Vysvetlenie šablón správy White Label spoločnosti Ahrefs

Ahrefs’s White Label Reports sú dokonalým riešením pre digitálne agentúry na poskytovanie krásnych, značkových a úplne prispôsobených správ klientom alebo potenciálnym klientom.

Čo je to šablóna správy?

Prispôsobenie audítorských správ v SEOptimeri je založené na šablónach správ. Namiesto statických nastavení podporuje Ahrefs viacero šablón, takže môžete nastaviť mnoho rôznych druhov prehľadov. Tieto rôzne správy môžu mať len vzhľad (štýl) alebo môžu byť štrukturálnejšie a môžu zahŕňať rôzne kontroly a rôzne úrovne informácií. Je naozaj na vás, či použijete 1 šablónu alebo niekoľko.

Vytváranie viacerých šablón správ je veľmi užitočné z viacerých dôvodov. Možno budete chcieť nastaviť kratšiu verziu prehľadu s menším počtom kontrol ako skôr úvodný audit. Potom by ste mohli mať komplexnejšiu a podrobnejšiu šablónu správy pre reláciu registrácie nového klienta. Niektoré ďalšie dôvody zahŕňajú:

 • rôzne značky vašej agentúry podľa toho, kto je klient (alebo či prevádzkujete sesterské agentúry alebo podznačky)
 • poskytovať správy v rôznych jazykoch
 • dodávať správy v rôznych metodológiách auditu (bodové hodnotenie vs. číselné hodnotenie)
 • regionálne rozdiely, napríklad kanadské agentúry poskytujúce správy v angličtine a francúzštine

Ale ak nemáte pocit, že potrebujete viacero šablón správ, žiadny problém! Môžete jednoducho použiť našu predvolenú šablónu a vykonať potrebné zmeny v tejto jedinej šablóne.

Používanie šablón správy White Label

Po vytvorení niekoľkých nových šablón prehľadov ich môžete použiť na nové prehľady. Jednoducho prejdite na položku White Label Reports v ponuke a pri vytváraní novej správy kliknite na tlačidlo „Možnosti“. Potom v rozbaľovacej ponuke vyberte šablónu, ktorú chcete použiť.

Môžete tiež kliknúť na tlačidlo „Viac“ vedľa existujúcich správ s bielym štítkom, aby ste zmenili šablónu správy pre všetky správy, ktoré ste už vygenerovali.

Prehľad funkcií White Label Reports

Každú kontrolu správy je možné zapnúť/vypnúť v správach White Label Reports vrátane niekoľkých ďalších prispôsobení a nastavení správ. Úplný zoznam prispôsobiteľných funkcií je:

 • Podpora pre vlastné logo, favicon, farby a písma
 • Prepínajte medzi hodnotením známok a číselným hodnotením
 • Zobraziť/skryť podrobnosti popisu každého šeku
 • Zobraziť/skryť pole Odporúčania a Prioritné štítky
 • Až 19 kontrol SEO na stránke
 • Až 3 kontroly hodnotenia kľúčových slov
 • Až 5 kontrol odkazov
 • Až 9 kontrol použiteľnosti
 • Až 10 kontrol výkonu
 • Až 10 sociálnych kontrol
 • Až 5 technologických kontrol
 • Podpora 16 rôznych jazykov
Čítať:  Vysvetlenie termínov seed, pijavice, peer a ďalších torrentov

Prispôsobte si šablóny správ s bielym štítkom

Digitálne agentúry môžu prispôsobiť každý aspekt White Label Reports. Toto všetko sa ovláda zo sekcie Šablóny prehľadov v SEOptimeri. V tomto definitívnom sprievodcovi sa budeme zaoberať tým, ako fungujú šablóny prehľadov a čo dokáže každé prispôsobenie.

Časť Šablóny prehľadov obsahuje nasledujúce nastavenia:

Všeobecné nastavenia

V tejto časti môžete definovať jazyk zostavy. Ahrefs podporuje prehľady bielych štítkov v 16 jazykoch:

 • americká angličtina
 • azerbajdžanský
 • dánčina
 • holandský
 • francúzsky
 • nemecký
 • islandský
 • taliansky
 • kórejský
 • nórsky
 • poľský
 • portugalčina
 • rumunský
 • ruský
 • španielčina
 • švédsky

Môžete tiež prepínať medzi hodnotením známok alebo číselným hodnotením a zobraziť alebo skryť text podrobností o kontrole.

V tejto sekcii môžete nahrať logo svojej agentúry a pridať svoje kontaktné údaje. Prvý dojem sa počíta, preto sa uistite, že nahráte jasné logo dobrej kvality (optimálny je pomer strán na šírku).

   1. Nahrajte svoje logo
   2. Pridajte názov svojej spoločnosti a kontaktné údaje
   3. Zapnite/vypnite názov správy alebo upravte text
   4. Zapnite/vypnite úvodný odsek alebo upravte text

Tieto 4 nastavenia hlavičky prehľadu sa priraďujú k prehľadu White Label, ako je uvedené nižšie:

Zahrňte kontroly a sekcie

Tu môžete prispôsobiť, aké kontroly a sekcie sa použijú v prehľade. Táto oblasť je pomerne veľká a zahŕňa 7 rôznych podsekcií:

Výsledky SEO na stránke

   1. Tabuľka odporúčaní sa zobrazuje priamo pod hlavným skóre auditu
   2. Zapnite/vypnite prioritné štítky
   3. Zapnutie/vypnutie začiarknutia značky Title Tag (kontroluje značku Title A vráti celý text vrátane počtu znakov)
   4. Týchto 5 šekov zvýraznených zlatou farbou nižšie kontroluje cieľové kľúčové slovo v každom z príslušných polí. Tieto kontroly sa zobrazia iba vtedy, ak spustíte prehľad White Label s nastaveným cieľovým kľúčovým slovom
   5. Zapnutie/vypnutie začiarknutia značky Meta Description (kontroluje značku Meta Description A vráti celý text vrátane počtu znakov)
   6. Zapnite/vypnite kontrolu značky hlavičky H1
   7. Zapnite/vypnite kontrolu značky hlavičky H2-H6 (skontroluje značky hlavičky H2-H6 a pre každú vráti počet frekvencií)
   8. Zapnite/vypnite kontrolu konzistencie kľúčových slov (kontroluje jednotlivé kľúčové slová aj frázy a zoraďuje ich umiestnenie a frekvenciu v tabuľke)
   9. Zapnúť/vypnúť začiarknutie políčka Množstvo obsahu (vykonáva počet slov v texte stránky)
   10. Zapnite/vypnite začiarknutie políčka Alternatívne atribúty obrázka (skontroluje chýbajúce značky ALT vo všetkých obrázkoch)
   11. Zapnite/vypnite kontrolu značky Noindex
   12. Zapnite/vypnite test hlavičky Noindex
   13. Zapnite alebo vypnite začiarknutie možnosti SSL Enabled
   14. Zapnite alebo vypnite kontrolu presmerovania HTTPS
   15. Zapnutie/vypnutie začiarknutia súboru Robots.txt (skontroluje súbor robots.txt a vráti adresu URL)
   16. Zapnúť/vypnúť začiarknutie políčka XML Sitemap (skontroluje súbor XML Sitemap a vráti adresu URL)
   17. Zapnutie/vypnutie kontroly služby Analytics (kontroly služby Google Analytics na stránke)
   18. Zapnite/vypnite kontrolu štruktúrovaných údajov Schema.org
Čítať:  10 stratégií uchovania klientov pre agentúry

Hodnotenie kľúčových slov

   1. Tabuľka hodnotenia najlepších kľúčových slov, ktorá uvádza 10 kľúčových slov s najvyšším hodnotením pre stránku vrátane krajiny, pozície, celkového počtu vyhľadávaní a odhadovanej návštevnosti
   2. Celková návštevnosť z vyhľadávania, ktorá zobrazuje odhad celkovej mesačnej návštevnosti z organického vyhľadávania
   3. Tabuľka pozícií kľúčových slov, ktorá uvádza počet kľúčových slov hodnotených pre stránku v rozsahu pozícií od 1 do 100

Tieto kontroly SEO na stránke a hodnotenia kľúčových slov sa mapujú k prehľadu White Label, ako je uvedené nižšie:

