Hlasové diaľkové ovládanie Xfinity nefunguje: Rýchla oprava

Hlasové diaľkové ovládanie Xfinity je pohodlné a ľahko použiteľné zariadenie na ovládanie vašej káblovej televízie a streamovacích služieb. Ako každé diaľkové ovládanie však môže niekedy naraziť na problémy, ktoré mu bránia v správnom fungovaní. Ak máte problémy s hlasovým ovládačom Xfinity, existuje niekoľko rýchlych opráv, ktoré by ste mohli skúsiť.

V tomto článku sme prebrali príčiny problému s nefunkčným hlasovým ovládačom Xfinity a niekoľko opráv, ktoré vám pomôžu problém vyriešiť.

Aké sú príčiny problému s nefunkčným hlasovým ovládačom Xfinity?

Nižšie sme uviedli niekoľko možných príčin, ktoré môžu byť dôvodom, prečo nemôžete používať svoj hlasový ovládač Xfinity.

  • Batérie diaľkového ovládača sú vybité.
  • Diaľkové ovládanie a TV box nie sú správne spárované alebo pripojené k inému TV boxu.

Ako problém vyriešiť?

Ak nemôžete používať svoj hlasový ovládač Xfinity, nižšie sme vysvetlili niekoľko opráv, ktoré vám môžu pomôcť problém vyriešiť.

Skontrolujte batérie diaľkového ovládača

Uistite sa, že sú batérie v diaľkovom ovládači správne umiestnené a sú dostatočne nabité. V prípade potreby vymeňte batérie za nové. Znovu skontrolujte diaľkové ovládanie a pokiaľ stále nefunguje, postupujte podľa ďalších metód uvedených nižšie.

Čítať:  Ako nahrať video alebo fotografiu vo vysokej kvalite ako stav WhatsApp

Resetujte diaľkový ovládač

Existujú rôzne spôsoby resetovania rôznych typov diaľkových ovládačov, nižšie sme vysvetlili kroky na resetovanie hlasového ovládača Xfinity s tlačidlom nastavenia a ovládača bez tlačidla nastavenia.

Obnovenie továrenského nastavenia hlasového ovládača Xfinity s tlačidlom nastavenia

  • Stlačte a podržte Založiť na diaľkovom ovládači po dobu asi 5 sekúnd, kým sa červené svetlo nerozsvieti na zeleno.
  • Potom stlačte 9, 8 a potom tlačidlo 1 na diaľkovom ovládaní.
  • Hneď ako je proces resetovania dokončený, kontrolka dvakrát zeleno zabliká.

Obnovenie továrenského nastavenia hlasového ovládača Xfinity bez tlačidla nastavenia

  • Stlačte a podržte A a D súčasne tlačidlá na diaľkovom ovládaní, kým sa kontrolka na diaľkovom ovládači nerozsvieti na zeleno.
  • Potom stlačte 9, 8 a potom tlačidlo 1 na diaľkovom ovládaní.
  • Hneď ako je proces resetovania dokončený, kontrolka trikrát modro zabliká.

Opravte diaľkový ovládač

Ak resetovanie ovládača nefunguje, skúste ho znova spárovať s TV boxom. Ak to chcete vykonať, postupujte podľa nižšie uvedených krokov.

  • Stlačte a podržte Založiť tlačidlo na diaľkovom ovládači, kým sa červené svetlo nerozsvieti na zeleno.
  • Potom zadajte kód, ktorý sa objavil na televíznej obrazovke.

Hlasový ovládač Xfinity bude spárovaný s TV boxom.

Kontaktujte podporu Xfinity

Ak ste vyskúšali všetky vyššie uvedené metódy a vaše diaľkové ovládanie stále nefunguje, kontaktujte podporu Xfinity pre ďalšiu pomoc. Môžu byť schopní poskytnúť ďalšie kroky na odstraňovanie problémov alebo ponúknuť náhradné diaľkové ovládanie, ak je to nutné.

Čítať:  Ethernetový adaptér Starlink nefunguje: Rýchla oprava

Nové Publikácie:

ODPORÚČANIE