Koľko stojí SEO audit [Full Breakdown]

SEO audit je dôležitým aspektom organického marketingu vo vyhľadávačoch.

Komplexný technický a on-page SEO audit pomáha odhaliť základné problémy, ktoré bránia tomu, aby sa web a jeho stránky umiestnili vyššie v organických výsledkoch vyhľadávania.

Správa o audite SEO môže mať niekoľko strán alebo môže byť rozsiahla a môže mať až niekoľko stoviek strán.

SEO marketingové agentúry účtujú rôzne poplatky za SEO audity v závislosti od zložitosti vykonanej práce.

Audity veľkých stránok sú samozrejme drahšie v porovnaní s menšími stránkami.

V tomto článku sa budem venovať všetkému, čo súvisí s nákladmi na SEO audit, aby som vám pomohol pochopiť, koľko by ste mali zaplatiť za SEO audit.

Čo presne je SEO audit?

SEO audit je kompletná analýza toho, ako váš web vnímajú vyhľadávače a používatelia.

Porovnáva dizajn stránky, obsah, spätné odkazy a štruktúru webových stránok s pokynmi pre vyhľadávače a webovými stránkami konkurencie, aby sa identifikovali problémy a odporúčania potrebné na zlepšenie celkovej online prítomnosti stránky.

Koľko stojí SEO audit?

Tu je úplný rozpis potenciálnych nákladov spojených s auditom SEO:

Základný SEO audit

Základný audit pokrýva základné on-page a technické problémy SEO. Zvyčajne zahŕňa analýzu štruktúry vášho webu, používanie kľúčových slov, metaznačky, štruktúru URL a základné technické problémy.

Náklady na základný audit sa môžu pohybovať od 500 do 1 000 USD alebo viac, v závislosti od veľkosti vašej webovej stránky a agentúry alebo profesionála, ktorého si najmete.

Komplexný SEO audit

Komplexný audit ide hlbšie, skúma technické aspekty SEO, optimalizáciu na stránke, faktory mimo stránky, analýzu obsahu, používateľskú skúsenosť a analýzu konkurencie.

Náklady na komplexný audit sa môžu pohybovať od 1 000 do 5 000 USD alebo viac, v závislosti od zložitosti vašej webovej stránky.

Prečo sú SEO audity dôležité?

SEO audity sú dôležité z niekoľkých kľúčových dôvodov:

Identifikujte problémy

SEO audity pomáhajú odhaliť technické, on-page a off-page problémy, ktoré môžu mať vplyv na výkon webovej stránky vo vyhľadávačoch. Tieto problémy môžu zahŕňať nefunkčné odkazy, pomalú rýchlosť stránky, zlú optimalizáciu pre mobilné zariadenia, duplicitný obsah a ďalšie.

Čítať:  WordPress Gutenberg 11.2 vydaný s novými funkciami a opravami chýb

Zlepšenie hodnotenia

Riešením zistených problémov môžu webové stránky zlepšiť svoje pozície vo vyhľadávačoch. Oprava technických problémov, optimalizácia prvkov na stránke a zlepšenie používateľskej skúsenosti môže viesť k vyššej viditeľnosti v stránky s výsledkami vyhľadávacieho nástroja (SERPs).

Buďte informovaní o osvedčených postupoch

SEO je rýchlo sa rozvíjajúca oblasť, pričom vyhľadávače pravidelne aktualizujú svoje algoritmy. Audit zaisťuje, že webová stránka dodržiava najnovšie osvedčené postupy SEO, čím sa zaisťuje, že zostane konkurencieschopná v rebríčkoch vyhľadávania.

Maximalizujte návratnosť investícií

Investovanie do SEO bez toho, aby ste vedeli, kde sú potrebné zlepšenia, môže byť neefektívne a zbytočné.

Audit pomáha efektívnejšie prideľovať zdroje a zaisťuje, že úsilie je zamerané na oblasti, ktoré poskytujú najvyššiu návratnosť investícií.

Objavte možnosti kľúčových slov

SEO audity pomáhajú odhaliť hodnotné kľúčové slová, na ktoré by sa webová stránka mala zamerať, aby získala relevantnejšiu organickú návštevnosť, ktorá by potenciálne mohla viesť k väčšiemu počtu konverzií.

