Na interné odkazy nepoužívajte CSS Display None

Na svojom stretnutí 1. 10. 2021 John vysvetlil, že nemá používať zobrazenie CSS: žiadne na interných odkazoch.

Správca webu mal obavy z klienta, ktorý na svojich odkazoch hromadne používal tieto typy vlastností zobrazenia CSS.

A klient to robil posledných deväť mesiacov.

John povedal, že Google to považuje za typ maskovania. Aj keď to nie je významná hodnota na webovej stránke a nie je pravdepodobné, že by sa v súvislosti s tým dalo zakročiť, Googlu sa tento postup stále nepáči.

K tejto výmene dochádza približne o 17:06 vo videu.

John Mueller prepis stretnutia

Správca webu 5 17:06
Pracujem s klientom už asi dva mesiace. A pri svojom výskume som zistil, že maskujú vnútorné prepojenia.

Ján 17:24
Dobre.

Správca webu 5 17:26
Áno. Ale potom som skontroloval Way Back Machine a zistil som, že to robili predtým, ako urobili určitú zmenu šablóny. A ide o odkazy v päte. A tieto odkazy v päte tam boli ešte v januári. Ale keď som skontroloval Search Console, naozaj nevidím, že by sa niečo stalo s trestom ako takým. Tak sa pýtam, ako dlho to trvá? Pretože mu chcem samozrejme poradiť, hej, treba konať, kým dostaneme trest. Ale viem si predstaviť tú odozvu, hej, robíme to zrejme deväť mesiacov. Máme sa báť?

Ján 18:10
Áno. Takže aký druh maskovania máte na mysli, alebo čo…

Čítať:  15 najlepších stránok pre spätné odkazy

Správca webu 5 18:16
Displej nie je displej nie je na… S CSS. A neexistuje spôsob, ako tieto odkazy zobraziť s odkazom alebo podobne.

Ján 18:33
Áno, myslím, že je to niečo, čo sa nám teoreticky nepáči. Ale nevidím, že by tím pre webový spam v tejto veci podnikal kroky. Pretože najmä pokiaľ ide o takéto interné prepojenie, je to niečo, čo má na webe celkom jemný efekt. A vy v podstate len prehadzujete veci na svojom vlastnom webe. Myslím, že by bolo zložitejšie, keby, neviem, kupovali odkazy niekde inde a potom ich skrývali. To by bolo problematické. To by mohlo byť niečo, čo zachytili naše algoritmy, alebo to môže v určitom bode manuálne prehliadnuť aj tím pre webový spam. Ale ak je to v rámci tej istej webovej stránky, ak je nastavené tak, aby nezobrazovalo žiadne, potom si nemyslím, že je to skvelý postup. Ak si myslíte, že je to dôležitý odkaz, tak ho zviditeľnite ľuďom. Nebude to však niečo, pri čom tím pre webový spam podnikne kroky a odstráni stránku alebo urobí niečo bláznivé.

Správca webu 5 19:36
Dobre, takže v tomto prípade by ste povedali nechať to tak?

Ján 19:41
No ja by som to nenechal tak. Videl by som to tak, že sa treba snažiť dlhodobo zlepšovať. Áno, ten zmysel ako, ak si myslíte, že toto je dôležitý odkaz na dôležitú stránku, potom je to ako, len byť v tom priamočiary. Áno, pretože ho budú používať aj používatelia. Alebo možno, ak sa o to používatelia nestarajú, alebo to možno nie je v skutočnosti dôležitý odkaz, ale nevnímal by som to ako niečo, ako by sme tento týždeň zahodili všetko, čo potrebujeme na opravu.

Čítať:  Google používa množstvo rôznych signálov na identifikáciu príspevkov hostí

Nové Publikácie:

ODPORÚČANIE