_title":"Article title","f_title_font_settings":"","f_title_font_style":"","f_title_font_transform":"","f_title_":"","f_cat_font_title":"Article category tag","f_cat_font_settings":"","f_cat_font_family":"","f_cat_font_size":"","f_cat_font_line_height":"","f_cat_font_style":"","f_cat_font_weight":"","f_cat_font_transform":"","f_cat_font_spacing":"","f_cat_":"","f_meta_font_title":"Article meta info","f_meta_font_settings":"","f_meta_font_line_height":"","f_meta_font_style":"","f_meta_font_spacing":"","f_meta_":"","f_ex_font_title":"Article excerpt","f_ex_font_settings":"","f_ex_font_family":"","f_ex_font_size":"","f_ex_font_line_height":"","f_ex_font_style":"","f_ex_font_weight":"","f_ex_font_transform":"","f_ex_font_spacing":"","f_ex_":"","f_btn_font_title":"Article read more button","f_btn_font_settings":"","f_btn_font_family":"","f_btn_font_size":"","f_btn_font_line_height":"","f_btn_font_style":"","f_btn_font_weight":"","f_btn_font_transform":"","f_btn_font_spacing":"","f_btn_":"","mix_color":"","mix_type":"","fe_brightness":"1","fe_contrast":"1","fe_saturate":"1","mix_color_h":"","mix_type_h":"","fe_brightness_h":"1","fe_contrast_h":"1","fe_saturate_h":"1","m_bg":"","color_overlay":"","shadow_shadow_header":"","shadow_shadow_title":"Module Shadow","shadow_shadow_size":"","shadow_shadow_offset_horizontal":"","shadow_shadow_offset_vertical":"","shadow_shadow_spread":"","shadow_shadow_color":"","cat_bg":"","cat_bg_hover":"","cat_txt":"","cat_txt_hover":"","cat_border":"","cat_border_hover":"","meta_bg":"","ex_txt":"","com_bg":"","com_txt":"","rev_txt":"","audio_btn_color":"","audio_time_color":"","audio_bar_color":"","audio_bar_curr_color":"","shadow_m_shadow_header":"","shadow_m_shadow_title":"Meta info shadow","shadow_m_shadow_size":"","shadow_m_shadow_offset_horizontal":"","shadow_m_shadow_offset_vertical":"","shadow_m_shadow_spread":"","shadow_m_shadow_color":"","btn_bg":"","btn_bg_hover":"","btn_txt":"","btn_txt_hover":"","btn_border":"","btn_border_hover":"","pag_text":"","pag_h_text":"","pag_bg":"","pag_h_bg":"","pag_border":"","pag_h_border":"","ajax_pagination":"","ajax_pagination_next_prev_swipe":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","css":"","td_column_number":3,"header_color":"","color_preset":"","border_top":"","class":"tdi_85","tdc_css_class":"tdi_85","tdc_css_class_style":"tdi_85_rand_style"}'; block_tdi_85.td_column_number = "3"; block_tdi_85.block_type = "td_flex_block_1"; block_tdi_85.post_count = "4"; block_tdi_85.found_posts = "9418"; block_tdi_85.header_color = ""; block_tdi_85.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_tdi_85.max_num_pages = "2355"; tdBlocksArray.push(block_tdi_85); </script><div class="td-block-title-wrap"></div><div id=tdi_85 class="td_block_inner td-mc1-wrap"> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://blogovanie.com/najklasickejsie-memy-vsetkych-cias/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Najklasickejšie memy všetkých čias" ><span class="entry-thumb td-thumb-css" data-type="css_image" data-img-url="https://blogovanie.com/wp-content/uploads/2024/02/Googles-Front-Row-Seat-Proven-Methods-to-Secure-First-Page-Rankings.png" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://blogovanie.com/najklasickejsie-memy-vsetkych-cias/" rel="bookmark" title="Najklasickejšie memy všetkých čias">Najklasickejšie memy všetkých čias</a></h3> </div> </div> </div> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://blogovanie.com/ako-vypnut-potvrdenia-o-precitani-fb-messengera/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Ako vypnúť potvrdenia o prečítaní FB Messengera" ><span class="entry-thumb td-thumb-css" data-type="css_image" data-img-url="https://blogovanie.com/wp-content/uploads/2024/02/SEO-copywriting-Kompletny-sprievodca-pre-zlepsenie-vasho-pisania.webp.webp" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://blogovanie.com/ako-vypnut-potvrdenia-o-precitani-fb-messengera/" rel="bookmark" title="Ako vypnúť potvrdenia o prečítaní FB Messengera">Ako vypnúť potvrdenia o prečítaní FB Messengera</a></h3> </div> </div> </div> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://blogovanie.com/ako-zistit-ci-niekto-cita-spravu-v-whatsapp/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Ako zistiť, či niekto číta správu v WhatsApp" ><span class="entry-thumb td-thumb-css" data-type="css_image" data-img-url="https://blogovanie.com/wp-content/uploads/2024/02/Je-PageRank-rozdelene-medzi-vsetky-odkazy-na-stranke-alebo-len.webp.webp" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://blogovanie.com/ako-zistit-ci-niekto-cita-spravu-v-whatsapp/" rel="bookmark" title="Ako zistiť, či niekto číta správu v WhatsApp">Ako zistiť, či niekto číta správu v WhatsApp</a></h3> </div> </div> </div> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://blogovanie.com/ako-pridat-niekoho-koho-ste-odstranili-v-snapchat/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Ako pridať niekoho, koho ste odstránili v Snapchat" ><span class="entry-thumb td-thumb-css" data-type="css_image" data-img-url="https://blogovanie.com/wp-content/uploads/2024/02/Technical-SEO-Best-Practices-How-To-Improve-Your-Websites-Architecture.webp.webp" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://blogovanie.com/ako-pridat-niekoho-koho-ste-odstranili-v-snapchat/" rel="bookmark" title="Ako pridať niekoho, koho ste odstránili v Snapchat">Ako pridať niekoho, koho ste odstránili v Snapchat</a></h3> </div> </div> </div> </div></div></div></div></div></div><div id="tdi_86" class="tdc-row stretch_row_content td-stretch-content"><div class="vc_row tdi_87 wpb_row td-pb-row tdc-element-style" > <style scoped>.tdi_87,.tdi_87 .tdc-columns{min-height:0}.tdi_87,.tdi_87 .tdc-columns{display:flex;flex-direction:row;flex-wrap:nowrap;justify-content:flex-start;align-items:flex-start}.tdi_87 .tdc-columns{width:100%}@media (max-width:767px){.tdi_87,.tdi_87 .tdc-columns{flex-direction:column}}.tdi_87{padding-top:50px!important;padding-bottom:50px!important;position:relative}.tdi_87 .td_block_wrap{text-align:left}@media (min-width:1019px) and (max-width:1140px){.tdi_87{padding-top:30px!important;padding-bottom:30px!important}}@media (min-width:768px) and (max-width:1018px){.tdi_87{padding-top:30px!important;padding-bottom:30px!important}}@media (max-width:767px){.tdi_87{padding-top:30px!important;padding-bottom:30px!important}}</style> <div class="tdi_86_rand_style td-element-style" ><style>.tdi_86_rand_style{background-color:#deffec!important}</style></div><div class="vc_column tdi_89 wpb_column vc_column_container tdc-column td-pb-span12"> <style scoped>.tdi_89{vertical-align:baseline}.tdi_89>.wpb_wrapper,.tdi_89>.wpb_wrapper>.tdc-elements{display:block}.tdi_89>.wpb_wrapper>.tdc-elements{width:100%}.tdi_89>.wpb_wrapper>.vc_row_inner{width:auto}.tdi_89>.wpb_wrapper{width:auto;height:auto}div.tdi_89{width:100%!important}</style><div class="wpb_wrapper" ><div class="td_block_wrap td_block_title tdi_90 td-pb-border-top td_block_template_3 td-fix-index" data-td-block-uid="tdi_90" > <style>.td_block_template_3 .td-block-title{font-size:16px;font-weight:400;margin-top:0;margin-bottom:26px;line-height:31px;text-align:left}.td_block_template_3 .td-block-title>*{background-color:var(--td_header_color,#000);color:var(--td_text_header_color,#fff);padding:0 10px}.td_block_template_3 .td-related-title a{margin-right:10px}@media (max-width:767px){.td_block_template_3 .td-related-title a{margin-right:0;font-size:14px}}.td_block_template_3 .td-related-title .td-cur-simple-item{background-color:var(--td_theme_color,#4db2ec)}@-moz-document url-prefix(){.td_block_template_3 .td-block-title>*{padding-bottom:2px}}.td-theme-wrap .tdi_90 .td-pulldown-filter-link:hover,.td-theme-wrap .tdi_90 .td-subcat-item a:hover,.td-theme-wrap .tdi_90 .td-subcat-item .td-cur-simple-item,.td-theme-wrap .tdi_90 .td-subcat-dropdown:hover .td-subcat-more span,.td-theme-wrap .tdi_90 .td-subcat-dropdown:hover .td-subcat-more i{color:var(--insight-accent)}.td-theme-wrap .tdi_90 .td-block-title>*{background-color:var(--insight-accent)}.td-theme-wrap .tdi_90 .td-block-title>*{color:var(--insight-white)}.td-theme-wrap .tdi_90 .td_module_wrap:hover .entry-title a,.td-theme-wrap .tdi_90 .td_quote_on_blocks,.td-theme-wrap .tdi_90 .td-opacity-cat .td-post-category:hover,.td-theme-wrap .tdi_90 .td-opacity-read .td-read-more a:hover,.td-theme-wrap .tdi_90 .td-opacity-author .td-post-author-name a:hover,.td-theme-wrap .tdi_90 .td-instagram-user a{color:var(--insight-accent)}.td-theme-wrap .tdi_90 .td-next-prev-wrap a:hover,.td-theme-wrap .tdi_90 .td-load-more-wrap a:hover{background-color:var(--insight-accent);border-color:var(--insight-accent)}.td-theme-wrap .tdi_90 .td-read-more a,.td-theme-wrap .tdi_90 .td-weather-information:before,.td-theme-wrap .tdi_90 .td-weather-week:before,.td-theme-wrap .tdi_90 .td-exchange-header:before,.td-theme-wrap .td-footer-wrapper .tdi_90 .td-post-category,.td-theme-wrap .tdi_90 .td-post-category:hover{background-color:var(--insight-accent)}.tdi_90{margin-bottom:0px!important}</style> <style>body .tdi_90 .td-block-title a,body .tdi_90 .td-block-title span{font-family:var(--insight-primary)!important;font-size:20px!important;text-transform:uppercase!important}@media (min-width:1019px) and (max-width:1140px){body .tdi_90 .td-block-title a,body .tdi_90 .td-block-title span{font-size:15px!important}}@media (min-width:768px) and (max-width:1018px){body .tdi_90 .td-block-title a,body .tdi_90 .td-block-title span{font-size:9px!important}}@media (max-width:767px){body .tdi_90 .td-block-title a,body .tdi_90 .td-block-title span{font-size:15px!important}}</style><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="td-block-title"><span class="td-pulldown-size">ODPORÚČANIE</span></h4></div></div><div class="td_block_wrap td_flex_block_1 tdi_91 td-pb-border-top td_block_template_1 td_flex_block" data-td-block-uid="tdi_91" > <style>.tdi_91{margin-bottom:0px!important;border-color:var(--insight-gray)!important;border-style:solid!important;border-width:0!important}</style> <style>.tdi_91 .td-image-wrap{padding-bottom:110%}.tdi_91 .entry-thumb{background-position:center 60%}.tdi_91 .td-module-container{flex-direction:column;border-color:#eaeaea!important}.tdi_91 .td-image-container{display:block;order:0}.ie10 .tdi_91 .td-module-meta-info,.ie11 .tdi_91 .td-module-meta-info{flex:auto}body .tdi_91 .td-favorite{font-size:36px;box-shadow:1px 1px 4px 0px rgba(0,0,0,0.2)}.tdi_91 .td-module-meta-info{padding:10px 0 0;border-color:#eaeaea}.tdi_91 .td_module_wrap{width:16.66666667%;float:left;padding-left:15px;padding-right:15px;padding-bottom:15px;margin-bottom:15px}.rtl .tdi_91 .td_module_wrap{float:right}.tdi_91 .td_block_inner{margin-left:-15px;margin-right:-15px}.tdi_91 .td-module-container:before{bottom:-15px;border-color:#eaeaea}.tdi_91 .entry-thumb,.tdi_91 .td-image-wrap:before,.tdi_91 .td-image-wrap:after,.tdi_91 .entry-thumb:before,.tdi_91 .entry-thumb:after{border-radius:15px}.tdi_91 .td-post-vid-time{display:block}.tdi_91 .td-post-category:not(.td-post-extra-category){display:none}.tdi_91 .td-author-photo .avatar{width:20px;height:20px;margin-right:6px;border-radius:50%}.tdi_91 .td-excerpt{display:none;margin:20px 0 0;column-count:1;column-gap:48px;font-family:var(--insight-primary)!important;font-size:12px!important;font-weight:400!important}.tdi_91 .td-audio-player{opacity:1;visibility:visible;height:auto;font-size:13px}.tdi_91 .td-read-more{display:none}.tdi_91 .td-author-date{display:inline}.tdi_91 .td-post-author-name{display:none}.tdi_91 .td-post-date,.tdi_91 .td-post-author-name span{display:none}.tdi_91 .entry-review-stars{display:inline-block}.tdi_91 .td-icon-star,.tdi_91 .td-icon-star-empty,.tdi_91 .td-icon-star-half{font-size:15px}.tdi_91 .td-module-comments{display:none}.tdi_91 .td_module_wrap:nth-child(6n+1){clear:both}.tdi_91 .td_module_wrap:nth-last-child(-n+6){margin-bottom:0;padding-bottom:0}.tdi_91 .td_module_wrap:nth-last-child(-n+6) .td-module-container:before{display:none}.tdi_91 .td-module-title a{color:var(--insight-black);box-shadow:inset 0 0 0 0 #f26c10}.tdi_91 .td_module_wrap:hover .td-module-title a{color:var(--insight-white)!important;box-shadow:inset 0 -18px 0 0 #f26c10}.tdi_91 .td-module-exclusive .td-module-title a:before{display:none}.tdi_91 .entry-title{font-family:var(--insight-primary)!important;font-size:15px!important;font-weight:700!important}html:not([class*='ie']) .tdi_91 .td-module-container:hover .entry-thumb:before{opacity:0}@media (min-width:768px){.tdi_91 .td-module-title a{transition:all 0.2s ease;-webkit-transition:all 0.2s ease}}@media (min-width:1019px) and (max-width:1140px){.tdi_91 .td_module_wrap{padding-left:5px;padding-right:5px}.tdi_91 .td_block_inner{margin-left:-5px;margin-right:-5px}.tdi_91 .td_module_wrap{padding-bottom:5px;margin-bottom:5px;clear:none!important;padding-bottom:5px!important;margin-bottom:5px!important}.tdi_91 .td-module-container:before{bottom:-5px}.tdi_91 .td_module_wrap:nth-child(6n+1){clear:both!important}.tdi_91 .td_module_wrap:nth-last-child(-n+6){margin-bottom:0!important;padding-bottom:0!important}.tdi_91 .td_module_wrap .td-module-container:before{display:block!important}.tdi_91 .td_module_wrap:nth-last-child(-n+6) .td-module-container:before{display:none!important}.tdi_91 .td-module-title a{box-shadow:inset 0 0 0 0 #f26c10}.tdi_91 .td_module_wrap:hover .td-module-title a{box-shadow:inset 0 -18px 0 0 #f26c10}.tdi_91 .entry-title{font-size:13px!important}.tdi_91 .td-excerpt{font-size:10px!important}@media (min-width:768px){.tdi_91 .td-module-title a{transition:all 0.2s ease;-webkit-transition:all 0.2s ease}}}@media (min-width:768px) and (max-width:1018px){.tdi_91 .td_module_wrap{padding-left:5px;padding-right:5px}.tdi_91 .td_block_inner{margin-left:-5px;margin-right:-5px}.tdi_91 .td_module_wrap{padding-bottom:5px;margin-bottom:5px;clear:none!important;padding-bottom:5px!important;margin-bottom:5px!important}.tdi_91 .td-module-container:before{bottom:-5px}.tdi_91 .td_module_wrap:nth-child(6n+1){clear:both!important}.tdi_91 .td_module_wrap:nth-last-child(-n+6){margin-bottom:0!important;padding-bottom:0!important}.tdi_91 .td_module_wrap .td-module-container:before{display:block!important}.tdi_91 .td_module_wrap:nth-last-child(-n+6) .td-module-container:before{display:none!important}.tdi_91 .td-module-title a{box-shadow:inset 0 0 0 0 #f26c10}.tdi_91 .td_module_wrap:hover .td-module-title a{box-shadow:inset 0 -18px 0 0 #f26c10}.tdi_91 .td-excerpt{margin:10px 0 0;font-size:10px!important}.tdi_91 .entry-title{font-size:13px!important}@media (min-width:768px){.tdi_91 .td-module-title a{transition:all 0.2s ease;-webkit-transition:all 0.2s ease}}}@media (max-width:767px){.tdi_91 .td_module_wrap{width:100%;float:left}.rtl .tdi_91 .td_module_wrap{float:right}.tdi_91 .td_module_wrap{padding-left:2.5px;padding-right:2.5px;padding-bottom:7.5px;margin-bottom:7.5px;padding-bottom:7.5px!important;margin-bottom:7.5px!important}.tdi_91 .td_block_inner{margin-left:-2.5px;margin-right:-2.5px}.tdi_91 .td-module-container:before{bottom:-7.5px}.tdi_91 .td_module_wrap:nth-last-child(1){margin-bottom:0!important;padding-bottom:0!important}.tdi_91 .td_module_wrap .td-module-container:before{display:block!important}.tdi_91 .td_module_wrap:nth-last-child(1) .td-module-container:before{display:none!important}.tdi_91 .td-module-title a{box-shadow:inset 0 0 0 0 #f26c10}.tdi_91 .td_module_wrap:hover .td-module-title a{box-shadow:inset 0 -18px 0 0 #f26c10}.tdi_91 .td-excerpt{margin:10px 0 0}@media (min-width:768px){.tdi_91 .td-module-title a{transition:all 0.2s ease;-webkit-transition:all 0.2s ease}}}</style><script data-debloat-delay="1" type="text/debloat-script">var block_tdi_91 = new tdBlock(); block_tdi_91.id = "tdi_91"; block_tdi_91.atts = '{"modules_on_row":"eyJhbGwiOiIxNi42NjY2NjY2NyUiLCJwaG9uZSI6IjEwMCUifQ==","limit":"6","hide_audio":"yes","sort":"","image_size":"","image_height":"110","image_alignment":"60","show_cat":"none","modules_extra_cat":"hide","show_author":"none","show_date":"none","show_com":"none","mc1_el":"4","f_title_font_family":"insight-primary_global","f_ex_font_family":"insight-primary_global","f_title_font_size":"eyJhbGwiOiIxNSIsImxhbmRzY2FwZSI6IjEzIiwicG9ydHJhaXQiOiIxMyIsInBob25lIjoiMTUifQ==","f_title_font_weight":"700","f_ex_font_size":"eyJhbGwiOiIxMiIsImxhbmRzY2FwZSI6IjEwIiwicG9ydHJhaXQiOiIxMCIsInBob25lIjoiMTIifQ==","f_ex_font_weight":"400","tdc_css":"eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLWJvdHRvbSI6IjAiLCJib3JkZXItY29sb3IiOiJ2YXIoLS1pbnNpZ2h0LWdyYXkpIiwiZGlzcGxheSI6IiJ9fQ==","title_txt":"var(--insight-black)","title_txt_hover":"var(--insight-white)","modules_gap":"eyJhbGwiOiIzMCIsImxhbmRzY2FwZSI6IjEwIiwicG9ydHJhaXQiOiIxMCIsInBob25lIjoiNSJ9","excl_show":"none","all_underline_color":"#f26c10","all_underline_height":"18","all_modules_space":"eyJhbGwiOiIzMCIsImxhbmRzY2FwZSI6IjEwIiwicG9ydHJhaXQiOiIxMCIsInBob25lIjoiMTUifQ==","art_excerpt":"eyJhbGwiOiIyMHB4IDAgMCIsInBvcnRyYWl0IjoiMTBweCAwIDAiLCJwaG9uZSI6IjEwcHggMCAwIn0=","meta_padding":"10px 0 0","show_btn":"none","image_radius":"15","show_excerpt":"none","block_type":"td_flex_block_1","separator":"","custom_title":"","custom_url":"","block_template_id":"","title_tag":"","mc1_tl":"","mc1_title_tag":"","post_ids":"-10190","category_id":"","taxonomies":"","category_ids":"","in_all_terms":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","include_cf_posts":"","exclude_cf_posts":"","popular_by_date":"","linked_posts":"","favourite_only":"","locked_only":"","offset":"","open_in_new_window":"","show_modified_date":"","time_ago":"","time_ago_add_txt":"ago","time_ago_txt_pos":"","review_source":"","el_class":"","td_query_cache":"","td_query_cache_expiration":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","td_ajax_preloading":"","container_width":"","m_padding":"","modules_border_size":"","modules_border_style":"","modules_border_color":"#eaeaea","modules_border_radius":"","modules_divider":"","modules_divider_color":"#eaeaea","h_effect":"","image_width":"","image_floated":"no_float","hide_image":"","show_favourites":"","fav_size":"2","fav_space":"","fav_ico_color":"","fav_ico_color_h":"","fav_bg":"","fav_bg_h":"","fav_shadow_shadow_header":"","fav_shadow_shadow_title":"Shadow","fav_shadow_shadow_size":"","fav_shadow_shadow_offset_horizontal":"","fav_shadow_shadow_offset_vertical":"","fav_shadow_shadow_spread":"","fav_shadow_shadow_color":"","video_icon":"","video_popup":"yes","video_rec":"","spot_header":"","video_rec_title":"","video_rec_color":"","video_rec_disable":"","autoplay_vid":"yes","show_vid_t":"block","vid_t_margin":"","vid_t_padding":"","video_title_color":"","video_title_color_h":"","video_bg":"","video_overlay":"","vid_t_color":"","vid_t_bg_color":"","f_vid_title_font_header":"","f_vid_title_font_title":"Video pop-up article title","f_vid_title_font_settings":"","f_vid_title_font_family":"","f_vid_title_font_size":"","f_vid_title_font_line_height":"","f_vid_title_font_style":"","f_vid_title_font_weight":"","f_vid_title_font_transform":"","f_vid_title_font_spacing":"","f_vid_title_":"","f_vid_time_font_title":"Video duration text","f_vid_time_font_settings":"","f_vid_time_font_family":"","f_vid_time_font_size":"","f_vid_time_font_line_height":"","f_vid_time_font_style":"","f_vid_time_font_weight":"","f_vid_time_font_transform":"","f_vid_time_font_spacing":"","f_vid_time_":"","excl_txt":"","excl_margin":"","excl_padd":"","all_excl_border":"","all_excl_border_style":"solid","excl_radius":"","excl_color":"","excl_color_h":"","excl_bg":"","excl_bg_h":"","all_excl_border_color":"","excl_border_color_h":"","f_excl_font_header":"","f_excl_font_title":"Label text","f_excl_font_settings":"","f_excl_font_family":"","f_excl_font_size":"","f_excl_font_line_height":"","f_excl_font_style":"","f_excl_font_weight":"","f_excl_font_transform":"","f_excl_font_spacing":"","f_excl_":"","meta_info_align":"","meta_info_horiz":"layout-default","meta_width":"","meta_margin":"","meta_space":"","art_title":"","art_btn":"","meta_info_border_size":"","meta_info_border_style":"","meta_info_border_color":"#eaeaea","meta_info_border_radius":"","modules_category":"","modules_category_margin":"","modules_category_padding":"","modules_cat_border":"","modules_category_radius":"0","author_photo":"","author_photo_size":"","author_photo_space":"","author_photo_radius":"","show_review":"inline-block","review_space":"","review_size":"2.5","review_distance":"","excerpt_col":"1","excerpt_gap":"","excerpt_middle":"","excerpt_inline":"","show_audio":"block","art_audio":"","art_audio_size":"1.5","btn_title":"","btn_margin":"","btn_padding":"","btn_border_width":"","btn_radius":"","pag_space":"","pag_padding":"","pag_border_width":"","pag_border_radius":"","prev_tdicon":"","next_tdicon":"","pag_icons_size":"","f_header_font_header":"","f_header_font_title":"Block