Ako opraviť obľúbené položky TikTok, ktoré sa nenačítavajú alebo nefungujú

Jednou z kľúčových funkcií TikTok je možnosť zaradiť videá, ktoré sa vám páčia, medzi obľúbené, aby ste ich mohli ľahko nájsť a pozrieť si ich neskôr.

Mnohí používatelia však hlásili problémy s tým, že sa ich obľúbené položky TikTok nenačítajú alebo nezobrazujú správne.

Ak ste sa stretli s týmto frustrujúcim problémom, táto príručka vás prevedie niekoľkými krokmi na riešenie problémov, aby ste dúfali, že vaše obľúbené položky TikTok budú opäť fungovať.

Prečo sa vaše obľúbené položky TikTok nenačítavajú

Tu je niekoľko bežných dôvodov, prečo sa obľúbené položky TikTok nemusia načítať správne:

 • Slabé internetové pripojenie – Pomalé alebo nestabilné pripojenie môže narušiť načítanie obľúbených položiek. Skontrolujte svoje Wi-Fi alebo mobilné dátové pripojenie.
 • Zastaraná verzia aplikácie – Stará verzia aplikácie TikTok môže obsahovať chyby, ktoré bránia fungovaniu obľúbených položiek. Aktualizujte na najnovšiu verziu.
 • Problémy so serverom – Dočasné výpadky alebo závady na serveroch TikTok môžu ovplyvniť funkčnosť. Skontrolujte stavové stránky TikTok, aby ste zistili akékoľvek nahlásené problémy.
 • Poškodenie údajov aplikácie – Poškodená vyrovnávacia pamäť/údajové súbory vo vašom zariadení môžu ovplyvniť aplikáciu. Skúste vymazať údaje/vyrovnávaciu pamäť aplikácie.
 • Problémy s účtom – Problémy so samotným účtom TikTok (napríklad zablokovanie) môžu ovplyvniť obľúbené položky. Skúste sa odhlásiť a znova prihlásiť.
 • Obmedzujúce nastavenia – Veci ako režim Šetrič dát v systéme Android môžu narušiť načítanie obľúbených položiek. Skontrolujte nastavenia zariadenia.
 • Problémy s úložiskom – Nedostatok úložného priestoru vo vašom zariadení môže spôsobiť problémy s výkonom. V prípade potreby uvoľnite miesto.
 • Softvérové ​​konflikty – Iné aplikácie, ktoré zasahujú do procesov TikTok, môžu spôsobiť chyby, ako napríklad nenačítanie obľúbených položiek.
 • Vydanie chybnej aplikácie – Nedávna aktualizácia aplikácie TikTok môže priniesť nové chyby ovplyvňujúce obľúbené položky. Počkajte na opravy.
 • Nadmerné množstvo obľúbených videí – Dosiahnutie limitu 10 000 obľúbených videí môže zabrániť pridávaniu nových videí. Neobľúbené staré videá.
 • Problémy s kompatibilitou zariadení – Veľmi staré alebo nepodporované zariadenia môžu mať problémy so správnym spustením TikTok.
Čítať:  7 rýchlych riešení na zlepšenie vašej viditeľnosti

Kontrola týchto bežných príčin môže pomôcť zúžiť, prečo sa vaše obľúbené položky TikTok nenačítavajú správne na akomkoľvek zariadení.

Opravy pre obľúbené položky TikTok, ktoré sa nenačítavajú alebo nefungujú

Tu je niekoľko krokov na riešenie problémov, ktoré môžete použiť na vyriešenie problému, keď sa nenačítajú vaše obľúbené videá TikTok.

Skontrolujte, či vaše internetové pripojenie funguje

Najprv skontrolujte, či máte na svojom zariadení aktívne internetové pripojenie. TikTok vyžaduje internetové pripojenie na načítanie akéhokoľvek obsahu vrátane vášho obľúbeného informačného kanála.

