SEO pre banky: 8 taktík pre vyššie hodnotenie Google

Ľudia často začínajú svoju finančnú cestu online vyhľadávaním a banky, ktoré majú silné zastúpenie na internete, môžu ľahko prilákať nových zákazníkov.

SEO pre banky pomáha finančným organizáciám zostať konkurencieschopnými v digitálnom prostredí. Vysoké hodnotenie vo výsledkoch vyhľadávania naznačuje dôveryhodnosť a dôveryhodnosť pre spotrebiteľov, čo zase zlepšuje značku a dobré meno banky.

Existujú určité účinné SEO tipy pre banky, ktoré, ak sa aplikujú, zlepšujú prítomnosť v organických vyhľadávačoch.

V tomto článku sa budem zaoberať najlepšími taktikami SEO pre bankovníctvo na dosiahnutie vysokých hodnotení.

Čo je SEO pre banky?

SEO pre banky označuje prax optimalizácie online prítomnosti banky s cieľom zlepšiť jej viditeľnosť vo výsledkoch vyhľadávača, keď používatelia hľadajú relevantné finančné služby, produkty alebo informácie.

Pečenie SEO zahŕňa sériu stratégií a techník, ktorých cieľom je urobiť webovú stránku banky priateľskejšiu pre vyhľadávače a používateľa, čo v konečnom dôsledku vedie k zvýšeniu organickej návštevnosti a lepšiemu online výkonu.

Potrebujú banky SEO služby?

Áno, banky potrebujú služby optimalizácie pre vyhľadávače, rovnako ako každá iná firma alebo organizácia pôsobiaca v digitálnom veku.

Vyhľadávacie dopyty pre „banka blízko mňa“mať vzrástol o viac ako 60 % v posledných rokoch. Znamená to, že ľudia vyhľadávajú banky online predtým, ako dané miesto fyzicky navštívia. Preto je vykonávanie lokálneho SEO pre banky kľúčové.

Okrem toho potenciálni zákazníci získaní SEO majú a 15% miera konverziečo znamená, že SEO leady generované prostredníctvom bankového SEO sú vysoko kvalitné s vynikajúcou pravdepodobnosťou konverzie.

Tu sú niektoré z hlavných dôvodov, prečo by banky mali zvážiť investíciu do služieb SEO:

Zvýšená online viditeľnosť

SEO služby pomáhajú bankám zlepšiť pozície vo vyhľadávačoch, vďaka čomu je ich web viditeľnejší pre potenciálnych zákazníkov. Vyššia viditeľnosť znamená viac organickej návštevnosti, čo môže viesť k zvýšeniu zapojenia zákazníkov a konverzií.

Miestna prítomnosť

Pre banky s fyzickými pobočkami je miestne SEO nevyhnutné. Miestne spoločnosti zaoberajúce sa SEO a interné tímy pozostávajúce z odborníkov na SEO môžu bankám pomôcť optimalizovať ich webovú stránku pre miestne vyhľadávanie a zabezpečiť, aby zákazníci mohli ľahko nájsť pobočky a služby v ich oblasti.

Čítať:  Kompletný sprievodca, ako merať NI SEO

Konkurenčná výhoda

Bankový sektor je vysoko konkurenčný, pričom mnohé banky súperia o tých istých zákazníkov. Efektívne stratégie SEO pomáhajú banke vyniknúť tým, že zdôrazňujú jej jedinečné hodnotové ponuky a ponuky.

Cielená návštevnosť

SEO služby pomáhajú bankám prilákať vysoko cielenú návštevnosť. Optimalizáciou pre konkrétne kľúčové slová a frázy súvisiace s ich službami môžu banky prilákať používateľov, ktorí aktívne hľadajú finančné riešenia, ktoré ponúkajú.

Obsahový marketing

SEO služby často zahŕňajú tvorbu a optimalizáciu obsahu. To bankám umožňuje poskytovať svojim zákazníkom hodnotný a informatívny obsah, pričom sa stávajú dôveryhodnými zdrojmi finančných informácií a poradenstva.

Zlepšenie používateľskej skúsenosti

Agentúry SEO a interné tímy SEO pracujú na zlepšení technických a používateľských aspektov webovej stránky. Používateľsky prívetivá webová stránka s rýchlym načítaním a jednoduchou navigáciou môže viesť k vyššej interakcii a lepším hodnoteniam vo vyhľadávaní.

Dlhodobé výhody

Na rozdiel od niektorých foriem reklamy, ktoré poskytujú krátkodobé výsledky, je SEO dlhodobá stratégia. V skutočnosti, podľa rôznych odborníkov, ktorých vzorka Dátová schránkatrvá najmenej 3 až 6 mesiacov, kým uvidíte merateľné výsledky.