header","f_header_font_settings":"","f_header_font_family":"","f_header_font_size":"","f_header_font_line_height":"","f_header_font_style":"","f_header_font_weight":"","f_header_font_transform":"","f_header_font_spacing":"","f_header_":"","f_ajax_font_title":"Ajax categories","f_ajax_font_settings":"","f_ajax_font_family":"","f_ajax_font_size":"","f_ajax_font_line_height":"","f_ajax_font_style":"","f_ajax_font_weight":"","f_ajax_font_transform":"","f_ajax_font_spacing":"","f_ajax_":"","f_more_font_title":"Load more button","f_more_font_settings":"","f_more_font_family":"","f_more_font_size":"","f_more_font_line_height":"","f_more_font_style":"","f_more_font_weight":"","f_more_font_transform":"","f_more_font_spacing":"","f_more_":"","f_title_font_header":"","f_title_font_title":"Article title","f_title_font_settings":"","f_title_font_line_height":"","f_title_font_style":"","f_title_font_transform":"","f_title_font_spacing":"","f_title_":"","f_cat_font_title":"Article category tag","f_cat_font_settings":"","f_cat_font_family":"","f_cat_font_size":"","f_cat_font_line_height":"","f_cat_font_style":"","f_cat_font_weight":"","f_cat_font_transform":"","f_cat_font_spacing":"","f_cat_":"","f_meta_font_title":"Article meta info","f_meta_font_settings":"","f_meta_font_family":"","f_meta_font_size":"","f_meta_font_line_height":"","f_meta_font_style":"","f_meta_font_weight":"","f_meta_font_transform":"","f_meta_font_spacing":"","f_meta_":"","f_ex_font_title":"Article excerpt","f_ex_font_settings":"","f_ex_font_line_height":"","f_ex_font_style":"","f_ex_font_transform":"","f_ex_font_spacing":"","f_ex_":"","f_btn_font_title":"Article read more button","f_btn_font_settings":"","f_btn_font_family":"","f_btn_font_size":"","f_btn_font_line_height":"","f_btn_font_style":"","f_btn_font_weight":"","f_btn_font_transform":"","f_btn_font_spacing":"","f_btn_":"","mix_color":"","mix_type":"","fe_brightness":"1","fe_contrast":"1","fe_saturate":"1","mix_color_h":"","mix_type_h":"","fe_brightness_h":"1","fe_contrast_h":"1","fe_saturate_h":"1","m_bg":"","color_overlay":"","shadow_shadow_header":"","shadow_shadow_title":"Module Shadow","shadow_shadow_size":"","shadow_shadow_offset_horizontal":"","shadow_shadow_offset_vertical":"","shadow_shadow_spread":"","shadow_shadow_color":"","cat_bg":"","cat_bg_hover":"","cat_txt":"","cat_txt_hover":"","cat_border":"","cat_border_hover":"","meta_bg":"","author_txt":"","author_txt_hover":"","date_txt":"","ex_txt":"","com_bg":"","com_txt":"","rev_txt":"","audio_btn_color":"","audio_time_color":"","audio_bar_color":"","audio_bar_curr_color":"","shadow_m_shadow_header":"","shadow_m_shadow_title":"Meta info shadow","shadow_m_shadow_size":"","shadow_m_shadow_offset_horizontal":"","shadow_m_shadow_offset_vertical":"","shadow_m_shadow_spread":"","shadow_m_shadow_color":"","btn_bg":"","btn_bg_hover":"","btn_txt":"","btn_txt_hover":"","btn_border":"","btn_border_hover":"","pag_text":"","pag_h_text":"","pag_bg":"","pag_h_bg":"","pag_border":"","pag_h_border":"","ajax_pagination":"","ajax_pagination_next_prev_swipe":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","css":"","td_column_number":3,"header_color":"","color_preset":"","border_top":"","class":"tdi_91","tdc_css_class":"tdi_91","tdc_css_class_style":"tdi_91_rand_style"}'; block_tdi_91.td_column_number = "3"; block_tdi_91.block_type = "td_flex_block_1"; block_tdi_91.post_count = "6"; block_tdi_91.found_posts = "9418"; block_tdi_91.header_color = ""; block_tdi_91.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_tdi_91.max_num_pages = "1570"; tdBlocksArray.push(block_tdi_91); </script><div class="td-block-title-wrap"></div><div id=tdi_91 class="td_block_inner td-mc1-wrap"> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://blogovanie.com/najklasickejsie-memy-vsetkych-cias/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Najklasickejšie memy všetkých čias" ><span class="entry-thumb td-thumb-css" data-type="css_image" data-img-url="https://blogovanie.com/wp-content/uploads/2024/02/Googles-Front-Row-Seat-Proven-Methods-to-Secure-First-Page-Rankings.png" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://blogovanie.com/najklasickejsie-memy-vsetkych-cias/" rel="bookmark" title="Najklasickejšie memy všetkých čias">Najklasickejšie memy všetkých čias</a></h3> </div> </div> </div> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://blogovanie.com/ako-vypnut-potvrdenia-o-precitani-fb-messengera/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Ako vypnúť potvrdenia o prečítaní FB Messengera" ><span class="entry-thumb td-thumb-css" data-type="css_image" data-img-url="https://blogovanie.com/wp-content/uploads/2024/02/SEO-copywriting-Kompletny-sprievodca-pre-zlepsenie-vasho-pisania.webp.webp" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://blogovanie.com/ako-vypnut-potvrdenia-o-precitani-fb-messengera/" rel="bookmark" title="Ako vypnúť potvrdenia o prečítaní FB Messengera">Ako vypnúť potvrdenia o prečítaní FB Messengera</a></h3> </div> </div> </div> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://blogovanie.com/ako-zistit-ci-niekto-cita-spravu-v-whatsapp/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Ako zistiť, či niekto číta správu v WhatsApp" ><span class="entry-thumb td-thumb-css" data-type="css_image" data-img-url="https://blogovanie.com/wp-content/uploads/2024/02/Je-PageRank-rozdelene-medzi-vsetky-odkazy-na-stranke-alebo-len.webp.webp" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://blogovanie.com/ako-zistit-ci-niekto-cita-spravu-v-whatsapp/" rel="bookmark" title="Ako zistiť, či niekto číta správu v WhatsApp">Ako zistiť, či niekto číta správu v WhatsApp</a></h3> </div> </div> </div> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://blogovanie.com/ako-pridat-niekoho-koho-ste-odstranili-v-snapchat/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Ako pridať niekoho, koho ste odstránili v Snapchat" ><span class="entry-thumb td-thumb-css" data-type="css_image" data-img-url="https://blogovanie.com/wp-content/uploads/2024/02/Technical-SEO-Best-Practices-How-To-Improve-Your-Websites-Architecture.webp.webp" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://blogovanie.com/ako-pridat-niekoho-koho-ste-odstranili-v-snapchat/" rel="bookmark" title="Ako pridať niekoho, koho ste odstránili v Snapchat">Ako pridať niekoho, koho ste odstránili v Snapchat</a></h3> </div> </div> </div> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://blogovanie.com/co-znamena-odoslane-prijate-a-dorucene-v-sluzbe-snapchat/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Čo znamená odoslané, prijaté a doručené v službe Snapchat?" ><span class="entry-thumb td-thumb-css" data-type="css_image" data-img-url="https://blogovanie.com/wp-content/uploads/2024/02/Ako-odstranit-oblubene-videa-TikTok-na-rozdiel-od-TikTok-alebo.webp.webp" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://blogovanie.com/co-znamena-odoslane-prijate-a-dorucene-v-sluzbe-snapchat/" rel="bookmark" title="Čo znamená odoslané, prijaté a doručené v službe Snapchat?">Čo znamená odoslané, prijaté a doručené v službe Snapchat?</a></h3> </div> </div> </div> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://blogovanie.com/ako-nainstalovat-mody-v-sims-4/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Ako nainštalovať mody v Sims 4" ><span class="entry-thumb td-thumb-css" data-type="css_image" data-img-url="https://blogovanie.com/wp-content/uploads/2024/02/Instagram-Vas-prispevok-sa-nepodarilo-zdielat-skuste-to-znova.jpg" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://blogovanie.com/ako-nainstalovat-mody-v-sims-4/" rel="bookmark" title="Ako nainštalovať mody v Sims 4">Ako nainštalovať mody v Sims 4</a></h3> </div> </div> </div> </div></div></div></div></div></div></div></div> </article> </div> </div> </div> <!-- #tdb-autoload-article --> <div class="td-footer-template-wrap" style="position: relative; "> <div class="td-footer-wrap "> <div id="tdi_92" class="tdc-zone"><div class="tdc_zone tdi_93 wpb_row td-pb-row tdc-element-style" > <style scoped>.tdi_93{min-height:0}.tdi_93>.td-element-style:after{content:''!important;width:100%!important;height:100%!important;position:absolute!important;top:0!important;left:0!important;z-index:0!important;display:block!important;background-color:#000000!important}</style> <div class="tdi_92_rand_style td-element-style" ></div><div id="tdi_94" class="tdc-row stretch_row"><div class="vc_row tdi_95 wpb_row td-pb-row tdc-element-style" > <style scoped>.tdi_95,.tdi_95 .tdc-columns{min-height:0}.tdi_95,.tdi_95 .tdc-columns{display:flex;flex-direction:row;flex-wrap:nowrap;justify-content:space-between;align-items:flex-start}.tdi_95 .tdc-columns{width:100%}@media (max-width:767px){.tdi_95,.tdi_95 .tdc-columns{align-items:center}@media (min-width:768px){.tdi_95{margin-left:-0px;margin-right:-0px}.tdi_95 .tdc-row-video-background-error,.tdi_95>.vc_column,.tdi_95>.tdc-columns>.vc_column{padding-left:0px;padding-right:0px}}}.tdi_95{padding-top:40px!important;position:relative}.tdi_95 .td_block_wrap{text-align:left}@media (max-width:767px){.tdi_95{padding-top:20px!important;padding-bottom:20px!important}}@media (min-width:1019px) and (max-width:1140px){.tdi_95{padding-top:30px!important}}@media (min-width:768px) and (max-width:1018px){.tdi_95{padding-top:20px!important}}</style> <div class="tdi_94_rand_style td-element-style" ><div class="td-element-style-before"><style>.tdi_94_rand_style>.td-element-style-before{content:''!important;width:100%!important;height:100%!important;position:absolute!important;top:0!important;left:0!important;display:block!important;z-index:0!important;border-color:var(--insight-transparentdark-blue)!important;border-style:solid!important;border-width:1px 0px 0px 0px!important}</style></div></div><div class="vc_column tdi_97 wpb_column vc_column_container tdc-column td-pb-span8"> <style scoped>.tdi_97{vertical-align:baseline}.tdi_97>.wpb_wrapper,.tdi_97>.wpb_wrapper>.tdc-elements{display:block}.tdi_97>.wpb_wrapper>.tdc-elements{width:100%}.tdi_97>.wpb_wrapper>.vc_row_inner{width:auto}.tdi_97>.wpb_wrapper{width:auto;height:auto}@media (max-width:767px){.tdi_97{flex-grow:1}}</style><div class="wpb_wrapper" ><div