Google neprechádza vo veľkom meradle bez toho, aby ukázal, že ide o Googlebot

Profesionál v oblasti SEO mal obavy z indexového prehľadávania a toho, či bude robot Googlebot indexovo prehľadávať prostredníctvom identifikačnej adresy IP.

Majú robot Googlebot, ktorý prehľadáva konkrétne adresy URL, ktoré boli nastavené z reklamných dôvodov. Konkrétne webové adresy parametrov UTM, zobrazené webové adresy Google a univerzálne kampane propagujúce aplikácie.

Napriek tomu profesionál skontroloval a nevidí žiadne odkazy prichádzajúce odkiaľkoľvek na tieto adresy URL.

Toto správanie ich teda zaskočilo.

John vysvetlil, že hoci o tom nevie, je presvedčený, že by tieto stránky indexovo prehľadali ako Googlebot, aby zaistili, že si ich budú môcť vyzdvihnúť do služby Merchant Center.

Ak existujú označené adresy URL, ako sú adresy URL UTM, je možné, že ich bežný robot Googlebot prehľadá a zobrazia sa v konzole Google Search Console.

Je tiež možné, že existuje niekto, kto koná v ich mene a odošle aj adresy URL.

Najpravdepodobnejším dôvodom je, že ak Google niekde nájde odkazy na tieto stránky, pokúsi sa ich prehľadať.

Ak sa kdekoľvek na webovej lokalite nachádzajú označené interné odkazy, Google sa ich pokúsi spracovať a prehľadať.

Ak máte napríklad niečo nastavené v JavaScripte a adresy URL s týmito parametrami sú niekde nastavené, Google ich môže potenciálne indexovo prehľadávať.

Vysvetlil tiež, že Google neprehľadáva adresy URL vo veľkom meradle bez toho, aby ukázal, že ide konkrétne o Googlebota.

Deje sa tak približne v pomere 54:22 vo videu.

SEO Professional 9 54:22
Ahoj John. Mám aj otázku ohľadom plazenia. V našich protokolových súboroch vidíme a tiež je dokázané, že ide o robota Google prostredníctvom IEP. Veľa prehľadávania od organického robota po adresy URL parametrov UTM, Obsahovú sieť Google a univerzálne kampane propagujúce aplikácie. Ale skontrolovali sme to a nevidíme žiadne odkazy prichádzajúce odkiaľkoľvek na tieto adresy URL. Takže sme trochu prekvapení týmto správaním. Máte predstavu, kde alebo prečo sa to môže stať?

Čítať:  HTML Lang Atribút: Čo to je? Prečo je to dôležité?

Ján 55:07
A o aké adresy URL značiek ide?

SEO Professional 9 55:11
Google Display. Teda UTM, Google Display a univerzálna kampaň na aplikáciu. Obe sú v podstate obsahové kampane.

Ján 55:24
Teraz neviem. Myslím, že jediné miesto, kde pomocou Googlebota indexovo prehľadávame stránky, ktoré uvádzate v reklamných kampaniach, je vyhľadávanie produktov. Ak teda máte informačný kanál vyhľadávania produktov alebo informačný kanál Merchant Center, neviem, ako sa to volá, ako je to nastavené, potom by sme tieto stránky prehľadali aj pre robota Googlebot, aby sme sa uistili, že ich môžeme vyzdvihnúť pre Merchant Center.

A ak tam máte označené adresy URL, môže sa to stať. Tieto označené adresy URL si ponecháme a znova ich spracujeme. Neviem priamo, ako to funguje so službou Merchant Center, je tiež možné, že iní ľudia môžu odosielať tieto druhy produktov, podobne ako z vášho webu v samostatnom informačnom kanáli. Nemusíte to teda byť vy, kto ich odosiela, ale možno niekto, kto pracuje vo vašom mene alebo má na to tiež povolenie.

Ale to sa javí ako najpravdepodobnejší dôvod niečoho takého. Ďalším aspektom je, že ak niekde nájdeme odkazy na tieto stránky, pokúsime sa ich prehľadať. Ak ste teda označili interné odkazy v rámci webovej lokality, pokúsime sa to zachytiť a prehľadať. Ak máte veci nastavené v JavaScripte, možno máte niekde nastavené sledovacie adresy URL s týmito parametrami.

Čítať:  Predtým, ako si myslíte, že máte problém s indexovaním, dvakrát skontrolujte a uistite sa, že všetky možné problémy s indexovaním sú vyriešené

A keď spracujeme JavaScript, vyzerá to, že je to odkaz na tieto sledovacie adresy URL, mohli by sme spracovať aj to. Zdá sa mi však, že nejde o jednotlivé prípady, ktoré sa dejú na vašom webe, ale skôr o veľký počet týchto adries URL. A to sa v mnohom podobá na stránku vecí v Merchant Center.

