Ako opraviť TikTok Access Denied na iPhone a Android

TikTok je jednou z najpopulárnejších aplikácií sociálnych médií, ktorá používateľom umožňuje sledovať, vytvárať a zdieľať krátke videá. Mnoho používateľov sa však pri pokuse o použitie aplikácie na zariadení iPhone alebo Android stretáva s frustrujúcou chybou „Prístup odmietnutý“.

Táto chyba bráni prístupu k TikTok a znamená, že nemôžete prezerať obsah ani uverejňovať nové videá.

Nebojte sa – vo väčšine prípadov možno chybu odmietnutia prístupu TikTok ľahko opraviť pomocou niekoľkých krokov na riešenie problémov.

Táto príručka vás prevedie rozšírenými podrobnosťami o tom, ako riešiť a vyriešiť problém s odmietnutím prístupu TikTok na zariadeniach iPhone aj Android. Pokryjeme:

Čo spôsobuje chybu TikTok Access Denied

Skôr než prejdeme k riešeniam, poďme najprv pochopiť, prečo sa na TikTok môže zobraziť chyba odmietnutia prístupu. Tu sú niektoré z najbežnejších dôvodov:

Zastaraná verzia aplikácie

Zastaraná verzia aplikácie TikTok môže spustiť chybu odmietnutia prístupu. TikTok pravidelne vydáva nové aktualizácie a opravy chýb, takže spustenie starej verzie aplikácie môže spôsobiť problémy.

Vždy sa uistite, že ste nainštalovali najnovšiu aktualizáciu TikTok z App Store alebo Google Play.

Problémy s pripojením

Problémy s vaším internetovým pripojením môžu zabrániť správnemu fungovaniu TikTok. Slabý signál WiFi, používanie mobilných dát pri slabom pripojení alebo výpadok poskytovateľa internetových služieb môžu viesť k chybám odmietnutia prístupu.

Skúste sa odpojiť a znova pripojiť k sieti Wi-Fi, zapnúť/vypnúť režim v lietadle a prepínať medzi Wi-Fi a mobilnými dátami, aby ste vylúčili problémy s pripojením.

Čítať:  Ako zobraziť telefónne číslo niekoho v telegrame

Regionálne obmedzenia

V niektorých krajinách je prístup k TikTok obmedzený alebo úplne zablokovaný. Ak cestujete alebo používate sieť VPN, ktorá smeruje cez jednu z týchto oblastí, môžete sa stretnúť so správami o odmietnutí prístupu.

Zvážte pripojenie k inému serveru VPN v neobmedzenej oblasti, aby ste obišli tieto geografické bloky.

Nesprávny dátum/čas zariadenia

Nastavenia dátumu a času na vašom iPhone alebo Androide musia byť správne, aby TikTok fungoval správne.

Ak je váš dátum alebo čas nepresný, môže to zmiasť TikTok a spôsobiť chybu odmietnutia prístupu. Prejdite do Nastavenia a uistite sa, že dátum, časové pásmo a čas sú na vašom zariadení správne nastavené. Povoľte tiež možnosť „Nastaviť automaticky“, ak je vypnutá.

Zakázané hashtagy alebo piesne

Používanie hashtagov alebo skladieb, ktoré boli zakázané službou TikTok, môže viesť k dočasnému zablokovaniu prístupu vášho účtu alebo zariadenia k službe TikTok.

Vyhnite sa používaniu akýchkoľvek hashtagov alebo hudby, o ktorej viete, že je zakázaná pravidlami a pokynmi komunity TikTok.

Poškodené údaje aplikácie/vyrovnávacia pamäť

Problémy s poškodenými údajmi alebo súbormi vyrovnávacej pamäte spojenými s aplikáciou TikTok môžu vyžadovať vymazanie údajov aplikácie alebo vyrovnávacej pamäte, aby sa opravili chyby odmietnutia prístupu.

V systéme iOS odstráňte a znova nainštalujte aplikáciu. V systéme Android prejdite do Nastavenia aplikácie a klepnite na Vymazať údaje a Vymazať vyrovnávaciu pamäť.

Úložisko zariadenia je plné

Ak váš iPhone alebo Android nemá dostatok dostupného úložiska, môže to spôsobiť problémy so správnym spustením a aktualizáciou aplikácií, ako je TikTok.