 • Na svojom zariadení so systémom iOS alebo Android skontrolujte, či máte funkčné Wi-Fi alebo mobilné dáta. Skúste vypnúť Wi-Fi a prepnúť na mobilné dáta alebo naopak, aby ste zistili, či sa to vyrieši.
 • V počítači sa uistite, že ste pripojení k fungujúcej sieti a máte prístup k iným webovým stránkam. Ak nie, skúste sa znova pripojiť alebo prepnúť siete.
 • Ak máte všeobecné problémy s internetovým pripojením, reštartujte smerovač.
 • Spustite test rýchlosti Speedtest.net skontrolujte rýchlosť sťahovania a nahrávania. Ak sú vaše rýchlosti veľmi pomalé, môže to zabrániť správnemu načítaniu TikTok.

Keď potvrdíte, že máte stabilné internetové pripojenie, skúste vynútiť ukončenie a opätovné otvorenie aplikácie TikTok, aby ste zistili, či sa tým problém s obľúbenými položkami nevyrieši.

Skontrolujte problémy so serverom TikTok

TikTok má občasné výpadky servera, ktoré môžu brániť správnemu fungovaniu určitých funkcií. Skontrolujte stránky ako Downdetektor aby ste zistili, či iní hlásia problémy s TikTok v rovnakom čase, keď sa vám nenačítavajú obľúbené položky.

Môže sa vyskytnúť dočasný rozšírený technický problém, ktorý si vyžaduje trpezlivosť, kým ho TikTok nevyrieši.

Reštartujte svoje zariadenie

Niekedy môže jednoduchý reštart zariadenia odstrániť dočasné problémy s aplikáciami, ako je TikTok. Úplne vypnite telefón, tablet alebo počítač a potom ho reštartujte. Potom znova spustite TikTok, aby ste zistili, či sa vaše obľúbené položky načítajú správne.

Tento reštart odstráni všetky bludné procesy, ktoré môžu narúšať funkčnosť TikTok.

Zakázať režim šetriča dát

Na zariadeniach s Androidom môže mať povolený režim Šetrič dát interferovať s načítavaním mediálneho obsahu v aplikáciách, ako je TikTok.

Čítať:  Sleduje TikTok účty automaticky?

Režim Šetrič dát obmedzuje využitie mobilných dát na pozadí a môže zabrániť TikTok v úplnom stiahnutí vášho obľúbeného informačného kanála. To spôsobí, že obľúbené položky sa zobrazia prázdne alebo sa im nepodarí správne načítať nový obsah.

Ak to chcete vyriešiť, prejdite na svojom zariadení s Androidom do ponuky Nastavenia a nájdite možnosť Šetrič dát:

Nastavenia > Sieť a internet > Šetrič dát

Prepnite prepínač do režimu Šetrič dát, aby bol deaktivovaný alebo vypnutý.

Keď je šetrič dát deaktivovaný, TikTok bude môcť využívať neobmedzené mobilné dáta na pozadí na úplné načítanie údajov z vašich obľúbených kanálov. To umožňuje správne načítanie obľúbeného obsahu, takže si môžete pozrieť všetky videá, ktoré ste v aplikácii označili ako obľúbené.

Zakázanie šetriča dát je dôležitým krokom pri riešení problémov pre používateľov systému Android, ktorí zistia, že ich obľúbené položky TikTok nenačítavajú nový obsah. Neobmedzené využitie dát umožňuje TikTok podľa potreby stiahnuť obľúbené dáta na pozadí.

Aktualizujte aplikáciu TikTok

Zastaraná verzia aplikácie TikTok môže tiež spôsobiť problémy s načítaním vášho obľúbeného informačného kanála. Uistite sa, že na svojom zariadení používate najnovšiu verziu TikTok:

 • V systéme iOS: Otvorte aplikáciu App Store, klepnite na ikonu svojho profilu v pravom hornom rohu a prejdite nadol, aby ste zistili, či má TikTok nejaké čakajúce aktualizácie. Nainštalujte všetky dostupné aktualizácie.
 • V systéme Android: Otvorte aplikáciu Obchod Google Play, klepnite na ikonu ponuky vľavo hore, prejdite na Moje aplikácie a hry > Čakajúce aktualizácie. Nainštalujte všetky dostupné aktualizácie pre TikTok.