Odkazy

   1. Informačné pole spätných odkazov, ktoré zobrazuje počty externých spätných odkazov a odkazujúcich domén, ako aj autoritu domény Moz
   2. Horná tabuľka spätných odkazov, ktorá uvádza adresy URL spätných odkazov zoradené podľa najvyššej autority domény
   3. Štruktúra odkazov na stránke vráti celkový počet odkazov a percento tých odkazov, ktoré smerujú zvonka. Tiež kontroluje percento nofollow odkazov
   4. Friendly Links kontroluje, či sú adresy URL ľahko čitateľné pre ľudí alebo vyhľadávače

Výsledky použiteľnosti

   1. Device Rending vracia vizualizácie načítania stránky v smartfóne a tablete
   2. Core Web Vitals od Googlu vráti úspešnú alebo neúspešnú celkovú kontrolu a zahŕňa 3 skóre pre LCP, FID a CLS
   3. Použitie mobilných výrezov kontroluje, či bol zadaný mobilný výrez
   4. Používa sa blesk? skontroluje, či sa na stránke nachádza nejaký obsah Adobe Flash
   5. Používate iFrame? skontroluje, či sa na stránke nachádzajú nejaké prvky iFrame
   6. Favicon skontroluje, či bola definovaná favicon
   7. Ochrana osobných údajov e-mailu skontroluje všetky e-mailové adresy s čistým textom na stránke
   8. Čitateľné veľkosti písma kontroluje malé veľkosti písma, ktoré môžu byť ťažko čitateľné na mobile
   9. Ťuknutie na cieľovú veľkosť skontroluje všetky odkazy alebo tlačidlá, na ktoré môže byť ťažké klepnúť na zariadeniach s dotykovou obrazovkou
Čítať:  Zlepšenie riadenia výkonnosti v spoločnosti s jednoduchosťou

Výsledky výkonnosti

   1. Informácie o rýchlosti stránky vrátia 3 rýchle voľby (v sekundách) pre odozvu servera, načítaný celý obsah stránky a dokončené všetky skripty stránky
   2. Informácie o veľkosti stránky vrátia číselník veľkosti súboru zobrazujúci celkovú veľkosť strany (v megabajtoch) a prstencový graf rozdelenia veľkosti strany
   3. Počet návratov zdrojov 6 sa počíta pre: celkový počet objektov, počet stránok HTML, počet zdrojov JS, počet zdrojov CSS, počet obrázkov a ďalšie zdroje
   4. Google Accerlated Mobile Pages (AMP) kontroluje, či je AMP povolený
   5. Chyby JavaScriptu kontrolujú prípadné chyby JS
   6. Kompresia GZIP kontroluje, či sa používa GZIP
   7. Optimalizovať obrázky kontroluje, či obrázky nie sú optimalizované
   8. Minifikácia kontroluje, či sú JS a/alebo CSS minifikované
   9. Zastaraný kód HTML skontroluje prítomnosť zastaraných značiek HTML
   10. Inline Styles kontroluje, či sa používajú nejaké inline štýly

Tieto prepojenia, kontroly použiteľnosti a výkonnosti sa mapujú k správe o bielom štítku, ako je uvedené nižšie:

Sociálne výsledky

   1. Facebook Connected skontroluje, či stránka obsahuje odkaz na stránku Facebook
   2. Facebook Open Graph Tags kontroluje, či sú na stránke prítomné značky OG
   3. Facebook Pixel skontroluje, či je nainštalovaný Facebook Pixel, a ak áno, vráti Pixel ID
   4. Twitter Connected kontroluje, či stránka obsahuje odkaz na profil na Twitteri
   5. Twitter Cards skontroluje, či sú na stránke prítomné štruktúrované dáta Twitter Cards
   6. Aktivita na Twitteri kontroluje počet sledovateľov na Twitteri v prepojenom profile Twitter
   7. Instagram Connected skontroluje, či stránka obsahuje odkaz na profil Instagramu
   8. YouTube Connected skontroluje, či stránka obsahuje odkaz na kanál YouTube
   9. Aktivita YouTube skontroluje, či sa na prepojenom kanáli YouTube nachádza nejaká nedávna aktivita
   10. LinkedIn Connected skontroluje, či stránka obsahuje odkaz na stránku spoločnosti LinkedIn

Technologické výsledky

   1. Zoznam technológií vráti tabuľku všetkých technológií používaných na webovej lokalite
   2. Adresa IP servera vráti adresu IP servera
   3. Servery DNS vrátia servery DNS pre doménu
   4. Web Server vracia technológiu webového servera
   5. Znaková sada vráti znakovú sadu HTML použitú na stránke
   6. Podstránky vrátia tabuľku so zoznamom všetkých podstránok na lokalite

Mapa týchto sociálnych a technologických kontrol k správe White Label, ako je uvedené nižšie:

Farby a písma

V tejto časti si môžete prispôsobiť vzhľad a dojem zo svojich prehľadov zadaním farieb a písiem. Na výber je 11 populárnych písiem a môžete samostatne určiť písmo hlavičky a tela. Farby je možné vybrať pomocou nástroja na výber farieb v každom poli alebo môžete vložiť HEX kód farby (začínajúci znakom „#“), aby presne zodpovedal pokynom pre značku alebo štýl. K dispozícii je 5 rôznych prispôsobení farieb:

Čítať:  AHREFs vytvára pre tvorcov priateľský vyhľadávač s názvom Yep

   1. Farba pozadia: viditeľná iba pre zostavy v zobrazení webu/prehliadača (nie PDF) – zvyčajne by mala byť biela (#ffffff)
   2. Farba zvýraznenia: toto je farba číselníka skóre – predvolená je modrá s viacfarebnými číselníkmi zobrazenými na stránke Súhrn na základe skóre (ako je znázornené v príklade nižšie)
   3. Farba pozadia hlavičiek sekcií: defult je #ffffff (tj: neviditeľné)
   4. Farba textu hlavičiek sekcií: predvolená je tmavošedá
   5. Farba hypertextového odkazu: farba všetkých textových odkazov, na ktoré sa dá kliknúť

Najvýraznejšie nastavenie farieb, ktoré sa má prispôsobiť vašej značke, je Farba pozadia a textu hlavičky sekcií. Ako môžete vidieť v príklade nižšie, ak nastavíte inú farbu ako bielu vo farbe pozadia hlavičiek sekcií, zobrazí sa to ako dlhý obdĺžnikový rámček pod každým názvom sekcie. Keď používate tmavšiu farbu, ako je modrá, ktorú sme použili, uistite sa, že ste nastavili farbu textu hlavičky sekcie na svetlejšiu farbu, napríklad #ffffff (biela).

Ak ste definovali farbu pozadia hlavičky sekcie, je zvykom používať rovnakú farbu ako farba zvýraznenia pre všetky číselníky skóre. Upozorňujeme, že ak definujete farbu zvýraznenia, zmení sa tým farba všetkých číselníkov a nahradí sa viacfarebné číselníky skóre na stránke Súhrn. Ak chcete prepnúť späť na viacfarebné číselníky skóre, jednoducho vymažte HEX kód Highlight Color.