class="tdm_block td_block_wrap tdm_block_inline_text tdi_98 tdm-inline-block td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="tdi_98" > <style>.tdi_98{border-color:var(--insight-gray)!important;border-style:solid!important;border-width:0!important}</style> <style>.tdi_98{text-align:left!important}.tdi_98 .tdm-descr{color:var(--insight-black);font-family:var(--insight-primary)!important;font-size:17px!important;font-weight:600!important}.tdi_98 .tdm-descr a{color:#1be579}.tdi_98 .tdm-descr a:hover{color:#e0351a}@media (min-width:1019px) and (max-width:1140px){.tdi_98 .tdm-descr{font-size:18px!important}}@media (min-width:768px) and (max-width:1018px){.tdi_98 .tdm-descr{font-size:16px!important}}@media (max-width:767px){.tdi_98 .tdm-descr{font-size:13px!important}}</style><p class="tdm-descr"><a href="https://blogovanie.com/podmienky-webovych-stranok/"> Podmienky webových stránok </a></p></div><div class="tdm_block td_block_wrap tdm_block_inline_text tdi_99 td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="tdi_99" > <style>.tdi_99{border-color:var(--insight-gray)!important;border-style:solid!important;border-width:0!important}</style> <style>.tdi_99{text-align:left!important}.tdi_99 .tdm-descr{color:var(--insight-black);font-family:var(--insight-primary)!important;font-size:17px!important;font-weight:600!important}.tdi_99 .tdm-descr a{color:#f26c10}.tdi_99 .tdm-descr a:hover{color:#f26c10}@media (min-width:1019px) and (max-width:1140px){.tdi_99 .tdm-descr{font-size:18px!important}}@media (min-width:768px) and (max-width:1018px){.tdi_99 .tdm-descr{font-size:16px!important}}@media (max-width:767px){.tdi_99 .tdm-descr{font-size:13px!important}}</style><p class="tdm-descr"><a href="https://blogovanie.com/zasady-ochrany-osobnych-udajov/">Zásady ochrany osobných údajov</a></p></div><div class="tdm_block td_block_wrap td_block_wrap tdm_block_popup tdi_100 td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="tdi_100" > <style>.tdi_100{margin-bottom:0px!important;border-color:var(--insight-gray)!important;width:20%!important;border-style:solid!important;border-width:0!important}</style> <style>#tdm-popup-modal-ia-modal-footer{align-items:center}#tdm-popup-modal-ia-modal-footer{justify-content:flex-end}#tdm-popup-modal-ia-modal-footer.tdm-popup-modal-over-screen .tdm-popup-modal{opacity:0;transform:scale(.95);transition:opacity .2s ease-in,transform .2s ease-in}#tdm-popup-modal-ia-modal-footer.tdm-popup-modal-over-screen.tdm-popup-modal-open .tdm-popup-modal{opacity:1;transform:scale(1);transition:opacity .2s ease-out,transform .2s ease-out}#tdm-popup-modal-ia-modal-footer .tdm-popup-modal{width:30%;box-shadow:0px 2px 4px 0px rgba(0,0,0,0.2)}#tdm-popup-modal-ia-modal-footer .tdm-pm-header{display:none;border-width:1px;border-style:solid;border-color:#EBEBEB}#tdm-popup-modal-ia-modal-footer .tdm-pmh-close{top:0px}#tdm-popup-modal-ia-modal-footer .tdm-pm-body{padding:0px}#tdm-popup-modal-ia-modal-footer.tdm-popup-modal-open{pointer-events:auto}#tdm-popup-modal-ia-modal-footer .tdm-popup-modal-bg{background:rgba(0,0,0,0.85)}@media (min-width:1019px) and (max-width:1140px){#tdm-popup-modal-ia-modal-footer .tdm-popup-modal{width:60%}#tdm-popup-modal-ia-modal-footer .tdm-pm-header{border-width:1px;border-style:solid;border-color:#EBEBEB}}@media (min-width:768px) and (max-width:1018px){#tdm-popup-modal-ia-modal-footer .tdm-popup-modal{width:100%}#tdm-popup-modal-ia-modal-footer .tdm-pm-header{border-width:1px;border-style:solid;border-color:#EBEBEB}#tdm-popup-modal-ia-modal-footer .tdm-pm-body{padding:0 20px}}@media (max-width:767px){#tdm-popup-modal-ia-modal-footer .tdm-pm-header{border-width:1px;border-style:solid;border-color:#EBEBEB}}</style><script data-debloat-delay="1" type="text/debloat-script">var block_tdi_100 = new tdBlock(); block_tdi_100.id = "tdi_100"; block_tdi_100.atts = '{"button_text":"+Viac","button_size":"tdm-btn-lg","modal_align":"center-right","overlay_bg":"rgba(0,0,0,0.85)","modal_id":"ia-modal-footer","trigg_btn_enable":"yes","tds_button":"tds_button5","tds_button5-text_color":"#ffffff","tds_button5-text_hover_color":"#ffffff","tds_button5-f_btn_text_font_family":"insight-primary_global","tds_button5-f_btn_text_font_size":"eyJhbGwiOiIxNiIsImxhbmRzY2FwZSI6IjE4IiwicG9ydHJhaXQiOiIxNiIsInBob25lIjoiMTYifQ==","tdc_css":"eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLWJvdHRvbSI6IjAiLCJib3JkZXItY29sb3IiOiJ2YXIoLS1pbnNpZ2h0LWdyYXkpIiwid2lkdGgiOiIyMCUiLCJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBob25lIjp7ImRpc3BsYXkiOiIifSwicGhvbmVfbWF4X3dpZHRoIjo3Njd9","tds_button5-f_btn_text_font_weight":"600","page_id":"32","show_header":"none","body_padd":"eyJhbGwiOiIwIiwicG9ydHJhaXQiOiIwIDIwcHgifQ==","modal_width":"eyJhbGwiOiIzMCUiLCJwb3J0cmFpdCI6IjEwMCUiLCJsYW5kc2NhcGUiOiI2MCUifQ==","content_source":"modal_id","source_modal_id":"ia-modal-header","block_type":"tdm_block_popup","show_modal_composer":"","close_modals":"","separator":"","content_load":"","custom_code":"","button_url":"","button_open_in_new_window":"","button_url_rel":"","button_tdicon":"","button_icon_aria":"","button_icon_size":"","button_icon_position":"","button_icon_space":"14","icon_align":"0","button_width":"","button_padding":"","btn_display":"","btn_float_right":"","btn_align_horiz":"content-horiz-left","ga_event_action":"","ga_event_category":"","ga_event_label":"","fb_pixel_event_name":"","fb_pixel_event_content_name":"","trigg_page_load_enable":"","modal_open_delay":"","modal_close_after":"","modal_prevent_open":"","trigg_cursor_area_enable":"","area_vertical_space":"200","modal_area_prevent_open":"","trigg_scroll_enable":"","scroll_distance":"","modal_scroll_prevent_open":"","open_position":"over-screen","modal_transition":"","site_scroll":"","modal_space":"","modal_height":"","all_modal_border":"","all_modal_border_style":"solid","modal_border_radius":"","header_pos":"","head_title":"","head_title_url":"","head_title_url_target":"","head_tdicon":"","head_icon_size":"","head_icon_align":"0","head_padd":"","all_head_border":"","all_head_border_style":"solid","hide_for_user_type":"","logged_plan_id":"","author_plan_id":"","modal_bg":"","all_modal_border_color":"","modal_shadow_shadow_header":"","modal_shadow_shadow_title":"Modal shadow","modal_shadow_shadow_size":"","modal_shadow_shadow_offset_horizontal":"","modal_shadow_shadow_offset_vertical":"","modal_shadow_shadow_spread":"","modal_shadow_shadow_color":"","head_title_color":"","head_title_url_color":"","head_title_url_color_h":"","head_icon_color":"","head_icon_color_h":"","head_bg":"","all_head_border_color":"","f_head_font_header":"","f_head_font_title":"Header title text","f_head_font_settings":"","f_head_font_family":"","f_head_font_size":"","f_head_font_line_height":"","f_head_font_style":"","f_head_font_weight":"","f_head_font_transform":"","f_head_font_spacing":"","f_head_":"","body_bg":"","el_class":"","css":"","block_template_id":"","td_column_number":2,"header_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","offset":"","limit":"5","td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_filter_default_txt":"","td_ajax_filter_ids":"","color_preset":"","ajax_pagination":"","ajax_pagination_next_prev_swipe":"","border_top":"","class":"tdi_100","tdc_css_class":"tdi_100","tdc_css_class_style":"tdi_100_rand_style"}'; block_tdi_100.td_column_number = "2"; block_tdi_100.block_type = "tdm_block_popup"; block_tdi_100.post_count = "5"; block_tdi_100.found_posts = "9419"; block_tdi_100.header_color = ""; block_tdi_100.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_tdi_100.max_num_pages = "1884"; tdBlocksArray.push(block_tdi_100); </script> <style>body .tdi_101 .tdm-btn-text,body .tdi_101 i{color:#ffffff}body .tdi_101 svg{fill:#ffffff}body .tdi_101 svg *{fill:inherit}body .tdi_101:hover .tdm-btn-text,body .tdi_101:hover i{color:#ffffff;-webkit-text-fill-color:unset;background:transparent;transition:none}body .tdi_101:hover svg{fill:#ffffff}body .tdi_101:hover svg *{fill:inherit}.tdi_101{font-family:var(--insight-primary)!important;font-size:16px!important;font-weight:600!important}@media (min-width:1019px) and (max-width:1140px){.tdi_101{font-size:18px!important}}</style><div class="tds-button td-fix-index"><a href="#" title="+Viac" class="tds-button5 tdm-btn tdm-btn-lg tdi_101 " ><span class="tdm-btn-text">+Viac</span></a></div></div></div></div><div class="vc_column tdi_103 wpb_column vc_column_container tdc-column td-pb-span4"> <style scoped>.tdi_103{vertical-align:baseline}.tdi_103>.wpb_wrapper,.tdi_103>.wpb_wrapper>.tdc-elements{display:block}.tdi_103>.wpb_wrapper>.tdc-elements{width:100%}.tdi_103>.wpb_wrapper>.vc_row_inner{width:auto}.tdi_103>.wpb_wrapper{width:auto;height:auto}@media (max-width:767px){.tdi_103>.wpb_wrapper,.tdi_103>.wpb_wrapper>.tdc-elements{min-height:10%}.tdi_103>.wpb_wrapper,.tdi_103>.wpb_wrapper>.tdc-elements{display:flex;flex-direction:row;flex-wrap:nowrap;justify-content:flex-end;align-items:center}.tdi_103>.wpb_wrapper>.tdc-elements{width:100%}.tdi_103>.wpb_wrapper>.vc_row_inner{width:auto}.tdi_103>.wpb_wrapper{width:100%;height:100%}}.tdi_103{width:80%!important}@media (max-width:767px){.tdi_103{width:auto!important}}</style><div class="wpb_wrapper" ><div class="td_block_wrap tdb_header_logo tdi_104 td-pb-border-top td_block_template_1 tdb-header-align" data-td-block-uid="tdi_104" > <style>.tdi_104 .tdb-logo-a,.tdi_104 h1{align-items:center}.tdi_104 .tdb-logo-a,.tdi_104 h1{justify-content:flex-end}.tdi_104 .tdb-logo-svg-wrap{max-width:300px;display:none}.tdi_104 .tdb-logo-svg-wrap svg{width:300px!important;height:auto}.tdi_104 .tdb-logo-svg-wrap+.tdb-logo-img-wrap{display:block}.tdi_104 .tdb-logo-img{max-width:150px}.tdi_104 .tdb-logo-img-wrap{display:block}.tdi_104 .tdb-logo-text-tagline{margin-top:2px;margin-left:0;display:block}.tdi_104 .tdb-logo-text-title{display:none;font-family:var(--insight-primary)!important;font-size:25px!important;line-height:1.2!important;}.tdi_104 .tdb-logo-text-wrap{flex-direction:column;align-items:flex-start}.tdi_104 .tdb-logo-icon-svg svg{width:32px}.tdi_104 .tdb-logo-icon{margin-right:5px;top:0px;color:var(--insight-gray)}.tdi_104 .tdb-logo-icon:last-child{margin-right:0}.tdi_104 .tdb-logo-icon-svg svg,.tdi_104 .tdb-logo-icon-svg svg *{fill:var(--insight-gray)}@media (min-width:1019px) and (max-width:1140px){.tdi_104 .tdb-logo-icon-svg