Ako odinštalovať tému Magento: The Ultimate Guide

Tému Magento 2 môžete odinštalovať dvoma spôsobmi:

 • Ručným odstránením z kódovej základne a databázy Magento.
 • Pomocou príkazu na odinštalovanie témy Magento.

Spôsob, ktorý môžete použiť, závisí od viacerých faktorov, ako napríklad:

 • Ako bola nainštalovaná aplikácia Magento 2 — pomocou Composer alebo klonovania GitHub.
 • Ako bola téma nainštalovaná — pomocou nástroja Composer alebo nahraním súborov tém.

Ak ste tému nainštalovali odovzdaním súborov, musíte ju odinštalovať manuálne bez ohľadu na to, ako ste nainštalovali Magento. Ak ste ho však nainštalovali pomocou aplikácie Composer, spôsob odstránenia sa líši v závislosti od procesu inštalácie Magento.

Pokračujte v čítaní a dozviete sa:

Predpoklady na odinštalovanie témy Magento 2

Pred odstránením témy v Magento 2 postupujte podľa týchto krokov.

Čítať:  Čo je chyba 502 a ako ju riešite?

1. Uistite sa, že téma nie je aplikovaná na zobrazenie obchodu

Ísť do Obsah > Dizajn > Konfigurácia v správe Magento. Uistite sa, že téma, ktorú chcete odinštalovať, nie je priradená k zobrazeniu obchodu. Ak áno, nasledujte od spoločnosti Adobe sprievodca, ktorý ukazuje, ako zmeniť tému v Magento 2 a priradiť alternatívnu tému.

2. Skontrolujte, či téma nie je nastavená ako nadradená téma

Ísť do Obsah > Dizajn > Motívy v administračnom paneli Magento. Skontrolovať Rodičovská téma a overte, či tam nie je uvedený váš vlastný motív. Ak áno, odinštalujte najprv podradenú tému a potom nadradenú tému.

3. Zálohujte databázu Magento a súborový systém

Adobe zastaraná vstavaná zálohovacia funkcia Magento v Magento 2.3.0 a novších verziách. Hoci ho môžete stále používať z rozhrania príkazového riadka (CLI), už ho neodporúčajú používať.

Poraďte sa so svojím poskytovateľom hostingu o možnostiach zálohovania vášho obchodu Magento a preskúmajte alternatívny nástroj na binárne zálohovanie, ako napr Percona XtraBackup na zálohovanie databázy.

Ak ste zákazníkom Hostinger, môžete si okrem bezplatných 30-dňových prírastkových záloh vytvoriť zálohu svojho obchodu Magento na požiadanie. Prihláste sa do svojho Klientsky portál a prejdite na Panel plánu > Zálohy > Vytvoriť zálohu zálohovať svoj obchod.

4. Zmeňte Magento Operation Mode na Developer alebo Default

Vymažte vygenerované triedy a proxy z Magento CLI pomocou nasledujúceho príkazu:

$ rm -rf /generated/metadata/* /generated/code/*

Potom prepnite Magento do vývojárskeho režimu pomocou:

$ php bin/magento deploy:mode:set developer

Kroky na manuálne odinštalovanie témy Magento 2

Ak používate vlastnú tému Magento, možno ste ju nainštalovali manuálne umiestnením súborov tém do adresára v aplikácia/dizajn priečinok v koreňovom adresári Magento.

Tu je návod, ako môžete ručne odstrániť tému v Magento 2:

Krok 1: Aktivujte režim údržby

Prepnite svoj obchod do režimu údržby, aby ste deaktivovali bootstrapping, keď odinštalujete tému Magento 2.

Prihláste sa na svoj Magento 2 server ako vlastník súborového systému Magento a spustite nasledujúci príkaz na aktiváciu režimu údržby:

$ php bin/magento údržba: povoliť

Krok 2: Odstráňte adresár tém zo systému súborov Magento

Manuálne nainštalované témy Magento sú zvyčajne umiestnené v aplikácia/dizajn adresár v koreňovom adresári Magento. Nájdite cestu k umiestneniu súborov tém v koreňovom adresári Magento a odstráňte priečinok témy.

Napríklad:

$ rm -rf /app/design/frontend/

Krok 3: Odstráňte záznam témy z databázy Magento

Ďalej, ak chcete odstrániť tému Magento 2, odstráňte všetky záznamy a odkazy na tému v databáze obchodu pomocou nasledujúceho príkazu:

$ mysql -u -p -e "delete from .theme where theme_path ='/' AND area ='frontend' limit 1"

Pred vykonaním príkazu nahraďte nasledujúce zástupné symboly:

 • : Zadajte používateľské meno databázy Magento.
 • : Zadajte názov databázy Magento.
 • /: Zadajte relatívnu cestu k adresáru témy.