Skontrolujte dostupné úložisko zariadenia v časti Nastavenia. Uvoľnite miesto odstránením nepoužívaných aplikácií, fotografií a médií, aby ste vyriešili problémy s odmietnutím prístupu k úložisku.

Opravy pre TikTok Access Denied na iPhone

Ak sa vám na vašom iPhone zobrazí chyba TikTok access denied, tu sú najlepšie tipy na riešenie problémov a riešenia na jej vyriešenie:

Aktualizujte aplikáciu v App Store

Prvým krokom je uistiť sa, že používate najnovšiu verziu TikTok. Otvorte aplikáciu App Store, klepnite na ikonu svojho profilu v pravom hornom rohu a vyberte „Skontrolovať aktualizácie“.

Ak je k dispozícii aktualizácia pre TikTok, zobrazí sa tu. Klepnutím na „Aktualizovať“ nainštalujte najnovšiu aktualizáciu TikTok a potom skúste aplikáciu znova otvoriť.

Skontrolujte silu internetového pripojenia

Uistite sa, že je váš iPhone pripojený k silnému a stabilnému WiFi alebo mobilnému dátovému pripojeniu. Intenzitu pripojenia si môžete pozrieť v časti Nastavenia > Wi-Fi alebo Nastavenia > Mobilné.

Prepínajte medzi WiFi a mobilnými dátami a zistite, či jeden poskytuje silnejšie a spoľahlivejšie pripojenie na používanie TikTok. Reštartujte smerovač, ak je pripojený k sieti Wi-Fi, aby ste obnovili pripojenie.

Čítať:  Ochrana kupujúcich na Facebook Marketplace – čo potrebujete vedieť

Skúste zapnúť a vypnúť režim v lietadle

Prepnutím režimu Lietadlo na vašom iPhone sa nakrátko preruší sieťové pripojenie a až potom sa znova zapne. Ak to chcete urobiť, otvorte ovládacie centrum a klepnutím na ikonu Režim v lietadle ho povoľte. Počkajte 30 sekúnd a potom znova vypnite režim v lietadle.

Toto prinúti vaše zariadenie, aby sa znova pripojilo k sieti, čo môže vyriešiť akékoľvek dočasné problémy s pripojením.

Reštartujte svoj iPhone

Reštartovaním vášho iPhone sa odstránia všetky chyby alebo procesy, ktoré môžu zasahovať do TikTok. Ak chcete reštartovať, stlačte a podržte bočné tlačidlo / tlačidlo napájania na vašom iPhone, kým sa nezobrazí výzva „Slide to Power Off“.

Potiahnutím posúvača zariadenie úplne vypnete. Po 30 sekundách znova stlačte a podržte bočné tlačidlo, aby sa váš iPhone zálohoval. Potom skúste otvoriť TikTok.

Skontrolujte, či sú nastavenia dátumu a času správne

Prejdite na svojom iPhone do Nastavenia > Všeobecné > Dátum a čas a potvrďte, že zobrazený dátum, časové pásmo a čas sú správne.

Ak nie, klepnutím na manuálne nastavte správny dátum, časové pásmo pre vašu polohu a presný čas. Tiež sa uistite, že je povolená možnosť „Nastaviť automaticky“, aby váš iPhone synchronizoval čas zo siete.

Odstráňte a znova nainštalujte aplikáciu TikTok

Ak iné kroky na riešenie problémov nefungujú, odinštalovanie a opätovná inštalácia TikTok môže odstrániť všetky poškodené súbory alebo vyrovnávaciu pamäť, ktoré spôsobujú problémy:

 1. Odstráňte aplikáciu TikTok zo svojho iPhone – podržte ikonu aplikácie, kým sa nezachveje, a potom klepnite na X.
 2. Reštartujte svoj iPhone
 3. Preinštalujte TikTok z App Store – vyhľadajte TikTok a klepnite na Inštalovať.
 4. Skúste znova otvoriť TikTok – nová inštalácia by mala vyriešiť všetky chyby aplikácie.