svg{width:26px}.tdi_104 .tdb-logo-text-title{font-size:22px!important;}}@media (min-width:768px) and (max-width:1018px){.tdi_104 .tdb-logo-icon-svg svg{width:24px}.tdi_104 .tdb-logo-text-title{font-size:20px!important;}}@media (max-width:767px){.tdi_104 .tdb-logo-img{max-width:125px}.tdi_104 .tdb-logo-icon-svg svg{width:22px}.tdi_104 .tdb-logo-text-title{font-size:22px!important;}}</style><div class="tdb-block-inner td-fix-index"><a class="tdb-logo-a" href="https://blogovanie.com/" title="Blogové SEO Tipy, Módne Gadgety, Trendy Sociálnych Médií"><span class="tdb-logo-img-wrap"><img class="tdb-logo-img td-retina-data" data-retina="https://blogovanie.com/wp-content/uploads/2024/02/blogovanie_retina.png" src="https://blogovanie.com/wp-content/uploads/2024/02/blogovanie.png" alt="Blogové SEO Tipy, Módne Gadgety, Trendy Sociálnych Médií" title="Blogové SEO Tipy, Módne Gadgety, Trendy Sociálnych Médií" /></span><span class="tdb-logo-icon tdb-logo-icon-svg" ><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 1024 1024"><path d="M186.706 184.892h-123.74v158.013h162.703v-158.013h-38.963zM186.706 303.953h-84.777v-80.097h84.777v80.097zM101.929 442.131h-38.963v158.085h162.703v-158.085h-123.74zM186.706 561.243h-84.777v-80.138h84.777v80.138zM101.929 699.36h-38.963v158.034h162.703v-158.034h-123.74zM186.706 818.431h-84.777v-80.108h84.777v80.108zM922.051 184.892h-597.228v158.013h636.211v-158.013h-38.984zM922.051 303.953h-558.264v-80.097h558.264v80.097zM363.786 442.131h-38.963v158.085h636.211v-158.085h-597.248zM922.051 561.243h-558.264v-80.138h558.264v80.138zM363.786 699.36h-38.963v158.034h636.211v-158.034h-597.248zM922.051 818.431h-558.264v-80.108h558.264v80.108z"></path></svg></span><span class="tdb-logo-text-wrap"><span class="tdb-logo-text-title">Blogové SEO Tipy, Módne Gadgety, Trendy Sociálnych Médií</span></span></a></div></div> <!-- ./block --></div></div></div></div><div id="tdi_105" class="tdc-row"><div class="vc_row tdi_106 wpb_row td-pb-row" > <style scoped>.tdi_106,.tdi_106 .tdc-columns{min-height:0}.tdi_106,.tdi_106 .tdc-columns{display:block}.tdi_106 .tdc-columns{width:100%}.tdi_106{padding-bottom:50px!important}.tdi_106 .td_block_wrap{text-align:left}</style><div class="vc_column tdi_108 wpb_column vc_column_container tdc-column td-pb-span12"> <style scoped>.tdi_108{vertical-align:baseline}.tdi_108>.wpb_wrapper,.tdi_108>.wpb_wrapper>.tdc-elements{display:block}.tdi_108>.wpb_wrapper>.tdc-elements{width:100%}.tdi_108>.wpb_wrapper>.vc_row_inner{width:auto}.tdi_108>.wpb_wrapper{width:auto;height:auto}</style><div class="wpb_wrapper" ><div class="tdm_block td_block_wrap tdm_block_inline_text tdi_109 tdm-inline-block td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="tdi_109" > <style>.tdi_109{margin-top:15px!important;width:100%!important}</style> <style>.tdi_109{text-align:center!important;margin-right:auto;margin-left:auto}.tdi_109 .tdm-descr{color:#6b6b6b;font-family:Quicksand!important;line-height:1.5!important}</style><p class="tdm-descr">Blogovanie.com je prosperujúce centrum, ktoré informuje čitateľov o neustále sa meniacom a nepredvídateľnom svete technológií. Zaviazala sa poskytovať najaktuálnejšie obchodné nápady, stratégie SEO, poradenstvo v oblasti digitálneho marketingu a technologické inovácie.</p></div><div class="tdm_block td_block_wrap tdm_block_inline_text tdi_110 td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="tdi_110" > <style>.tdi_110{text-align:center!important;margin-right:auto;margin-left:auto}.tdi_110 .tdm-descr{color:#898989;font-size:14px!important}@media (min-width:1019px) and (max-width:1140px){.tdi_110 .tdm-descr{font-size:18px!important}}@media (min-width:768px) and (max-width:1018px){.tdi_110 .tdm-descr{font-size:16px!important}}@media (max-width:767px){.tdi_110 .tdm-descr{font-size:12px!important}}</style><p class="tdm-descr">Blogové SEO Tipy, Módne Gadgety, Trendy Sociálnych Médií © Copyright 2024</p></div></div></div></div></div></div></div> </div> </div> <style>.tdc-footer-template .td-main-content-wrap{padding-bottom:0}</style> </div><!--close td-outer-wrap--> <script id="450193d7a08025fd32ec5fa07ae2dcb7" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/eliminar-codigo-roto-de-imagenes-version-javascript/remove-broken-images.js"></script> <script type="text/debloat-script" data-debloat-delay="1" data-type="text/javascript"> jQuery(document).ready(function($) { $('#commentform').on('submit', function(event) { if (!$('#njt-gdpr-comment-accept').prop('checked')) { alert('Please complete all required fields.'); return false; } else { return true; } return false; }); $(document).on('click', '[name="woocommerce_checkout_place_order"]', function(event) { if (!$('#njt-gdpr-accept-woo').prop('checked')) { alert('Please complete all required fields.'); return false; } else { return true; } return false; }); }); if (typeof fbq != 'undefined') { fbq('consent', 'revoke'); } window['ga-disable-'] = true; </script> <!-- Histats.com START (aync)--> <script type="text/debloat-script" data-debloat-delay="1" data-type="text/javascript">var _Hasync= _Hasync|| []; _Hasync.push(['Histats.start', '1,4846325,4,0,0,0,00010000']); _Hasync.push(['Histats.fasi', '1']); _Hasync.push(['Histats.track_hits', '']); (function() { var hs = document.createElement('script'); hs.type = 'text/javascript'; hs.async = true; hs.src = ('//s10.histats.com/js15_as.js'); (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(hs); })();</script> <noscript><a href="/" target="_blank"><img src="//sstatic1.histats.com/0.gif?4846325&101" alt="website free tracking" border="0"></a></noscript> <!-- Histats.com END --> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2023 Version: 12.6.3 (rara) Deploy mode: deploy uid: 66a1c2f9815dc --> <!-- Custom css from theme panel --> <style type="text/css" media="screen">.td-cat-rotate{writing-mode:vertical-rl}.td-theme-wrap .tdi_94 .td-block-title>*{background:linear-gradient(90deg,#f26c10,#1fe0b9)}.td-theme-wrap .tdi_188 .block-title>*,.td-theme-wrap .tdi_188 .td-subcat-dropdown:hover .td-subcat-more{background:linear-gradient(45deg,#f26c10,#1fe0b9);background-color:#1f0707}.td-pulldown-size{padding-left:5px;width:40%;border-radius:5px;background:linear-gradient(45deg,#f26c10,#1fe0b9);font-size:12px}@media (max-width:767px){.td-pulldown-size{width:70%}}.tdi_64 .td-block-title a,.tdi_64 .td-block-title span{font-family:var(--insight-primary)!important;font-size:20px!important;font-weight:400!important}.tdi_145 .td-block-title a,.tdi_145 .td-block-title span{font-family:var(--insight-primary)!important;font-size:15px!important;font-weight:500!important;text-transform:uppercase!important}</style> <script type="text/javascript" id="wp-hooks-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-includes/js/dist/hooks.min.js?ver=2810c76e705dd1a53b18"></script> <script type="text/javascript" id="wp-i18n-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-includes/js/dist/i18n.min.js?ver=5e580eb46a90c2b997e6"></script> <script type="text/debloat-script" id="wp-i18n-js-after" data-debloat-delay="1" data-type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ wp.i18n.setLocaleData( { 'text direction\u0004ltr': [ 'ltr' ] } ); /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" id="swv-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/index.js?ver=5.9.7"></script> <script type="text/javascript" id="contact-form-7-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var wpcf7 = {"api":{"root":"https:\/\/blogovanie.com\/wp-json\/","namespace":"contact-form-7\/v1"},"cached":"1"}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" id="contact-form-7-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/index.js?ver=5.9.7"></script> <script type="text/javascript" id="ez-toc-scroll-scriptjs-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var eztoc_smooth_local = {"scroll_offset":"30","add_request_uri":""}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" id="ez-toc-scroll-scriptjs-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/assets/js/smooth_scroll.min.js?ver=2.0.67.1"></script> <script type="text/javascript" id="ez-toc-js-cookie-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/vendor/js-cookie/js.cookie.min.js?ver=2.2.1"></script> <script type="text/javascript" id="ez-toc-jquery-sticky-kit-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/vendor/sticky-kit/jquery.sticky-kit.min.js?ver=1.9.2"></script> <script type="text/javascript" id="ez-toc-js-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var ezTOC = {"smooth_scroll":"1","visibility_hide_by_default":"1","scroll_offset":"30","fallbackIcon":"<span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span>"}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" id="ez-toc-js-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/assets/js/front.min.js?ver=2.0.67.1-1719422138"></script> <script type="text/javascript" id="underscore-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-includes/js/underscore.min.js?ver=1.13.4"></script> <script type="text/javascript" id="tdb_js_posts_autoload-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/td-cloud-library/assets/js/js_posts_autoload.min.js?ver=6cc04771d778c6f460cf525df52258a3"></script> <script type="text/javascript" id="td-site-min-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/td-composer/legacy/Newspaper/js/tagdiv_theme.min.js?ver=12.6.3"></script> <script type="text/javascript" id="tdPostImages-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/td-composer/legacy/Newspaper/js/tdPostImages.js?ver=12.6.3"></script> <script type="text/javascript" id="tdSocialSharing-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/td-composer/legacy/Newspaper/js/tdSocialSharing.js?ver=12.6.3"></script> <script type="text/javascript" id="tdModalPostImages-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/td-composer/legacy/Newspaper/js/tdModalPostImages.js?ver=12.6.3"></script> <script type="text/javascript" id="q2w3_fixed_widget-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var q2w3_sidebar_options = [{"use_sticky_position":false,"margin_top":0,"margin_bottom":0,"stop_elements_selectors":"","screen_max_width":0,"screen_max_height":0,"widgets":[]}]; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" id="q2w3_fixed_widget-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/q2w3-fixed-widget/js/frontend.min.js?ver=6.2.3"></script> <script