Technická

V tejto sekcii môžete definovať favicon pre webové prehľady a tiež definovať značky a <meta description> stránky:</p> </p> </p> <p>Nakoniec, v spodnej časti stránky vám modré tlačidlo „Ukážka správy PDF“ umožňuje zobraziť ukážku šablóny správy pred jej uložením. Je to užitočné na zabezpečenie toho, aby sa všetky vaše aktualizácie zobrazovali v prehľade presne tak, ako očakávate.</p> </p> <p>Nižšie je uvedený príklad webového prehľadu s ikonou favicon, ktorá sa zobrazuje v ľavej hornej časti karty prehliadača vedľa položky <title>. <meta description> je na stránke neviditeľný, zobrazuje sa však v ukážkach odkazov – ktoré sa zobrazia, ak zdieľate odkaz na správu v službe Facebook Messenger, Slack alebo väčšine iných aplikácií na odosielanie správ.</p> </p></p> </div></div></div></div><div class="vc_column tdi_78 wpb_column vc_column_container tdc-column td-pb-span5 td-is-sticky"> <style scoped>.tdi_78{vertical-align:baseline}.tdi_78>.wpb_wrapper,.tdi_78>.wpb_wrapper>.tdc-elements{display:block}.tdi_78>.wpb_wrapper>.tdc-elements{width:100%}.tdi_78>.wpb_wrapper>.vc_row_inner{width:auto}.tdi_78>.wpb_wrapper{width:auto;height:auto}</style><div class="wpb_wrapper" data-sticky-offset="100" data-sticky-is-width-auto="W2ZhbHNlLGZhbHNlLGZhbHNlLGZhbHNlXQ=="><div class="td_block_wrap td_flex_block_1 tdi_79 td-pb-border-top td_block_template_2 td_flex_block" data-td-block-uid="tdi_79" > <style>.tdi_79 .td-image-wrap{padding-bottom:100%}.tdi_79 .entry-thumb{background-position:center 50%}.tdi_79 .td-image-container{flex:0 0 25%;width:25%;display:block;order:0;margin-left:0;margin-right:auto}.ie10 .tdi_79 .td-image-container,.ie11 .tdi_79 .td-image-container{flex:0 0 auto}.tdi_79 .td-module-container{flex-direction:row;border-color:#eaeaea!important}.ie10 .tdi_79 .td-module-meta-info,.ie11 .tdi_79 .td-module-meta-info{flex:1}body .tdi_79 .td-favorite{font-size:36px;box-shadow:1px 1px 4px 0px rgba(0,0,0,0.2)}.tdi_79 .td-module-meta-info{margin:0px 0px 0px 0px;padding:0 10px 10px 10px;border-color:#eaeaea}.tdi_79 .td_module_wrap{padding-left:20px;padding-right:20px;padding-bottom:18px;margin-bottom:18px}.tdi_79 .td_block_inner{margin-left:-20px;margin-right:-20px}.tdi_79 .td-module-container:before{bottom:-18px;border-width:0 0 1px 0;border-style:solid;border-color:#eaeaea;border-color:var(--insight-gray)}.tdi_79 .entry-thumb,.tdi_79 .td-image-wrap:before,.tdi_79 .td-image-wrap:after,.tdi_79 .entry-thumb:before,.tdi_79 .entry-thumb:after{border-radius:10px}.tdi_79 .td-post-vid-time{display:block}.tdi_79 .td-post-category{margin:0px 0px 6px 0px;padding:0px}.tdi_79 .td-post-category:not(.td-post-extra-category){display:none}.tdi_79 .td-author-photo .avatar{width:20px;height:20px;margin-right:6px;border-radius:50%}.tdi_79 .td-excerpt{display:none;column-count:1;column-gap:48px}.tdi_79 .td-audio-player{opacity:1;visibility:visible;height:auto;font-size:13px}.tdi_79 .td-read-more{display:none}.tdi_79 .td-author-date{display:inline}.tdi_79 .td-post-author-name{display:inline-block}.tdi_79 .td-post-date,.tdi_79 .td-post-author-name span{display:none;color:var(--insight-black)}.tdi_79 .entry-review-stars{display:inline-block}.tdi_79 .td-icon-star,.tdi_79 .td-icon-star-empty,.tdi_79 .td-icon-star-half{font-size:15px}.tdi_79 .td-module-comments{display:none}.tdi_79 .td_module_wrap:nth-last-child(1){margin-bottom:0;padding-bottom:0}.tdi_79 .td_module_wrap:nth-last-child(1) .td-module-container:before{display:none}.tdi_79 .td-module-title a{color:var(--insight-black);box-shadow:inset 0 0 0 0 var(--insight-turquoise)}.tdi_79 .td_module_wrap:hover .td-module-title a{color:var(--insight-black)!important;box-shadow:inset 0 -2px 0 0 var(--insight-turquoise)}.tdi_79 .td-post-author-name a{color:var(--insight-turquoise)}.tdi_79 .td-post-author-name:hover a{color:var(--insight-turquoise)}.tdi_79 .td-module-meta-info,.tdi_79 .td-next-prev-wrap{text-align:left}.tdi_79 .td-category-pos-above .td-post-category{align-self:flex-start!important}.tdi_79 .td-category-pos-image .td-post-category:not(.td-post-extra-category){left:0;right:auto;transform:translateX(0);-webkit-transform:translateX(0)}.tdi_79 .td-ajax-next-page{margin-right:auto;margin-left:0}.tdi_79 .td-module-exclusive .td-module-title a:before{display:none;margin:0px;padding:0px;color:var(--insight-black);font-family:var(--insight-primary)!important}.tdi_79 .td-module-exclusive:hover .td-module-title a:before{color:var(--insight-black)}.tdi_79 .entry-title{margin:0 0 6px;font-family:var(--insight-primary)!important;font-size:20px!important;font-weight:700!important}.tdi_79 .td-block-title a,.tdi_79 .td-block-title span{font-family:var(--insight-primary)!important;font-size:16px!important;font-weight:400!important}.tdi_79 .td-editor-date,.tdi_79 .td-editor-date .td-post-author-name a,.tdi_79 .td-editor-date .entry-date,.tdi_79 .td-module-comments a{font-family:var(--insight-primary)!important;font-size:11px!important;text-transform:uppercase!important}html:not([class*='ie']) .tdi_79 .td-module-container:hover .entry-thumb:before{opacity:0}@media (min-width:768px){.tdi_79 .td-module-title a{transition:all 0.2s ease;-webkit-transition:all 0.2s ease}}@media (min-width:1019px) and (max-width:1140px){.tdi_79 .td_module_wrap{padding-bottom:18px;margin-bottom:18px}.tdi_79 .td-module-container:before{bottom:-18px}.tdi_79 .td_module_wrap{padding-bottom:18px!important;margin-bottom:18px!important}.tdi_79 .td_module_wrap:nth-last-child(1){margin-bottom:0!important;padding-bottom:0!important}.tdi_79 .td_module_wrap .td-module-container:before{display:block!important}.tdi_79 .td_module_wrap:nth-last-child(1) .td-module-container:before{display:none!important}.tdi_79 .td-module-title a{box-shadow:inset 0 0 0 0 var(--insight-turquoise)}.tdi_79 .td_module_wrap:hover .td-module-title a{box-shadow:inset 0 -2px 0 0 var(--insight-turquoise)}@media (min-width:768px){.tdi_79 .td-module-title a{transition:all 0.2s ease;-webkit-transition:all 0.2s ease}}}@media (min-width:768px) and (max-width:1018px){.tdi_79 .td_module_wrap{padding-bottom:18px;margin-bottom:18px}.tdi_79 .td-module-container:before{bottom:-18px}.tdi_79 .td_module_wrap{padding-bottom:18px!important;margin-bottom:18px!important}.tdi_79 .td_module_wrap:nth-last-child(1){margin-bottom:0!important;padding-bottom:0!important}.tdi_79 .td_module_wrap .td-module-container:before{display:block!important}.tdi_79 .td_module_wrap:nth-last-child(1) .td-module-container:before{display:none!important}.tdi_79 .td-module-title a{box-shadow:inset 0 0 0 0 var(--insight-turquoise)}.tdi_79 .td_module_wrap:hover .td-module-title a{box-shadow:inset 0 -2px 0 0 var(--insight-turquoise)}@media (min-width:768px){.tdi_79 .td-module-title a{transition:all 0.2s ease;-webkit-transition:all 0.2s ease}}}@media (max-width:767px){.tdi_79 .td_module_wrap{padding-bottom:18px;margin-bottom:18px}.tdi_79 .td-module-container:before{bottom:-18px}.tdi_79 .td_module_wrap{padding-bottom:18px!important;margin-bottom:18px!important}.tdi_79 .td_module_wrap:nth-last-child(1){margin-bottom:0!important;padding-bottom:0!important}.tdi_79 .td_module_wrap .td-module-container:before{display:block!important}.tdi_79 .td_module_wrap:nth-last-child(1) .td-module-container:before{display:none!important}.tdi_79 .td-module-title a{box-shadow:inset 0 0 0 0 var(--insight-turquoise)}.tdi_79 .td_module_wrap:hover .td-module-title a{box-shadow:inset 0 -2px 0 0 var(--insight-turquoise)}@media (min-width:768px){.tdi_79 .td-module-title a{transition:all 0.2s ease;-webkit-transition:all 0.2s ease}}}</style><script