Oprava pôvodného zvuku TikTok, ktorý nefunguje na iPhone & Android

Obrovskou súčasťou príťažlivosti TikTok je schopnosť vytvárať a zdieľať krátke videá s hudbou a zvukmi.

Ako tvorca TikTok môžete nahrať svoje vlastné originálne zvuky a použiť ich vo videách. Pri správnom fungovaní pôvodných zvukov TikTok sa však môžu vyskytnúť problémy.

V tejto podrobnej príručke sa budeme zaoberať hlavnými dôvodmi, prečo váš pôvodný zvuk na TikTok nemusí fungovať, a prejdeme si rôzne kroky na riešenie problémov, aby ste to vyriešili.

Dôvody, prečo váš pôvodný zvuk TikTok nefunguje

Existuje niekoľko bežných dôvodov, prečo váš pôvodný zvuk nemusí na TikTok správne fungovať, keď sa ho pokúšate použiť vo videu.

Nahrávanie nesprávneho formátu súboru

TikTok podporuje iba originálne zvuky nahrané vo formáte súboru MP3 alebo WAV. Odovzdanie zvukového súboru v inom formáte, ako je MOV, MP4 alebo AAC, môže spôsobiť problémy s nerozpoznaním zvuku na TikTok. Pred odovzdaním sa vždy uistite, že ste pôvodný zvuk exportovali alebo konvertovali do formátu MP3 alebo WAV.

Veľkosť súboru je príliš veľká

TikTok obmedzuje veľkosť súboru pre originálne zvuky, ktoré je možné nahrať. Ak váš zvukový súbor prekračuje limit veľkosti, nepodarí sa ho správne odovzdať a nebude fungovať ako zvuk vo vašich videách. Limit veľkosti súboru pre pôvodné zvuky TikTok je 5 MB. Ak váš súbor presahuje túto veľkosť, skúste ho skomprimovať alebo skrátiť dĺžku, aby ste zmenšili veľkosť.

Čítať:  Prečo je jeden AirPod hlasnejší ako druhý? Rýchla oprava

Nízka kvalita zvuku

Nízka kvalita zvuku vo vašom pôvodnom zvukovom súbore môže tiež viesť k problémom s jeho fungovaním. Nadmerný hluk na pozadí, orezanie, skreslenie alebo nízka bitová rýchlosť môžu zabrániť tomu, aby váš zvuk zachytil algoritmus TikTok.

Pri zachytávaní originálneho zvuku používajte vysokokvalitný mikrofón a optimálne nastavenia nahrávania.

Problémy s materiálom chráneným autorskými právami

TikTok kontroluje všetky nahrané originálne zvuky z hľadiska akéhokoľvek porušenia autorských práv. Ak váš zvuk obsahuje materiál chránený autorskými právami, ako je vzorka hudby alebo nahraté časti skladieb chránených autorskými právami, TikTok môže obmedziť jeho použitie ako zvuku. Nahrávajte iba originálny zvuk, ktorý ste vytvorili, aby ste sa vyhli problémom s autorskými právami.

Porušenie stavu účtu

Ak sa zistilo, že váš účet TikTok porušuje pokyny komunity alebo zmluvné podmienky, možnosti nahrávania môžu byť obmedzené. Problémy so stavom vášho účtu vám môžu zablokovať zdieľanie originálneho zvuku, aj keď samotný súbor spĺňa požiadavky. Vyriešte všetky pretrvávajúce porušenia a obnovte úplné oprávnenia účtu.

Výpadky servera

Občasné výpadky servera TikTok môžu tiež spôsobiť dočasné problémy so zvukmi, ktoré nefungujú správne. Problémy s nahrávaním alebo synchronizáciou sú bežné, keď sú servery mimo prevádzky z dôvodu údržby. Trpezlivosť je kľúčová počas období výpadkov, pretože funkčnosť sa zvyčajne rýchlo obnoví.

Nastavenia obmedzeného prístupu

Ak je v nastaveniach vášho účtu TikTok vypnutá funkcia nahrávania zvuku, zablokuje vám to používanie originálnych zvukov. Skontrolujte povolenia aplikácie a prepnite nastavenie nahrávania zvuku, aby ste umožnili nahrávanie pôvodného zvuku.

Problémy s chybnými aplikáciami

Ako každá aplikácia, aj TikTok môže mať svoj podiel na závadách alebo chybách. Aplikácia zlyhá pri pokuse o nahranie zvuku alebo sa môžu vyskytnúť problémy so zobrazením nahraného zvuku, ktorý je k dispozícii na použitie. Ak sa vyskytnú technické chyby, vymažte vyrovnávaciu pamäť/údaje aplikácie a skúste aplikáciu preinštalovať.

