Taxonómia webových stránok – osvedčené postupy pre maximálny vplyv SEO

Tablet Obsahu

Čo je taxonómia webových stránok?

Taxonómia je systém používaný na klasifikáciu vecí. Používa sa na definovanie vzťahov a podobností medzi súborom popisných výrazov a označení.

Taxonómia webových stránok zahŕňa vytvorenie klasifikačného systému pre vašu webovú lokalitu, aby sa používateľom uľahčila navigácia na vašej lokalite a aby návštevníci našli obsah, ktorý hľadajú. Deje sa tak preto, lebo taxonómia umožňuje označiť štruktúrovaný a neštruktúrovaný obsah.

Inými slovami, taxonómia uľahčuje organizáciu, usporiadanie, preusporiadanie, vyhľadávanie a distribúciu obsahu rôznymi spôsobmi. V skutočnosti, v priemere 38 % návštevníkov webovej stránky odíde, ak je zle rozvrhnutý. To vytvára potrebu uistiť sa, že vaša stránka je dobre usporiadaná.

Výhody taxonómie webových stránok

Prezentujte súvisiaci obsah čitateľom

Napríklad môžete mať svoj obsah usporiadaný podľa témy, typu, videí, správ, podcastov atď. Takže keď sa zobrazí jedna položka, zobrazia sa aj ďalšie súvisiace položky.

V zásade existuje veľa spôsobov, ako môžete usporiadať svoj obsah, a taxonómia zaisťuje, že sa vaše úsilie vypláca. Ak je váš web usporiadaný podľa tém alebo videí, aby ste zvýšili hľadanosť, taxonómia vám príde vhod. Je to výkonný systém, ktorý pomáha prezentovať súvisiaci obsah vašim čitateľom.

Taxonómia zlepšuje komunikáciu

Dobre naplánovaná taxonómia pomáha zlepšiť komunikáciu s vašimi klientmi tým, že zhromažďuje informácie spôsobom, ktorý zodpovedá tomu, čo vaši používatelia očakávajú. To má za následok zvýšenie návratnosti investícií prostredníctvom hľadania SEO, samoobsluhy zákazníkov, obchodu, objavovania obsahu a online marketingu.

Taxonómia zvyšuje zážitok z vyhľadávania

Nehovoriac o tom, že aj taxonómia ovplyvňuje vyhľadávanie. Využitie vyhľadávania podľa kľúčových slov nestačí na to, aby ste používateľom poskytli to, čo hľadajú.

Napríklad, ak chcete návštevníkom poskytnúť vyhľadávanie počítačových služieb, môžete použiť taxonómiu na priradenie počítačových služieb k taxonomickým uzlom, ako sú „použité počítače“, „nové počítače“, „opravy počítačov“ alebo „spravované služby“.

Tým sa zvyšuje zážitok z vyhľadávania, kde používatelia môžu zobraziť ďalšie navrhované možnosti, ktoré by ich mohli zaujímať.

Taxonómia webových stránok spája ľudí s ich záujmami

Taxonómia uľahčuje ľuďom spojiť sa s ich záujmami a záľubami. Ak sa napríklad používateľ zaujíma o tému alebo novinky na vašom webe, taxonómia zaisťuje, že používateľ dostane dostatok súvisiaceho obsahu na vašom webe.

Tu je príklad taxonómie v práci, ktorá pomáha používateľom spojiť sa s čítaním ďalších článkov súvisiacich s tým, čo čítajú:

Taxonómia vytvára koncept hustoty pre roboty

Roboty rozumejú konceptom webových stránok prostredníctvom sémantickej analýzy. To znamená, že silnejšie obsahové koncepty a vzťahy pomáhajú robotom pochopiť, ako obsah súvisí. Dobrým príkladom sú roboty používané vyhľadávacími nástrojmi na vyhľadávanie, indexovanie a hodnotenie obsahu.

Uľahčenie prehľadávania vašich stránok robotmi prostredníctvom taxonómie môže tiež pomôcť zvýšiť tok prehľadávania bez akýchkoľvek technických problémov so SEO. Preto kategorizáciou obsahu podľa relevantných kľúčových slov pomáha indexovať váš obsah rýchlejšie a efektívnejšie.

