Oprava: TikTok neprehráva prezentáciu automaticky (iPhone a Android)

TikTok sa stal jednou z najpopulárnejších platforiem sociálnych médií s viac ako 1 miliardou aktívnych používateľov mesačne. Jednou z kľúčových funkcií TikTok je funkcia automatického prehrávania prezentácie, ktorá automaticky prehrá sériu krátkych videí jedno po druhom.

Mnohí používatelia však hlásili problémy s automatickým automatickým prehrávaním prezentácií TikTok na zariadeniach iPhone a Android.

V tejto komplexnej príručke vás prevedieme rôznymi riešeniami na opravu prezentácií TikTok, ktoré sa na vašom iPhone alebo Androide neprehrávajú automaticky.

Prečo sa vaša prezentácia TikTok neprehráva automaticky

Existuje niekoľko bežných dôvodov, prečo sa vaša prezentácia TikTok nemusí správne automaticky prehrávať:

Zastaraná verzia aplikácie

Zastaraná verzia aplikácie TikTok môže spôsobiť problémy s automatickým prehrávaním. TikTok často vydáva nové aktualizácie na opravu chýb a zlepšenie funkcií, takže spustenie starej verzie môže viesť k problémom.

Problémy s pripojením

Problémy s internetovým pripojením, napríklad slabý signál Wi-Fi alebo slabé mobilné dáta, môžu narušiť funkciu automatického prehrávania. TikTok vyžaduje na plynulé prehrávanie videí stabilné internetové pripojenie.

Chyby aplikácie

Závady v samotnej aplikácii TikTok niekedy vedú k tomu, že automatické prehrávanie nefunguje správne. Chyby alebo problémy s výkonom aplikácie môžu spôsobiť poruchy.

Nastavenia ochrany osobných údajov účtu

Nastavenia ochrany osobných údajov vášho účtu TikTok, ako je napríklad zakázanie automatického prehrávania videa, môžu brániť automatickému prehrávaniu prezentácií.

Nastavenia zariadenia

Niektoré nastavenia zariadenia na vašom iPhone alebo Androide, napríklad režim šetriča batérie, režim spánku displeja alebo režim Nerušiť, môžu zastaviť správne fungovanie automatického prehrávania.

Teraz, keď poznáme niektoré z bežných príčin, poďme si prejsť rôznymi opravami a riešeniami na opätovné automatické prehrávanie prezentácií TikTok na zariadeniach so systémom iOS a Android.

Čítať:  Ako začať naživo na TikTok v roku 2024 (priamy prenos)

Ako opraviť automatické prehrávanie prezentácií TikTok na iPhone

Tu sú najlepšie tipy na riešenie problémov s automatickým prehrávaním TikTok na vašom iPhone:

Aktualizujte aplikáciu TikTok

Prvým krokom je uistiť sa, že na svojom iPhone používate najnovšiu verziu aplikácie TikTok. App Store často vydáva nové aktualizácie na opravu chýb a problémov.

Ak chcete aktualizovať aplikáciu:

 1. Otvorte na svojom iPhone App Store.
 2. Klepnite na ikonu svojho profilu vpravo hore.
 3. Posuňte zobrazenie nadol a klepnite na „Aktualizovať“ vedľa aplikácie TikTok, ak je k dispozícii aktualizácia.

Inštalácia najnovšej aktualizácie TikTok môže vyriešiť mnohé problémy s automatickým prehrávaním, s ktorými sa môžete stretnúť.

Skontrolujte internetové pripojenie

Chybné internetové pripojenie je jedným z hlavných dôvodov, prečo sa videá TikTok nemusia prehrávať správne. Skontrolujte, či je vaše Wi-Fi alebo mobilné dátové pripojenie silné v aplikácii TikTok.