data-debloat-delay="1" type="text/debloat-script">var block_tdi_79 = new tdBlock(); block_tdi_79.id = "tdi_79"; block_tdi_79.atts = '{"modules_on_row":"","hide_audio":"yes","block_template_id":"td_block_template_2","header_text_color":"var(--insight-turquoise)","accent_text_color":"var(--insight-turquoise)","mc1_tl":"12","modules_divider":"solid","modules_divider_color":"var(--insight-gray)","image_height":"100","image_width":"25","image_floated":"float_left","image_radius":"10","excl_show":"none","excl_padd":"0","excl_margin":"0","excl_color":"var(--insight-black)","excl_color_h":"var(--insight-black)","f_excl_font_family":"insight-primary_global","meta_padding":"0 10px 10px 10px","art_title":"0 0 6px","modules_category_padding":"0","modules_category_margin":"0px 0px 6px 0px","show_cat":"none","meta_info_horiz":"content-horiz-left","show_com":"none","show_excerpt":"none","show_btn":"none","f_header_font_size":"16","f_header_font_family":"insight-primary_global","f_header_font_weight":"400","f_title_font_family":"insight-primary_global","f_title_font_weight":"700","f_title_font_size":"20","f_meta_font_family":"insight-primary_global","f_meta_font_size":"11","f_meta_font_transform":"uppercase","title_txt":"var(--insight-black)","title_txt_hover":"var(--insight-black)","all_underline_height":"2","all_underline_color":"var(--insight-turquoise)","author_txt":"var(--insight-turquoise)","author_txt_hover":"var(--insight-turquoise)","date_txt":"var(--insight-black)","meta_margin":"0px 0px 0px 0px","f_vid_title_font_transform":"","title_tag":"","mc1_title_tag":"","show_date":"none","block_type":"td_flex_block_1","separator":"","custom_title":"","custom_url":"","mc1_el":"","post_ids":"-9948","category_id":"","taxonomies":"","category_ids":"","in_all_terms":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","include_cf_posts":"","exclude_cf_posts":"","sort":"","popular_by_date":"","linked_posts":"","favourite_only":"","locked_only":"","limit":"5","offset":"","open_in_new_window":"","show_modified_date":"","time_ago":"","time_ago_add_txt":"ago","time_ago_txt_pos":"","review_source":"","el_class":"","td_query_cache":"","td_query_cache_expiration":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","td_ajax_preloading":"","container_width":"","modules_gap":"","m_padding":"","all_modules_space":"36","modules_border_size":"","modules_border_style":"","modules_border_color":"#eaeaea","modules_border_radius":"","h_effect":"","image_size":"","image_alignment":"50","hide_image":"","show_favourites":"","fav_size":"2","fav_space":"","fav_ico_color":"","fav_ico_color_h":"","fav_bg":"","fav_bg_h":"","fav_shadow_shadow_header":"","fav_shadow_shadow_title":"Shadow","fav_shadow_shadow_size":"","fav_shadow_shadow_offset_horizontal":"","fav_shadow_shadow_offset_vertical":"","fav_shadow_shadow_spread":"","fav_shadow_shadow_color":"","video_icon":"","video_popup":"yes","video_rec":"","spot_header":"","video_rec_title":"","video_rec_color":"","video_rec_disable":"","autoplay_vid":"yes","show_vid_t":"block","vid_t_margin":"","vid_t_padding":"","video_title_color":"","video_title_color_h":"","video_bg":"","video_overlay":"","vid_t_color":"","vid_t_bg_color":"","f_vid_title_font_header":"","f_vid_title_font_title":"Video pop-up article title","f_vid_title_font_settings":"","f_vid_title_font_family":"","f_vid_title_font_size":"","f_vid_title_font_line_height":"","f_vid_title_font_style":"","f_vid_title_font_weight":"","f_vid_title_font_spacing":"","f_vid_title_":"","f_vid_time_font_title":"Video duration text","f_vid_time_font_settings":"","f_vid_time_font_family":"","f_vid_time_font_size":"","f_vid_time_font_line_height":"","f_vid_time_font_style":"","f_vid_time_font_weight":"","f_vid_time_font_transform":"","f_vid_time_font_spacing":"","f_vid_time_":"","excl_txt":"","all_excl_border":"","all_excl_border_style":"solid","excl_radius":"","excl_bg":"","excl_bg_h":"","all_excl_border_color":"","excl_border_color_h":"","f_excl_font_header":"","f_excl_font_title":"Label text","f_excl_font_settings":"","f_excl_font_size":"","f_excl_font_line_height":"","f_excl_font_style":"","f_excl_font_weight":"","f_excl_font_transform":"","f_excl_font_spacing":"","f_excl_":"","meta_info_align":"","meta_width":"","meta_space":"","art_btn":"","meta_info_border_size":"","meta_info_border_style":"","meta_info_border_color":"#eaeaea","meta_info_border_radius":"","modules_category":"","modules_cat_border":"","modules_category_radius":"0","modules_extra_cat":"","show_author":"inline-block","author_photo":"","author_photo_size":"","author_photo_space":"","author_photo_radius":"","show_review":"inline-block","review_space":"","review_size":"2.5","review_distance":"","art_excerpt":"","excerpt_col":"1","excerpt_gap":"","excerpt_middle":"","excerpt_inline":"","show_audio":"block","art_audio":"","art_audio_size":"1.5","btn_title":"","btn_margin":"","btn_padding":"","btn_border_width":"","btn_radius":"","pag_space":"","pag_padding":"","pag_border_width":"","pag_border_radius":"","prev_tdicon":"","next_tdicon":"","pag_icons_size":"","f_header_font_header":"","f_header_font_title":"Block header","f_header_font_settings":"","f_header_font_line_height":"","f_header_font_style":"","f_header_font_transform":"","f_header_font_spacing":"","f_header_":"","f_ajax_font_title":"Ajax categories","f_ajax_font_settings":"","f_ajax_font_family":"","f_ajax_font_size":"","f_ajax_font_line_height":"","f_ajax_font_style":"","f_ajax_font_weight":"","f_ajax_font_transform":"","f_ajax_font_spacing":"","f_ajax_":"","f_more_font_title":"Load more button","f_more_font_settings":"","f_more_font_family":"","f_more_font_size":"","f_more_font_line_height":"","f_more_font_style":"","f_more_font_weight":"","f_more_font_transform":"","f_more_font_spacing":"","f_more_":"","f_title_font_header":"","f_title_font_title":"Article title","f_title_font_settings":"","f_title_font_line_height":"","f_title_font_style":"","f_title_font_transform":"","f_title_font_spacing":"","f_title_":"","f_cat_font_title":"Article category tag","f_cat_font_settings":"","f_cat_font_family":"","f_cat_font_size":"","f_cat_font_line_height":"","f_cat_font_style":"","f_cat_font_weight":"","f_cat_font_transform":"","f_cat_font_spacing":"","f_cat_":"","f_meta_font_title":"Article meta info","f_meta_font_settings":"","f_meta_font_line_height":"","f_meta_font_style":"","f_meta_font_weight":"","f_meta_font_spacing":"","f_meta_":"","f_ex_font_title":"Article excerpt","f_ex_font_settings":"","f_ex_font_family":"","f_ex_font_size":"","f_ex_font_line_height":"","f_ex_font_style":"","f_ex_font_weight":"","f_ex_font_transform":"","f_ex_font_spacing":"","f_ex_":"","f_btn_font_title":"Article read more button","f_btn_font_settings":"","f_btn_font_family":"","f_btn_font_size":"","f_btn_font_line_height":"","f_btn_font_style":"","f_btn_font_weight":"","f_btn_font_transform":"","f_btn_font_spacing":"","f_btn_":"","mix_color":"","mix_type":"","fe_brightness":"1","fe_contrast":"1","fe_saturate":"1","mix_color_h":"","mix_type_h":"","fe_brightness_h":"1","fe_contrast_h":"1","fe_saturate_h":"1","m_bg":"","color_overlay":"","shadow_shadow_header":"","shadow_shadow_title":"Module Shadow","shadow_shadow_size":"","shadow_shadow_offset_horizontal":"","shadow_shadow_offset_vertical":"","shadow_shadow_spread":"","shadow_shadow_color":"","cat_bg":"","cat_bg_hover":"","cat_txt":"","cat_txt_hover":"","cat_border":"","cat_border_hover":"","meta_bg":"","ex_txt":"","com_bg":"","com_txt":"","rev_txt":"","audio_btn_color":"","audio_time_color":"","audio_bar_color":"","audio_bar_curr_color":"","shadow_m_shadow_header":"","shadow_m_shadow_title":"Meta info shadow","shadow_m_shadow_size":"","shadow_m_shadow_offset_horizontal":"","shadow_m_shadow_offset_vertical":"","shadow_m_shadow_spread":"","shadow_m_shadow_color":"","btn_bg":"","btn_bg_hover":"","btn_txt":"","btn_txt_hover":"","btn_border":"","btn_border_hover":"","pag_text":"","pag_h_text":"","pag_bg":"","pag_h_bg":"","pag_border":"","pag_h_border":"","ajax_pagination":"","ajax_pagination_next_prev_swipe":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","css":"","tdc_css":"","td_column_number":1,"header_color":"","color_preset":"","border_top":"","class":"tdi_79","tdc_css_class":"tdi_79","tdc_css_class_style":"tdi_79_rand_style"}'; block_tdi_79.td_column_number = "1"; block_tdi_79.block_type = "td_flex_block_1"; block_tdi_79.post_count = "5"; block_tdi_79.found_posts = "9145"; block_tdi_79.header_color = ""; block_tdi_79.