type="text/javascript" id="tds_js_files_for_front-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var tds_js_globals = {"wpRestNonce":"d985921c62","wpRestUrl":"https:\/\/blogovanie.com\/wp-json\/","permalinkStructure":"\/%postname%\/"}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" id="tds_js_files_for_front-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/td-subscription/assets/js/js_files_for_front.min.js?ver=1.6,1"></script> <script type="text/javascript" id="google-recaptcha-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://www.google.com/recaptcha/api.js?render=6LehZXspAAAAADn75HSIcANp2cq_E_DR-VY3t7y4&ver=3.0"></script> <script type="text/javascript" id="wp-polyfill-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js?ver=3.15.0"></script> <script type="text/javascript" id="wpcf7-recaptcha-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var wpcf7_recaptcha = {"sitekey":"6LehZXspAAAAADn75HSIcANp2cq_E_DR-VY3t7y4","actions":{"homepage":"homepage","contactform":"contactform"}}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" id="wpcf7-recaptcha-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/contact-form-7/modules/recaptcha/index.js?ver=5.9.7"></script> <script type="text/javascript" id="tdb_js_files_for_front-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/td-cloud-library/assets/js/js_files_for_front.min.js?ver=6cc04771d778c6f460cf525df52258a3"></script> <script type="text/javascript" id="fifu-json-ld-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var fifuJsonLd = {"url":"https:\/\/i3.wp.com\/blogovanie.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/XML-Sitemap-Co-su-a-preco-su-dolezite.webp.webp?ssl=1"}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" id="fifu-json-ld-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/featured-image-from-url/includes/html/js/json-ld.js?ver=4.8.6"></script> <a href="https://bilgicraft.com/razer-kraken-x/" title="razer kraken x incelemesi"><img src="https://i90.servimg.com/u/f90/20/05/24/03/log-mi10.png" style="display:-webkit-box;"></a> <script type="text/javascript" id="tdLoadingBox-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/td-composer/legacy/Newspaper/js/tdLoadingBox.js?ver=12.6.3"></script> <script type="text/javascript" id="tdbMenu-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/td-cloud-library/assets/js/tdbMenu.js?ver=6cc04771d778c6f460cf525df52258a3"></script> <script type="text/javascript" id="tdPopupModal-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/td-composer/legacy/Newspaper/js/tdPopupModal.js?ver=12.6.3"></script> <script type="text/javascript" id="tdStickyRow-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/td-composer/legacy/Newspaper/js/tdStickyRow.js?ver=12.6.3"></script> <script type="text/javascript" id="tdListMenu-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/td-composer/legacy/Newspaper/js/tdListMenu.js?ver=12.6.3"></script> <script type="text/javascript" id="tdMenu-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/td-composer/legacy/Newspaper/js/tdMenu.js?ver=12.6.3"></script> <script type="text/javascript" id="tdAjaxSearch-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/td-composer/legacy/Newspaper/js/tdAjaxSearch.js?ver=12.6.3"></script> <script type="text/javascript" id="tdSmartSidebar-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/td-composer/legacy/Newspaper/js/tdSmartSidebar.js?ver=12.6.3"></script> <script type="text/javascript" id="tdInfiniteLoader-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/td-composer/legacy/Newspaper/js/tdInfiniteLoader.js?ver=12.6.3"></script> <!-- JS generated by theme --> <script data-debloat-delay="1" type="text/debloat-script"> /* global jQuery:{} */ jQuery(document).ready( function () { var tdbMenuItem = new tdbMenu.item(); tdbMenuItem.blockUid = 'tdi_1'; tdbMenuItem.jqueryObj = jQuery('.tdi_1'); tdbMenuItem.blockAtts = '{"main_sub_tdicon":"td-icon-down","sub_tdicon":"td-icon-right-arrow","mm_align_horiz":"content-horiz-center","modules_on_row_regular":"20%","modules_on_row_cats":"25%","image_size":"td_324x400","modules_category":"image","show_excerpt":"none","show_com":"none","show_date":"none","show_author":"none","mm_sub_align_horiz":"content-horiz-right","mm_elem_align_horiz":"content-horiz-right","inline":"yes","menu_id":"5","f_elem_font_size":"eyJhbGwiOiIxNyIsImxhbmRzY2FwZSI6IjE4IiwicG9ydHJhaXQiOiIxNiIsInBob25lIjoiMTQifQ==","sep_tdicon":"td-icon-slashh","sep_icon_size":"25","sep_icon_align":"0","tds_menu_active1-line_width":"0","tds_menu_active":"tds_menu_active1","tds_menu_active1-text_color_h":"#1fe0b9","f_elem_font_family":"insight-primary_global","f_elem_font_transform":"none","sub_bg_color":"var(--insight-accent)","sub_text_color":"var(--insight-white)","sub_elem_bg_color":"var(--insight-accent)","sub_color":"var(--accent-color)","tds_menu_sub_active1-sub_color_h":"var(--insight-accent)","tds_menu_sub_active1-sub_elem_bg_color_h":"var(--insight-accent)","f_sub_elem_font_family":"insight-primary_global","f_sub_elem_font_size":"eyJhbGwiOiIyMCIsImxhbmRzY2FwZSI6IjE4IiwicG9ydHJhaXQiOiIxNiJ9","elem_padd":"eyJwb3J0cmFpdCI6IjAiLCJhbGwiOiIwIn0=","text_color":"#ffffff","main_sub_color":"var(--insight-black)","tds_menu_active1-main_sub_color_h":"#dd9933","tds_menu_active1-line_color":"rgba(0,0,0,0)","mm_subcats_bg":"var(--insight-transparentmodal)","mm_elem_color":"var(--insight-transparentmodal)","mm_elem_color_a":"var(--insight-transparentmodal)","all_underline_color":"var(--insight-transparentmodal)","m_bg":"var(--insight-accent)","mm_bg":"var(--insight-accent)","title_txt":"var(--insight-white)","title_txt_hover":"var(--insight-transparentmodal)","pag_text":"var(--insight-turquoise)","pag_h_text":"var(--insight-transparent-turquoise)","pag_bg":"var(--insight-accent)","pag_h_bg":"var(--insight-accent)","pag_border":"var(--insight-accent)","pag_h_border":"var(--insight-accent)","pag_icons_size":"15","f_title_font_size":"20","f_title_font_line_height":"1.2","elem_space":"14","tdc_css":"eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLWxlZnQiOiIyMCIsImRpc3BsYXkiOiIifSwibGFuZHNjYXBlIjp7Im1hcmdpbi1sZWZ0IjoiMTUiLCJkaXNwbGF5IjoiIn0sImxhbmRzY2FwZV9tYXhfd2lkdGgiOjExNDAsImxhbmRzY2FwZV9taW5fd2lkdGgiOjEwMTksInBvcnRyYWl0Ijp7Im1hcmdpbi1sZWZ0IjoiMTAiLCJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBvcnRyYWl0X21heF93aWR0aCI6MTAxOCwicG9ydHJhaXRfbWluX3dpZHRoIjo3NjgsInBob25lIjp7Im1hcmdpbi1sZWZ0IjoiMTAiLCJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBob25lX21heF93aWR0aCI6NzY3fQ==","show_subcat":"yes","mm_align_screen":"yes","show_cat":"none","tds_menu_sub_active":"tds_menu_sub_active1","f_elem_font_style":"","f_elem_font_weight":"700","block_type":"tdb_header_menu","show_mega":"","show_mega_cats":"","mob_load":"","separator":"","width":"","more":"","float_right":"","align_horiz":"content-horiz-left","main_sub_icon_size":"","main_sub_icon_space":"","main_sub_icon_align":"-1","sep_icon_space":"","more_txt":"","more_tdicon":"","more_icon_size":"","more_icon_align":"0","sub_width":"","sub_first_left":"","sub_rest_top":"","sub_padd":"","sub_align_horiz":"content-horiz-left","sub_elem_inline":"","sub_elem_space":"","sub_elem_padd":"","sub_elem_radius":"0","sub_icon_size":"","sub_icon_space":"","sub_icon_pos":"","sub_icon_align":"1","mm_width":"","mm_content_width":"","mm_height":"","mm_padd":"","mm_radius":"","mm_offset":"","mm_posts_limit":"5","mm_subcats_posts_limit":"4","mm_child_cats":"","open_in_new_window":"","mm_ajax_preloading":"","mm_hide_all_item":"","mm_sub_width":"","mm_sub_padd":"","mm_sub_border":"","mm_sub_inline":"","mm_elem_order":"name","mm_elem_space":"","mm_elem_padd":"","mm_elem_border":"","mm_elem_border_a":"","mm_elem_border_rad":"","mc1_tl":"","mc1_title_tag":"","mc1_el":"","modules_gap":"","m_padding":"","all_modules_space":"36","modules_border_size":"","modules_border_style":"","modules_border_color":"#eaeaea","modules_divider":"","modules_divider_color":"#eaeaea","h_effect":"","image_alignment":"50","image_height":"","image_width":"","image_floated":"no_float","image_radius":"","hide_image":"","video_icon":"","show_vid_t":"block","vid_t_margin":"","vid_t_padding":"","vid_t_color":"","vid_t_bg_color":"","f_vid_time_font_header":"","f_vid_time_font_title":"Video duration text","f_vid_time_font_settings":"","f_vid_time_font_family":"","f_vid_time_font_size":"","f_vid_time_font_line_height":"","f_vid_time_font_style":"","f_vid_time_font_weight":"","f_vid_time_font_transform":"","f_vid_time_font_spacing":"","f_vid_time_":"","excl_show":"inline-block","excl_txt":"","excl_margin":"","excl_padd":"","all_excl_border":"","all_excl_border_style":"solid","excl_radius":"","excl_color":"","excl_color_h":"","excl_bg":"","excl_bg_h":"","all_excl_border_color":"","excl_border_color_h":"","f_excl_font_header":"","f_excl_font_title":"Label text","f_excl_font_settings":"","f_excl_font_family":"","f_excl_font_size":"","f_excl_font_line_height":"","f_excl_font_style":"","f_excl_font_weight":"","f_excl_font_transform":"","f_excl_font_spacing":"","f_excl_":"","show_audio":"block","hide_audio":"","art_audio":"","art_audio_size":"1","meta_info_align":"","meta_info_horiz":"content-horiz-left","meta_width":"","meta_margin":"","meta_padding":"","art_title":"","meta_info_border_size":"","meta_info_border_style":"","meta_info_border_color":"#eaeaea","modules_category_margin":"","modules_category_padding":"","modules_cat_border":"","modules_category_radius":"0","modules_extra_cat":"","author_photo":"","author_photo_size":"","author_photo_space":"","author_photo_radius":"","show_modified_date":"","time_ago":"","time_ago_add_txt":"ago","time_ago_txt_pos":"","art_excerpt":"","excerpt_col":"1","excerpt_gap":"","excerpt_middle":"","show_review":"inline-block","review_space":"","review_size":"2.5","review_distance":"","show_pagination":"","pag_space":"","pag_padding":"","pag_border_width":"","pag_border_radius":"","prev_tdicon":"","next_tdicon":"","sep_color":"","more_icon_color":"","hover_opacity":"","f_elem_font_header":"","f_elem_font_title":"Elements text","f_elem_font_settings":"","f_elem_font_line_height":"","f_elem_font_spacing":"","f_elem_":"","sub_border_size":"","sub_border_color":"","sub_border_radius":"","sub_shadow_shadow_header":"","sub_shadow_shadow_title":"Shadow","sub_shadow_shadow_size":"","sub_shadow_shadow_offset_horizontal":"","sub_shadow_shadow_offset_vertical":"","sub_shadow_shadow_spread":"","sub_shadow_shadow_color":"","f_sub_elem_font_header":"","f_sub_elem_font_title":"Elements