Tu je niekoľko tipov na riešenie problémov s internetovým pripojením:

 • V prípade siete Wi-Fi sa presuňte bližšie k bezdrôtovému smerovaču, aby ste získali silnejší signál. Alebo skúste pripojenie odpojiť a znova pripojiť.
 • Pre mobilné dáta vypnite Wi-Fi, aby telefón používal vaše mobilné pripojenie. Pre lepšiu silu signálu sa presuňte bližšie k oknu alebo von.
 • Spustite test rýchlosti na vašom sieťovom pripojení a skontrolujte prípadné problémy so šírkou pásma.
 • Dočasne zakážte všetky pripojenia VPN alebo proxy, ktoré by mohli zasahovať do prevádzky TikTok.
 • Obnovte nastavenia siete tak, že prejdete na Nastavenia > Všeobecné > Obnoviť > Obnoviť nastavenia siete. Tým sa obnovia vaše uložené sieťové pripojenia.

Keď potvrdíte, že vaše internetové pripojenie funguje správne, skúste znova načítať prezentácie TikTok.

Vynútiť ukončenie a znova spustiť TikTok

Ak samotná aplikácia TikTok vykazuje problémy alebo chyby, opätovné spustenie aplikácie môže pomôcť obnoviť veci.

Ak chcete vynútiť ukončenie TikTok na iPhone:

 1. Dvojitým kliknutím na tlačidlo Domov otvoríte zobrazenie multitaskingu.
 2. Potiahnutím nahor po okne ukážky TikTok ho vynútene zatvoríte.
 3. Znovu otvorte TikTok z domovskej obrazovky.

Opätovné spustenie aplikácie vymaže všetky údaje alebo procesy uložené vo vyrovnávacej pamäti, ktoré môžu spôsobovať problémy s automatickým prehrávaním.

Prepnite nastavenie automatického prehrávania v aplikácii

Skontrolujte, či je nastavenie automatického prehrávania povolené v samotnej aplikácii TikTok. Aplikácia vám umožňuje ovládať, či sa majú videá automaticky prehrávať pri prechádzaní informačným kanálom alebo pri prepínaní medzi prezentáciami.

Čítať:  Ako opraviť počet sledovateľov TikTok, ktorý sa neaktualizuje

Ak chcete skontrolovať nastavenie automatického prehrávania v TikTok:

 1. Otvorte svoj profil TikTok.
 2. Klepnite na ponuku 3 bodky v pravom hornom rohu.
 3. Z ponuky vyberte „Nastavenia a súkromie“.
 4. Klepnite na „Automatické prehrávanie“ a uistite sa, že je prepínač zapnutý.
 5. Prepnite nastavenie na Vypnuté a znova Zapnuté.

Vypnutím a opätovným zapnutím nastavenia automatického prehrávania môžete obnoviť automatické prehrávanie a znova spustiť automatické prehrávanie prezentácií.

Aktualizujte svoj iPhone

Ďalšou cestou je uistiť sa, že váš iPhone je aktualizovaný a že na ňom beží najnovší softvér iOS. Spoločnosť Apple vydáva pravidelné aktualizácie systému iOS na opravu chýb a problémov s výkonom.

Ak chcete aktualizovať svoj iPhone:

 1. Otvorte aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na „Všeobecné“ a potom na „Aktualizácia softvéru“.
 3. Nainštalujte všetky dostupné aktualizácie systému iOS.

Aktualizácia vášho iPhone zaisťuje výkon a stabilitu na systémovej úrovni potrebnú na správne fungovanie automatického prehrávania TikTok.

Zakázať režimy šetrenia batérie

Niektoré nastavenia úspory energie iPhone môžu narúšať funkciu automatického prehrávania TikTok. Skontrolujte, či sú vypnuté nasledujúce režimy šetrenia batérie:

 • Režim nízkej spotreby – obmedzuje aktivitu aplikácie na pozadí, aby sa šetrila batéria. Zakážte ju v časti Nastavenia > Batéria.
 • Automatický zámok – nastavte dlhšie trvanie (napríklad 5 minút) alebo ho vypnite. Krátky časový limit uzamknutia môže narušiť automatické prehrávanie.
 • Obnovenie aplikácií na pozadí – Uistite sa, že je to povolené v časti Nastavenia > Všeobecné > Obnovenie aplikácií na pozadí. To umožňuje TikTok obnoviť obsah na pozadí.