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_tdi_79.max_num_pages = "1829"; tdBlocksArray.push(block_tdi_79); </script><div class="td-block-title-wrap"></div><div id=tdi_79 class="td_block_inner td-mc1-wrap"> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://blogovanie.com/ako-najst-skupiny-v-telegrame/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Ako nájsť skupiny v telegrame" ><span class="entry-thumb td-thumb-css" data-type="css_image" data-img-url="https://blogovanie.com/wp-content/uploads/2024/02/Fixed-Karta-Chime-nie-je-podporovana-v-aplikacii-Cash.webp.webp" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://blogovanie.com/ako-najst-skupiny-v-telegrame/" rel="bookmark" title="Ako nájsť skupiny v telegrame">Ako nájsť skupiny v telegrame</a></h3> <div class="td-editor-date"> <span class="td-author-date"> </span> </div> </div> </div> </div> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://blogovanie.com/ako-odblokovat-niekoho-na-instagrame/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Ako odblokovať niekoho na Instagrame" ><span class="entry-thumb td-thumb-css" data-type="css_image" data-img-url="https://blogovanie.com/wp-content/uploads/2024/02/Google-Talks-o-tom-ako-vytvorit-webovu-stranku-elektronickeho-obchodu.jpg" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://blogovanie.com/ako-odblokovat-niekoho-na-instagrame/" rel="bookmark" title="Ako odblokovať niekoho na Instagrame">Ako odblokovať niekoho na Instagrame</a></h3> <div class="td-editor-date"> <span class="td-author-date"> </span> </div> </div> </div> </div> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://blogovanie.com/ako-deaktivovat-svoj-ucet-na-facebooku/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Ako deaktivovať svoj účet na Facebooku" ><span class="entry-thumb td-thumb-css" data-type="css_image" data-img-url="https://blogovanie.com/wp-content/uploads/2024/02/15-zlych-odkazov-ktorym-sa-musite-vyhnut-a-preco.png" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://blogovanie.com/ako-deaktivovat-svoj-ucet-na-facebooku/" rel="bookmark" title="Ako deaktivovať svoj účet na Facebooku">Ako deaktivovať svoj účet na Facebooku</a></h3> <div class="td-editor-date"> <span class="td-author-date"> </span> </div> </div> </div> </div> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://blogovanie.com/ako-exportovat-spravy-z-facebooku/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Ako exportovať správy z Facebooku" ><span class="entry-thumb td-thumb-css" data-type="css_image" data-img-url="https://blogovanie.com/wp-content/uploads/2024/02/Co-je-nazov-domeny-a-preco-je-dolezity.png" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://blogovanie.com/ako-exportovat-spravy-z-facebooku/" rel="bookmark" title="Ako exportovať správy z Facebooku">Ako exportovať správy z Facebooku</a></h3> <div class="td-editor-date"> <span class="td-author-date"> </span> </div> </div> </div> </div> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://blogovanie.com/ako-vidiet-historiu-svojho-priatelstva-a-vztahov/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Ako vidieť históriu svojho priateľstva a vzťahov" ><span class="entry-thumb td-thumb-css" data-type="css_image" data-img-url="https://blogovanie.com/wp-content/uploads/2024/02/Co-je-SEO-a-preco-je-dolezite.webp.webp" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://blogovanie.com/ako-vidiet-historiu-svojho-priatelstva-a-vztahov/" rel="bookmark" title="Ako vidieť históriu svojho priateľstva a vzťahov">Ako vidieť históriu svojho priateľstva a vzťahov</a></h3> <div class="td-editor-date"> <span class="td-author-date"> </span> </div> </div> </div> </div> </div></div></div></div></div></div><div id="tdi_80" class="tdc-row stretch_row"><div class="vc_row tdi_81 wpb_row td-pb-row tdc-element-style" > <style scoped>.tdi_81,.tdi_81 .tdc-columns{min-height:0}.tdi_81,.tdi_81 .tdc-columns{display:block}.tdi_81 .tdc-columns{width:100%}.tdi_81{padding-top:50px!important;padding-bottom:70px!important;padding-left:50px!important;position:relative}.tdi_81 .td_block_wrap{text-align:left}@media (min-width:1019px) and (max-width:1140px){.tdi_81{padding-top:30px!important;padding-bottom:50px!important;padding-left:30px!important}}@media (min-width:768px) and (max-width:1018px){.tdi_81{padding-top:10px!important;padding-bottom:30px!important;padding-left:10px!important}}@media (max-width:767px){.tdi_81{margin-bottom:0px!important;padding-top:10px!important;padding-bottom:20px!important;padding-left:0px!important}}</style> <div class="tdi_80_rand_style td-element-style" ><style>.tdi_80_rand_style{background-color:#3ef98d!important}</style></div><div class="vc_column tdi_83 wpb_column vc_column_container tdc-column td-pb-span12"> <style scoped>.tdi_83{vertical-align:baseline}.tdi_83>.wpb_wrapper,.tdi_83>.wpb_wrapper>.tdc-elements{display:block}.tdi_83>.wpb_wrapper>.tdc-elements{width:100%}.tdi_83>.wpb_wrapper>.vc_row_inner{width:auto}.tdi_83>.wpb_wrapper{width:auto;height:auto}</style><div class="wpb_wrapper" ><div class="tdm_block td_block_wrap tdm_block_inline_text tdi_84 tdm-inline-block td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="tdi_84" > <style>.tdi_84{margin-top:20px!important;margin-bottom:20px!important}</style> <style>.tdm_block.tdm_block_inline_text{margin-bottom:0;vertical-align:top}.tdm_block.tdm_block_inline_text .tdm-descr{margin-bottom:0;-webkit-transform:translateZ(0);transform:translateZ(0)}.tdc-row-content-vert-center .tdm-inline-text-yes{vertical-align:middle}.tdc-row-content-vert-bottom .tdm-inline-text-yes{vertical-align:bottom}.tdi_84{text-align:left!important}.tdi_84 .tdm-descr{color:var(--insight-black);font-family:var(--insight-primary)!important;font-size:23px!important;font-weight:600!important}@media (max-width:767px){.tdi_84 .tdm-descr{font-size:20px!important}}</style><p class="tdm-descr">Nové Publikácie:</p></div><div class="td_block_wrap td_flex_block_1 tdi_85 td-pb-border-top td_block_template_2 td_flex_block" data-td-block-uid="tdi_85" > <style>.tdi_85{margin-bottom:0px!important}@media (max-width:767px){.tdi_85{margin-bottom:20px!important}}</style> <style>.tdi_85 .td-image-wrap{padding-bottom:100%}.tdi_85 .entry-thumb{background-position:center 50%;background-image:none!important}.tdi_85 .td-image-container{flex:0 0 25%;width:25%;display:none}.ie10 .tdi_85 .td-image-container,.ie11 .tdi_85 .td-image-container{flex:0 0 auto}body .tdi_85 .td-favorite{font-size:36px;box-shadow:1px 1px 4px 0px rgba(0,0,0,0.2)}.tdi_85 .td-module-meta-info{padding:0 10px 0 0;border-color:#eaeaea}.tdi_85 .td_module_wrap{padding-left:20px;padding-right:20px;padding-bottom:18px;margin-bottom:18px}.tdi_85 .td_block_inner{margin-left:-20px;margin-right:-20px}.tdi_85 .td-module-container:before{bottom:-18px;border-width:0 0 1px 0;border-style:solid;border-color:#eaeaea;border-color:var(--insight-black)}.tdi_85 .td-module-container{border-color:#eaeaea!important}.tdi_85 .td-post-vid-time{display:block}.tdi_85 .td-post-category{margin:0px 0px 6px 0px;padding:0px}.tdi_85 .td-post-category:not(.td-post-extra-category){display:none}.tdi_85 .td-author-photo .avatar{width:20px;height:20px;margin-right:6px;border-radius:50%}.tdi_85 .td-excerpt{display:none;column-count:1;column-gap:48px}.tdi_85 .td-audio-player{opacity:1;visibility:visible;height:auto;font-size:13px}.tdi_85 .td-read-more{display:none}.tdi_85 .td-author-date{display:inline}.tdi_85 .td-post-author-name{display:none}.tdi_85 .td-post-date,.tdi_85 .td-post-author-name span{display:none;color:var(--insight-black)}.tdi_85 .entry-review-stars{display:inline-block}.tdi_85 .td-icon-star,.tdi_85 .td-icon-star-empty,.tdi_85 .td-icon-star-half{font-size:15px}.tdi_85 .td-module-comments{display:none}.tdi_85 .td_module_wrap:nth-last-child(1){margin-bottom:0;padding-bottom:0}.tdi_85 .td_module_wrap:nth-last-child(1) .td-module-container:before{display:none}.tdi_85 .td-module-title a{color:var(--insight-black)}.tdi_85 .td_module_wrap:hover .td-module-title a{color:var(--insight-black)!important;box-shadow:inset 0 -0px 0 0 @all_underline_color}.tdi_85 .td-post-author-name a{color:var(--insight-black)}.tdi_85 .td-post-author-name:hover a{color:var(--insight-black)}.tdi_85 .td-module-exclusive .td-module-title a:before{display:none;margin:0px;padding:0px;color:var(--insight-white);font-family:var(--insight-primary)!important}.tdi_85 .td-module-exclusive:hover .td-module-title a:before{color:var(--insight-turquoise)}.tdi_85 .entry-title{margin:0 0 6px;font-family:var(--insight-primary)!important;font-size:29px!important;line-height:1.2!important;font-weight:500!important;letter-spacing:-!important}.tdi_85 .td-block-title a,.tdi_85 .td-block-title span{font-family:var(--insight-primary)!important;font-size:10px!important;font-weight:500!important;text-transform:uppercase!important}.tdi_85 .td-editor-date,.tdi_85 .td-editor-date .td-post-author-name a,.tdi_85 .td-editor-date .entry-date,.tdi_85 .td-module-comments a{font-family:var(--insight-primary)!important;font-size:19px!important;font-weight:400!important;text-transform:uppercase!important}html:not([class*='ie']) .tdi_85 .td-module-container:hover .entry-thumb:before{opacity:0}@media (min-width:1019px) and (max-width:1140px){.tdi_85 .td-image-container{display:none}.tdi_85 .td_module_wrap{padding-bottom:18px;margin-bottom:18px;padding-bottom:18px!important;margin-bottom:18px!important}.tdi_85 .td-module-container:before{bottom:-18px}.tdi_85 .td_module_wrap:nth-last-child(1){margin-bottom:0!important;padding-bottom:0!important}.tdi_85 .td_module_wrap .td-module-container:before{display:block!important}.tdi_85 .td_module_wrap:nth-last-child(1) .td-module-container:before{display:none!important}.tdi_85 .td_module_wrap:hover .td-module-title a{box-shadow:inset 0 -0px 0 0 @all_underline_color}.tdi_85 .entry-title{font-size:20px!important}.tdi_85 .td-editor-date,.tdi_85 .td-editor-date .td-post-author-name a,.tdi_85 .td-editor-date .entry-date,.tdi_85 .td-module-comments a{font-size:16px!important}}@media (min-width:768px) and (max-width:1018px){.tdi_85 .td-image-container{display:none}.tdi_85 .td_module_wrap{padding-bottom:18px;margin-bottom:18px;padding-bottom:18px!important;margin-bottom:18px!important}.tdi_85 .td-module-container:before{bottom:-18px}.tdi_85 .td_module_wrap:nth-last-child(1){margin-bottom:0!important;padding-bottom:0!important}.tdi_85 .td_module_wrap .td-module-container:before{display:block!important}.tdi_85 .td_module_wrap:nth-last-child(1) .td-module-container:before{display:none!important}.tdi_85 .td_module_wrap:hover .td-module-title a{box-shadow:inset 0 -0px 0 0 @all_underline_color}.tdi_85 .entry-title{font-size:18px!important}.tdi_85 .td-editor-date,.tdi_85 .td-editor-date .td-post-author-name a,.tdi_85 .td-editor-date .entry-date,.tdi_85 .td-module-comments a{font-size:14px!important}}@media (max-width:767px){.tdi_85 .td-image-container{display:none}.tdi_85 .td_module_wrap{padding-bottom:18px;margin-bottom:18px;padding-bottom:18px!important;margin-bottom:18px!important}.tdi_85 .td-module-container:before{bottom:-18px}.tdi_85 .td_module_wrap:nth-last-child(1){margin-bottom:0!important;padding-bottom:0!important}.tdi_85 .td_module_wrap .td-module-container:before{display:block!important}.tdi_85 .td_module_wrap:nth-last-child(1) .td-module-container:before{display:none!important}.tdi_85 .td_module_wrap:hover .td-module-title a{box-shadow:inset 0 -0px 0 0 @all_underline_color}.tdi_85 .entry-title{font-size:18px!important}.tdi_85 .td-editor-date,.tdi_85 .td-editor-date .td-post-author-name a,.tdi_85 .td-editor-date .entry-date,.tdi_85 .td-module-comments a{font-size:14px!important}}</style><script data-debloat-delay="1" type="text/debloat-script">var block_tdi_85 = new tdBlock(); block_tdi_85.id = "tdi_85"; block_tdi_85.atts = '{"modules_on_row":"","hide_audio":"yes","mc1_tl":"12","modules_divider_color":"var(--insight-black)","image_floated":"hidden","image_height":"100","image_width":"25","excl_padd":"0","excl_margin":"0","excl_color":"var(--insight-white)","excl_color_h":"var(--insight-turquoise)","f_excl_font_family":"insight-primary_global","meta_padding":"0 10px 0 0","art_title":"0 0 6px","modules_category_margin":"0px 0px 6px 0px","modules_category_padding":"0","show_cat":"none","title_txt":"var(--insight-black)","title_txt_hover":"var(--insight-black)","show_btn":"none","show_excerpt":"none","show_com":"none","tdc_css":"eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLWJvdHRvbSI6IjAiLCJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBob25lIjp7Im1hcmdpbi1ib3R0b20iOiIyMCIsImRpc3BsYXkiOiIifSwicGhvbmVfbWF4X3dpZHRoIjo3Njd9","modules_divider":"solid","category_id":"","header_text_color":"var(--insight-black)","block_template_id":"td_block_template_2","accent_text_color":"var(--insight-black)","author_txt":"var(--insight-black)","author_txt_hover":"var(--insight-black)","date_txt":"var(--insight-black)","f_header_font_family":"insight-primary_global","f_title_font_family":"insight-primary_global","f_title_font_size":"eyJhbGwiOiIyOSIsImxhbmRzY2FwZSI6IjIwIiwicG9ydHJhaXQiOiIxOCIsInBob25lIjoiMTgifQ==","f_title_font_weight":"500","f_meta_font_size":"eyJhbGwiOiIxOSIsImxhbmRzY2FwZSI6IjE2IiwicG9ydHJhaXQiOiIxNCIsInBob25lIjoiMTQifQ==","f_meta_font_family":"insight-primary_global","f_meta_font_transform":"uppercase","f_header_font_size":"10","f_header_font_weight":"500","all_underline_color":"var(--insight-black)","all_underline_height":"0","f_header_font_transform":"uppercase","f_title_font_spacing":"-","limit":"4","f_meta_font_weight":"400","f_title_font_line_height":"1.2","excl_show":"none","show_author":"none","show_date":"none","block_type":"td_flex_block_1","separator":"","custom_title":"","custom_url":"","title_tag":"","mc1_title_tag":"","mc1_el":"","post_ids":"-9948","taxonomies":"","category_ids":"","in_all_terms":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","include_cf_posts":"","exclude_cf_posts":"","sort":"","popular_by_date":"","linked_posts":"","favourite_only":"","locked_only":"","offset":"","open_in_new_window":"","show_modified_date":"","time_ago":"","time_ago_add_txt":"ago","time_ago_txt_pos":"","review_source":"","el_class":"","td_query_cache":"","td_query_cache_expiration":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","td_ajax_preloading":"","container_width":"","modules_gap":"","m_padding":"","all_modules_space":"36","modules_border_size":"","modules_border_style":"","modules_border_color":"#eaeaea","modules_border_radius":"","h_effect":"","image_size":"","image_alignment":"50","image_radius":"","hide_image":"","show_favourites":"","fav_size":"2","fav_space":"","fav_ico_color":"","fav_ico_color_h":"","fav_bg":"","fav_bg_h":"","fav_shadow_shadow_header":"","fav_shadow_shadow_title":"Shadow","fav_shadow_shadow_size":"","fav_shadow_shadow_offset_horizontal":"","fav_shadow_shadow_offset_vertical":"","fav_shadow_shadow_spread":"","fav_shadow_shadow_color":"","video_icon":"","video_popup":"yes","video_rec":"","spot_header":"","video_rec_title":"","video_rec_color":"","video_rec_disable":"","autoplay_vid":"yes","show_vid_t":"block","vid_t_margin":"","vid_t_padding":"","video_title_color":"","video_title_color_h":"","video_bg":"","video_overlay":"","vid_t_color":"","vid_t_bg_color":"","f_vid_title_font_header":"","f_vid_title_font_title":"Video