Rôzne typy auditov SEO

Vedeli ste, že existuje niekoľko rôznych typov SEO auditov? Je to pravda! Nie každý audit SEO je vytvorený ako rovnocenný a ak očakávate, že zo svojho úsilia uvidíte významnú hodnotu, je dôležité vedieť o rôznych typoch auditov.

Ak sa snažíte zistiť technické problémy, ktoré nie sú na vašom webe v poriadku, nekupovali by ste si miestny SEO audit.

Ak sa snažíte zistiť, aký druh obsahu vypadol po určitých aktualizáciách algoritmu Google, forenzný audit obsahu môže byť skôr vašou šálkou čaju.

Ak sa snažíte posúdiť, ako môžete zlepšiť svoje hodnotenie v organickom vyhľadávaní, strategický SEO audit je niečo, čo môže byť viac v súlade s tým, čo potrebujete.

Toto sú len niektoré z typov SEO auditov, s ktorými sa môžete stretnúť. Nasledujúca časť obsahuje množstvo auditov SEO, s ktorými sa môžete ako spotrebiteľ SEO stretnúť.

Čo je to SEO audit a prečo ho potrebujete

SEO audit je analýza on-page optimalizácie a architektúry webu s ohľadom na kritériá hodnotenia vyhľadávačov. Jednoducho povedané, je to správa, ktorá poskytuje praktické informácie o tom, ako zlepšiť SEO webovej stránky.

Realizácia SEO auditu má mnoho výhod.

Môže napríklad pomôcť identifikovať potenciálne technické problémy, ktoré môžu brániť schopnosti webovej lokality umiestniť sa vo výsledkoch vyhľadávania. Môže tiež odhaliť príležitosti na zlepšenie optimalizácie na stránke, ako sú značky názvu, meta popisy a značky nadpisov.

Okrem toho môže SEO audit odhaliť diery v stratégii vytvárania odkazov na webe a poskytnúť nápady na vytváranie nových odkazov. V konečnom dôsledku je audit SEO cenným nástrojom, ktorý pomáha zlepšiť viditeľnosť webovej stránky vo vyhľadávačoch a úroveň organickej návštevnosti.

Zdravotné audity webových stránok

Mnoho firiem si neuvedomuje, aké dôležité je mať pravidelne vykonávaný audit webových stránok. Rovnako ako by ste svoje auto nenechali ísť príliš dlho bez výmeny oleja alebo úpravy, aj váš web potrebuje rovnaký druh lásky a pozornosti.

Audit webovej lokality hodnotí stav vašej lokality v niekoľkých oblastiach vrátane kvality obsahu, dizajnu, používateľského dojmu, značiek, odkazov a výkonu. Používaním pravidelne naplánovaných auditov sa môžete vyhnúť prípadným problémom a udržať svoju webovú stránku v plynulom chode.

Okrem toho vám audit môže pomôcť identifikovať príležitosti na zlepšenie. Či už chcete prilákať viac návštevníkov, konvertovať viac potenciálnych zákazníkov alebo jednoducho zlepšiť celkovú kvalitu svojich webových stránok, audit vás môže nasmerovať správnym smerom.

Ak to teda ešte nerobíte, určite si do zoznamu úloh pravidelnej údržby pridajte aj audity webových stránok. Váš biznis bude o to zdravší.

Audit hodnotenia výkonnosti

Audit hodnotenia výkonnosti webovej stránky je proces hodnotenia výkonnosti webovej lokality vo vzťahu k jej cieľom. Hodnotenie sa zameriava na faktory, ako je návštevnosť stránok, miera konverzie, miera odchodov a ďalšie kľúčové metriky.

Môže tiež brať do úvahy spätnú väzbu a komentáre používateľov. Cieľom auditu je identifikovať oblasti, v ktorých web nefunguje tak, ako by mohol byť, a navrhnúť odporúčania na zlepšenie.

Audit môže vykonávať externá firma alebo interný personál. V každom prípade je to dôležitá súčasť zabezpečenia toho, aby webová lokalita spĺňala svoje ciele a poskytovala používateľom dobrý dojem.