SEO Professional 9 57:18
Dobre, áno, pretože je dosť veľký. Takže je to tak, tieto adresy URL sú indexovo prehľadávané. Takže v podstate 50 percent nášho rozpočtu na prehľadávanie alebo prehľadávanie našej organickej časti. Ide však o to, že som sa pozrel aj do služby Search Console a do služby Search Console, ktorá nie je nahlásená. Takže tieto adresy URL parametrov v službe Search Console nevidíme, môže to niečo naznačovať?

Ján 57:45
Závisí to od toho, kde sa v Search Console pozriete. Takže v prehľade štatistík indexového prehľadávania, ak sa prehľadávajú cez infraštruktúru robota Googlebot, mali by tam byť tiež uvedené. Nemyslím si, že by sme ich uvádzali na stránke pokrytia indexu a výkonnosti vyhľadávania.

SEO Professional 9 58:00
Áno, nie, nebolo to v správe o prehľadávaní.

Ján 58:04
Takže ak nie sú viditeľné v prehľade indexového prehľadávania, potom to vyzerá, že sa deje niečo zvláštne v tom zmysle, že to možno nie je oficiálny Googlebot, ktorý vás takto prehľadáva? Neviem, ťažko povedať. Pretože máme rôzne systémy, ktoré používajú infraštruktúru Googlebota, a tie umožňujú spätné vyhľadávanie adresy IP. Všetky tieto položky by mali byť uvedené v prehľade štatistík indexového prehľadávania v službe Search Console.

Čítať:  5 dôveryhodných tipov na outsourcing linkbuildingu bez rizika

SEO Professional 9 58:38
Dobre, pretože pár z nich sme manuálne skontrolovali IP a tiež vyhľadávanie DNS. A zdá sa, že je to Googlebot.

Ján 58:47
Mapuje sa späť na Google alebo priamo na Googlebot? Pretože v rámci Google Cloud môžete tiež spúšťať služby a tieto adresy IP sa vrátia spoločnosti Google. K robotovi Googlebot sa však nevrátia.

SEO Professional 9 59:05
Nie, robí – skontrolujem terminál a je to Googlebot.

Ján 59:09
Dobre. Áno. Potom by sa určite mali nachádzať v prehľade štatistík prehľadávania v službe Search Console.

SEO Professional 9 59:17
Dobre. Tak záhada – a mám ďalšiu otázku, ak môžem. Prehľadáva Google niekedy webové stránky bez toho, aby bol Googlebotom?

Ján 59:36
Bez toho, aby ste boli Googlebot?

SEO Professional 9 59:37
Takže neviem, že napríklad v prípadoch, ako sa to snažíte skontrolovať, to môžem nazvať, ako napríklad zobrazenie dvoch rôznych verzií používateľom a robotom alebo niečo podobné. Neviem, či existujú takéto systémy.

Ján 59:51
Nemyslím si, že by sme sa tak plazili. Môžeme skontrolovať jednotlivé adresy URL a existuje veľa iných systémov, ktoré sa do toho tiež zapájajú, čo by mohlo byť niečo ako neviem, napríklad Google Translate. To by sa mohlo použiť – som si celkom istý, že používa bežného používateľského agenta prehliadača. Stále však prechádza cez infraštruktúru Google. Ale nepreliezali by sme Google Translate, potom by to bolo len ako jednotlivé požiadavky. Takže veľký počet URL adries, z môjho pohľadu si nemyslím, že by sme to takto spracovali. Iné ako, ako som už spomenul, napríklad stránka vecí v službe Merchant Center alebo kontroly vstupných stránok reklám. Sú to tiež ako veľké množstvo adries URL, ale sú založené na tom, čo vhodne odošlete do týchto systémov.

Čítať:  Ďalšie tipy na optimalizáciu stránok elektronického obchodu pre profesionálov v oblasti SEO

SEO Professional 9 1:00:46
V každom prípade by ich zvyčajne prehľadával robot Google Ads, však?

Jána 1:00:52
Áno, myslím si, že Merchant Center nie, myslím si, že Merchant Center by bol normálny Googlebot.

SEO Professional 9 1:00:59
Dobre, takže v podstate žiadne prehľadávanie Google vo veľkom meradle bez toho, aby sa ukázalo, že je to nejako Google?.

Ján 1:01:06
Áno, nemyslím si, že to robíme z politických dôvodov, ale mám pocit, že teoreticky by to mohlo byť tak, že to niekto niekedy skúsil. Ale nemyslím si, že by sme to robili zámerne.

Nové Publikácie:

ODPORÚČANIE