Identifikujte stratégie konkurencie

Analýzou stratégií SEO konkurentov audity odhaľujú príležitosti na odlíšenie a inovácie.

Pochopenie toho, čo konkurenti robia dobre, môže ovplyvniť vlastnú stratégiu webovej lokality.

Napríklad SEO audity dokážu identifikovať presné kľúčové slová, podľa ktorých sa konkurenti hodnotia a ktoré z ich stránok získavajú maximálnu návštevnosť.

Zvýšte kvalitu obsahu

Audity posudzujú kvalitu a relevantnosť obsahu webovej stránky. Odporúčania na zlepšenie obsahu môžu viesť k informatívnejšiemu, pútavejšiemu a hodnotnejšiemu obsahu, ktorý rezonuje medzi používateľmi aj vyhľadávacími nástrojmi.

Vyhnite sa sankciám

SEO audity môžu identifikovať praktiky, ktoré môžu byť v rozpore s pokynmi pre vyhľadávače, čo vedie k možným sankciám. Nápravou týchto problémov sa môžu webové stránky vyhnúť negatívnym vplyvom na ich hodnotenie.

Dlhodobá stratégia

SEO audit poskytuje plán na neustále zlepšovanie. Nejde len o riešenie aktuálnych problémov, ale aj o vybudovanie pevných základov pre budúce snahy o SEO.

Optimalizujte miery konverzie

Zatiaľ čo SEO sa primárne zameriava na podporu organickej návštevnosti, audit môže tiež posúdiť, ako dobre webová stránka premieňa túto návštevnosť na potenciálnych zákazníkov alebo predaj. Zlepšovanie optimalizácia konverzného pomeru (CRO) môže priamo ovplyvniť obchodné výsledky.

Čo zahŕňa SEO audit?

SEO audit zvyčajne zahŕňa komplexnú analýzu rôznych aspektov výkonu, štruktúry, obsahu a celkovej optimalizácie webovej stránky pre vyhľadávače.

Kľúčové komponenty SEO auditu zvyčajne zahŕňajú:

SEO analýza na stránke

Jedným z kľúčových aspektov SEO auditu je hodnotenie prvkov na stránke jednotlivých webových stránok.

Toto komplexné hodnotenie zahŕňa kľúčové prvky, ako sú značky názvu, meta popisy, nadpisy, kvalita obsahu, strategické používanie kľúčových slov a implementácia interného prepojenia.

Technické SEO hodnotenie

Toto hodnotenie zahŕňa kontrolu technických aspektov webovej lokality, ako je rýchlosť webu, vhodnosť pre mobilné zariadenia, štruktúra adresy URL, chyby indexového prehľadávania, stav indexovania, súbory XML sitemap a súbor robots.txt.

Identifikáciou a opravou chýb indexového prehľadávania, problémov so stavom indexovania a optimalizáciou súborov sitemap a súboru robots.txt sa zlepší celkový výkon a viditeľnosť vášho webového vyhľadávacieho nástroja, čo vedie k zlepšeniu hodnotenia a spokojnosti používateľov.

Analýza architektúry webových stránok

To zahŕňa posúdenie toho, ako dobre je webová stránka štruktúrovaná, aby sa uľahčila užívateľsky príjemná navigácia a bezproblémový prístup k jej obsahu.

Čítať:  Ako integrovať Ahrefs s Mailchimpom (cez Zapier)

Zabezpečením intuitívnych štruktúr menu, logickej kategorizácie stránok a jasných ciest k informáciám môže vaša webová lokalita zlepšiť používateľskú skúsenosť a povzbudiť návštevníkov k ďalšiemu skúmaniu.

Analýza kľúčových slov

Výskum kľúčových slov zahŕňa prieskum a vyhodnocovanie kľúčových slov, ktoré sú v súlade s obsahom vašej webovej lokality, cieľovým publikom a odvetvím. Tento proces zohľadňuje faktory, ako je objem vyhľadávania, úroveň konkurencie a zámer používateľa.

Identifikáciou najrelevantnejších a najhodnotnejších kľúčových slov môže web efektívne zacieliť na dopyty, ktoré potenciálni návštevníci hľadajú.

Analýza spätných odkazov zahŕňa posúdenie kvality, kvantity a relevantnosti externých odkazov smerujúcich na stránku.

