John Mueller vysvetľuje, prečo sa niektoré stránky môžu dostať do rebríčka

Jeden odborník na SEO sa opýtal Johna Muellera, prečo sú niektoré z jeho stránok zasiahnuté v rebríčku.

Ich otázka teda znie: čo sa stane, ak budú na pozícii 8, 10 alebo 12 a zrazu zmiznú z výsledkov vyhľadávania?

Je to naozaj tak, že sa Google snaží pochopiť celkovú kvalitu webu? Alebo môžu nastať nejaké iné technické problémy?

Keď sú stránky aktívne a sú v SERP, keď sa indexujú, sú na ôsmej pozícii alebo sú veľmi blízko prvej stránke Google. A zrazu sa zdá, že vypadnú zo SERP.

Naozaj to Google považuje za problém s kvalitou?

John vysvetlil, že neverí, že v tejto situácii existuje niečo konkrétne, čo by spôsobilo takúto zmenu rebríčka.

Toto je zvyčajne veľmi prirodzená situácia.

Je možné, že postupom času veci idú hore a potom môžu aj klesať. Je tiež možné, že stránky vypadnú z indexu a do indexu sa dostanú nové stránky. A dokonca aj rýchlosť, akou stránky prichádzajú do indexu a vypadnú z indexu, sa môže časom meniť.

Len preto, že sa to pri niektorých stránkach stáva, John to nemusí nutne vnímať ako znak toho, že musí ísť o kvalitu alebo technický problém.

To sa deje približne v čase 00:35 vo videu.

John Mueller prepis stretnutia

SEO Professional 1 0:35
Ahoj John. Ahoj. Moja otázka teda súvisí so stránkami, ktoré sú [inaudible] zaradili na 8 alebo 10 alebo 12 a zrazu zmizli zo SERP. Je to naozaj tak, že sa Google stále snaží pochopiť celkovú kvalitu webových stránok, alebo môžu nastať nejaké iné technické problémy, pretože keď sú stránky aktívne, sú v SERP, keď sú indexované, sú umiestnené na 8. pozícii 10 alebo 12, alebo 15. Takže byť veľmi blízko alebo blízko prvej strany a náhle vypadnúť zo SERP. Ako to berie Google, sú to skôr problémy s kvalitou, ktoré Google pociťuje, alebo môžu nastať nejaké iné technické problémy?

Čítať:  Sprievodca stavovými kódmi HTTP

Ján 1:24
Nemyslím si, že by existovalo niečo konkrétne, čo by spôsobilo takúto zmenu rebríčka. Takže to je zvyčajne niečo, čo je celkom prirodzené. A to sú niekedy nadčasy, veci idú hore, a potom môžu aj klesnúť. Môže sa tiež stať, že stránky vypadnú z indexu a do indexu prídu nové stránky. Neviem, možno sa to časom zmení, to sa tak trochu očakáva. Takže by som nepovedal, že je to tak, svedčí to o probléme s kvalitou alebo technickom probléme. Samozrejme, že to môže spôsobiť aj kvalita a technické problémy. Ale len preto, že sa to pri niektorých stránkach stáva, nemusím to nevyhnutne vnímať ako znak toho, že musí ísť o kvalitu alebo technický problém.

SEO Professional 1 2:17
Väčšinou sa však týka 99 % všetkých stránok. Takže všetky moje stránky sa zrazu zaradia niekde bližšie k prvej strane a zrazu zmiznú. Akoby tam mohli byť jeden alebo dva dni a potom zmiznú. Súvisí to teda skôr s problémami s kvalitou webových stránok, ktoré sa Google stále snaží zistiť, či je táto webová stránka správne zostavená na to, aby sa zobrazovala používateľom, alebo, alebo stále môžu existovať nejaké ďalšie podobné technické problémy alebo možno nejaké problémy s JavaScriptom , pretože React používame ako vykresľovanie na strane servera. Takže aj to by spôsobilo niečo s tým súvisiace?

Ján 2:56
Myslím tým, že ak používate vykresľovanie na strane servera, JavaScript by tam nehral rolu, pretože by sme videli iba verziu HTML. Ak by išlo o technické problémy, zvyčajne by to bolo v Search Console celkom jasné. A to, ako keby tieto stránky vrátili 404 alebo žiadny index alebo niečo podobné. Myslím, je to, je to naozaj nemožné povedať, všeobecne pre webové stránky, ale pre väčšinu webových stránok je celkom normálne, že niektoré stránky sú indexované a zobrazujú sa vo výsledkoch vyhľadávania. A potom v určitom bode znova vypadnú a veci sa časom trochu premiešajú. Nie je, nemalo by to tak byť, že všetko sa indexuje a potom všetko zmizne. Ak je to naozaj celý web, potom by to znelo skôr ako väčší problém. Ale všeobecné, ako napríklad mierne výkyvy vo vyhľadávaní, sú akosi očakávané.

Čítať:  John Mueller hovorí o používaní štruktúry URL na emuláciu stránok, ktoré sú bližšie k domovskej stránke

Nové Publikácie:

ODPORÚČANIE