Ako vytvoriť plán riadenia dodávateľského reťazca

Posledných pár rokov bolo náročných pre podniky na celom svete. Pandémia poslúžila ako masívna rana pre globálny dodávateľský reťazec, najmä pre malé podniky s obmedzenými zdrojmi.

Potvrdzuje to a ukazuje, že takmer 23 % malých podnikov v USA negatívne ovplyvnil koronavírus a obmedzenia, ktoré s ním prišli. Ale tam to nekončí.

Pre väčšinu online podnikov boli počas pandémie významným problémom aj prerušenia dodávateľského reťazca. Súčasné udalosti zdôraznili dôležitosť riadenia dodávateľského reťazca, najmä pre podniky elektronického obchodu.

Pre moderné podniky je nevyhnutné, aby boli pripravené na katastrofické udalosti, a preto vypracovali plán obnovy po katastrofe. Čítajte ďalej a dozviete sa o dôležitosti riadenia dodávateľského reťazca v elektronickom obchode a o tom, ako zabezpečiť kontinuitu podnikania v ťažkých časoch.

Čo je pohotovostné plánovanie dodávateľského reťazca

Zásobovací reťazec pohotovostné plánovanie je proces, v ktorom organizácie analyzujú potenciálne narušenia ktoré môžu poškodiť ich podnikanie a navrhnúť plán na minimalizáciu takýchto výskytov. Jedným z najdôležitejších aspektov, ktoré treba zvážiť, je udržateľnosť dodávateľského reťazca.

V každom neočakávanom prípade by podniky chceli, aby boli splnené očakávania ich zákazníkov. To je možné len efektívnym spôsobom Riadenie rizík a neustále uspokojovať dopyt po produktoch a službách.

Čítať:  Ako vytvoriť skupinu a odosielať hromadné e-maily v Gmaile

Plán riadenia dodávateľského reťazca

Riadenie rizík dodávateľského reťazca je strategický proces, pri ktorom hodnotíte možné riziká a navrhujete plán na zvládnutie výziev, uistite sa, že prerušenia vášho dodávateľského reťazca sú minimalizované. Moderné podniky musia mať efektívnu stratégiu riadenia dodávateľského reťazca.

Ako sa vyhnúť narušeniu dodávateľského reťazca

Ak pandémia naučila podniky elektronického obchodu jednu vec, je to silný plán kontinuity podnikania a efektívny pohotovostný plán pre riadenie dodávateľského reťazca.

Kritickejšou otázkou je vytvorenie spoľahlivého plánu a pochopenie komplikácií implementácie pohotovostného plánu dodávateľského reťazca.

Koniec koncov, neexistuje žiadny štandardný spôsob, ako riešiť narušenie dodávateľského reťazca. Existuje však niekoľko zásad, ktoré môžu spoločnosti elektronického obchodu prijať, aby zabezpečili udržateľný dodávateľský reťazec.

Sú to nasledujúce.

Predvídať a posúdiť riziká

Pri vytváraní pohotovostného plánu dodávateľského reťazca je prvým a najdôležitejším krokom posúdenie rizika. Všetky podniky musia plánovať a predvídať rušivé udalosti, ktoré potom môžu pomôcť pri zmierňovaní rizika.

Je pravda, že nemôžete presne predpovedať prírodné katastrofy, ako sú povodne a pandémie, ale môžete tieto faktory zahrnúť do plánovania pre prípad nepredvídaných udalostí. Bude to obrovský krok k pripravenosti na neočakávané udalosti.

Dôležitosť hodnotenia rizík a predpovedí sa stáva výraznejšou pre podniky elektronického obchodu, pretože sa musia vysporiadať s výzvami a obmedzeniami online sveta.

Pri interakcii s online podnikmi zákazníci očakávajú rýchle dodanie produktov a časté aktualizácie o stave svojich objednávok. Je preto nevyhnutné mať pohotový a efektívny dodávateľský reťazec, ktorý sa dokáže vysporiadať s potenciálnymi rizikami bez toho, aby to ovplyvnilo skúsenosti zákazníkov.

Čítať:  Ako opraviť možnosť TikTok Live, ktorá sa nezobrazuje

Zvýšte bezpečnostné zásoby, aby ste sa vyhli nedostatkom v dodávateľskom reťazci

V niektorých prípadoch nie je možné predvídať, ktoré produkty budú mať väčší dopyt v prípade rušivej udalosti alebo prírodnej katastrofy.

Napríklad, dopyt po dezinfekčných prostriedkoch na ruky exponenciálne vzrástol počas COVID-19, pričom v krátkom čase nadobudol podobu rizika pandémie dodávateľského reťazca.

Jedným zo spôsobov, ako sa vysporiadať s takýmito neočakávanými požiadavkami a nedostatkami v dodávateľskom reťazci, je zvýšiť bezpečnostná zásoba. Podniky v oblasti elektronického obchodu môžu rozšíriť svoje úložné kapacity a zabezpečiť, aby boli schopné uspokojiť potreby svojich zákazníkov.