Čítať:  Nová schéma odkazov používa falošné žiadosti DMCA a právnikov generovaných AI, potom požadujú odkazy

Taxonómia webových stránok vytvára odkazovú šťavu

Link juice sa používa na referenciu SEO hodnoty hypertextového odkazu na konkrétnu stránku vášho webu. Podľa Googlemnožstvo kvalitných hypertextových odkazov (alebo len „odkazov“) je jedným z najdôležitejších faktorov pre získanie najvyšších pozícií vo vyhľadávači Google.

Stručne povedané, keď je štruktúra vašej lokality dobre optimalizovaná pre vyhľadávanie, používatelia aj roboty vyhľadávacích nástrojov ľahko pristupujú k všetkému súvisiacemu obsahu v rámci jedného podpriečinku lokality.

Čo sú to metadáta? Metaúdaje sú údaje o údajoch. V kontexte správy obsahu sú to informácie o obsahu.

Metadáta sú v podstate stavebnými kameňmi na vytvorenie štrukturálne zdravého systému správy obsahu (CMS), akým je WordPress. Ide o súbor príkazov, pričom každý výrok pozostáva z vlastnosti alebo prvku a s ním spojenej hodnoty.

CMS ich používa na poskytnutie štruktúry obsahu, kontextu a významu. CMS môže využiť štruktúru, kontext a význam na poskytovanie správneho obsahu v správnom čase určeným ľuďom.

zdroj obrazu od Simplea

Typy metadát

 • Štrukturálne metadáta: Tento typ je implicitný pre položku obsahu a je zvyčajne generovaný systémom alebo automaticky zistiteľný. Štrukturálne metadáta sú chrbticou CMS a často ich pridáva CMS alebo externý automatizovaný systém obohacovania obsahu. Zahŕňajú typ súboru, formát, dátum vytvorenia, typ obsahu, jedinečné identifikátory a vzťah zdedený priečinkom.
 • Popisné metadáta: Tento typ je explicitný pre položku obsahu a pridávajú ho používatelia. Názov, predmet, popis dokumentu, jazyk a dátum vydania sú dobrým príkladom popisných metadát. Zohrávajú významnú úlohu pri zlepšovaní navigácie a objaviteľnosti obsahu.

Prečo je kontext rozhodujúci?

Každá stránka má svoju hodnotu pre vyhľadávače aj používateľov. Vyhľadávače používajú kontext a štruktúru webových stránok na pochopenie toku metrík hodnotenia a hodnoty stránky smerom k cieľom kľúčových slov.

Na druhej strane používatelia alebo ľudia navigujú na základe mentálneho modelu. Teraz sa pozrime na bežné stránky webovej lokality a na to, ako ovplyvňujú vyhľadávače a používateľov.

Informačné stránky

Informačné stránky sú pre návštevníkov veľmi užitočné. Môžete ich použiť na prilákanie spätných odkazov, predaj služby alebo produktov po poskytnutí informácií a interne ich použiť na prepojenie na kľúčové stránky kategórií.

Dobrou správou je, že počet informačných stránok, ktoré môžete vytvoriť, nie je obmedzený. Nezabudnite ich však kategorizovať, aby ste sa vyhli veľkému zoznamu stránok v navigačnej ponuke.

Stránky produktov alebo služieb

Stránka produktu alebo služby má tendenciu sústrediť sa viac na jednu ponúkanú službu alebo produkt. Aj keď sa všetky produkty alebo služby uvedené na stránkach kategórií môžu zdať ako dobrý nápad, nie je to vhodné pre SEO. Tento typ nastavenia sťažuje vyhľadávačom hodnotenie vašich stránok.

Stránky kategórie

Tieto typy stránok sa viac zameriavajú na všeobecné kľúčové slová. Prinášajú na web cennú návštevnosť. Často vedú k súvisiacej skupine produktov alebo služieb. V niektorých prípadoch vedú na stránky podkategórií.

Blogové stránky

Blogové stránky sa používajú na propagáciu produktov a služieb a poskytovanie informácií. Môžu byť tiež použité na prezentáciu akýchkoľvek noviniek o podnikaní.

Krása týchto stránok spočíva v tom, že priťahujú návštevnosť, dobre sa spájajú s marketingovým úsilím sociálnych médií, priťahujú externé spätné odkazy SEO a pomáhajú pridávať na web ďalší obsah.

