Ako vykonávať SEO pre dynamický obsah

Ak sa váš web zmení na základe správania alebo interakcie používateľa, potom môže váš web predstavovať určité riziká spojené s optimalizáciou pre vyhľadávače. V tomto článku sa dozviete, ako vykonávať SEO pre dynamický obsah a ako zmierniť riziká spojené s dynamickým obsahom na SEO.

Najprv si však urobme jasnú predstavu o tom, čo je dynamický obsah.

Čo je dynamický obsah?

Dynamický obsah je obsah webovej stránky, ktorý sa mení na základe správania používateľa, interakcie s vašou webovou stránkou alebo niektorých iných charakteristík. Dynamický obsah sa tiež označuje ako adaptívny obsah a poskytuje prispôsobený obsah na základe používateľa.

Keďže dynamický obsah sa mení na individuálnom základe, výsledkom je často lepšia používateľská skúsenosť a vyššie metriky interakcie ako pri statickom obsahu, ktorý sa nemení.

Príklady dynamického obsahu

Skôr než sa budeme učiť o SEO pre dynamický obsah, mysleli sme si, že by bolo dobré podeliť sa o niekoľko príkladov dynamického obsahu.

Prvým príkladom, na ktorý sa môžeme pozrieť, sú webové stránky elektronického obchodu, ktoré sa menia na základe kritérií vyhľadávania alebo filtrovania používateľa. Platí to len pre webové stránky elektronického obchodu, ktoré majú veľa variácií produktov a produktov.

Pre jednoproduktové značky elektronického obchodu alebo obchody s veľmi malým počtom produktov nebude dynamický obsah predstavovať žiadne riziko, pretože sa na ne nevzťahuje.

Najpokročilejšie platformy elektronického obchodu, ako je Amazon, tiež odporúčajú produkty založené na predchádzajúcich interakciách používateľa s platformou. Toto je tiež klasifikované ako dynamický obsah, pretože sa mení na individuálnom základe a môže sa dokonca zmeniť vždy, keď ten istý používateľ navštívi webovú stránku.

Čítať:  Nepredpokladajte, že iné vyhľadávacie nástroje Google používajú rovnaký algoritmus ako návrhy automatického dopĺňania Google

Druhým príkladom dynamického obsahu je akýkoľvek informačný kanál sociálnych médií alebo domovská stránka. To zahŕňa vaše kanály Facebook, Twitter, Reddit, Instagram atď. Toto je klasifikované ako dynamický obsah, pretože sa mení v závislosti od používateľa (napr. koho sleduje, ktoré stránky sa im páčia, ktoré Subreddity odoberajú atď.).

Zatiaľ čo obsah na stránke sa dynamicky mení na používateľa, adresa URL domovskej stránky zostáva rovnaká.

Tretím príkladom dynamického obsahu sú cestovateľské webové stránky. Ak si prezeráte stránku Booking.com alebo akúkoľvek inú cestovateľskú webovú stránku (napr. Airbnb, TripAdvisor atď.), potom sa obsah na stránke skutočne zmení na základe vašej polohy vyhľadávania a vašej predchádzajúcej histórie vyhľadávania.

Prečo je SEO pre dynamický obsah dôležité?

Ak sa vaša webová lokalita aktualizuje podľa charakteristík používateľa, existuje riziko, že spoločnosť Google indexuje nesprávnu verziu vašej webovej lokality alebo ju dokonca preskočí.

Z tohto dôvodu je dôležité, aby ste vykonávali správnu optimalizáciu pre vyhľadávače (SEO), aby ste sa vyhli akémukoľvek negatívnemu vplyvu z dôvodu dynamickej povahy vašej webovej stránky.

Je dynamický obsah dobrý pre SEO?

Áno, dynamický obsah môže byť pre SEO dobrý, ale iba ak budete postupovať podľa osvedčených postupov na optimalizáciu SEO webových stránok.

Dynamický obsah prispôsobuje používateľskú skúsenosť webovej stránky, čo môže mať pozitívny vplyv na rôzne metriky na stránke, ktoré ovplyvňujú hodnotenie SEO.

Personalizácia zvyšuje zapojenie používateľov a čas strávený na stránke, pričom obe tieto metriky majú pozitívny vplyv na výkonnosť webového vyhľadávača.

Ak sa však nerobí správne, dynamický obsah môže mať v skutočnosti negatívny vplyv na výkon vyhľadávacieho nástroja.