Keď sa však webová stránka banky začne dobre hodnotiť pre relevantné kľúčové slová, môže naďalej priťahovať organickú návštevnosť bez neustále vysokých nákladov.

Riadenie povesti

SEO služby poskytujú bankám nástroje a stratégie potrebné na efektívnu činnosť spravovať svoju online reputáciu strategickým zvýraznením obsahu (firemné blogy, príspevky hostí, mediálne publikácie a obsah sociálnych médií, ktoré zvýrazňujú úspechy vašej firmy) a zároveň minimalizovanie vplyvu negatívnych informácií (negatívne recenzie alebo príspevky) vo výsledkoch vyhľadávania.

Optimalizáciou existujúceho pozitívneho obsahu, vytváraním nových pútavých a informačných materiálov a strategickým umiestnením týchto aktív môžu banky kontrolovať príbeh okolo ich značky.

To zaisťuje, že potenciálni zákazníci sa pri vyhľadávaní online stretávajú s presnejším a pozitívnejším zobrazením ponuky, hodnôt a spokojnosti zákazníkov banky.

Prispôsobenie sa digitálnym trendom

Keďže čoraz viac ľudí sa pri hľadaní odpovedí a prístupe k službám spolieha na svoje smartfóny a hlasom aktivovaných asistentov, banky musia proaktívne prispôsobovať svoje digitálne stratégie, aby zostali relevantné a dostupné pre cieľové publikum.

Zdroj obrázka: Oberlo

Využitie služieb SEO umožňuje bankám prispôsobiť svoje webové stránky a obsah mobilným a hlasovo orientovaným skúsenostiam, čím sa zabezpečí, že zostanú konkurencieschopné a dostupné pre rôznorodú škálu spotrebiteľov.

návratnosť investícií (NI)

Implementácia komplexného a strategického prístupu SEO, ktorý je v súlade s cieľmi banky, pomáha zvýšiť šance na dosiahnutie vysokej návratnosti investícií prilákaním cielenej organickej návštevnosti, konverziou potenciálnych zákazníkov a zlepšením online viditeľnosti a reputácie.

Zdroj obrázka: Prvá strana Sage

SEO tipy pre banky

Tu sú najlepšie SEO tipy pre bankový priemysel:

Vykonajte optimalizáciu kľúčových slov na stránke

Začnite vykonaním komplexného prieskumu kľúčových slov s cieľom identifikovať kľúčové slová, ktoré by potenciálni zákazníci mohli použiť pri vyhľadávaní bankových služieb.

Čítať:  Mylné predstavy o SEO vs realita: Mýty o SEO, o ktorých ste nevedeli, že viete

Zvážte primárne kľúčové slová (všeobecné výrazy) aj dlhé kľúčové slová (konkrétnejšie, podrobnejšie frázy). A zamerajte sa na kľúčové slová, ktoré majú dobrú rovnováhu medzi objemom vyhľadávania a konkurenciou.

Keď je zoznam kľúčových slov pripravený, priraďte konkrétne cieľové kľúčové slová relevantným stránkam na vašej webovej lokalite. Každá stránka by sa mala zamerať na primárne kľúčové slovo a potenciálne by mala zahŕňať súvisiace sekundárne kľúčové slová.

Teraz začleňte primárne kľúčové slovo do značky názvu a adresy URL stránky. Značka title je dôležitým prvkom na stránke, ktorý vyhľadávače zobrazujú vo výsledkoch vyhľadávania. Uistite sa, že názov je výstižný, výstižný a pútavý.

Podobne jasná a stručná adresa URL, ktorá odráža tému stránky, môže pomôcť vyhľadávačom pochopiť obsah.

Napíšte tiež presvedčivý meta popis, ktorý na začiatku obsahuje primárne kľúčové slovo.

Zahrňte primárne a sekundárne kľúčové slová do značiek nadpisov, aby ste zvýšili relevantnosť stránky pre tieto kľúčové slová.

Nakoniec zakomponujte svoje cieľové kľúčové slová prirodzene do obsahu stránky. Zamerajte sa na poskytovanie hodnotného a informatívneho obsahu, ktorý reaguje na potreby používateľov a zároveň integruje kľúčové slová spôsobom, ktorý je pre čitateľov príjemný.

Vytvárajte relevantné infografiky a vizuálny obsah

Vytváranie relevantných infografík a vizuálneho obsahu pre banku môže zlepšiť jej online prítomnosť, zaujať zákazníkov a komunikovať komplexné finančné informácie v ľahko stráviteľnom formáte.

Zdroj obrázka: Prvá banka IDFC

Určite témy alebo koncepty, ktoré chcete sprostredkovať prostredníctvom infografiky. Môžu zahŕňať vysvetlenia bankových služieb, finančné tipy, investičné stratégie, hypotekárne procesy a ďalšie.