Vyhodnotením týchto spätných odkazov audit identifikuje cenné príležitosti na vytváranie odkazov, ktoré môžu posilniť autoritu webovej stránky a hodnotenie vyhľadávacích nástrojov.

Audit zároveň pomáha identifikovať akékoľvek potenciálne škodlivé alebo „toxické“ spätné odkazy, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť dôveryhodnosť stránky.

Kontrola kvality obsahu

Audit kvality obsahu zahŕňa komplexné posúdenie textových, vizuálnych a multimediálnych prvkov, aby sa zabezpečilo, že sú v súlade s potrebami používateľov a usmerneniami pre vyhľadávače.

Analýzou hĺbky a presnosti informácií audit zabezpečuje, že obsah ponúka návštevníkom hodnotu a rieši ich otázky.

Okrem toho posúdenie jedinečnosti obsahu zabraňuje duplicitným alebo plagiátom, čím sa posilňuje dôveryhodnosť webovej stránky.

Skúma sa aj relevantnosť obsahu k zámeru používateľa a odvetvovým kľúčovým slovám, aby sa zosúladila s preferenciou vyhľadávačov pre hodnotné a kontextovo vhodné informácie.

Lokálna SEO analýza

Posúdenie miestnych faktorov SEO je kľúčovou súčasťou auditu SEO, najmä pre podniky s fyzickou prítomnosťou.

Zahŕňa to komplexné vyhodnotenie kľúčových prvkov, ktoré ovplyvňujú viditeľnosť miestneho vyhľadávania, čo zahŕňa optimalizáciu firemného záznamu Google s cieľom zabezpečiť presné informácie o firme, atraktívne vizuálne prvky a pozitívne hodnotenia zákazníkov.

Zabezpečenie konzistentnosti podrobností NAP (meno, adresa, telefónne číslo) na rôznych online platformách zvyšuje dôveryhodnosť a hodnotenie v lokálnom vyhľadávaní.

Audit tiež skúma miestne citáciečo sú zmienky o podnikaní naprieč miestnymi adresármi a webovými stránkami, aby sa posilnila miestna autorita a popredné miesto.

Analýza konkurencie

Tento proces zahŕňa dôkladné preskúmanie konkurenčných webových stránok s cieľom identifikovať ich silné a slabé stránky, príležitosti a potenciálne hrozby.

Analýzou ich optimalizácie na stránke, stratégií obsahu, profilov spätných odkazov a technických prvkov audit odhaľuje osvedčené postupy, ktoré možno prijať, a oblasti, v ktorých sa môže vaša webová lokalita odlíšiť.

Hodnotenie používateľskej skúsenosti (UX).

Audit UX zahŕňa komplexné hodnotenie rôznych prvkov zameraných na používateľa vrátane navigácie, rýchlosti načítania stránky, odozvy mobilných zariadení a celkovej používateľskej skúsenosti.

Vyhodnotením jednoduchosti, s akou môžu používatelia prechádzať webom, audit zabezpečuje intuitívne a bezproblémové prehliadanie.

Zabezpečenie stránok a HTTPS

Tento audit preveruje najlepšie bezpečnostné postupy, ako je implementácia certifikátov SSL, vyhýbanie sa problémom so zmiešaným obsahom a ochrana pred potenciálnymi zraniteľnosťami.

Zdroj obrázka: Obchod SSL

Toto zameranie na bezpečnosť nielenže podporuje bezpečné online prostredie pre používateľov, ale prispieva aj k vyšším hodnoteniam vyhľadávania tým, že spĺňa moderné webové štandardy a preferencie algoritmov.

Výkonnosť stránky a analýza

To zahŕňa komplexné vyhodnotenie kľúčových ukazovateľov, ako je organická návštevnosť, miera okamžitých odchodov, miera prekliknutia (CTR) a miery konverzie. Ponorením sa do týchto metrík audit poskytuje prehľad o tom, ako efektívne web priťahuje, zapája a konvertuje návštevníkov.

Čítať:  Čo robí tému SEO priateľskou?

Problémy s indexovaním a indexovým prehľadávaním

Táto analýza zahŕňa dôkladné preskúmanie rôznych technických a štrukturálnych prvkov, ktoré môžu obmedzovať prístup robotov vyhľadávacích nástrojov k obsahu webovej stránky.