Aktualizácia na najnovšiu verziu TikTok môže potenciálne opraviť chyby, ktoré môžu brániť správnemu načítaniu vašich obľúbených položiek.

Odhláste sa a znova sa prihláste

Ak sa obľúbené položky TikTok nenačítavajú správne len na jednom zariadení, skúste sa úplne odhlásiť z aplikácie TikTok a potom sa znova prihlásiť. Môžete tak vymazať všetky údaje uložené vo vyrovnávacej pamäti, ktoré môžu spôsobovať konflikty.

Ak sa chcete odhlásiť z TikTok:

 • Klepnite na ikonu Profil vpravo dole (na mobile) alebo vpravo hore (na webe)
 • Klepnite na ikonu troch bodiek vpravo hore
 • Vyberte „Odhlásiť sa“.

Potvrďte, že sa chcete odhlásiť. Potom aplikáciu úplne zatvorte a znova ju spustite. Zadajte svoje používateľské meno a heslo na opätovné prihlásenie. Teraz skontrolujte, či sa načítajú vaše obľúbené položky.

Čítať:  Stratégia sociálnych médií Gymshark: Využitie predaja riadeného influencerom

Odhlásením sa obnovia údaje aplikácie na tomto zariadení, čo by mohlo potenciálne vyriešiť problémy s načítaním obľúbených položiek.

Skontrolujte svoje obľúbené nastavenia ochrany osobných údajov

TikTok vám umožňuje ovládať nastavenia ochrany osobných údajov pre váš obľúbený informačný kanál. Je možné, že ste ho omylom prepli na súkromné, čo by zabránilo jeho načítaniu pre kohokoľvek iného.

Ak chcete verejne zobraziť svoje obľúbené položky:

 • Prejdite do svojho profilu a klepnite na ikonu troch bodiek vpravo hore
 • Vyberte „Nastavenia a ochrana osobných údajov“
 • Klepnite na „Ochrana osobných údajov“
 • V časti „Obľúbené“ vypnite možnosť „Súkromné ​​obľúbené položky“.

Vaše obľúbené položky sa tak zverejnia, takže si ich bude môcť pozrieť ktokoľvek. Zapnite ho znova, ak ich chcete vidieť iba vy.

Obnovte svoj reklamný identifikátor

Reklamný identifikátor na vašom zariadení môže tiež spôsobovať konflikty s načítavaním údajov TikTok, ako sú vaše obľúbené položky. Resetovaním tohto identifikátora sa vymažú všetky poškodené údaje.

V systéme iOS:

 • Otvorte Nastavenia > Súkromie > Reklama > Obnoviť reklamný identifikátor

V systéme Android:

 • Otvorte Nastavenia > Google > Reklamy > Obnoviť reklamný identifikátor

Tento proces obnoví váš identifikátor a všetky súvisiace údaje TikTok. Reštartujte aplikáciu a skontrolujte, či sa načítajú obľúbené položky.

Vymažte vyrovnávaciu pamäť aplikácie a údaje

Ak predchádzajúce kroky na riešenie problémov nefungujú, skúste vymazať údaje a súbory z vyrovnávacej pamäte aplikácie TikTok. To núti aplikáciu začať odznova, čo by mohlo vyriešiť problémy s načítaním obľúbených položiek.

V systéme iOS:

 • Otvorte Nastavenia > Všeobecné > Úložisko iPhone
 • Klepnutím na TikTok a potom na Offload App vymažete vyrovnávaciu pamäť. Nebojte sa, vaše údaje TikTok nebudú odstránené.
 • Preinštalujte TikTok z App Store. Prihláste sa a skontrolujte svoje obľúbené.