text","f_sub_elem_font_settings":"","f_sub_elem_font_line_height":"","f_sub_elem_font_style":"","f_sub_elem_font_weight":"","f_sub_elem_font_transform":"","f_sub_elem_font_spacing":"","f_sub_elem_":"","mm_border_size":"","mm_border_color":"","mm_shadow_shadow_header":"","mm_shadow_shadow_title":"Shadow","mm_shadow_shadow_size":"","mm_shadow_shadow_offset_horizontal":"","mm_shadow_shadow_offset_vertical":"","mm_shadow_shadow_spread":"","mm_shadow_shadow_color":"","mm_subcats_border_color":"","mm_elem_bg":"","mm_elem_bg_a":"","mm_elem_border_color":"","mm_elem_border_color_a":"","mm_elem_shadow_shadow_header":"","mm_elem_shadow_shadow_title":"Elements shadow","mm_elem_shadow_shadow_size":"","mm_elem_shadow_shadow_offset_horizontal":"","mm_elem_shadow_shadow_offset_vertical":"","mm_elem_shadow_shadow_spread":"","mm_elem_shadow_shadow_color":"","f_mm_sub_font_header":"","f_mm_sub_font_title":"Sub categories elements","f_mm_sub_font_settings":"","f_mm_sub_font_family":"","f_mm_sub_font_size":"","f_mm_sub_font_line_height":"","f_mm_sub_font_style":"","f_mm_sub_font_weight":"","f_mm_sub_font_transform":"","f_mm_sub_font_spacing":"","f_mm_sub_":"","color_overlay":"","shadow_shadow_header":"","shadow_shadow_title":"Module Shadow","shadow_shadow_size":"","shadow_shadow_offset_horizontal":"","shadow_shadow_offset_vertical":"","shadow_shadow_spread":"","shadow_shadow_color":"","all_underline_height":"","cat_bg":"","cat_bg_hover":"","cat_txt":"","cat_txt_hover":"","cat_border":"","cat_border_hover":"","meta_bg":"","author_txt":"","author_txt_hover":"","date_txt":"","ex_txt":"","com_bg":"","com_txt":"","rev_txt":"","shadow_m_shadow_header":"","shadow_m_shadow_title":"Meta info shadow","shadow_m_shadow_size":"","shadow_m_shadow_offset_horizontal":"","shadow_m_shadow_offset_vertical":"","shadow_m_shadow_spread":"","shadow_m_shadow_color":"","audio_btn_color":"","audio_time_color":"","audio_bar_color":"","audio_bar_curr_color":"","f_title_font_header":"","f_title_font_title":"Article title","f_title_font_settings":"","f_title_font_family":"","f_title_font_style":"","f_title_font_weight":"","f_title_font_transform":"","f_title_font_spacing":"","f_title_":"","f_cat_font_title":"Article category tag","f_cat_font_settings":"","f_cat_font_family":"","f_cat_font_size":"","f_cat_font_line_height":"","f_cat_font_style":"","f_cat_font_weight":"","f_cat_font_transform":"","f_cat_font_spacing":"","f_cat_":"","f_meta_font_title":"Article meta info","f_meta_font_settings":"","f_meta_font_family":"","f_meta_font_size":"","f_meta_font_line_height":"","f_meta_font_style":"","f_meta_font_weight":"","f_meta_font_transform":"","f_meta_font_spacing":"","f_meta_":"","f_ex_font_title":"Article excerpt","f_ex_font_settings":"","f_ex_font_family":"","f_ex_font_size":"","f_ex_font_line_height":"","f_ex_font_style":"","f_ex_font_weight":"","f_ex_font_transform":"","f_ex_font_spacing":"","f_ex_":"","mix_color":"","mix_type":"","fe_brightness":"1","fe_contrast":"1","fe_saturate":"1","mix_color_h":"","mix_type_h":"","fe_brightness_h":"1","fe_contrast_h":"1","fe_saturate_h":"1","el_class":"","block_template_id":"","td_column_number":1,"header_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","offset":"","limit":"5","td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_filter_default_txt":"","td_ajax_filter_ids":"","color_preset":"","ajax_pagination":"","ajax_pagination_next_prev_swipe":"","border_top":"","css":"","class":"tdi_1","tdc_css_class":"tdi_1","tdc_css_class_style":"tdi_1_rand_style"}'; tdbMenuItem.isMegaMenuFull = true; tdbMenuItem.megaMenuLoadType = ''; tdbMenu.addItem(tdbMenuItem); }); // this needs to run on window load event to make sure that all tdPopupModal items are initialized // modified from " jQuery(window).on( 'load' " to " setTimout " for Firefox issue setTimeout( function () { var blockUid = 'tdi_10', $blockObj = jQuery('.tdi_10'), modalUid = 'ia-modal-header', $triggerBtnObj = $blockObj.find('> .tds-button > a.tdm-btn'), in_composer = false, show_modal_in_composer = ''; if( modalUid !== '' ) { var tdPopupModalItem = tdPopupModal.getItem(modalUid); // if item was found if ( tdPopupModalItem ) { // console.log( 'tdPopupModalItem OK !' ); if ( $triggerBtnObj.length && !in_composer ) { // add button click event .triggerBtnObj $triggerBtnObj.click( function (e) { e.preventDefault(); //console.log( 'source modal id btn click', tdPopupModalItem ); tdPopupModal.modalOpen(tdPopupModalItem); }); } } else { // console.log( 'tdPopupModalItem not found !' ); } } }, 700); // this needs to run on window load event to make sure that all tdPopupModal items are initialized // modified from " jQuery(window).on( 'load' " to " setTimout " for Firefox issue setTimeout( function () { var blockUid = 'tdi_21', $blockObj = jQuery('.tdi_21'), modalUid = 'ia-modal-header', $triggerBtnObj = $blockObj.find('> .tds-button > a.tdm-btn'), in_composer = false, show_modal_in_composer = ''; if( modalUid !== '' ) { var tdPopupModalItem = tdPopupModal.getItem(modalUid); // if item was found if ( tdPopupModalItem ) { // console.log( 'tdPopupModalItem OK !' ); if ( $triggerBtnObj.length && !in_composer ) { // add button click event .triggerBtnObj $triggerBtnObj.click( function (e) { e.preventDefault(); //console.log( 'source modal id btn click', tdPopupModalItem ); tdPopupModal.modalOpen(tdPopupModalItem); }); } } else { // console.log( 'tdPopupModalItem not found !' ); } } }, 700); /* global jQuery:{} */ jQuery(document).ready( function () { var tdbMenuItem = new tdbMenu.item(); tdbMenuItem.blockUid = 'tdi_30'; tdbMenuItem.jqueryObj = jQuery('.tdi_30'); tdbMenuItem.blockAtts = '{"main_sub_tdicon":"td-icon-down","sub_tdicon":"td-icon-right-arrow","mm_align_horiz":"content-horiz-center","modules_on_row_regular":"20%","modules_on_row_cats":"25%","image_size":"td_324x400","modules_category":"image","show_excerpt":"none","show_com":"none","show_date":"none","show_author":"none","mm_sub_align_horiz":"content-horiz-right","mm_elem_align_horiz":"content-horiz-right","inline":"yes","menu_id":"5","f_elem_font_size":"eyJhbGwiOiIxNyIsImxhbmRzY2FwZSI6IjE4IiwicG9ydHJhaXQiOiIxNiIsInBob25lIjoiMTQifQ==","sep_tdicon":"td-icon-slashh","sep_icon_size":"25","sep_icon_align":"0","tds_menu_active1-line_width":"0","tds_menu_active":"tds_menu_active1","tds_menu_active1-text_color_h":"#1fe0b9","f_elem_font_family":"insight-primary_global","f_elem_font_transform":"none","sub_bg_color":"var(--insight-accent)","sub_text_color":"var(--insight-white)","sub_elem_bg_color":"var(--insight-accent)","sub_color":"var(--accent-color)","tds_menu_sub_active1-sub_color_h":"var(--insight-accent)","tds_menu_sub_active1-sub_elem_bg_color_h":"var(--insight-accent)","f_sub_elem_font_family":"insight-primary_global","f_sub_elem_font_size":"eyJhbGwiOiIyMCIsImxhbmRzY2FwZSI6IjE4IiwicG9ydHJhaXQiOiIxNiJ9","elem_padd":"eyJwb3J0cmFpdCI6IjAiLCJhbGwiOiIwIn0=","text_color":"#ffffff","main_sub_color":"var(--insight-black)","tds_menu_active1-main_sub_color_h":"#dd9933","tds_menu_active1-line_color":"rgba(0,0,0,0)","mm_subcats_bg":"var(--insight-transparentmodal)","mm_elem_color":"var(--insight-transparentmodal)","mm_elem_color_a":"var(--insight-transparentmodal)","all_underline_color":"var(--insight-transparentmodal)","m_bg":"var(--insight-accent)","mm_bg":"var(--insight-accent)","title_txt":"var(--insight-white)","title_txt_hover":"var(--insight-transparentmodal)","pag_text":"var(--insight-turquoise)","pag_h_text":"var(--insight-transparent-turquoise)","pag_bg":"var(--insight-accent)","pag_h_bg":"var(--insight-accent)","pag_border":"var(--insight-accent)","pag_h_border":"var(--insight-accent)","pag_icons_size":"15","f_title_font_size":"20","f_title_font_line_height":"1.2","elem_space":"14","tdc_css":"eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLWxlZnQiOiIyMCIsImRpc3BsYXkiOiIifSwibGFuZHNjYXBlIjp7Im1hcmdpbi1sZWZ0IjoiMTUiLCJkaXNwbGF5IjoiIn0sImxhbmRzY2FwZV9tYXhfd2lkdGgiOjExNDAsImxhbmRzY2FwZV9taW5fd2lkdGgiOjEwMTksInBvcnRyYWl0Ijp7Im1hcmdpbi1sZWZ0IjoiMTAiLCJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBvcnRyYWl0X21heF93aWR0aCI6MTAxOCwicG9ydHJhaXRfbWluX3dpZHRoIjo3NjgsInBob25lIjp7Im1hcmdpbi1sZWZ0IjoiMTAiLCJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBob25lX21heF93aWR0aCI6NzY3fQ==","show_subcat":"yes","mm_align_screen":"yes","show_cat":"none","tds_menu_sub_active":"tds_menu_sub_active1","f_elem_font_style":"","f_elem_font_weight":"700","block_type":"tdb_header_menu","show_mega":"","show_mega_cats":"","mob_load":"","separator":"","width":"","more":"","float_right":"","align_horiz":"content-horiz-left","main_sub_icon_size":"","main_sub_icon_space":"","main_sub_icon_align":"-1","sep_icon_space":"","more_txt":"","more_tdicon":"","more_icon_size":"","more_icon_align":"0","sub_width":"","sub_first_left":"","sub_rest_top":"","sub_padd":"","sub_align_horiz":"content-horiz-left","sub_elem_inline":"","sub_elem_space":"","sub_elem_padd":"","sub_elem_radius":"0","sub_icon_size":"","sub_icon_space":"","sub_icon_pos":"","sub_icon_align":"1","mm_width":"","mm_content_width":"","mm_height":"","mm_padd":"","mm_radius":"","mm_offset":"","mm_posts_limit":"5","mm_subcats_posts_limit":"4","mm_child_cats":"","open_in_new_window":"","mm_ajax_preloading":"","mm_hide_all_item":"","mm_sub_width":"","mm_sub_padd":"","mm_sub_border":"","mm_sub_inline":"","mm_elem_order":"name","mm_elem_space":"","mm_elem_padd":"","mm_elem_border":"","mm_elem_border_a":"","mm_elem_border_rad":"","mc1_tl":"","mc1_title_tag":"","mc1_el":"","modules_gap":"","m_padding":"","all_modules_space":"36","modules_border_size":"","modules_border_style":"","modules_border_color":"#eaeaea","modules_divider":"","modules_divider_color":"#eaeaea","h_effect":"","image_alignment":"50","image_height":"","image_width":"","image_floated":"no_float","image_radius":"","hide_image":"","video_icon":"","show_vid_t":"block","vid_t_margin":"","vid_t_padding":"","vid_t_color":"","vid_t_bg_color":"","f_vid_time_font_header":"","f_vid_time_font_title":"Video duration