Ako opraviť nefunkčný pôvodný zvuk TikTok

Ak narazíte na problémy s fungovaním vášho pôvodného zvuku na TikTok, existuje niekoľko krokov na riešenie problémov, ktoré môžete skúsiť vyriešiť:

Čítať:  Vymaže odstránenie TikTok obľúbené videá? Odpovedané

1. Skontrolujte Formát súboru

Ako už bolo spomenuté, prvá vec, ktorú musíte skontrolovať, je, že váš pôvodný zvukový súbor je vo formáte MP3 alebo WAV. TikTok nerozpozná typy súborov ako AAC, MP4, MOV a ďalšie. Otvorte súbor v počítači a potvrďte, že ide o MP3 alebo WAV. Ak nie, budete musieť súbor najskôr skonvertovať alebo exportovať do jedného z týchto kompatibilných formátov.

2. Overte veľkosť súboru

Otvorte vlastnosti svojho zvukového súboru a skontrolujte veľkosť súboru. Ak je väčší ako 5 MB, budete musieť zvuk skomprimovať alebo skrátiť, aby spĺňal požiadavky TikTok. Pomocou bezplatného zvukového editora znížte bitovú rýchlosť alebo skráťte dĺžku, kým veľkosť súboru nebude 5 MB alebo menej.

3. Vypočujte si akékoľvek problémy so zvukom

Aj keď má váš súbor správny formát a veľkosť, stále môže dochádzať k problematickému zvuku, ktorý znižuje kvalitu. Pozorne počúvajte celý zvuk, aby ste skontrolovali šum na pozadí, statickú elektrinu, praskanie, ozveny, skreslenia, orezávanie atď. Ak spozorujete nejaké rušivé problémy so zvukom, možno budete musieť zvuk znova nahrať alebo spustiť spracovanie zvuku, aby ste ho vyčistili hore.

4. Vyhnite sa materiálom chráneným autorskými právami

Pozorne skontrolujte svoj pôvodný zvuk a úplne sa uistite, že neobsahuje žiadny materiál chránený autorskými právami, ako sú úryvky komerčných skladieb alebo zvuk z videí/filmov chránených autorskými právami.

Algoritmus TikTok aktívne kontroluje neoprávnené použitie obsahu chráneného autorskými právami. Odovzdajte iba 100 % originálny zvuk, ktorý ste úplne sami vytvorili, bez vzorkovania vonkajších médií.

5. Skontrolujte stav účtu

Prihláste sa do nastavení svojho účtu TikTok a skontrolujte, či existujú nejaké aktívne obmedzenia, zákazy alebo obmedzenia prístupu z dôvodu porušenia podmienok služby. Ak váš účet nie je v dobrom stave, vaša možnosť nahrávať originálne zvuky môže byť zablokovaná.

Pred nahrávaním zvukov musíte vyriešiť problém s dodržiavaním predpisov a obnoviť svoj účet.

6. Skúste v čase mimo špičky

Pokúste sa nahrať svoj zvuk, keď sú servery TikTok menej zaneprázdnené, napríklad neskoro v noci alebo skoro ráno. Najvyššia prevádzka, ako sú popoludnia a večery, môže spomaliť spracovanie nahrávania a ovplyvniť spoľahlivosť. Menej preťažené okná mimo špičky môžu mať lepšiu úspešnosť pri synchronizácii vášho zvuku.

Čítať:  Personalizácia v UX: Zapojenie zákazníkov vo vašom okolí pomocou geolokácie Next.js –

7. Povoľte prístup k nahrávaniu zvuku

V nastaveniach aplikácie TikTok potvrďte, že je povolené povolenie na nahrávanie zvuku. Ak túto funkciu vypnete, nebudete môcť nahrávať žiadne originálne zvuky. Povoľte prístup TikTok k zvuku.

8. Reštartujte aplikáciu

Vynútene zatvorte aplikáciu TikTok a reštartujte ju, aby ste odstránili všetky technické závady. Reštartovanie aplikácie môže vyriešiť občasné chyby, ktoré bránia správnemu nahrávaniu alebo zobrazovaniu zvuku. Pred opätovným spustením TikTok zatvorte zo zoznamu nedávnych aplikácií.

9. Skúste iné Wifi/dáta

Problémy s pripojením v konkrétnej sieti Wi-Fi alebo mobilných dátach môžu niekedy narušiť nahrávanie zvuku. Skúste vypnúť a znova zapnúť Wi-Fi telefónu alebo prepnúť na inú sieť Wi-Fi. Skúste tiež nahrať svoj zvuk pomocou mobilných dát namiesto Wi-Fi, aby ste vylúčili problémy s pripojením.

10. Aktualizujte aplikáciu

Uistite sa, že používate najnovšiu verziu aplikácie TikTok, pretože staršie verzie môžu byť náchylné na chyby. Aktualizácia môže poskytnúť technickú opravu, že váš zvuk nefunguje správne.