Hĺbkové technické SEO audity

Technické SEO audity sú nevyhnutné pre každú webovú stránku, ktorá chce mať vysoké hodnotenie na stránkach s výsledkami vyhľadávacích nástrojov (SERP).

Čítať:  Ako zvýšiť obsah WordPress pomocou asistenta na písanie SEO Semrush

Zatiaľ čo tradičné techniky SEO sa zameriavajú na optimalizáciu obsahu webových stránok z hľadiska relevantnosti kľúčových slov, technické SEO ide o krok ďalej skúmaním základného kódu a štruktúry stránky.

To zaisťuje, že prehľadávače vyhľadávacích nástrojov môžu ľahko indexovať stránku a používatelia budú mať pri návšteve pozitívnu skúsenosť.

Technické SEO audity môžu byť zložité a časovo náročné, ale sú nevyhnutné pre každú webovú stránku, ktorá chce dosiahnuť a udržať si vysoké hodnotenie v SERP.

Ponúkame tiež šablónu The Ultimate SEO Audit Template zadarmo.

Forenzné audity obsahu

Forenzný audit obsahu je hĺbková analýza obsahu webovej stránky. Používa sa na identifikáciu silných a slabých stránok obsahu stránky, ako aj na vyšetrenie potenciálneho porušenia autorských práv a problémov s plagiátorstvom.

Forenzné audity obsahu môžu byť neuveriteľne užitočné pre vlastníkov webových stránok, pretože môžu pomôcť zlepšiť celkovú kvalitu obsahu stránky. Môžu tiež pomôcť identifikovať a vyriešiť akékoľvek problémy, ktoré môžu spôsobovať slabé hodnotenie lokality na stránkach s výsledkami vyhľadávacích nástrojov.

Ak uvažujete o vykonaní forenzného auditu obsahu, je dôležité najať si profesionálneho audítora obsahu, ktorý má skúsenosti s týmto typom analýzy.

Iba kvalifikovaný odborník bude schopný presne posúdiť obsah vašej stránky a poskytnúť vám užitočné informácie, ktoré môžu zlepšiť vašu celkovú webovú prezentáciu.

Audity vymáhania pokút

Ak vám spoločnosť Google udelila pokutu, je dôležité rýchlo konať, aby ste pomohli zmierniť škody. Jedným z prvých krokov, ktoré by ste mali urobiť, je najať si SEO profesionála, ktorý vykoná audit obnovy.

Pomôže vám to identifikovať hlavnú príčinu sankcie a zostaviť plán na jej riešenie. Čím skôr budete môcť svoju webovú stránku vrátiť späť do priazne spoločnosti Google, tým lepšie.

Existujú dva typy sankcií: algoritmické znehodnotenie a priame manuálne sankcie.

Algoritmická devalvácia nastane, keď Google vidí na vašej stránke menšiu hodnotu a vy môžete získať menšiu návštevnosť ako predtým. Typicky rádovo 35 percent alebo viac. Hoci to môže byť zníženie až o 20 percent. Závisí to od toho, aké ťažké je.

Algoritmické devalvácie sa identifikujú ťažšie a mal by ich riešiť iba odborník v oblasti SEO, ktorý má v týchto záležitostiach skúsenosti.

Počas manuálneho trestu je to oveľa jednoduchšie. Vo svojom účte Google Search Console dostanete varovanie o tomto manuálnom treste. Zvyčajne bude obsahovať aj nejakú (hmlistú) predstavu o tom, čo ste urobili, aby ste ho dostali.

Potom prichádza tvrdá práca na odhaľovaní problémov a ich oprave, aby ste sa mohli pohnúť vpred a konečne dosiahnuť zotavenie z manuálneho trestu.

Či už ste boli ovplyvnení nedávnou aktualizáciou jadra alebo máte problémy z inej nedávnej aktualizácie algoritmu, váš odborník na SEO by mal byť schopný identifikovať hlavnú príčinu a poskytnúť vám dobrú predstavu o tom, čo robiť, aby ste sa z tohto trestu mohli zotaviť.

Kvalifikovaný odborník v oblasti SEO je potrebný, aby vám mohol pomôcť vykonať komplexný audit obnovy a vytvoriť akčný plán, ktorý vám pomôže vrátiť vašu webovú stránku späť na správnu cestu.