Ešte raz skontrolujte, či žiadna z týchto optimalizácií batérie neblokuje TikTok v plynulom prehrávaní prezentácií.

Preinštalujte aplikáciu TikTok

Ak stále nemôžete vyriešiť problémy s automatickým prehrávaním pomocou vyššie uvedených krokov, skúste TikTok úplne preinštalovať:

 1. Odstráňte aplikáciu TikTok z domovskej obrazovky.
 2. Otvorte App Store.
 3. Vyhľadajte TikTok a potom klepnite na „Inštalovať“.

Preinštalovaním aplikácie získate čistý štít a vymažete všetky poškodené súbory alebo údaje, ktoré môžu rušiť funkciu automatického prehrávania.

Oprava automatického prehrávania prezentácie TikTok v systéme Android

Pre používateľov systému Android, ktorí majú problémy s automatickým prehrávaním prezentácií TikTok, uvádzame hlavné tipy na riešenie problémov:

Čítať:  Ako vypočítať mieru angažovanosti v roku 2024?

Aktualizujte TikTok v obchode Google Play

Rovnako ako v prípade iPhone sa uistite, že máte nainštalovanú najaktuálnejšiu verziu TikTok z obchodu Google Play.

 1. Otvorte aplikáciu Obchod Play.
 2. Klepnite na ikonu svojho profilu.
 3. Klepnite na „Spravovať aplikácie a zariadenie“ a potom na „Dostupné aktualizácie“.
 4. Skontrolujte všetky aktualizácie TikTok a nainštalujte ich.

Najnovšie aktualizácie často obsahujú opravy chýb a vylepšenia výkonu na odstránenie problémov s automatickým prehrávaním.

Skontrolujte pripojenie k internetu

Problémové internetové pripojenie je hlavným podozrivým pri diagnostike problémov s automatickým prehrávaním. Postupujte podľa podobných krokov, ako sú uvedené pre iPhone, aby ste si overili, že vaše Wi-Fi alebo mobilné dátové pripojenie je na vašom zariadení so systémom Android silné.

 • Presuňte sa bližšie k smerovaču alebo prístupovému bodu Wi-Fi. Ak chcete otestovať mobilné dáta, vypnite Wi-Fi.
 • Skúste zapnúť a vypnúť režim v lietadle, aby ste obnovili pripojenia.
 • Spustite test rýchlosti aby ste sa uistili, že vaša šírka pásma je dostatočná.
 • Zvážte dočasné vypnutie všetkých služieb VPN.
 • Obnovte nastavenia siete v časti Nastavenia > Všeobecná správa.

Po potvrdení silného internetu skontrolujte, či automatické prehrávanie TikTok opäť funguje.

Vynútiť zastavenie aplikácie

Zlyhania aplikácie alebo poruchy v samotnom TikTok môžu brániť správnemu fungovaniu automatického prehrávania. Pomôcť môže úplné vynútené zastavenie aplikácie a jej reštart.

Ak chcete vynútiť zastavenie TikTok v systéme Android:

 1. Otvorte Nastavenia > Aplikácie a upozornenia.
 2. Vyberte TikTok.
 3. Klepnutím na Vynútiť zastavenie vynútené zatvorenie.
 4. Znova spustite TikTok a začnite odznova.

Tým sa odstránia všetky chybné procesy alebo úniky pamäte, ktoré prispievajú k problému s automatickým prehrávaním.

Prepnúť nastavenie automatického prehrávania v aplikácii

Rovnako ako v prípade iOS skontrolujte, či je nastavenie automatického prehrávania skutočne povolené v aplikácii pre Android:

 1. Otvorte svoj profil v TikTok.
 2. Klepnite na tlačidlo ponuky s tromi bodkami.
 3. Vyberte „Nastavenia a súkromie“.
 4. Klepnite na „Automatické prehrávanie“ a uistite sa, že je prepínač zapnutý.