Tu sú kroky na aktualizáciu aplikácie TikTok:

Pre iOS:

 1. Otvorte App Store na svojom iPhone alebo iPade.
 2. Klepnite na ikonu svojho profilu v pravom hornom rohu.
 3. Posuňte zobrazenie nadol a klepnite na „Dostupné aktualizácie“.
 4. Ak má TikTok k dispozícii aktualizáciu, uvidíte ju tu. Klepnite na tlačidlo „Aktualizovať“ vedľa TikTok.
 5. Najnovšia verzia TikTok sa začne sťahovať. Po dokončení sa automaticky nainštaluje.
 6. Potom môžete otvoriť novo aktualizovanú aplikáciu TikTok.

Pre Android:

 1. Otvorte aplikáciu Obchod Google Play.
 2. Klepnite na ikonu ponuky hamburger v ľavom hornom rohu.
 3. Klepnite na „Moje aplikácie a hry“.
 4. V časti „Dostupné aktualizácie“ skontrolujte, či je TikTok uvedený a či má tlačidlo Aktualizovať.
 5. Klepnutím na „Aktualizovať“ stiahnete a nainštalujete najnovšiu verziu TikTok.
 6. Po aktualizácii môžete spustiť novú verziu aplikácie TikTok.

11. Preinštalujte aplikáciu

Ak stále nemôžete spustiť svoj pôvodný zvuk, ďalšou možnosťou je úplne odinštalovať a znova nainštalovať aplikáciu TikTok. Tým sa vymažú všetky poškodené súbory alebo údaje vo vyrovnávacej pamäti, ktoré by mohli brániť správnemu nahrávaniu a synchronizácii zvuku v aplikácii.

Čítať:  60+ GenZ slangov, ktoré by ste mali poznať v roku 2024

Tu sú kroky na úplné odinštalovanie a preinštalovanie aplikácie TikTok:

Na iPhone/iPad:

 1. Podržte prst na ikone aplikácie TikTok, kým sa ikony nezačnú krútiť.
 2. Klepnite na ikonu X zobrazenú v aplikácii TikTok.
 3. Po zobrazení výzvy potvrďte, že chcete aplikáciu odstrániť.
 4. TikTok bude odstránený z vašej domovskej obrazovky.
 5. Otvorte App Store a vyhľadajte „TikTok“.
 6. Klepnutím na „Získať“ znova stiahnete a nainštalujete TikTok.

V systéme Android:

 • Otvorte na svojom zariadení so systémom Android aplikáciu Nastavenia.
 • Klepnite na položku Aplikácie alebo Správca aplikácií.
 • Nájdite TikTok v zozname a klepnite naň.
 • Klepnite na položku Odinštalovať.
 • Po zobrazení výzvy potvrďte klepnutím na OK.
 • Otvorte Obchod Play a vyhľadajte „TikTok“.
 • Klepnutím na Inštalovať ho stiahnete a preinštalujete.

Po úplnom odstránení TikTok si stiahnite novú kópiu z obchodu s aplikáciami a skúste znova nahrať zvuk do novo nainštalovanej aplikácie.

Predchádzanie problémom s pôvodným zvukom TikTok

Keď váš zvuk úspešne funguje, postupujte podľa týchto tipov, aby ste sa vyhli ďalším problémom:

 • Vždy exportujte zvuk vo formáte MP3 alebo WAV v optimálnej kvalite
 • Skráťte dlhý zvuk, aby veľkosť súboru nepresahovala 5 MB
 • Používajte profesionálne nahrávacie zariadenie a nastavenia
 • Pred odovzdaním si pozorne vypočujte, či nedošlo k problémom so zvukom
 • Nikdy neuvádzajte vzorky ani nezahŕňajte materiál chránený autorskými právami
 • Udržujte svoj účet podľa pravidiel TikTok
 • Ak je to možné, nahrávajte v čase mimo špičky
 • Udržujte aplikáciu TikTok aktualizovanú na najnovšiu verziu
 • Monitorujte zvukové povolenia a wifi/dátové pripojenie
 • Pravidelne reštartujte aplikáciu, aby ste odstránili chyby
 • Preinštalujte aplikáciu TikTok a vymažte všetky poškodené údaje

Záver

To, že váš starostlivo vytvorený originálny zvuk nefunguje správne na TikTok, môže byť neuveriteľne frustrujúce. Metodické riešenie problémov s potenciálnymi vinníkmi však zvyčajne môže spustiť váš zvuk.

Nezabudnite overiť formát a veľkosť súboru, vyčistite zvuk kvôli problémom s kvalitou, vyhýbajte sa materiálom chráneným autorskými právami, skontrolujte obmedzenia stavu účtu, odstraňovajte problémy s pripojením a funkčnosťou aplikácie a udržiavajte TikTok aktualizovaný.

Podľa tohto komplexného sprievodcu by ste mali byť schopní diagnostikovať a vyriešiť akýkoľvek problém, ktorý bráni použitiu vášho pôvodného zvuku pre vaše úžasné videá TikTok!

Nové Publikácie:

ODPORÚČANIE