Audity informačnej architektúry

Audit informačnej architektúry lokality je dôležitý proces, ktorý pomáha zabezpečiť, aby bola vaša webová lokalita efektívna a užívateľsky prívetivá. Audit začína analýzou aktuálnej štruktúry a navigácie vašej lokality.

To zahŕňa identifikáciu kľúčových sekcií a stránok vašej lokality, ako aj oblastí, ktoré je ťažké nájsť alebo sa v nich orientovať. Ďalším krokom je vyhodnotenie organizácie vášho obsahu.

To zahŕňa posúdenie toho, ako dobre je váš obsah usporiadaný a označený, ako aj identifikáciu oblastí, ktoré si vyžadujú väčšiu jasnosť alebo zameranie.

Nakoniec audit identifikuje všetky príležitosti na zlepšenie celkovej použiteľnosti vašej stránky.

Pravidelným vykonávaním auditu informačnej architektúry lokality môžete pomôcť zabezpečiť, aby sa vaša webová lokalita vždy ľahko používala a navigovala.

Audity profilu odkazov

Audit profilu odkazov je komplexné vyhodnotenie odkazov smerujúcich na webovú stránku.

Čítať:  Tri piliere SEO pre začiatočníkov WordPress

Audit identifikuje všetky potenciálne problémy s odkazmi, ako sú nefunkčné odkazy, odkazy z nekvalitných webových stránok alebo odkazy, ktoré používajú kotviaci text, ktorý nie je relevantný pre obsah stránky.

Audit poskytne aj odporúčania na zlepšenie profilu odkazov, napríklad pridanie nových odkazov z kvalitných webových stránok alebo použitie relevantnejšieho kotviaceho textu.

Zlepšením svojho odkazového profilu môže webová lokalita zlepšiť svoje pozície vo vyhľadávačoch a viditeľnosť.

Audity sociálnych médií

Audit sociálnych médií je komplexná kontrola prítomnosti organizácie na sociálnych sieťach.

Tento typ auditu poskytuje prehľad o tom, ako dobre organizácia využíva sociálne médiá na dosiahnutie svojich obchodných cieľov. Proces auditu možno rozdeliť do štyroch krokov:

  1. Zber dát,
  2. Analýza dát,
  3. Odporúčania a
  4. Implementácia.

Zhromažďovanie údajov zahŕňa kompiláciu všetkých aktivít organizácie na sociálnych sieťach vrátane príspevkov, komentárov a interakcií.

Analýza údajov zahŕňa skúmanie zozbieraných údajov s cieľom identifikovať vzory a trendy. Odporúčania zahŕňajú vývoj stratégií, ako môže organizácia zlepšiť svoju prítomnosť na sociálnych sieťach. Implementácia zahŕňa uvedenie odporúčaní do praxe.

Ak napríklad údaje odhalia, že organizácia dostatočne nevyužíva ovplyvňovateľov, implementácia môže zahŕňať oslovenie a kontakt s ovplyvňovateľmi s cieľom pomôcť rozšíriť obsah danej lokality.

Audit sociálnych médií môže pomôcť akejkoľvek organizácii lepšie porozumieť svojmu publiku, identifikovať príležitosti na zapojenie sociálnych médií a vyvinúť efektívnejšie stratégie sociálnych médií.

Lokálne SEO audity

Ako majiteľ firmy viete, aké dôležité je mať silné online zastúpenie. Koniec koncov, väčšina spotrebiteľov teraz začína hľadať produkty online a ak nemôžu nájsť vašu firmu, pravdepodobne sa obrátia na niektorého z vašich konkurentov.

Preto je také dôležité investovať do lokálneho SEO. Lokálne SEO audity vám môžu pomôcť identifikovať, kde váš web zaostáva a aké zmeny je potrebné urobiť, aby ste zlepšili svoje hodnotenie vo vyhľadávačoch. Lokálne audity SEO sa zvyčajne zameriavajú na miestnu stranu vrátane, ale nie výlučne:

  • Celkový profil informácií o NAP vašej firmy (meno, adresa, telefónne číslo) na webe.
  • vaše profily v službe Moja firma na Googli (Moja firma na Googli),
  • Vaša prítomnosť na rôznych miestach, kde podnikáte,
  • ako môže obsah vašej stránky zacieliť na miestnych zákazníkov,
  • Či už potrebujete zlepšiť svoje miestne citácie a stratégie budovania odkazov,
  • A oveľa viac.