V prípade potreby ho vypnite a znova zapnite, aby ste resetovali správanie automatického prehrávania pri prechádzaní informačnými kanálmi alebo prezentáciami.

Zakázať optimalizáciu batérie

V systéme Android môžu režimy šetrenia batérie tiež narušiť schopnosť TikTok automaticky prehrávať videá bez problémov na pozadí.

Zakázať tieto optimalizácie pre TikTok:

 1. Prejdite do časti Nastavenia > Batéria > Optimalizácia batérie.
 2. Klepnite na „Neoptimalizované“ > „Všetky aplikácie“.
 3. Vyberte TikTok.
 4. Vyberte „Neoptimalizovať“ > „Hotovo“.
Čítať:  Ako žiť na TikTok: Všetko, čo potrebujete vedieť

Tým sa TikTok oslobodí od akéhokoľvek obmedzovania výkonu alebo obmedzení na pozadí.

Aktualizujte operačný systém Android

Uistite sa, že váš operačný systém Android je aktuálny a obsahuje najnovšie aktualizácie softvéru:

 1. Otvorte Nastavenia.
 2. Klepnite na „Aktualizácia systému“.
 3. Nainštalujte všetky dostupné aktualizácie operačného systému.

Aktualizácia na najnovšiu verziu systému Android zaisťuje optimálny výkon systému pre aplikácie ako TikTok, aby fungovali hladko.

Preinštalujte aplikáciu

Ak stále nemôžete spustiť automatické prehrávanie TikTok, odinštalujte a znova nainštalujte aplikáciu ako poslednú možnosť:

 1. Odinštalujte TikTok zo svojho zariadenia.
 2. Otvorte Obchod Play a vyhľadajte TikTok.
 3. Klepnutím na Inštalovať ho preinštalujte.

Podobne ako v prípade iPhone vám to poskytuje čistú inštaláciu aplikácie a vymaže všetky poškodené údaje alebo problémy s konfiguráciou.

Ak po vyskúšaní všetkých krokov na riešenie problémov stále nemôžete správne spustiť automatické prehrávanie prezentácií TikTok, možno budete musieť požiadať o ďalšiu pomoc podporu TikTok.

Podporu TikTok môžete kontaktovať prostredníctvom:

 • Podpora v aplikácii – Klepnite na svoj profil > Nastavenia a podpora > Nahlásiť problém. Tým sa otvorí chat s podporou TikTok.
 • Webová stránka TikTok – Navštívte stránku kontaktnej podpory TikTok a odošlite žiadosť s popisom vášho problému s automatickým prehrávaním.
 • Sociálne médiá – Pošlite správu @TikTokSupport na Twitter alebo komentujte na Facebook stránke TikTok.

Podpora TikTok môže preskúmať akékoľvek pretrvávajúce chyby automatického prehrávania a v prípade potreby pomôcť eskalovať opravu problému. Nezabudnite uviesť podrobnosti, ako je vaše zariadenie, verzia operačného systému a riešenie problémov, ktoré ste vyskúšali.

Zabaliť sa

To zahŕňa všetky hlavné tipy a riešenia na opätovné spustenie funkcie automatického prehrávania prezentácie TikTok, ak prestane fungovať na vašom iPhone alebo Android. Medzi kľúčové kroky patrí aktualizácia aplikácie a systémového softvéru, overenie internetového pripojenia, prepínanie nastavení v aplikácii, deaktivácia optimalizácie batérie a preinštalovanie TikTok podľa potreby.

S nástupom TikTok môže byť nefunkčné automatické prehrávanie prezentácií určite frustrujúce. Systematické riešenie problémov pomocou odporúčaní v tejto príručke by však vo väčšine prípadov malo pomôcť vyriešiť akékoľvek problémy s automatickým prehrávaním. Ak problémy pretrvávajú aj po vyskúšaní týchto opráv, obráťte sa na kanály podpory TikTok.

Dúfajme, že váš účet TikTok bude čoskoro opäť hladko automaticky prehrávať prezentačné videá!

Nové Publikácie:

ODPORÚČANIE