pop-up article title","f_vid_title_font_settings":"","f_vid_title_font_family":"","f_vid_title_font_size":"","f_vid_title_font_line_height":"","f_vid_title_font_style":"","f_vid_title_font_weight":"","f_vid_title_font_transform":"","f_vid_title_font_spacing":"","f_vid_title_":"","f_vid_time_font_title":"Video duration text","f_vid_time_font_settings":"","f_vid_time_font_family":"","f_vid_time_font_size":"","f_vid_time_font_line_height":"","f_vid_time_font_style":"","f_vid_time_font_weight":"","f_vid_time_font_transform":"","f_vid_time_font_spacing":"","f_vid_time_":"","excl_txt":"","all_excl_border":"","all_excl_border_style":"solid","excl_radius":"","excl_bg":"","excl_bg_h":"","all_excl_border_color":"","excl_border_color_h":"","f_excl_font_header":"","f_excl_font_title":"Label text","f_excl_font_settings":"","f_excl_font_size":"","f_excl_font_line_height":"","f_excl_font_style":"","f_excl_font_weight":"","f_excl_font_transform":"","f_excl_font_spacing":"","f_excl_":"","meta_info_align":"","meta_info_horiz":"layout-default","meta_width":"","meta_margin":"","meta_space":"","art_btn":"","meta_info_border_size":"","meta_info_border_style":"","meta_info_border_color":"#eaeaea","meta_info_border_radius":"","modules_category":"","modules_cat_border":"","modules_category_radius":"0","modules_extra_cat":"","author_photo":"","author_photo_size":"","author_photo_space":"","author_photo_radius":"","show_review":"inline-block","review_space":"","review_size":"2.5","review_distance":"","art_excerpt":"","excerpt_col":"1","excerpt_gap":"","excerpt_middle":"","excerpt_inline":"","show_audio":"block","art_audio":"","art_audio_size":"1.5","btn_title":"","btn_margin":"","btn_padding":"","btn_border_width":"","btn_radius":"","pag_space":"","pag_padding":"","pag_border_width":"","pag_border_radius":"","prev_tdicon":"","next_tdicon":"","pag_icons_size":"","f_header_font_header":"","f_header_font_title":"Block header","f_header_font_settings":"","f_header_font_line_height":"","f_header_font_style":"","f_header_font_spacing":"","f_header_":"","f_ajax_font_title":"Ajax categories","f_ajax_font_settings":"","f_ajax_font_family":"","f_ajax_font_size":"","f_ajax_font_line_height":"","f_ajax_font_style":"","f_ajax_font_weight":"","f_ajax_font_transform":"","f_ajax_font_spacing":"","f_ajax_":"","f_more_font_title":"Load more button","f_more_font_settings":"","f_more_font_family":"","f_more_font_size":"","f_more_font_line_height":"","f_more_font_style":"","f_more_font_weight":"","f_more_font_transform":"","f_more_font_spacing":"","f_more_":"","f_title_font_header":"","f_title_font_title":"Article title","f_title_font_settings":"","f_title_font_style":"","f_title_font_transform":"","f_title_":"","f_cat_font_title":"Article category tag","f_cat_font_settings":"","f_cat_font_family":"","f_cat_font_size":"","f_cat_font_line_height":"","f_cat_font_style":"","f_cat_font_weight":"","f_cat_font_transform":"","f_cat_font_spacing":"","f_cat_":"","f_meta_font_title":"Article meta info","f_meta_font_settings":"","f_meta_font_line_height":"","f_meta_font_style":"","f_meta_font_spacing":"","f_meta_":"","f_ex_font_title":"Article excerpt","f_ex_font_settings":"","f_ex_font_family":"","f_ex_font_size":"","f_ex_font_line_height":"","f_ex_font_style":"","f_ex_font_weight":"","f_ex_font_transform":"","f_ex_font_spacing":"","f_ex_":"","f_btn_font_title":"Article read more button","f_btn_font_settings":"","f_btn_font_family":"","f_btn_font_size":"","f_btn_font_line_height":"","f_btn_font_style":"","f_btn_font_weight":"","f_btn_font_transform":"","f_btn_font_spacing":"","f_btn_":"","mix_color":"","mix_type":"","fe_brightness":"1","fe_contrast":"1","fe_saturate":"1","mix_color_h":"","mix_type_h":"","fe_brightness_h":"1","fe_contrast_h":"1","fe_saturate_h":"1","m_bg":"","color_overlay":"","shadow_shadow_header":"","shadow_shadow_title":"Module Shadow","shadow_shadow_size":"","shadow_shadow_offset_horizontal":"","shadow_shadow_offset_vertical":"","shadow_shadow_spread":"","shadow_shadow_color":"","cat_bg":"","cat_bg_hover":"","cat_txt":"","cat_txt_hover":"","cat_border":"","cat_border_hover":"","meta_bg":"","ex_txt":"","com_bg":"","com_txt":"","rev_txt":"","audio_btn_color":"","audio_time_color":"","audio_bar_color":"","audio_bar_curr_color":"","shadow_m_shadow_header":"","shadow_m_shadow_title":"Meta info shadow","shadow_m_shadow_size":"","shadow_m_shadow_offset_horizontal":"","shadow_m_shadow_offset_vertical":"","shadow_m_shadow_spread":"","shadow_m_shadow_color":"","btn_bg":"","btn_bg_hover":"","btn_txt":"","btn_txt_hover":"","btn_border":"","btn_border_hover":"","pag_text":"","pag_h_text":"","pag_bg":"","pag_h_bg":"","pag_border":"","pag_h_border":"","ajax_pagination":"","ajax_pagination_next_prev_swipe":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","css":"","td_column_number":3,"header_color":"","color_preset":"","border_top":"","class":"tdi_85","tdc_css_class":"tdi_85","tdc_css_class_style":"tdi_85_rand_style"}'; block_tdi_85.td_column_number = "3"; block_tdi_85.block_type = "td_flex_block_1"; block_tdi_85.post_count = "4"; block_tdi_85.found_posts = "9145"; block_tdi_85.header_color = ""; block_tdi_85.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_tdi_85.max_num_pages = "2287"; tdBlocksArray.push(block_tdi_85); </script><div class="td-block-title-wrap"></div><div id=tdi_85 class="td_block_inner td-mc1-wrap"> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://blogovanie.com/ako-najst-skupiny-v-telegrame/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Ako nájsť skupiny v telegrame" ><span class="entry-thumb td-thumb-css" data-type="css_image" data-img-url="https://blogovanie.com/wp-content/uploads/2024/02/Fixed-Karta-Chime-nie-je-podporovana-v-aplikacii-Cash.webp.webp" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://blogovanie.com/ako-najst-skupiny-v-telegrame/" rel="bookmark" title="Ako nájsť skupiny v telegrame">Ako nájsť skupiny v telegrame</a></h3> </div> </div> </div> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://blogovanie.com/ako-odblokovat-niekoho-na-instagrame/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Ako odblokovať niekoho na Instagrame" ><span class="entry-thumb td-thumb-css" data-type="css_image" data-img-url="https://blogovanie.com/wp-content/uploads/2024/02/Google-Talks-o-tom-ako-vytvorit-webovu-stranku-elektronickeho-obchodu.jpg" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://blogovanie.com/ako-odblokovat-niekoho-na-instagrame/" rel="bookmark" title="Ako