Lokálne audity SEO sa zvyčajne vzťahujú aj na odvetvia služieb, ktoré poskytujú miestne služby, ako sú lekári, právnické firmy a zubári. Môžu zahŕňať aj stránky, ktoré sa zapájajú do miestneho elektronického obchodu, s kamennými predajňami po celej krajine. V takom prípade by sa váš miestny audit SEO mal zamerať na národnejšiu stratégiu vášho podnikania.

Práca na identifikácii vašich silných a slabých stránok a hľadanie nových stratégií na ich zlepšenie je niečo, čo by malo byť štandardom nielen pri akomkoľvek SEO audite, ale aj pri akomkoľvek lokálnom SEO audite.

Ako si vybrať správny typ SEO auditu pre vašu firmu

Ak podnikáte, je veľká šanca, že ste už počuli o optimalizácii pre vyhľadávače (SEO).

Aby sme boli všetci na rovnakej vlne: SEO je proces optimalizácie vašej webovej stránky tak, aby sa umiestnila vyššie vo výsledkoch vyhľadávača, čím sa stane viditeľnejšou pre potenciálnych zákazníkov.

Jednou dôležitou súčasťou SEO je vykonanie komplexného SEO auditu, ktorý vám môže pomôcť identifikovať oblasti, v ktorých by sa váš web mohol zlepšiť.

Ale s toľkými rôznymi typmi auditov, ktoré sú k dispozícii, ako viete, ktorý z nich je vhodný pre vaše podnikanie?

Tu je niekoľko faktorov, ktoré je potrebné zvážiť pri výbere odborníka na SEO, ktorý vykoná audit:

Aký druh podnikania máte? Ak napríklad predávate produkty online, budete sa chcieť uistiť, že váš web je optimalizovaný pre elektronický obchod. Na druhej strane, ak máte podnik založený na službách, budete sa chcieť zamerať na lokálne SEO.

Čítať:  13 spôsobov, ako získať potenciálnych zákazníkov v SEO (s tipmi od agentúr)

Aké sú vaše ciele? Chcete zvýšiť návštevnosť svojho webu? Zlepšite svoj konverzný pomer? Zvýšiť pozíciu vo vyhľadávačoch? Uistite sa, že audit, ktorý si vyberiete, je zameraný na pomoc pri dosahovaní vašich konkrétnych cieľov.

Koľko času a peňazí ste ochotní investovať? Niektoré audity možno vykonať rýchlo a lacno, zatiaľ čo iné si môžu vyžadovať viac času a peňazí. Buďte realistickí v tom, čo môžete skutočne dosiahnuť vzhľadom na váš rozpočet a časový plán.

Máte zdroje na implementáciu odporúčaní? Po vykonaní auditu budete musieť na svojom webe vykonať nejaké zmeny, aby ste zlepšili svoje SEO. Pred investovaním do auditu sa uistite, že máte čas, peniaze a pracovné sily na implementáciu odporúčaní.

Ako majiteľ firmy alebo marketingový manažér je dôležité porozumieť rôznym dostupným typom SEO auditov, aby ste si mohli vybrať ten správny, ktorý sa vzťahuje na vašu konkrétnu situáciu.

Výhody SEO auditu

Každá firma, ktorá chce zostať konkurencieschopná online, musí investovať do SEO.

Optimalizácia pre vyhľadávače je neustále sa vyvíjajúca a zložitá oblasť, v ktorej môže byť ťažké držať krok s najnovšími trendmi a osvedčenými postupmi.

To je miesto, kde prichádza na rad SEO audit. SEO audit je komplexná kontrola efektívnosti SEO vášho webu. Môže pomôcť identifikovať oblasti, v ktorých je potrebné zlepšiť vašu stránku, ako je napríklad zlý výber kľúčových slov, nefunkčné odkazy alebo duplicitný obsah.