Odhalením a nápravou problémov, ako sú nefunkčné odkazy, duplicitný obsah, nesprávne použitie súboru robots.txt alebo problémy s XML sitemap, audit zaisťuje, že vyhľadávacie nástroje dokážu efektívne prechádzať a indexovať stránky webovej lokality.

Optimalizácia pre mobilné zariadenia

To zahŕňa posúdenie odozvy a dizajnu webovej stránky pre mobilné zariadenia, čím sa zabezpečí bezproblémový a užívateľsky prívetivý zážitok pre mobilných používateľov.

Zdroj obrázka: Enginess

Kontrolou rozloženia, navigácie a prezentácie obsahu na menších obrazovkách audit zabezpečuje, že návštevníci pristupujúci na webovú stránku prostredníctvom mobilných zariadení sa stretnú s plynulým a optimalizovaným rozhraním.

Hodnotenie trestov

Tento proces zahŕňa dôkladné preskúmanie histórie webovej stránky, aby sa zistilo, či bola potrestaná za praktiky, ktoré porušujú pravidlá vyhľadávacích nástrojov.

Takéto sankcie môžu výrazne ovplyvniť viditeľnosť a hodnotenie webových stránok. Identifikáciou akýchkoľvek predchádzajúcich sankcií audit umožňuje proaktívne opatrenia na nápravu problémov, dodržiavanie osvedčených postupov a zapojenie sa do potrebných krokov na zrušenie sankcií SEO.

Odporúčania a akčný plán

Táto fáza zahŕňa poskytnutie konkrétneho usmernenia na riešenie problémov zistených počas auditu. Tieto odporúčania sú navrhnuté tak, aby zvýšili výkonnosť SEO webových stránok.

Či už ide o optimalizáciu prvkov na stránke, odstraňovanie technických chýb, dolaďovanie stratégií obsahu alebo zlepšovanie používateľskej skúsenosti, tieto návrhy poskytujú návod na implementáciu efektívnych zmien SEO.

Aké faktory určujú náklady na SEO audit?

Tu sú hlavné faktory, ktoré určujú náklady na SEO audit:

Veľkosť a zložitosť webovej stránky

Vzhľadom na obrovský rozsah a zložitosť veľkých webových stránok je proces hodnotenia vo svojej podstate časovo a zdrojovo náročnejší.

Profesionáli v oblasti SEO investujú viac času do komplexnej analýzy väčšieho objemu údajov, navigácie v zložitých navigačných hierarchiách a riešenia väčšieho počtu potenciálnych problémov.

Náklady na audit SEO sú preto vyššie pre veľké webové stránky na podnikovej úrovni alebo obchody elektronického obchodu v porovnaní s menšími stránkami.

Hĺbka analýzy

Čím dôkladnejšie a podrobnejšie analýzy, tým vyššie náklady. Hlbší audit môže zahŕňať vyhodnotenie každého spätného odkazu smerujúceho na doménu, posúdenie používateľskej skúsenosti, vykonanie analýzy vhodnosti pre mobilné zariadenia a vykonanie hĺbkového prieskumu konkurencie.

Agentúra vs. Freelancer

Zdroj obrázka: FreelancerMap

Prenájom etablovanej SEO agentúry bude pravdepodobne stáť viac ako prenájom SEO konzultanta na voľnej nohe.

Zavedené agentúry SEO majú zvyčajne tím profesionálov s rôznymi súbormi zručností vrátane tvorby obsahu, technickej optimalizácie, vytvárania odkazov a analýzy. Táto kolektívna expertíza stojí viac.

Nezávislí SEO profesionáli sa často spoliehajú na schopnosti a dostupnosť jedinej osoby. Preto sú najvhodnejšie pre menšie projekty a stoja menej.

Nástroje a softvér

Profesionáli v oblasti SEO používajú rôzne nástroje a softvér na výskum kľúčových slov, technickú analýzu a vytváranie prehľadov. Niektoré z týchto nástrojov majú predplatné, čo môže ovplyvniť celkovú cenu auditu.

SEO odporúčania a prehľady

Kvalitný SEO audit zahŕňa použiteľné odporúčania a podrobnú správu vysvetľujúcu problémy a stratégie na zlepšenie. Náklady môžu zahŕňať čas potrebný na prípravu týchto odporúčaní.