Načrtnite štruktúru a tok vašej infografiky. Rozhodnite sa o hlavných častiach, údajových bodoch a vizuálnych prvkoch, ktoré zahrniete.

Nezabudnite zahrnúť logo a prvky značky vašej banky, aby ste posilnili svoju identitu, pomáha to vytvoriť dôveryhodnosť a uznanie.

Po dokončení svojej infografiky ju propagujte na webovej stránke svojej banky, na platformách sociálnych médií a v relevantných online komunitách.

Linkbuilding pre banky zahŕňa strategický proces získavania vysokokvalitných spätných odkazov z dôveryhodných a relevantných webových stránok. Tieto spätné odkazy nielen zlepšujú hodnotenie banky vo vyhľadávačoch, ale prispievajú aj k jej dôveryhodnosti a reputácii vo finančnom odvetví.

Ponúknite písanie príspevkov pre hostí pre renomované finančné a bankové blogy. Zaistite, aby vaše príspevky hostí poskytovali čitateľom cenné poznatky a informácie.

Do svojich blogov pre hostí zahrňte relevantný a kontextový spätný odkaz na webovú stránku vašej banky.

Mali by ste tiež nadviazať partnerstvá s inými podnikmi, organizáciami alebo ovplyvňovateľmi v rámci finančného odvetvia. Tieto spolupráce môžu viesť k príležitostiam pre príspevky hostí, spoločné webináre alebo spoluvytváraný obsah, ktorý môže zahŕňať spätné odkazy.

Taktiež odošlite webovú stránku svojej banky do príslušných adresárov a asociácií finančného odvetvia. Tieto autoritatívne platformy môžu poskytnúť cenné spätné odkazy a zvýšiť dôveryhodnosť vašej banky.

Čítať:  Chyby SEO na stránke, ktoré môžu negatívne ovplyvniť výkonnosť vašej stránky

Nakoniec rozdajte tlačové správy o významných udalostiach, úspechoch alebo novinkách, ktoré sa týkajú vašej banky. Kvalitné tlačové správy môžu upútať pozornosť spravodajských webov a viesť k smerodajným spätným odkazom.

Napíšte hĺbkové návody na blog svojej banky

Vytvorte hĺbkové príručky, ktoré poskytujú podrobné, presné a použiteľné informácie, ktoré rezonujú s vaším cieľovým publikom. Zahrňte vizuály, príklady a scenáre zo skutočného života, aby bol obsah pútavý a relevantný.

Napríklad Bank of America publikuje množstvo užitočných článkov pre čitateľov na svojom blogu Better Money Habits:

Blog má množstvo kategórií obsahujúcich stovky článkov o peniazoch a investíciách.

Zverejnením komplexných finančných príručiek na blogu svojej banky môžete svoju inštitúciu umiestniť ako spoľahlivý zdroj finančného vzdelávania a poradenstva, čím posilníte dôveru a lojalitu medzi vašimi zákazníkmi.

Tu je niekoľko podrobných príkladov, ktoré môžete uviesť na blogu svojej banky:

  • Pochopenie kreditného skóre a správ
  • Sprievodca kúpou domu
  • Správa osobného dlhu
  • Pochopenie rôznych typov pôžičiek

Vytvorte lokálnu SEO stratégiu

Vytvorenie miestnej stratégie SEO pre vašu banku je nevyhnutné na prilákanie zákazníkov vo vašej konkrétnej geografickej oblasti. Miestne SEO pomáha pobočkám vašej banky zobrazovať sa na poprednom mieste vo výsledkoch miestneho vyhľadávania, keď používatelia vyhľadávajú bankové služby v ich blízkosti.

Začnite nárokovaním a overením údajov svojej banky Firemný záznam Google (ak ste tak ešte neurobili). Uistite sa, že všetky podrobnosti, ako je meno, adresa, telefónne číslo, adresa URL webových stránok a otváracie hodiny, sú presné a v súlade s informáciami o vašej banke.

Ak má vaša banka viacero pobočiek, vytvorte samostatné firemné záznamy Google pre každé miesto. To môže zvýšiť viditeľnosť pri lokálnom vyhľadávaní a umožňuje používateľom ľahko nájsť najbližšiu pobočku.

Aj keď by ste mali vytvoriť záznam pre každú jednotlivú značku alebo lokalitu, tieto záznamy môžete stále spravovať v jednom účte. Pozrite si náš blogový príspevok na ako pridať viacero firemných záznamov Google s rovnakým názvom získať podrobné pokyny, ako na to.

Povzbuďte spokojných zákazníkov, aby zanechali pozitívne recenzie na váš firemný záznam na Googli. Nezabudnite však odpovedať na recenzie, pozitívne aj negatívne, profesionálne a rýchlo.