Ciele taxonómií webových stránok

Pochopenie cieľov taxonómie od začiatku je veľmi dôležité. Ciele, ktoré treba zvážiť, sú podnikanie, používateľ a obsah:

 • Obchod: Čo je cieľom vašej taxonómie? Ak chcete zlepšiť správu obsahu alebo správu dokumentov, musíte sa od začiatku uistiť, že máte cieľ.
 • Používateľ: Ďalej sa uistite, že máte jasné informácie o vašej cieľovej skupine. Tieto informácie budú zahŕňať užívateľské profily, využitie informácií a obsah, ktorý by považovali za užitočný a relevantný.
 • Obsah: Aký typ obsahu máte alebo plánujete vytvoriť? Je váš obsah obmedzený na konkrétne iniciatívy alebo tímy? Aký je prevádzkový účel obsahu?
 • Google: Navigácia na webovej stránke je dôležitá, pretože pomáha návštevníkom rýchlo nájsť požadovaný obsah. Môže tiež pomôcť vyhľadávačom pochopiť, aký obsah považuje správca webu za dôležitý. Hoci sa výsledky vyhľadávania Google poskytujú na úrovni stránky, Google má tiež rád aby ste mali predstavu o tom, akú úlohu zohráva stránka vo väčšom obraze lokality.
Čítať:  Výhody používania nástroja na vytváranie kontrolných zoznamov pre vaše termíny

Vytvorenie efektívnej taxonómie webových stránok

Hoci nižšie neexistuje správny spôsob vytvorenia taxonómie, prevedieme vás základnými krokmi, ktoré môžete použiť na vytvorenie a rozvoj taxonómie vašej webovej lokality.

1. Určite primárny účel

Aký je hlavný účel vývoja taxonómie? Ak chcete usporiadať svoje webové stránky, zvýšiť hľadanosť alebo zlepšiť SEO? Je dobré byť konkrétny v tom, na čo sa zameriavate. Ak sa zameriavate na organizáciu svojich webových stránok, nezabudnite sa toho držať.

2. Vykonajte prieskum kľúčových slov pre každú časť taxonómie

Predpokladajme, že ste sa zúžili na päť sekcií taxonómie. Ďalším krokom je urobiť prieskum kľúčových slov pre každú časť taxonómie. Môžete to urobiť manuálne alebo pomocou automatických nástrojov vytvoriť zoznam potenciálnych kľúčových slov.

Nezabudnite vybrať kľúčové slová, ktoré priamo súvisia s vaším obsahom na vašej stránke. Môžete tiež pridať sémantické kľúčové slová, ktoré popisujú podobné pojmy.

3. Zvážte potreby svojich čitateľov

Uistite sa, že máte podrobnejšie informácie (ich demografické údaje a zvyky) o čitateľoch vášho webu. Nižšie uvádzame niekoľko otázok, ktoré vám pomôžu uspokojiť potreby vašich čitateľov:

Kde sa zvyčajne nachádzajú používatelia vášho webu?

Navštevujú ľudia vaše webové stránky lokálne alebo medzinárodne? Ak zistíte, že väčšina ľudí, ktorí si prezerajú vašu webovú stránku, sa nachádza v cudzích krajinách, zvážte zahrnutie jazykových možností, z ktorých si návštevníci môžu vybrať.

Rovnako je dobré do kategórie vašej taxonómie zahrnúť slová, ktoré vám pomôžu spojiť sa s týmito čitateľmi.

Ako dlho zostávajú používatelia na vašom webe?

Ako dlho zostanú ľudia na vašom webe? Ak trávia viac času, je dobré mať niekoľko úrovní vašej taxonómie. Ak zistíte, že trávia menej času, je v poriadku mať menej úrovní.

Čo zákazníci hľadajú?

Uistite sa, že ste vykonali hĺbkový prieskum, aby ste určili typ produktov, ktoré zákazníci nakupujú na vašich webových stránkach. Keď budete mať istotu o týchto produktoch, vytvorte názvy kategórií taxonómie, ktoré im pomôžu tieto produkty nájsť.

4. Vyberte si štruktúru taxonómie, ktorá najlepšie vyhovuje vašej webovej lokalite

Pokiaľ ide o výber štruktúry taxonómie, máte niekoľko možností. Zahŕňajú:

Ploché taxonómie

Tento typ taxonómie má domovskú stránku so zoznamom podkategórií. V rámci podkategórií nie sú žiadne úrovne. Preto sú všetky podkategórie kategórie najvyššej úrovne a je možné si vybrať zo zoznamu stránok na domovskej stránke.