Krok 4: Vymažte vyrovnávaciu pamäť a vypnite režim údržby

Ak chcete dokončiť proces odinštalovania, vymažte všetky vyrovnávacie pamäte Magento pomocou nasledujúceho príkazu:

$ php bin/magento cache:clean

Nakoniec vypnite režim údržby pomocou:

$ php bin/magento údržba:zakázať

Ak si všimnete nejaké chyby na frontende, vymažte vyrovnávaciu pamäť iných aplikácií na ukladanie do vyrovnávacej pamäte, ako sú Varnish alebo Redis.

Kroky na odinštalovanie témy Magento 2 pomocou programu Composer

Kroky na odinštalovanie Magento 2 témy pomocou Composer sa mierne líšia v závislosti od spôsobu inštalácie Magento 2. Ak ste nainštalovali Magento pomocou Composer, tému môžete odinštalovať pomocou príkazu CLI.

Ak ste však nainštalovali Magento klonovaním jeho Git repo, pred použitím príkazu budete musieť odstrániť tému zo súboru Magento.

Tu je postup, ako odinštalovať tému Magento 2 pomocou aplikácie Composer:

Krok 1: Odstráňte motív zo súboru Magento skladateľ.json (iba inštalácia GitHub)

Poznámka: Tento krok je potrebný iba vtedy, ak ste si Magento nainštalovali klonovaním jeho Git repozitára.

Prihláste sa do systému súborov Magento a prejdite do koreňového adresára Magento.

Upravte súbor Magento skladateľ.json pomocou preferovaného textového editora a odstráňte riadok odkazujúci na balík tém.

Tu je súbor so vzorovými údajmi pre referenciu:

Po odstránení odkazu na balík tém z „vyžadovať“, aktualizujte závislosti projektu Magento cez CLI pomocou:

$ aktualizácia skladateľa

Teraz môžete bezpečne spustiť príkaz na odinštalovanie témy Magento, ako je popísané v ďalšom kroku.

Poznámka: Závislosť môžete odstrániť aj pomocou príkaz. V takom prípade sa však uistite, že ste záznam témy z databázy Magento manuálne odstránili.

Krok 2: Spustite príkaz Magento Theme Uninstall Command

V CLI vykonajte nasledujúci príkaz:

$ php bin/magento téma:odinštalovať --záložný-kód --clear-static-content {cesta k téme}

Tento príkaz:

 • Skontroluje, či téma existuje na definovanej ceste k téme.
 • Overí, že téma je balík Composer.
 • Kontroluje závislosti, overuje absenciu virtuálnej témy a či sa téma momentálne nepoužíva.

Ak sú všetky kontroly úspešné, bude:

 • Prepnite úložisko do režimu údržby a zálohujte kódovú základňu, ak sa použije príkaz.
 • Najprv odstráňte tému z databázových tabuliek Magento a potom z kódovej základne pomocou .
 • Vymažte súbory vyrovnávacej pamäte a vygenerované triedy. Ak je zadané, vymaže sa aj statické zobrazenie súborov.
 • Po dokončení procesu vypnite režim údržby.

Ak existujú závislosti, môže sa zobraziť chyba, ako napríklad:

Vyriešte problém so závislosťou a znova spustite príkaz na odinštalovanie. Ak sa téma spolieha na inú tému, môžete obe odstrániť súčasne takto:

$ php bin/magento téma:odinštalovať frontend/SampleCorp/SampleModuleTheme frontend/SampleCorp/SampleModuleThemeDepend --backup-code

Záverečné myšlienky: Ako odinštalovať tému Magento

Bez ohľadu na to, ako odinštalujete tému Magento 2, uistite sa, že ste si prečítali dokumentáciu vývojárov tém, kde nájdete ďalšie kroky, ako je odstránenie akýchkoľvek súvisiacich rozšírení. Pomáha tiež vytvoriť zálohu vášho obchodu Magento, aby ste predišli strate údajov.

Získajte prístup k zálohám na požiadanie kliknutím na tlačidlo a zjednodušte si prevádzku obchodu Magento registráciou na spravovaný hosting Magento s Hostinger ešte dnes.

Nové Publikácie:

ODPORÚČANIE