Uistite sa, že podrobnosti NAP sú konzistentné na celom webe

Zabezpečenie konzistentné podrobnosti NAP (meno, adresa, telefónne číslo). na webe je kľúčový pre miestne SEO a udržiavanie dôveryhodnej online prítomnosti.

Začnite vykonaním auditu všetkých existujúcich online zoznamov, adresárov a platforiem, kde sú uvedené podrobnosti o NAP vašej banky. To zahŕňa a Obchodný audit GoogleYelp, Zlaté stránky, priemyslové adresáre, profily sociálnych médií a ďalšie.

Vyberte si štandardný formát pre podrobnosti NAP svojej banky a dôsledne sa ho držte.

Napríklad:

Názov: Moja banka

Adresa: ulica 123, mesto, štátne PSČ

Telefónne číslo: (123) 456-7890

Čítať:  WordPress vs. Magento: Čo je najlepšie pre váš nový internetový obchod?

Uistite sa, že podrobnosti NAP na webovej stránke vašej banky sú presné a zodpovedajú štandardnému formátu. To zahŕňa pätu, kontaktnú stránku a všetky ďalšie relevantné stránky.

Najlepším prístupom je vytvoriť dokument, ktorý obsahuje štandardné podrobnosti NAP vašej banky, a zdieľať ho s členmi tímu zodpovednými za aktualizáciu online výpisov a profilov.

Vytvorte pre zákazníkov nástroje na mieste

Vybudovanie nástrojov na mieste pre zákazníkov na webovej stránke vašej banky môže zlepšiť ich skúsenosti, poskytnúť cenné zdroje a vytvoriť z vašej banky užitočnú a inovatívnu finančnú inštitúciu.

Nástroje sú navyše najlepšími zdrojmi na prilákanie prirodzených spätných odkazov na váš web, čo vedie k vyššej autorite domény.

Tu je niekoľko nápadov nástrojov na mieste pre web vašej banky:

  • Hypotekárna kalkulačka čo umožňuje používateľom odhadnúť mesačné splátky na základe výšky úveru, úrokovej sadzby a doby úveru. Tento nástroj môže byť neoceniteľný pre používateľov, ktorí skúmajú možnosti financovania bývania.
  • Kontrola oprávnenosti úveru ktorá pomáha používateľom skontrolovať ich oprávnenosť na rôzne typy pôžičiek, ako sú osobné pôžičky, pôžičky na autá a pôžičky na bývanie, zadaním ich finančných údajov.
  • Plánovač rozpočtu ktorý pomáha používateľom pri vytváraní a správe mesačného rozpočtu. Mohlo by to sledovať príjmy, výdavky a ciele úspor a poskytnúť použiteľné informácie.
  • Prevodník mien ktorý používateľom pomáha rýchlo prevádzať medzi rôznymi menami.
  • Odhad kreditného skóre ktorý pomáha používateľom odhadnúť svoje kreditné skóre na základe faktorov, ako je história platieb, využitie kreditu a dĺžka úverovej histórie.

Pri vytváraní týchto nástrojov na mieste uprednostňujte používateľsky prívetivé rozhrania, jasné pokyny a presné výpočty.

Majte dizajn webových stránok na prvom mieste pre mobilné zariadenia

Implementujte responzívny webový dizajn, ktorý automaticky upraví rozloženie a obsah na základe veľkosti obrazovky zariadenia používateľa. To zaisťuje konzistentný zážitok naprieč zariadeniami.

Rozhodnite sa pre čisté a prehľadné rozloženia, ktoré uprednostňujú zásadný obsah a umožňujú intuitívnu navigáciu. Zjednodušte menu a odstráňte nepotrebné prvky.

Požiadajte svojho webového vývojára, aby navrhol tlačidlá, odkazy a interaktívne prvky s ohľadom na dotyk. Zabezpečte, aby sa na tieto prvky dalo ľahko klepať a aby medzi nimi bolo dostatok priestoru, aby sa predišlo náhodným kliknutiam.

Nakoniec použite Nástroj na testovanie vhodnosti pre mobilné zariadenia od spoločnosti Google na posúdenie vhodnosti vášho webu pre mobilné zariadenia a na identifikáciu akýchkoľvek problémov, ktoré je potrebné riešiť.

Záver

Keďže sa finančné prostredie vyvíja a spotrebitelia čoraz viac využívajú internet pre svoje bankové potreby, využitie týchto ôsmich najlepších SEO taktík pre banky môže priniesť významné výhody.

Implementáciou týchto taktík sa banky môžu postaviť ako renomované, autoritatívne a na zákazníka zamerané inštitúcie, čím si zaistia vyššie hodnotenie Google a podporujú trvalé vzťahy so svojím publikom.

Nové Publikácie:

ODPORÚČANIE