text","f_vid_time_font_settings":"","f_vid_time_font_family":"","f_vid_time_font_size":"","f_vid_time_font_line_height":"","f_vid_time_font_style":"","f_vid_time_font_weight":"","f_vid_time_font_transform":"","f_vid_time_font_spacing":"","f_vid_time_":"","excl_show":"inline-block","excl_txt":"","excl_margin":"","excl_padd":"","all_excl_border":"","all_excl_border_style":"solid","excl_radius":"","excl_color":"","excl_color_h":"","excl_bg":"","excl_bg_h":"","all_excl_border_color":"","excl_border_color_h":"","f_excl_font_header":"","f_excl_font_title":"Label text","f_excl_font_settings":"","f_excl_font_family":"","f_excl_font_size":"","f_excl_font_line_height":"","f_excl_font_style":"","f_excl_font_weight":"","f_excl_font_transform":"","f_excl_font_spacing":"","f_excl_":"","show_audio":"block","hide_audio":"","art_audio":"","art_audio_size":"1","meta_info_align":"","meta_info_horiz":"content-horiz-left","meta_width":"","meta_margin":"","meta_padding":"","art_title":"","meta_info_border_size":"","meta_info_border_style":"","meta_info_border_color":"#eaeaea","modules_category_margin":"","modules_category_padding":"","modules_cat_border":"","modules_category_radius":"0","modules_extra_cat":"","author_photo":"","author_photo_size":"","author_photo_space":"","author_photo_radius":"","show_modified_date":"","time_ago":"","time_ago_add_txt":"ago","time_ago_txt_pos":"","art_excerpt":"","excerpt_col":"1","excerpt_gap":"","excerpt_middle":"","show_review":"inline-block","review_space":"","review_size":"2.5","review_distance":"","show_pagination":"","pag_space":"","pag_padding":"","pag_border_width":"","pag_border_radius":"","prev_tdicon":"","next_tdicon":"","sep_color":"","more_icon_color":"","hover_opacity":"","f_elem_font_header":"","f_elem_font_title":"Elements text","f_elem_font_settings":"","f_elem_font_line_height":"","f_elem_font_spacing":"","f_elem_":"","sub_border_size":"","sub_border_color":"","sub_border_radius":"","sub_shadow_shadow_header":"","sub_shadow_shadow_title":"Shadow","sub_shadow_shadow_size":"","sub_shadow_shadow_offset_horizontal":"","sub_shadow_shadow_offset_vertical":"","sub_shadow_shadow_spread":"","sub_shadow_shadow_color":"","f_sub_elem_font_header":"","f_sub_elem_font_title":"Elements text","f_sub_elem_font_settings":"","f_sub_elem_font_line_height":"","f_sub_elem_font_style":"","f_sub_elem_font_weight":"","f_sub_elem_font_transform":"","f_sub_elem_font_spacing":"","f_sub_elem_":"","mm_border_size":"","mm_border_color":"","mm_shadow_shadow_header":"","mm_shadow_shadow_title":"Shadow","mm_shadow_shadow_size":"","mm_shadow_shadow_offset_horizontal":"","mm_shadow_shadow_offset_vertical":"","mm_shadow_shadow_spread":"","mm_shadow_shadow_color":"","mm_subcats_border_color":"","mm_elem_bg":"","mm_elem_bg_a":"","mm_elem_border_color":"","mm_elem_border_color_a":"","mm_elem_shadow_shadow_header":"","mm_elem_shadow_shadow_title":"Elements shadow","mm_elem_shadow_shadow_size":"","mm_elem_shadow_shadow_offset_horizontal":"","mm_elem_shadow_shadow_offset_vertical":"","mm_elem_shadow_shadow_spread":"","mm_elem_shadow_shadow_color":"","f_mm_sub_font_header":"","f_mm_sub_font_title":"Sub categories elements","f_mm_sub_font_settings":"","f_mm_sub_font_family":"","f_mm_sub_font_size":"","f_mm_sub_font_line_height":"","f_mm_sub_font_style":"","f_mm_sub_font_weight":"","f_mm_sub_font_transform":"","f_mm_sub_font_spacing":"","f_mm_sub_":"","color_overlay":"","shadow_shadow_header":"","shadow_shadow_title":"Module Shadow","shadow_shadow_size":"","shadow_shadow_offset_horizontal":"","shadow_shadow_offset_vertical":"","shadow_shadow_spread":"","shadow_shadow_color":"","all_underline_height":"","cat_bg":"","cat_bg_hover":"","cat_txt":"","cat_txt_hover":"","cat_border":"","cat_border_hover":"","meta_bg":"","author_txt":"","author_txt_hover":"","date_txt":"","ex_txt":"","com_bg":"","com_txt":"","rev_txt":"","shadow_m_shadow_header":"","shadow_m_shadow_title":"Meta info shadow","shadow_m_shadow_size":"","shadow_m_shadow_offset_horizontal":"","shadow_m_shadow_offset_vertical":"","shadow_m_shadow_spread":"","shadow_m_shadow_color":"","audio_btn_color":"","audio_time_color":"","audio_bar_color":"","audio_bar_curr_color":"","f_title_font_header":"","f_title_font_title":"Article title","f_title_font_settings":"","f_title_font_family":"","f_title_font_style":"","f_title_font_weight":"","f_title_font_transform":"","f_title_font_spacing":"","f_title_":"","f_cat_font_title":"Article category tag","f_cat_font_settings":"","f_cat_font_family":"","f_cat_font_size":"","f_cat_font_line_height":"","f_cat_font_style":"","f_cat_font_weight":"","f_cat_font_transform":"","f_cat_font_spacing":"","f_cat_":"","f_meta_font_title":"Article meta info","f_meta_font_settings":"","f_meta_font_family":"","f_meta_font_size":"","f_meta_font_line_height":"","f_meta_font_style":"","f_meta_font_weight":"","f_meta_font_transform":"","f_meta_font_spacing":"","f_meta_":"","f_ex_font_title":"Article excerpt","f_ex_font_settings":"","f_ex_font_family":"","f_ex_font_size":"","f_ex_font_line_height":"","f_ex_font_style":"","f_ex_font_weight":"","f_ex_font_transform":"","f_ex_font_spacing":"","f_ex_":"","mix_color":"","mix_type":"","fe_brightness":"1","fe_contrast":"1","fe_saturate":"1","mix_color_h":"","mix_type_h":"","fe_brightness_h":"1","fe_contrast_h":"1","fe_saturate_h":"1","el_class":"","block_template_id":"","td_column_number":3,"header_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","offset":"","limit":"5","td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_filter_default_txt":"","td_ajax_filter_ids":"","color_preset":"","ajax_pagination":"","ajax_pagination_next_prev_swipe":"","border_top":"","css":"","class":"tdi_30","tdc_css_class":"tdi_30","tdc_css_class_style":"tdi_30_rand_style"}'; tdbMenuItem.isMegaMenuFull = true; tdbMenuItem.megaMenuLoadType = ''; tdbMenu.addItem(tdbMenuItem); }); /* global jQuery:{} */ jQuery().ready(function () { let uid = 'tdi_52', $blockObj = jQuery('.tdi_52'); let tdListMenuItem = new tdListMenu.item(); // block uid tdListMenuItem.uid = uid; // block object tdListMenuItem.blockObj = $blockObj; tdListMenu.addItem(tdListMenuItem); }); /* global jQuery:{} */ jQuery().ready( function () { var blockUid = 'tdi_35', $blockObj = jQuery('.tdi_35'), modalUid = 'ia-modal-header', $modalObj = $blockObj.find('.tdm-popup-modal-wrap'), show_modal_in_composer = 'yes'; if( $modalObj.length && modalUid !== '' ) { var tdPopupModalItem = new tdPopupModal.item(), $triggerBtnObj = $blockObj.find('> .tds-button > a.tdm-btn'); // modal uid tdPopupModalItem.uid = modalUid; // block uid tdPopupModalItem.blockUid = blockUid; // modal object tdPopupModalItem.modalObj = $modalObj; // modal object tdPopupModalItem.closeModals = []; // modal open position tdPopupModalItem._modal_open_position = 'over-screen'; // modal open disable site scroll tdPopupModalItem._site_scroll = '1'; // check to see whether we are in composer or not // we are not in composer // trigger button object if( $triggerBtnObj.length ) { tdPopupModalItem.triggerBtnObj = $triggerBtnObj; } // trigger types tdPopupModalItem._modal_trigger_types = {"button":[]}; // modal content load tdPopupModalItem._modal_content_load = ''; tdPopupModal.addItem(tdPopupModalItem); } }); jQuery(window).on( 'load', function () { var block = jQuery('.tdi_71'), blockClass = '.tdi_71', blockInner = block.find('.tdb-block-inner'), blockOffsetLeft; if( block.find('audio').length > 0 ) { jQuery(blockClass + ' audio').mediaelementplayer(); } if( block.hasClass('tdb-sfi-stretch') ) { jQuery(window).resize(function () { blockOffsetLeft = block.offset().left; if( block.hasClass('tdb-sfi-stretch-left') ) { blockInner.css('margin-left', -blockOffsetLeft + 'px'); } else { blockInner.css('margin-right', -(jQuery(window).width() - (blockOffsetLeft + block.outerWidth())) + 'px'); } }); jQuery(window).resize(); } setTimeout(function () { block.css('opacity', 1); }, 500); }); // this needs to run on window load event to make sure that all tdPopupModal items are initialized // modified from " jQuery(window).on( 'load' " to " setTimout " for Firefox issue setTimeout( function () { var blockUid = 'tdi_100', $blockObj = jQuery('.tdi_100'), modalUid = 'ia-modal-header', $triggerBtnObj = $blockObj.find('> .tds-button > a.tdm-btn'), in_composer = false, show_modal_in_composer = ''; if( modalUid !== '' ) { var tdPopupModalItem = tdPopupModal.getItem(modalUid); // if item was found if ( tdPopupModalItem ) { // console.log( 'tdPopupModalItem OK !' ); if ( $triggerBtnObj.length && !in_composer ) { // add button click event .triggerBtnObj $triggerBtnObj.click( function (e) { e.preventDefault(); //console.log( 'source modal id btn click', tdPopupModalItem ); tdPopupModal.modalOpen(tdPopupModalItem); }); } } else { // console.log( 'tdPopupModalItem not found !' ); } } }, 700); </script> <script data-debloat-delay="1" type="text/debloat-script">var td_res_context_registered_atts=["style_general_header_logo","style_general_header_align","style_general_popup_modal","style_general_is_sticky","style_general_header_menu","style_general_icon","style_general_search_form","style_general_list_menu","style_specific_list_menu_vertical","style_specific_list_menu_accordion","style_specific_list_menu_horizontal","style_general_post_meta","style_general_single_date","style_general_comments_count","style_general_single_post_share","style_general_single_categories","style_general_single_title","style_general_title_single","style_bg_space","style_general_single_author","style_general_featured_image","style_general_single_content","style_general_inline_text"];</script> <script>var debloatConfig = {"cssDelayType":"interact","jsDelayType":"interact","jsDelayMax":"3"};</script><script data-cfasync="false">"use strict";(()=>{if([...document.querySelectorAll("script[defer]")].length&&"complete"!==document.readyState){let t=document.readyState;Object.defineProperty(document,"readyState",{configurable:!0,get(){return t},set(e){return t=e}});let e=!1;document.addEventListener("DOMContentLoaded",()=>{t="interactive",e=!0,document.dispatchEvent(new Event("readystatechange")),e=!1}),document.addEventListener("readystatechange",()=>{e||"interactive"!==t||(t="complete")})}})();</script><script type="text/javascript" src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/debloat/inc/delay-load/js/delay-load.min.js?ver=1.2.8" data-cfasync="false"></script> </body> </html> <!-- Debloat Remove CSS Saved: 249408 bytes. --> <!-- Page cached by LiteSpeed Cache 6.3 on 2024-07-24 22:14:01 -->