Okrem toho vám SEO audit môže pomôcť porovnať váš pokrok v priebehu času a sledovať návratnosť investícií. Inými slovami, SEO audit je základným nástrojom pre každú firmu, ktorá chce zostať na čele online.

Ak ešte nevykonávate pravidelné audity, teraz je čas začať.

Nevýhody SEO auditu

Aj keď môže byť audit SEO cenným nástrojom na posúdenie zdravia vašej webovej stránky, je potrebné zvážiť niektoré potenciálne nevýhody.

Audit môže byť v prvom rade časovo náročný proces, najmä ak je váš web veľký a zložitý. Okrem toho audit vyžaduje určitú úroveň technickej odbornosti, čo znamená, že nemusí byť vhodný pre všetky podniky.

Napokon, audit môže byť drahý, najmä ak si na vykonanie práce najmete skúsenú externú firmu. Napriek týmto potenciálnym nevýhodám však môže byť audit SEO užitočným spôsobom, ako identifikovať oblasti, v ktorých je potrebné zlepšiť váš web.

Pri správnom používaní vám audit môže pomôcť urobiť vašu stránku priateľskejšiu pre vyhľadávače a zlepšiť vašu celkovú online viditeľnosť.

Ako vyťažiť maximum zo svojho SEO auditu

Najprv si musíte vybrať skúsenú a renomovanú SEO firmu, ktorá vykoná audit. To zaistí, že získate objektívnu a nezaujatú analýzu vášho webu.

Po druhé, uistite sa, že vám firma poskytne podrobnú správu o svojich zisteniach. To by malo zahŕňať pozitívne aj negatívne aspekty SEO vašej stránky.

Po tretie, postupujte podľa odporúčaní firmy na zlepšenie hodnotenia vašej stránky.

Nakoniec sledujte priebeh svojej stránky v priebehu času, aby ste sa uistili, že zmeny, ktoré ste vykonali, majú požadovaný účinok.

Po vykonaní týchto krokov si môžete byť istí, že z auditu SEO vyťažíte maximum. V konečnom dôsledku sú odporúčania len odporúčaniami, kým ich skúsený odborník nakoniec správne nezavedie.

Nenechajte sa chytiť do pasce očakávaním výsledkov SEO za prácu SEO, ktorú ste neurobili.

Prečo sú audity SEO dôležité?

Pre úspech webovej stránky je nevyhnutná optimalizácia pre vyhľadávače (SEO). Zle optimalizované webové stránky môžu byť pre potenciálnych zákazníkov ťažké nájsť a môžu mať nižšie hodnotenie na stránkach s výsledkami vyhľadávacích nástrojov (SERP), čím sú menej viditeľné a menej pravdepodobné, že budú generovať potenciálnych zákazníkov.

SEO audit je komplexná kontrola SEO webovej stránky s cieľom identifikovať oblasti, ktoré potrebujú zlepšenie.

Oblasti, ktoré sa zvyčajne hodnotia počas auditu SEO, zahŕňajú veci, ako je výskum kľúčových slov, optimalizácia na stránke, budovanie odkazov a analýza konkurencie.

Identifikáciou oblastí, ktoré je potrebné zlepšiť, môže SEO audit pomôcť zlepšiť viditeľnosť webovej stránky a organickú návštevnosť.

Čítať:  WooCommerce vs. Shopify: Čo je lepšie z technického a SEO hľadiska?

Výsledkom je, že audity SEO môžu hrať dôležitú úlohu v úspechu online prítomnosti firmy.

Čo je cieľom SEO auditu?

SEO audit je navrhnutý tak, aby pomohol vlastníkom webových stránok identifikovať príležitosti na zlepšenie optimalizácie pre vyhľadávače. Cieľom SEO auditu je preskúmať on-page a off-page faktory webovej stránky, aby sme pochopili, ako ju možno zlepšiť.

Faktory na stránke zahŕňajú veci ako názvy stránok, meta popisy a používanie kľúčových slov. Faktory mimo stránky zahŕňajú veci ako spätné odkazy a signály sociálnych médií.

Po pochopení oboch typov faktorov môžu vlastníci webových stránok vykonať zmeny, ktoré zlepšia ich viditeľnosť na stránkach s výsledkami vyhľadávacích nástrojov.