Riziká dynamického obsahu pre SEO

Teraz sa stručne dotknime rôznych rizík spojených s dynamickým obsahom na hodnotení vo vyhľadávačoch. V ďalšej časti sa podelíme o to, ako sa môžete týmto rizikám vyhnúť.

Duplicitný obsah

Prvé riziko dynamického obsahu na SEO sa týka duplicitného obsahu. Duplicitný obsah je akákoľvek kolekcia webových stránok, ktoré pri indexovom prehľadávaní a indexovaní Google nemajú žiadne viditeľné rozdiely.

Čítať:  Ako pridať produktové štítky, atribúty a kategórie...

Zdroj: Backlinko

Aj keď duplicitný obsah nemusí mať nevyhnutne za následok sankciu zo strany spoločnosti Google, stále môže mať negatívny vplyv na celkové skóre kvality vašich webových stránok.

Dynamický obsah môže v niekoľkých prípadoch vytvárať duplicitný obsah alebo stránky.

Ak napríklad vaša webová stránka elektronického obchodu obsahuje rôzne variácie produktov a v dôsledku toho má filtre, ktoré si používatelia môžu prispôsobiť. Potom môže Google indexovo prehľadávať dve stránky s rôznymi parametrami adresy URL, ktoré však majú rovnaký obsah na stránke.

Kľúčové slovo Kanibalizácia

Ďalším rizikom spojeným s dynamickým obsahom je kanibalizácia kľúčových slov. Kanibalizácia kľúčových slov je, keď viac ako jedna stránka na webe cieli na rovnaké kľúčové slovo. Tieto stránky si v podstate konkurujú.

Webové stránky, ktoré sa dynamicky menia, môžu viesť ku kanibalizácii kľúčových slov, pretože dynamický obsah môže vytvoriť viacero adries URL, ktoré sú zacielené na rovnaké kľúčové slovo alebo vyhľadávací dopyt.

Maskovanie

Z hľadiska SEO je maskovanie akt zobrazovania indexových prehľadávačov vyhľadávacích nástrojov iného obsahu, než aký by používatelia videli pri návšteve webovej stránky.

Zdroj: GSM marketing

V očiach spoločnosti Google je maskovanie spam a je porušením Pokyny pre kvalitu Google pre webmasterov. Ak váš web označí Google za maskovanie, môže to mať vážne dôsledky na online viditeľnosť vášho webu a hodnotenie vo vyhľadávačoch.

Maskovanie je tiež jedným z hlavných problémov spojených s dynamickým obsahom a malo by sa s ním čo najskôr začať.

Ako vykonávať SEO pre dynamický obsah

Poďme sa pozrieť na to, ako môžete urobiť SEO pre dynamický obsah a stránky. Ak sa chcete vyhnúť penalizácii zo strany spoločnosti Google, postupujte podľa týchto krokov.

Vytvorte statický obsah

Webmasteri by sa mali snažiť znížiť počet dynamických prvkov na webe, keď robia SEO pre dynamický obsah.

Okrem toho môžu SEO a majitelia webových stránok pridávať statický obsah na dynamické stránky. Tento obsah by mal informovať používateľa o predmete stránky, navyše by mal obsahovať cieľové kľúčové slová a variácie kľúčových slov, aby Google získal viac kontextu o vašej stránke (stránkach).

Čítať:  15 spôsobov, ako vytvoriť obsah hodný odkazu pre SEO

Vezmime si príklad stránky na rezerváciu cestovania. Namiesto pridávania dynamického obsahu na stránku môžu správcovia webu a SEO pridať statické prvky, ako sú podrobné popisy alebo informácie o relevantných oblastiach alebo krajinách.

Stránka môže obsahovať aj statické zákaznícke recenzie hotelov a leteckých spoločností dostupných na webovej stránke.

Keď premýšľate o tom, ktorý statický obsah pridať na dynamickú stránku, premýšľajte o tom, „čo by užívateľ považoval za užitočné?

Na tieto stránky môžete pridať aj často kladené otázky (FAQ), ktoré by zákazník mohol chcieť vedieť pred vykonaním rezervácie.

Znížte počet parametrov adresy URL

Čím viac parametrov adresy URL stránka obsahuje, tým zložitejšie bude pre Google porozumieť vášmu dynamickému obsahu. Webmasteri by mali znížiť počet parametrov URL na dva až tri.