Tento typ taxonómie je vhodný pre malé webové stránky.

Hierarchická taxonómia webových stránok

Tento typ taxonómie je vhodný pre veľké webové stránky. Má rôzne úrovne podkategórií v rámci podkategórií. Niekedy má nové úrovne podkategórií.

Ak sa rozhodnete vytvoriť hierarchickú taxonómiu, postupujte podľa týchto základných krokov:

 • Pokúste sa udržať nízky počet úrovní v hierarchii. Pomáha to zlepšiť nájditeľnosť obsahu.
 • Rozdeľte stránky podľa typu obsahu na stránke a nie údaje z výskumu pre kľúčové slová.
 • Buďte opatrní, ak používate skratky pre názvy kategórií. Ak si nie ste istí, že vaši čitatelia budú oboznámení s použitými skratkami, nezabudnite ich pred zahrnutím vyhláskovať.

Sieťová taxonómia

Pokiaľ ide o taxonómiu siete, máte niekoľko možností, ako ju vytvoriť. Tieto kategórie sú často navzájom prepojené asociáciou. V niektorých prípadoch možno použiť sieťovú taxonómiu v spojení s hierarchickou taxonómiou.

Sieťová taxonómia je vhodná, ak vlastníte veľkú webovú stránku. Vytváranie sieťovej taxonómie má niekoľko výhod, ako napríklad odovzdávanie SEO šťavy, prepojenie na iný relevantný obsah atď.

Na čo treba pamätať pri vytváraní sieťovej taxonómie:

 • Zvážte dostupnosť najobľúbenejšieho obsahu alebo najaktuálnejších informácií v inej sekcii ako zvyšok obsahu.
 • Ak sú kategórie prepojené asociáciou, uistite sa, že spolu jasne súvisia.

Fazetová taxonómia

Rovnako ako sieťová taxonómia, existujú rôzne spôsoby vytvárania fazetovej taxonómie. Rozdeľujú kategórie obsahu na základe atribútu obsahu alebo produktov, ktoré sa predávajú. Tento typ taxonómie je vhodný, ak uvažujete o začlenení viacerých štruktúr taxonómie a ak na svojich stránkach predávate viacero produktov.

Čítať:  Ako bezpečne aktualizovať WordPress

5. Zostavte tím

Uistite sa, že máte tím, ktorý pozná obsah vašej stránky. Ak chcete dosiahnuť najlepší zážitok, uistite sa, že váš tím má silné organizačné schopnosti a rozumie, ako začleniť lepšiu stratégiu SEO pre vašu stránku. Nižšie je uvedený zoznam ľudí, ktorých by ste mali mať vo svojom tíme:

 • Informačný manažér
 • SEO špecialista
 • Obchodní zástupcovia, ktorí pracujú s obsahom
 • Špecialista na taxonómiu
 • Špecialista na technické záležitosti, ktorý rozumie príležitostiam a obmedzeniam implementačného prostredia

6. Organizujte tímové stretnutia

Nižšie sú uvedené tipy, ktoré vám pomôžu zorganizovať úspešné skupinové stretnutia pri vytváraní taxonómie webových stránok:

 • Vyberte si vedúceho skupiny: Uistite sa, že je niekto zodpovedný za tím. Dobrý vodca uľahčuje bezproblémovú komunikáciu medzi členmi skupiny.
 • Brainstorm: Najlepším prístupom je prísť s niekoľkými nápadmi, prediskutovať ich ako skupina pred výberom jedného. Pred implementáciou taxonómie sa uistite, že ste ako skupina dosiahli konsenzus.

7. Zvážte, či použiť automatizáciu

Pri vytváraní taxonómie webových stránok to môžete urobiť manuálne alebo použiť nástroje automatizácie. Aj keď je používanie automatizačných nástrojov dobrý nápad, neodporúča sa používať takéto nástroje, ak máte malú stránku.

Najlepšou možnosťou je použitie kombinácie automatizovaných a manuálnych prístupov. Ak musíte používať automatizované nástroje, zvážte použitie tých najspoľahlivejších, tu je niekoľko:

Classr

GlooMaps

Generovať WP

8. Využite spätnú väzbu pre indície o tom, ako navrhnúť taxonómiu vašich webových stránok

Jeden skvelý nápad je vyhľadať spätnú väzbu od vašich zákazníkov a použiť tieto informácie na určenie najlepšej štruktúry vašej taxonómie. Spoľahlivé informácie od svojich zákazníkov môžete získať prostredníctvom prieskumov, online formulárov a akýchkoľvek ďalších možností, ktoré vám budú vyhovovať. Neustále zhromažďovanie informácií o vašich klientoch vám pomôže zlepšiť vašu taxonómiu.