Výsledkom je, že SEO audit môže byť neoceniteľným nástrojom pre každého, kto chce zlepšiť výkonnosť svojej webovej stránky.

Čo môžete očakávať od SEO auditu

SEO audit je dôležitým nástrojom pre každú firmu, ktorá chce zlepšiť svoju online viditeľnosť. Môže vám pomôcť identifikovať oblasti, v ktorých je potrebné zlepšiť vašu webovú stránku, aby bola viditeľnejšia pre vyhľadávače.

Audit vám tiež poskytne prehľad o konkurencii a o tom, čo robí správne. Tu je to, čo môžete očakávať od SEO auditu:

1. Komplexná analýza štruktúry a obsahu vašej webovej stránky. To zahŕňa vyhodnotenie značiek názvu vašej stránky, metaznačiek, kľúčových slov a ďalších prvkov, ktoré ovplyvňujú hodnotenie vašej stránky.

2. Hodnotenie popularity odkazov na vaše webové stránky. Meria počet a kvalitu odkazov smerujúcich na vašu stránku z iných webových stránok.

3. Kontrola kódovania a technických aspektov vašej webovej stránky. To zaisťuje, že vaša stránka je správne optimalizovaná pre prehľadávače vyhľadávacích nástrojov.

4. Odporúčania na zlepšenie celkovej viditeľnosti a potenciálu hodnotenia vašej webovej stránky. Môže to zahŕňať aj konkrétne návrhy na pridávanie nového obsahu, optimalizáciu existujúceho obsahu alebo vytváranie ďalších odkazov na vaše stránky.

Ak to myslíte so zlepšením svojej online viditeľnosti vážne, potom je nevyhnutným prvým krokom SEO audit. Ak si nájdete čas na pochopenie aktuálneho stavu svojej webovej stránky, môžete urobiť informované rozhodnutia o tom, ako ju zlepšiť.

V dôsledku toho budete môcť prilákať viac návštevníkov a generovať viac potenciálnych zákazníkov.

Ako často by ste mali vykonávať SEO audit?

Na túto otázku neexistuje definitívna odpoveď. Frekvencia vašich auditov bude závisieť od potrieb vášho webu a rýchlosti odvetvia, v ktorom pôsobíte.

Ako už bolo povedané, väčšina odborníkov odporúča vykonať audit SEO aspoň raz ročne. To zaisťuje, že budete mať prehľad o najnovších zmenách vo svete optimalizácie pre vyhľadávače a máte možnosť vykonať potrebné zmeny na vašej stránke.

Okrem toho, ak na svojom webe urobíte významné zmeny (napríklad redizajn), potom je dobré vykonať audit, aby ste sa uistili, že je všetko stále správne optimalizované.

Častejšie SEO audity (aspoň raz za štvrťrok alebo dokonca jeden za mesiac) môžu byť dokonca potrebné, ak zvyčajne pravidelne vykonávate stovky (alebo tisíce) zmien.

SEO audity sú kritické a môžu byť transformačné pre váš výkon SEO

Vykonanie SEO auditu je kritickým krokom pre každú firmu, ktorá chce zlepšiť svoju online viditeľnosť, povedomie o značke a svoje celkové ciele.

Pochopením aktuálneho stavu svojej webovej lokality a identifikáciou oblastí, ktoré je potrebné zlepšiť, môžete vykonať zmeny potrebné na zvýšenie svojho hodnotenia na stránkach s výsledkami vyhľadávacieho nástroja.

SEO audit vám tiež môže pomôcť pochopiť konkurenciu a aké stratégie používajú, aby sa umiestnili vyššie ako vy.

Frekvencia vašich auditov bude závisieť od potrieb vašej webovej stránky, ale väčšina odborníkov na SEO odporúča vykonať audit aspoň raz za rok.

Pravidelným investovaním do SEO auditu je možné skutočne zistiť, čo spôsobuje, že vaše webové stránky majú problémy s výkonom na stránkach Google SERP (stránky s výsledkami vyhľadávacích nástrojov).

Nové Publikácie:

ODPORÚČANIE