Čítať:  Ako môže SEO pozdvihnúť váš príbeh

Následné služby

Niektorí poskytovatelia ponúkajú následné služby na pomoc pri implementácii odporúčaných zmien. Tieto služby môžu byť súčasťou počiatočných nákladov na audit alebo môžu byť účtované samostatne.

Priemysel a medzera

Konkurencieschopnosť vášho odvetvia a oblasti môže ovplyvniť zložitosť auditu, a teda aj náklady. Konkurencieschopnejšie odvetvia si môžu vyžadovať komplexnejšiu analýzu.

Ako dlho trvá SEO audit?

Tu je niekoľko všeobecných pokynov na pochopenie toho, ako dlho môže SEO audit trvať:

Malé až stredne veľké webové stránky

Pre menšie webové stránky s jednoduchou štruktúrou trvá základný SEO audit približne 1 až 2 týždne. Komplexnejší audit, ktorý zahŕňa hĺbkovú analýzu technických, on-page a off-page faktorov, trvá približne 2 až 4 týždne.

Veľké a komplexné webové stránky

V prípade väčších webových stránok so zložitými štruktúrami, početnými stránkami a potenciálne technickými problémami môže základný audit trvať 2 až 4 týždne. Komplexný audit veľkej a komplexnej webovej stránky môže trvať 4 až 6 týždňov alebo viac.

Stojí SEO audity za tú cenu?

Áno, SEO audity sa často oplatí, pretože môžu poskytnúť významné výhody pre výkonnosť, viditeľnosť a dlhodobý úspech vašej webovej stránky.

Poskytuje vám poznatky, ktoré dlhodobo rozvíjajú vaše stratégie. Nie je to len o oprave chýb; ide o odomknutie dverí k vyšším pozíciám vo vyhľadávačoch, zvýšenú organickú návštevnosť a zlepšenie používateľských skúseností.

Investovaním do SEO auditu investujete do objavovania nevýslovných príležitostí – kľúčových slov, ktoré vás môžu katapultovať pred vašich konkurentov, spätných odkazov, ktoré môžu pridať dôveryhodnosť vašej doméne, a vylepšení obsahu, ktoré môžu hlboko zarezonovať u vášho publika. .

Ako získať SEO audit zadarmo

Môžete získať bezplatný audit SEO od spoločnosti Ahrefs. Ahrefs je nástroj na kontrolu SEO webových stránok, ktorý posudzuje najvyššie technické faktory hodnotenia a okrem toho pomáha pri určovaní problémov, ktoré by mohli brániť plnému potenciálu vašej stránky.

Okrem toho tento nástroj ponúka stručnú, použiteľnú a prioritnú sadu návrhov na zlepšenie organickej výkonnosti vašich webových stránok.

Tu je podrobný návod na získanie bezplatného auditu SEO pomocou SEOptimeru:

Navštívte Ahrefs.com a zadajte adresu URL webovej stránky, pre ktorú chcete spustiť audit.

Kliknite na Audita nástroj vygeneruje kompletný SEO audit so zoznamom najlepších odporúčaní, ktoré by ste mali implementovať na svojich webových stránkach, aby ste získali lepšiu organickú viditeľnosť.

Ahrefs analyzuje web na prvých šiestich hodnotiacich faktoroch, ktorými sú SEO na stránke, odkazy, použiteľnosť, výkon a sociálne siete, aby určil skóre SEO vášho webu.

Môžete tiež vidieť úroveň priority odporúčaní, aby ste vedeli, ktoré návrhy by sa mali implementovať ako prvé a na ktorých možno pracovať neskôr.

Vďaka bezplatnému SEO auditu môžete okamžite zlepšiť SEO svojho webu, aby ste dosiahli vyššie organické hodnotenia a lepšiu viditeľnosť vo vyhľadávačoch.

Záver

SEO audit je nevyhnutným prvkom úspešného SEO marketingového plánu. Mali by ste vykonávať pravidelné audity stránok vždy, keď zmeníte štruktúru alebo obsah svojej webovej lokality, aby ste odhalili potenciálne problémy na vašej lokalite.

Stručne povedané, menšie audity stránok si vyžadujú menej času a peňazí v porovnaní s veľkými auditmi stránok. Začnite vykonaním bezplatného auditu SEO, aby ste videli problémy ovplyvňujúce organickú viditeľnosť vášho webu.

Nové Publikácie:

ODPORÚČANIE