To však nie je vždy možné, najmä v prípade veľkých webových stránok o cestovaní a elektronickom obchode. To nás vedie k ďalšiemu riešeniu SEO pre dynamický obsah na veľkých webových stránkach – kanonickým značkám.

Pridajte kanonické značky na dynamické stránky

Jedným z najlepších spôsobov, ako môžete eliminovať riziká spojené s dynamickým obsahom, je použitie kanonických značiek. Kanonické značky informujú Google a ďalšie prehľadávače vyhľadávacích nástrojov, ktorá verzia stránky je pôvodná.

Google informuje o preferovanej adrese URL spomedzi mnohých rôznych verzií a o tom, ktorá verzia by sa mala vybrať, aby sa umiestnila vo výsledkoch vyhľadávania.

Kanonické značky sú užitočné najmä vtedy, ak váš web generuje duplicitný obsah kvôli svojej dynamickej povahe.

Ak váš web generuje rôzne parametre adries URL na základe určitých používateľských vstupov alebo charakteristík, uistite sa, že ste tieto stránky kanonizovali späť na hlavnú stránku a pridali k týmto webovým adresám značku „noindex“ alebo „nofollow“.

Ak má teda váš web elektronického obchodu viacero filtrov, ktoré generujú rôzne parametre adresy URL, chcete kanonizovať všetky nasledujúce stránky späť na hlavnú stránku:

Čítať:  Google používa názov a kotviaci text spolu na odkaze

  • www.domain.com/product/running-shoes/?brand=nike&maxprice=350
  • www.domain.com/product/runniing-shoes/?brand=nike&maxprice=200

Znížte počet dynamických prvkov na stránke

Ďalším osvedčeným postupom SEO pre dynamický obsah je zníženie počtu dynamicky sa meniacich prvkov na stránke.

Znížením dynamických prvkov pomôžete spoločnosti Google lepšie porozumieť tomu, o čom je vaša stránka, a tiež znížite čas načítania stránky.

Správcovia webu a SEO by mali zabezpečiť, aby H1 a názov značky zostali statické a aby obsahovali cieľové kľúčové slovo vašej stránky. V prípade webových stránok elektronického obchodu sa uistite, že stránky „kategórie“ majú obsah, ktorý zostáva statický.

Ak napríklad predávate orientálne koberce, môžete vytvoriť popis kategórie a obrázok hrdinu, ktorý zostane statický bez ohľadu na to, čo používateľ vyberie ako filtre.

Optimalizujte rýchlosť dynamických stránok

Nikto, vrátane Google, nemá rád dlhé čakanie na dokončenie načítania stránok. V skutočnosti je PageSpeed ​​a faktor priameho poradiatakže ak vašim dynamickým stránkam trvá príliš dlho, kým sa úplne načítajú, ste v obrovskej nevýhode.

Prirodzene, pridanie dynamického obsahu na váš web spôsobí, že sa bude načítavať pomalšie ako bežný statický obsah. Existujú však spôsoby, ako proti tomu bojovať.

Najbežnejší spôsob optimalizácie PageSpeed ​​je prostredníctvom rôznych softvérov a doplnkov, ktoré môžu pomôcť urýchliť rýchlosť načítania vašej dynamickej webovej stránky alebo znížiť veľkosť súboru webovej lokality.

Ďalším krokom, ktorý môžete urobiť na zlepšenie rýchlosti načítania dynamickej webovej stránky, je optimalizácia statických prvkov na webovej lokalite.

To zahŕňa zmenšenie veľkosti súborov statických obrázkov ich spustením cez komprimačný nástroj, použitím vyrovnávacej pamäte prehliadača a minimalizovaním akýchkoľvek súborov HTML, CSS alebo Javascript.

Záver

Týmto sa končí náš článok o SEO pre dynamický obsah. Dynamický obsah je skvelý spôsob, ako prispôsobiť používateľskú skúsenosť vašej webovej stránky.

Zvyčajne to vedie k vyšším metrikám zapojenia používateľov a v dôsledku toho môže mať pozitívny vplyv na mieru odchodov a čas strávený na vašich webových stránkach. To ovplyvňuje celkový výkon vyhľadávača a hodnotenie webovej stránky.

Vždy si však pamätajte, že dynamický obsah môže spôsobiť problémy vášmu SEO, ak sa s ním nesprávne zaobchádza.

Nové Publikácie:

ODPORÚČANIE