9. Otestujte taxonomickú štruktúru

To zahŕňa testovanie vašej taxonómie na jej vhodnosť na základe vášho cieľa. Najlepšou možnosťou je vžiť sa do kože svojich divákov a položiť si otázky ako:

 • Podarí sa im nájsť potrebné informácie?
 • Vykonajú všetky potrebné úlohy v primeranom čase?
 • Sú všetky kategórie jasne definované?

Ak je odpoveď na tieto otázky áno, vystihli ste to. V opačnom prípade sa vráťte a vykonajte potrebné vylepšenia. Po vykonaní týchto zmien nezabudnite niekoľkokrát zopakovať rovnaký testovací proces, kým nebudete spokojní so štruktúrou vašej lokality.

10. Vytváranie taxonómie webových stránok je nepretržité

Taxonómia nie je jednorazová udalosť. Aby ste sa uistili, že je vaša taxonómia aktuálna a aby ste zlepšili vyhľadateľnosť vášho obsahu, musíte často kontrolovať taxonómiu vašej lokality, aby ste sa uistili, že štruktúra vašej lokality sa dá ľahko navigovať a vykonať potrebné aktualizácie.

Osvedčené postupy na vytváranie taxonómie adries URL

Tu je niekoľko osvedčených postupov, ktoré vás prevedú pri vytváraní taxonómie pre váš web:

 • Poznajte svoje publikum: Primárnym cieľom taxonómie, ktorú vytvoríte, je pomôcť vášmu publiku nájsť informácie, ktoré potrebujú, a prípadne si od vás niečo kúpiť. To je možné len vtedy, ak rozumiete, komu predávate. Keď jasne pochopíte, kto je vaša cieľová skupina, bude jednoduchšie vytvoriť taxonómiu, ktorá bude zodpovedať ich špecifickým potrebám.
 • Zjednotenie v rámci vašej organizácie: Je to dobrý nápad zdieľať a používať rovnakú taxonómiu vo všetkých vašich obchodných jednotkách, aby ste zaistili spoločný jazyk a porozumenie. Majte na pamäti, že vaši zákazníci vás poznajú alebo vás vidia ako jednu entitu a nie ako samostatné jednotky. Uistite sa teda, že hovoríte rovnakým jazykom.
 • Použite relevantný jazyk pre každé publikum: Pri vytváraní taxonómie je nevyhnutné porozumieť jazyku používanému vašimi zákazníkmi. Jazyk svojich klientov môžete nájsť tak, že si nájdete čas, aby ste zistili, ako hovoria o vašich produktoch a službách, ktoré ponúkate. Keď si budete istý jazykom, použite ho pri zostavovaní taxonómie.
 • Povoliť rozšíriteľnosť: Taxonómia nie je jednorazová udalosť. Potreba pridať nové služby a produkty sa objaví s rastom vášho podnikania. To znamená, že musíte naplánovať preskúmanie existujúcej štruktúry a podľa potreby ju upraviť.
 • Zamerajte sa na redukciu: Zložitá taxonómia zhoršuje nájditeľnosť. Toto nie je niečo, čo by ste chceli, aby sa vám stalo, keď sa sústredíte na to, aby bol váš obsah prístupnejší. Najlepším prístupom je nájsť rovnováhu medzi autoritatívnym a úplným prístupom.
 • Zabezpečte funkčné zarovnanie: Uistite sa, že vaša taxonómia podporuje vyhľadávanie, navigáciu na webových stránkach, personalizáciu a integráciu s inými obchodnými aplikáciami.
 • Implementujte po etapách: Plánujete stavať pre budúce zmeny? Máte dostatočne rozsiahlu taxonómiu? Nie ste si istí témami alebo kategóriami, ktoré by ste mali zahrnúť na svoje webové stránky? Ak áno, je v poriadku implementovať svoju taxonómiu postupne. Implementácia po etapách vám umožní robiť všetko správnym spôsobom.
Čítať:  Návod na ochranu podľa zákona DMCA, zastavenie šírenia a Postupy

Príklady taxonómie webových stránok

Tu sú dva príklady, ktoré vám pomôžu podrobne porozumieť taxonómii:

Ak používate WordPress, môže sa vám zobraziť rovnaká miniaplikácia na bočnom paneli „Kategórie“ ako tá naša.