Vymažte súbory cookie a údaje prehliadača Safari

Webová stránka TikTok používa súbory cookie a údaje stránok, ktoré by sa tiež mohli poškodiť. Ak to chcete opraviť na iPhone:

 1. Prejdite do Nastavenia > Safari > Rozšírené > Údaje webových stránok
 2. Klepnutím na „Odstrániť všetky údaje webových stránok“ vymažete súbory cookie a údaje uložené vo vyrovnávacej pamäti.
 3. Reštartujte svoj iPhone.
 4. Skúste pristupovať k TikTok vo webovom prehliadači Safari.

Kontaktujte zákaznícku podporu TikTok

Ak sa po vyčerpaní všetkých metód na riešenie problémov stále zobrazuje chyba odmietnutia prístupu, obráťte sa prostredníctvom aplikácie na tím zákazníckej podpory TikTok.

Môžu preskúmať váš účet a určiť, či existujú obmedzenia, ktoré si vyžadujú odstránenie, alebo iné problémy spôsobujúce problém.

Ako opraviť TikTok Access Denied v systéme Android

Pre používateľov systému Android, ktorí sa stretávajú s chybami odmietnutia prístupu TikTok, tu sú rozšírené podrobnosti o riešení tohto problému:

Čítať:  Ako nahlásiť používateľa na Discord z počítača alebo mobilného zariadenia

Aktualizujte TikTok v obchode Google Play

Otvorte na svojom zariadení so systémom Android aplikáciu Obchod Google Play a klepnite na ikonu profilu v pravom hornom rohu. Klepnite na Moje aplikácie a hry > Nainštalované > TikTok.

Ak sa zobrazí možnosť Aktualizovať, klepnutím na ňu stiahnete a nainštalujete najnovšiu verziu TikTok.

Skontrolujte silu mobilných dát a WiFi pripojenia

Pred pokusom o prístup k TikTok overte, že máte silné a stabilné internetové pripojenie prostredníctvom mobilných dát alebo WiFi.

Skontrolujte silu pripojenia v časti Nastavenia > Sieť a internet > Wi-Fi > (vaša sieť). Prepínajte medzi WiFi a mobilnými dátami a otestujte, ktoré poskytujú najlepšie pripojenie.

Reštartujte svoje zariadenie Android

Niekedy reštartovanie systému Android môže odstrániť dočasné chyby spôsobujúce problémy s prístupom k TikTok. Ak chcete zariadenie reštartovať, stlačte a podržte tlačidlo napájania na zariadení, kým sa nezobrazí výzva na vypnutie.

Klepnite na Vypnúť a nechajte zariadenie úplne vypnúť. Počkajte 30 sekúnd a potom opätovným stlačením a podržaním tlačidla napájania reštartujte Android.

Povoľte režim v lietadle na 30 sekúnd

Rýchle zapnutie a vypnutie režimu Lietadlo si vynúti opätovné pripojenie k sieti, čím sa vyriešia potenciálne problémy s pripojením.

Otvorte ponuku Rýchle nastavenia v systéme Android a klepnutím na dlaždicu Režim v lietadle ju zapnite. Počkajte 30 sekúnd so zapnutým režimom V lietadle a potom ho znova vypnite.

Vymažte vyrovnávaciu pamäť a údaje aplikácie TikTok

Chybu odmietnutia prístupu môžu spôsobiť poškodené údaje/vyrovnávacia pamäť. Ak chcete vymazať vyrovnávaciu pamäť a údaje, prejdite do časti Nastavenia > Aplikácie > TikTok > Úložisko.

Klepnutím na „Vymazať vyrovnávaciu pamäť“ a potom na „Vymazať údaje“ odstráňte všetky poškodené súbory.

Znovu otvorte TikTok – vymazanie údajov by malo vyriešiť zlyhania alebo zamrznutie aplikácie.

Odinštalujte a znova nainštalujte aplikáciu TikTok

Ak stále nemáte prístup k TikTok, odinštalujte a znova nainštalujte aplikáciu:

 1. Odstrániť TikTok – stlačte a podržte ikonu a potom ju presuňte na Odinštalovať
 2. Reštartujte svoje zariadenie Android
 3. Otvorte Obchod Google Play, vyhľadajte TikTok a preinštalujte ho
 4. Skúste otvoriť čerstvo nainštalovanú aplikáciu

Preinštalovaním môžete odstrániť všetky pretrvávajúce chyby a zabezpečiť, aby ste mali najnovšiu verziu TikTok.

