Tri nástroje, ktoré testujú témy WordPress pre kvalitu kódu a dostupnosť

Nedávno vydané tímy prispievateľov WordPress Theme Sniffer a WP Theme Auditornástroje, ktoré pomáhajú vývojárom vytvárať témy, ktoré dodržiavajú osvedčené postupy kódovania a dostupnosti.
Sú ich tisíce bezplatné témy WordPress a tisíce ďalších prémiových tém. Niektoré sú vynikajúce a niektoré strašné, ale väčšina je niekde medzi kvalitatívnym stupňom. Inštalácia témy, ktorá nie je správne nakódovaná, môže spôsobiť problémy so zabezpečením alebo používateľskou skúsenosťou, a preto si projekt WordPress dáva pozor, čo vpustí do úložiska tém.
Najusilovnejší kontrolóri tém však nedokážu zachytiť každú problematickú tému, takže témy nižšej kvality sa niekedy presadia, najmä na trhoch s prémiovými témami, ktoré nemusia byť také opatrné ako tím WordPress Repository.
Vývojári sa nesnažia vytvárať témy, ktoré spôsobujú problémy. Väčšina chce vytvoriť tému, ktorá je užitočná, krásna a bezpečná. Problémové témy sú výsledkom menej skúsených vývojárov, ktorí nerozumejú tomu, čo sa vyžaduje od témy WordPress, alebo nemajú zručnosti WordPress a PHP na vytvorenie témy, ktorá začiarkne všetky políčka.
Nekvalitné témy vytvárajú negatívnu používateľskú skúsenosť a to nie je dobré pre projekt WordPress, ktorý chce, aby interakcie s WordPress boli čo najpríjemnejšie. Jedným zo spôsobov, ako dosiahnuť cieľ excelentnosti témy, je poskytnúť vývojárom kvalitnú dokumentáciu. Ďalším je vytvorenie nástrojov, ktoré pomôžu vývojárom odhaliť problémy a opraviť ich skôr, ako sa stanú problémom pre používateľov.

Theme Sniffer bol nedávno vydaný tímom Theme Review Team. Analyzuje kód témy, aby zistil, či sa drží Konvencie kódovania WordPresssúbor pravidiel, o ktorých sa projekt WordPress domnieva, že by ich mal dodržiavať každý, kto vyvíja tému WordPress.
Obrázok: https://ps.w.org/theme-sniffer/assets/screenshot–1.png?rev=2045224
Pravidlá hovoria, ako majú byť PHP súbory odsadené, či majú byť použité jednoduché alebo dvojité úvodzovky, ako majú byť formátované databázové dotazy a podobne. Môže sa to zdať triviálne, ale kódovacie štandardy pomáhajú vývojárom udržiavať konzistentnosť počas ich projektov, poskytujú rady, ako zvládnuť určité dilemy kódovania, a uľahčujú vývojárom spoluprácu – čo je obzvlášť dôležité pre projekty s otvoreným zdrojovým kódom.

Čítať:  Apple oznamuje samoobslužnú opravu: Bude to prínosné pre ľudí?

Dostupnosť je osobitným problémom pre témy WordPress. Mnohé témy, ktoré sa zdajú byť dobre vytvorené, spôsobujú používateľom problémy s prístupnosťou, pretože vývojár nedodržiava osvedčené postupy prístupnosti.
WP Theme Auditor je nástroj NPM, ktorý skúma témy WordPress pomocou rozhrania axe API, ktoré zahŕňa testy na zabezpečenie toho, aby téma neposkytovala negatívny zážitok ľuďom, ktorí majú problémy s prístupnosťou, vrátane ľudí, ktorí používajú WordPress prostredníctvom klávesnice alebo čítačky obrazovky. .

Kontrola tém je doplnok, ktorý automaticky testuje, či sú témy v súlade s oficiálnymi štandardmi kontroly tém. Toto je obzvlášť dôležité, pretože recenzenti tém ho používajú predtým, ako povolia témy do oficiálneho úložiska tém WordPress. Ak váš motív neprejde týmito testami, môže byť zamietnutý.
O doplnku Theme Check sme už diskutovali, takže si pozrite náš predchádzajúci príspevok, kde nájdete hlbšiu diskusiu.
Automatizované testovanie pomáha vývojárom nájsť chyby v kódovaní a návrhu skôr, ako sa dostanú do divočiny. Nástroje, o ktorých sme diskutovali, uľahčujú vývojárom vytváranie tém, ktoré je príjemné používať.

Nové Publikácie:

ODPORÚČANIE