Malé podniky však majú obmedzené zdroje a možno si nebudú môcť dovoliť veľké sklady. V takýchto prípadoch si môžete vybudovať silné vzťahy s viacerými dodávateľmi. Týmto spôsobom dodávateľský reťazec nie je závislý od jedného poskytovateľa a môže uspokojiť dopyt od alternatívnych dodávateľov.

Udržujte jasnú komunikáciu so zákazníkmi

Ak prevádzkujete elektronický obchod, vaši zákazníci sú vašou najsilnejšou devízou. Či už bojujete s oneskorenými dodávkami, alebo váš dodávateľský reťazec zasiahne nedostatok produktov, mali by ste byť voči svojim zákazníkom transparentní.

To je miesto, kde môžu byť vaše webové stránky a kanály sociálnych médií užitočné. Potrebujete vyvinúť flexibilnú stratégiu digitálneho obsahu, ktorá sa prispôsobí potenciálnym rizikám dodávateľského reťazca. Stratégia by mala byť aj súčasťou pohotovostného plánu vášho dodávateľského reťazca.

Hneď ako identifikujete potenciálny rizikový faktor, mali by ste získať dôveru svojich zákazníkov. Môžete to dosiahnuť rozosielaním prispôsobených e-mailov zákazníkom, uverejňovaním aktualizácií na webovej stránke a rýchlou odpoveďou na platformách sociálnych médií.

Čítať:  13 najlepších nástrojov SEO analýzy konkurencie

Ak budete udržiavať jasnú komunikáciu so zákazníkmi, budete mať väčšiu šancu na zotavenie po havárii, pretože vaši zákazníci vám budú viac dôverovať, a tak ostanú verní.

Rozvíjajte dlhodobé stratégie dodávateľského reťazca

Pohotovostný plán dodávateľského reťazca nemôže byť úspešný, ak neexistuje dlhodobý plán. Akákoľvek rušivá udalosť sa môže vyskytnúť kedykoľvek, keď sa krátkodobé plány nemusia ukázať ako sľubné.

Vzhľadom na to, že digitálny svet napreduje rýchlym tempom, je pre podniky elektronického obchodu obzvlášť dôležité, aby vždy hľadeli na budúcnosť.

Pre dlhodobé riadenie dodávateľského reťazca v elektronickom obchode, musíte identifikovať kľúčových dodávateľov a rozvíjať silné profesionálne vzťahy s distribútormi. Pomôže vám to rásť vo vašom podnikaní a vždy splniť očakávania vašich zákazníkov.

Ďalším dôležitým aspektom dlhodobej stratégie dodávateľského reťazca je posilnenie jeho online prítomnosti. Ak máte responzívny a aktualizovaný internetový obchod, vaši zákazníci budú môcť jednoducho komunikovať s vašou firmou.

Skontrolujte a aktualizujte pohotovostné plány dodávateľského reťazca

Pohotovostný plán dodávateľského reťazca nie je statický dokument. Ak chcete zlepšiť odolnosť dodávateľského reťazca, musíte neustále kontrolovať svoje pohotovostné plány a podľa potreby ich aktualizovať.

Jedným z najlepších spôsobov je plánovať kontroly v pravidelných intervaloch. Môžete sa napríklad rozhodnúť prehodnotiť svoj pohotovostný plán každých šesť mesiacov. Preskúmanie zabezpečí, že všetky nové výzvy sa budú riešiť hneď, ako sa objavia v reálnom čase.

Neustála kontrola pohotovostných plánov dodávateľského reťazca je tiež dôležitou súčasťou plánovania kontinuity podnikania. Ak chcete rozvíjať svoje podnikanie a získať konkurenčnú výhodu, musíte používať prediktívnu analytiku a byť proaktívni vo svojich obchodných rozhodnutiach.

Čítať:  Google vysvetľuje, ako môže implementácia nástroja Chat ovplyvniť hodnotenie

Záverečné myšlienky: Ako vytvoriť pohotovostný plán pre riadenie dodávateľského reťazca

Prerušenia dodávateľského reťazca sú nevyhnutné. Najlepšou stratégiou pre malé podniky, najmä tie, ktoré využívajú kanál elektronického obchodu, je strategicky riadiť operácie dodávateľského reťazca.

Podľa US Bureau of Labor Statistics56 % malých podnikov zaznamenalo počas nedávnej globálnej pandémie znížený dopyt po svojich produktoch alebo službách.

Bolo to čiastočne kvôli nedostatku produktov a čiastočne kvôli absencii účinného pohotovostného plánu dodávateľského reťazca.

Ak chcete prežiť takéto prerušenia, musíte mať silnú online prítomnosť, ktorá môže dopĺňať vaše podnikanie v oblasti elektronického obchodu. S Hostinger si môžete vybudovať pôsobivé online obchody s pozoruhodným hostingom.

Pozrite si spravovaný hosting elektronického obchodu WordPress od Hostinger, ktorý pomôže vašej firme rásť, aj keď časy nie sú priaznivé.

Nové Publikácie:

ODPORÚČANIE