V systéme Android:

 • Otvorte Nastavenia > Aplikácie a upozornenia > Zobraziť všetky aplikácie
 • Klepnite na TikTok > Úložisko > Vymazať vyrovnávaciu pamäť a Vymazať údaje
 • Ak chcete aplikáciu znova inicializovať, otvorte TikTok. Prihláste sa a skontrolujte obľúbené položky.

Na počítači:

 • Otvorte webovú stránku TikTok vo svojom prehliadači.
 • Stlačením Ctrl + Shift + Delete otvorte možnosti vymazania.
 • Začiarknite políčka „Súbory cookie a iné údaje stránok“ a „Obrázky a súbory vo vyrovnávacej pamäti“
 • Kliknite na položku Vymazať údaje
 • Znovu načítajte TikTok vo svojom prehliadači a znova sa prihláste.

Vymazanie vyrovnávacej pamäte prinúti TikTok znovu načítať vaše údaje čerstvé, čo by malo vyriešiť všetky chyby pri načítaní obľúbených položiek.

Čítať:  Ako opraviť chybu max_execution_time vo WordPress

Kontaktujte podporu TikTok

Ak ani po vyskúšaní všetkých krokov na riešenie problémov stále nemôžete správne načítať svoje obľúbené položky TikTok, budete sa musieť obrátiť na tím podpory TikTok.

TikTok môžete kontaktovať prostredníctvom:

 • Hlásenie spustíte klepnutím na ikonu Profil > Nastavenia a súkromie > Nahlásiť problém.
 • Žiadosť o podporu od @TikTokSupport na Twitteri

Podrobne vysvetlite svoju situáciu vrátane krokov, ktoré ste podnikli, aby ste sa ju pokúsili vyriešiť sami. Tím podpory TikTok môže byť schopný vyriešiť skryté problémy alebo poskytnúť konkrétne opravy pre váš účet.

Počkajte na opravy chýb aplikácie

V niektorých prípadoch môže byť nenačítanie obľúbených položiek TikTok spôsobené širšou chybou v aplikácii, na oprave ktorej TikTok pracuje. Vyskytujú sa výpadky servera a chyby aplikácií, ktoré určitý čas bránia správnemu fungovaniu určitých funkcií, ako sú obľúbené položky.

Ak sa zdá, že ide o rozšírený problém, možno budete musieť počkať, kým TikTok nevydá aktualizáciu aplikácie, ktorá túto chybu vyrieši. Buďte trpezliví a neustále kontrolujte aktualizácie TikTok, vďaka ktorým budú obľúbené položky opäť fungovať pre vás a ostatných dotknutých používateľov.

Skontrolujte limit obľúbených položiek

Nakoniec sa uistite, že ste neprekročili limit TikTok na počet videí, ktoré môžete zaradiť medzi obľúbené. Celkovo môžete zaradiť medzi obľúbené iba maximálne 10 000 videí.

Ak ste zaradili medzi obľúbené toľko videí, váš informačný kanál nemusí načítať žiadne nové. Skúste niektoré staré videá, ktoré už nepotrebujete, zrušiť medzi obľúbené.

Tým sa uvoľní miesto, aby ste si mohli zaradiť medzi obľúbené nové videá bez toho, aby ste narazili na čiapku TikTok. Menej obľúbených videí môže tiež pomôcť rýchlejšiemu fungovaniu konkrétneho informačného kanála.

Záver

Neschopnosť pristupovať k obľúbeným položkám TikTok môže byť skutočne nepríjemná, ale dúfajme, že pomocou nejakého riešenia problémov s aplikáciou to znova spustíte.

Skontrolujte svoje internetové pripojenie, aktualizujte TikTok na najnovšiu verziu, odhláste sa a znova prihláste, upravte nastavenia ochrany osobných údajov, vymažte údaje z vyrovnávacej pamäte TikTok a v prípade potreby kontaktujte podporu TikTok.

S trochou trpezlivosti a prácou na rôznych opravách by ste mali byť opäť schopní prezerať si všetky tie skvelé videá, ktoré ste si zaradili medzi obľúbené.

Nové Publikácie:

ODPORÚČANIE