Google hovorí, že HTML stránky a PDF sú vnímané ako odlišný obsah, nie duplicitný obsah

Profesionál v oblasti SEO mal obavy z duplicitného obsahu vo forme stránok HTML a súborov PDF.

Opýtali sa teda Johna Muellera na stretnutí ohľadom tohto typu obsahu. Majú súbor PDF s článkom prípadovej štúdie.

Teraz to chcú prezentovať vo forme článku na blogu HTML.

Boli zvedaví, či to malo nejaký negatívny vplyv z ich strany kvôli duplicitnému obsahu.

John odpovedal, že to nebudú vnímať ako duplicitný obsah, pretože ide o iný obsah.

Aj keď je primárny obsah na nich rovnaký, celý spôsob, akým je prezentovaný, je odlišný (jeden v značke HTML a jeden v PDF).

Na tejto úrovni John vysvetľuje, že by to nevideli ako duplicitný obsah.

John si myslí, že problém môže byť nanajvýš v tom, že vo výsledkoch vyhľadávania sa môže stať, že sa objavia obe naraz.

A či chcete, aby sa to stalo, je na strane profesionála v oblasti SEO skôr strategická otázka.

Z pohľadu Google by to nevideli ako negatívum, pokiaľ ide o SEO.

Možno však majú strategickejšie dôvody na to, aby boli stránky PDF alebo HTML viditeľnejšie ako ostatné.

John tiež povedal, že z väčšej časti verí, že súbory PDF budú pravdepodobne menej viditeľné vo výsledkoch vyhľadávania, pretože sú menej prepojené so zvyškom vašej lokality.

A že pokiaľ ide o interné prepojenie, zvyčajne budete odkazovať na webové stránky na rozdiel od odkazovania na PDF. Potom z jednej z týchto webových stránok vytvoríte odkaz na súbor PDF.

Čítať:  Google hovorí nie: Neumiestníte sa vyššie len preto, že na vašom webe vidíme niekoľko jedinečných vecí

Takže tam je trochu de-dôraz na PDF, pokiaľ ide o interné prepojenie v tejto situácii. Môžu sa však zobraziť v rovnakých výsledkoch vyhľadávania. Problém je v tom, že by si tam mohli navzájom konkurovať.

To sa deje približne o 17:09 vo videu.

John Mueller prepis stretnutia

SEO Professional 6 17:09
Áno. Ahoj John. Mám otázku týkajúcu sa interného duplicitného obsahu. Takže mám obsah súboru PDF s prípadovou štúdiou, ktorú som odoslal na svoju webovú stránku. Teraz to chcem prezentovať aj v článku na blogu HTML. Má to z mojej strany nejaký negatívny vplyv z dôvodu duplicitného obsahu?

Ján 17:28
Takže by sme to nevideli ako duplicitný obsah, pretože ide o iný obsah. Je to ako, jedna je HTML stránka, jedna je PDF, aj keď primárny obsah je na nej rovnaký, celá vec okolo je odlišná.

Z tejto úrovne by sme to nevideli ako duplicitný obsah. Myslím si, že nanajvýš problém môže byť v tom, že vo výsledkoch vyhľadávania sa môže stať, že sa objavia obe naraz. A či chcete alebo nechcete, aby sa to stalo, je to skôr strategická otázka na vašom webe.

Takže z môjho pohľadu by som to nevidel ako negatívum, čo sa týka SEO. Ale možno máte strategické dôvody na to, aby boli stránky PDF alebo HTML viditeľnejšie.

SEO Professional 6 18:18
Tak dobre, ale potom súperia proti sebe?

Čítať:  Ako Google zobrazuje webovú stránku, ktorá nie je príliš vhodná pre používateľov, keď je JavaScript vypnutý?

Ján 18:22
Mohli, určite. Áno, myslím si, že z väčšej časti budú súbory PDF pravdepodobne menej viditeľné len preto, že sú menej prepojené so zvyškom vašej webovej stránky.

V tom vo svojom internom linkovaní budete odkazovať na webové stránky. A potom z jednej z týchto webových stránok vytvoríte odkaz na súbor PDF. Takže tam bude trochu znížený dôraz z interného prepojenia. Mohli by sa však objaviť v rovnakých výsledkoch vyhľadávania a mohli by si tam tak trochu konkurovať.

SEO Professional 6 18:52
To bude zlé, však?

Ján 18:54
Myslím, že záleží na tom, čo chcete, pretože používatelia uvidia vo výsledkoch vyhľadávania, že ide o PDF.

A ak chcú PDF, možno je to pre nich najlepšia voľba. Ale to je v konečnom dôsledku na vás.

SEO Professional 6 19:08
Takže ak chcem, aby bol HTML indexovaný, musel by som v PDF nastaviť kanonický?

Ján 19:14
Áno môžeš. Verím, že môžete nastaviť kanonické na PDF s hlavičkami HTML. Noindex určite využijete aj v hlavičkách PDF súborov.

Nové Publikácie:

ODPORÚČANIE