Použite VPN na obídenie regionálnych obmedzení

Ak sa zdá, že TikTok je vo vašej oblasti zablokovaný, pripojte sa k dôveryhodnej aplikácii VPN, ktorá smeruje vašu premávku cez inú krajinu. Po pripojení k sieti VPN skúste pristupovať k TikTok – toto maskuje vašu polohu a obchádza geografické bloky.

Kontaktujte podporu TikTok

Ak stále nemôžete spustiť TikTok, obráťte sa na ich tím podpory prostredníctvom možností nahlasovania aplikácie.

Môžu skontrolovať stav vášho účtu a určiť, či váš región obmedzuje prístup alebo či existujú iné problémy, ktoré je potrebné vyriešiť.

Čítať:  Ako posielať prílohy cez Facebook Messenger

Zabránenie budúcim chybám odmietnutia prístupu

Keď vyriešite odmietnutie prístupu TikTok, tu je niekoľko tipov, ako sa tomu vyhnúť:

 • Vždy aktualizujte TikTok
 • Udržujte silné a stabilné internetové pripojenie
 • Nepoužívajte zakázané značky/skladby, ktoré porušujú pravidlá TikTok
 • Občas vymažte vyrovnávaciu pamäť/údaje TikTok
 • Vyhnite sa zastaraným inštaláciám súborov APK mimo služby Google Play
 • Povoľte na svojom zariadení automatickú synchronizáciu dátumu a času
 • Sledujte úložný priestor svojho zariadenia

Dodržiavanie osvedčených postupov pre stabilitu aplikácií, zariadení a internetu pomôže zabrániť frustrujúcim chybám odmietnutia prístupu TikTok!

Časté otázky o odmietnutí prístupu k TikTok

Tu sú odpovede na niektoré často kladené otázky o riešení problémov s prístupom k TikTok:

Prečo TikTok stále hovorí, že prístup bol odmietnutý?

Najpravdepodobnejšími dôvodmi, prečo TikTok sústavne odmieta prístup, sú zastaraná aplikácia, slabé internetové pripojenie, nepresné nastavenia dátumu a času zariadenia, zakázané používanie obsahu alebo opakovaná preinštalovanie toho istého starého súboru APK. Spustenie najnovšej verzie TikTok a kontrola nastavení zvyčajne opravia pretrvávajúce chyby prístupu.

Odstráni odstránenie TikTok všetky moje videá?

Áno, odstránením aplikácie TikTok sa vymažú všetky lokálne uložené dáta aplikácie vrátane vašich videí, informácií o profile, nastavení atď. Pred odinštalovaním si zálohujte videá a dáta buď do cloudového úložiska alebo do úložiska vášho zariadenia. Potom ich môžete obnoviť po preinštalovaní TikTok.

Ako môžem kontaktovať TikTok, aby som odstránil akékoľvek obmedzenia?

Môžete kontaktovať tím podpory TikTok prostredníctvom možností hlásenia v aplikácii alebo e-mailom [email protected]. Vysvetlite svoj problém s odmietnutím prístupu a aké riešenie problémov ste vyskúšali. Môžu skontrolovať obmedzenia vo vašom účte a regióne, ktoré môžu vyžadovať odstránenie, aby sa udelil prístup.

Znamená to, že odmietnutý prístup na TikTok je môj účet zakázaný?

Nie nevyhnutne. Technické chyby zvyčajne spôsobujú chyby odmietnutia prístupu, nie zákaz. Ak však bol váš účet zakázaný z dôvodu porušenia pokynov TikTok, pri otvorení aplikácie sa zobrazí upozornenie o dôvode zákazu. Proti zákazu sa môžete odvolať s podporou TikTok.

Záver

Zasiahnutie chybou odmietnutia prístupu TikTok môže byť určite nepríjemné, ale starostlivá práca na riešeniach problémov pomôže rýchlo vyriešiť problém.

Pomocou podrobných krokov uvedených v tejto príručke by ste teraz mali jasne pochopiť, ako vyriešiť problémy s prístupom k TikTok na zariadeniach iPhone a Android.

Buďte trpezliví a metodickí pri izolácii príčiny a potom použite vhodné riešenie. A ak problémy pretrvávajú, obráťte sa na podporu TikTok. S vašimi novými vedomosťami si budete môcť rýchlo prezerať a uverejňovať videá TikTok znova!

Nové Publikácie:

ODPORÚČANIE