Stačí pokračovať

Tu je malá webová stránka s ich blogom ako domovskou stránkou, používajú bočný panel kategórie, ale využívajú aj ponuku a vytvorili ponuku tém, aby pomohli používateľom odfiltrovať ich účel príchodu na stránku.

Salesforce

Veľká spoločnosť s tisíckami zdrojov, produktov, doplnkov, riešení, je ľahké sa stratiť na ich webovej stránke. Našťastie rozdelili svoje zdroje a ďalšie oblasti pre svojich používateľov:

Rozdelenie ich taxonómie. S množstvom tém sa rozhodli kategorizovať svoj blog na základe hlavnej kategórie všeobecných tém.

Pomocou značiek pre svoje články môžu ešte viac izolovať a segmentovať. Značky sú užitočné, ak počet častí obsahu na vašom webe rastie.

To pomáha používateľom a robotom identifikovať, ktoré ďalšie články majú spoločné značky a dokonca sa používajú na poskytovanie súvisiacich článkov

UXMatters

Táto webová lokalita má kategóriu pre rôzne témy diskutované na stránke a zobrazuje tento zoznam tém používateľovi. Vďaka tejto jednoduchej navigácii na webe bude pre používateľov jednoduchšie rozpoznať, čo chcú hľadať.

Okrem toho tento prístup eliminuje potrebu zapamätať si a snažiť sa zapamätať si názov každej témy. Viac informácií nájdete na obrázku nižšie.

BT.co.uk

Pozrite si časť Pomocník BT. Poskytuje niekoľko rôznych kategórií. Môžete si napríklad prezerať ich produktovú ponuku: širokopásmové pripojenie, TV, pevná linka, mobil.

Prípadne si môžete prezerať rôzne fázy svojho zážitku: Nastavenie, Naučiť sa, Spravovať, Opraviť problém.

Teraz zvážte, kedy BT vytvára obsah Pomocníka. Tieto články sú označené dvoma vecami: „fáza cesty zákazníka“ a „produkty“.

Témy ako „Ako manuálne nastavím telefón pre BT Mobile?“ sa môže objaviť v najobľúbenejšom segmente a automaticky sa objaví aj na karte nastavenia, pretože ide o článok o nastavení mobilného telefónu.

To znamená, že BT nemusí manuálne umiestňovať tieto stránky do sekcie Mobil alebo na karty.

Keď autori označia obsah pomocou funkcie Mobil a nastavenie, automaticky sa zobrazí v časti Mobil>Nastavenie. Keď sa stane dostatočne populárnym, zobrazí sa na karte „Najobľúbenejšie“.

Forbes

Pozrite si Forbes. Navrchu ponúka niekoľko rôznych kategórií. Môžete napríklad prehliadať podľa ich predmetov, ako sú: Vedenie, Peniaze, Malé firmy, Zoznamy a ďalšie.

Na pravom bočnom paneli tiež kategorizujú obsah na základe popularity a tipov redaktorov.

V prípade veľkého spravodajského webu, ktorý publikuje viac ako 10 článkov denne, budete musieť vytvoriť segmenty, ako sú témy, popularita atď., aby ste svojim čitateľom pomohli objaviť to, čo hľadajú.

Väčšina čitateľov spravodajských stránok hľadá najlepšie správy a trendy.

Vplyv na YouTube

Nedávno sa používa nové rozloženie, ktoré sa nazýva „rozbočovač obsahu“. Namiesto použitia vášho typického formátu blogu ho táto stránka kategorizuje spôsobom, ktorý je vizuálne organizovaný.

Niečo ako Netflix, kde sú všetky kategórie v poradí.

Záver

Taxonómia ponúka mnoho výhod, ktoré sa dajú veľmi ľahko využiť. Ak budete postupovať podľa správnych prístupov, nič vám nebráni v ich využívaní.

Táto príručka vás prevedie všetkým, čo potrebujete vedieť, aby ste mohli využívať tieto výhody. Potrebujete viac informácií? Sme tu, aby sme vám pomohli.

Nové Publikácie:

ODPORÚČANIE