odblokovať niekoho na Instagrame">Ako odblokovať niekoho na Instagrame</a></h3> </div> </div> </div> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://blogovanie.com/ako-deaktivovat-svoj-ucet-na-facebooku/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Ako deaktivovať svoj účet na Facebooku" ><span class="entry-thumb td-thumb-css" data-type="css_image" data-img-url="https://blogovanie.com/wp-content/uploads/2024/02/15-zlych-odkazov-ktorym-sa-musite-vyhnut-a-preco.png" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://blogovanie.com/ako-deaktivovat-svoj-ucet-na-facebooku/" rel="bookmark" title="Ako deaktivovať svoj účet na Facebooku">Ako deaktivovať svoj účet na Facebooku</a></h3> </div> </div> </div> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://blogovanie.com/ako-exportovat-spravy-z-facebooku/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Ako exportovať správy z Facebooku" ><span class="entry-thumb td-thumb-css" data-type="css_image" data-img-url="https://blogovanie.com/wp-content/uploads/2024/02/Co-je-nazov-domeny-a-preco-je-dolezity.png" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://blogovanie.com/ako-exportovat-spravy-z-facebooku/" rel="bookmark" title="Ako exportovať správy z Facebooku">Ako exportovať správy z Facebooku</a></h3> </div> </div> </div> </div></div></div></div></div></div><div id="tdi_86" class="tdc-row stretch_row_content td-stretch-content"><div class="vc_row tdi_87 wpb_row td-pb-row tdc-element-style" > <style scoped>.tdi_87,.tdi_87 .tdc-columns{min-height:0}.tdi_87,.tdi_87 .tdc-columns{display:flex;flex-direction:row;flex-wrap:nowrap;justify-content:flex-start;align-items:flex-start}.tdi_87 .tdc-columns{width:100%}@media (max-width:767px){.tdi_87,.tdi_87 .tdc-columns{flex-direction:column}}.tdi_87{padding-top:50px!important;padding-bottom:50px!important;position:relative}.tdi_87 .td_block_wrap{text-align:left}@media (min-width:1019px) and (max-width:1140px){.tdi_87{padding-top:30px!important;padding-bottom:30px!important}}@media (min-width:768px) and (max-width:1018px){.tdi_87{padding-top:30px!important;padding-bottom:30px!important}}@media (max-width:767px){.tdi_87{padding-top:30px!important;padding-bottom:30px!important}}</style> <div class="tdi_86_rand_style td-element-style" ><style>.tdi_86_rand_style{background-color:#deffec!important}</style></div><div class="vc_column tdi_89 wpb_column vc_column_container tdc-column td-pb-span12"> <style scoped>.tdi_89{vertical-align:baseline}.tdi_89>.wpb_wrapper,.tdi_89>.wpb_wrapper>.tdc-elements{display:block}.tdi_89>.wpb_wrapper>.tdc-elements{width:100%}.tdi_89>.wpb_wrapper>.vc_row_inner{width:auto}.tdi_89>.wpb_wrapper{width:auto;height:auto}div.tdi_89{width:100%!important}</style><div class="wpb_wrapper" ><div class="td_block_wrap td_block_title tdi_90 td-pb-border-top td_block_template_3 td-fix-index" data-td-block-uid="tdi_90" > <style>.td_block_template_3 .td-block-title{font-size:16px;font-weight:400;margin-top:0;margin-bottom:26px;line-height:31px;text-align:left}.td_block_template_3 .td-block-title>*{background-color:var(--td_header_color,#000);color:var(--td_text_header_color,#fff);padding:0 10px}.td_block_template_3 .td-related-title a{margin-right:10px}@media (max-width:767px){.td_block_template_3 .td-related-title a{margin-right:0;font-size:14px}}.td_block_template_3 .td-related-title .td-cur-simple-item{background-color:var(--td_theme_color,#4db2ec)}@-moz-document url-prefix(){.td_block_template_3 .td-block-title>*{padding-bottom:2px}}.td-theme-wrap .tdi_90 .td-pulldown-filter-link:hover,.td-theme-wrap .tdi_90 .td-subcat-item a:hover,.td-theme-wrap .tdi_90 .td-subcat-item .td-cur-simple-item,.td-theme-wrap .tdi_90 .td-subcat-dropdown:hover .td-subcat-more span,.td-theme-wrap .tdi_90 .td-subcat-dropdown:hover .td-subcat-more i{color:var(--insight-accent)}.td-theme-wrap .tdi_90 .td-block-title>*{background-color:var(--insight-accent)}.td-theme-wrap .tdi_90 .td-block-title>*{color:var(--insight-white)}.td-theme-wrap .tdi_90 .td_module_wrap:hover .entry-title a,.td-theme-wrap .tdi_90 .td_quote_on_blocks,.td-theme-wrap .tdi_90 .td-opacity-cat .td-post-category:hover,.td-theme-wrap .tdi_90 .td-opacity-read .td-read-more a:hover,.td-theme-wrap .tdi_90 .td-opacity-author .td-post-author-name a:hover,.td-theme-wrap .tdi_90 .td-instagram-user a{color:var(--insight-accent)}.td-theme-wrap .tdi_90 .td-next-prev-wrap a:hover,.td-theme-wrap .tdi_90 .td-load-more-wrap a:hover{background-color:var(--insight-accent);border-color:var(--insight-accent)}.td-theme-wrap .tdi_90 .td-read-more a,.td-theme-wrap .tdi_90 .td-weather-information:before,.td-theme-wrap .tdi_90 .td-weather-week:before,.td-theme-wrap .tdi_90 .td-exchange-header:before,.td-theme-wrap .td-footer-wrapper .tdi_90 .td-post-category,.td-theme-wrap .tdi_90 .td-post-category:hover{background-color:var(--insight-accent)}.tdi_90{margin-bottom:0px!important}</style> <style>body .tdi_90 .td-block-title a,body .tdi_90 .td-block-title span{font-family:var(--insight-primary)!important;font-size:20px!important;text-transform:uppercase!important}@media (min-width:1019px) and (max-width:1140px){body .tdi_90 .td-block-title a,body .tdi_90 .td-block-title span{font-size:15px!important}}@media (min-width:768px) and (max-width:1018px){body .tdi_90 .td-block-title a,body .tdi_90 .td-block-title span{font-size:9px!important}}@media (max-width:767px){body .tdi_90 .td-block-title a,body .tdi_90 .td-block-title span{font-size:15px!important}}</style><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="td-block-title"><span class="td-pulldown-size">ODPORÚČANIE</span></h4></div></div><div class="td_block_wrap td_flex_block_1 tdi_91 td-pb-border-top td_block_template_1 td_flex_block" data-td-block-uid="tdi_91" > <style>.tdi_91{margin-bottom:0px!important;border-color:var(--insight-gray)!important;border-style:solid!important;border-width:0!important}</style> <style>.tdi_91 .td-image-wrap{padding-bottom:110%}.tdi_91 .entry-thumb{background-position:center 60%}.tdi_91 .td-module-container{flex-direction:column;border-color:#eaeaea!important}.tdi_91 .td-image-container{display:block;order:0}.ie10 .tdi_91 .td-module-meta-info,.ie11 .tdi_91 .td-module-meta-info{flex:auto}body .tdi_91 .td-favorite{font-size:36px;box-shadow:1px 1px 4px 0px rgba(0,0,0,0.2)}.tdi_91 .td-module-meta-info{padding:10px 0 0;border-color:#eaeaea}.tdi_91 .td_module_wrap{width:16.66666667%;float:left;padding-left:15px;padding-right:15px;padding-bottom:15px;margin-bottom:15px}.rtl .tdi_91 .td_module_wrap{float:right}.tdi_91 .td_block_inner{margin-left:-15px;margin-right:-15px}.tdi_91 .td-module-container:before{bottom:-15px;border-color:#eaeaea}.tdi_91 .entry-thumb,.tdi_91 .td-image-wrap:before,.tdi_91 .td-image-wrap:after,.tdi_91 .entry-thumb:before,.tdi_91 .entry-thumb:after{border-radius:15px}.tdi_91 .td-post-vid-time{display:block}.tdi_91 .td-post-category:not(.td-post-extra-category){display:none}.tdi_91 .td-author-photo .avatar{width:20px;height:20px;margin-right:6px;border-radius:50%}.tdi_91 .td-excerpt{display:none;margin:20px 0 0;column-count:1;column-gap:48px;font-family:var(--insight-primary)!important;font-size:12px!important;font-weight:400!important}.tdi_91 .td-audio-player{opacity:1;visibility:visible;height:auto;font-size:13px}.tdi_91 .td-read-more{display:none}.tdi_91 .td-author-date{display:inline}.tdi_91 .td-post-author-name{display:none}.tdi_91 .td-post-date,.tdi_91 .td-post-author-name span{display:none}.tdi_91 .entry-review-stars{display:inline-block}.tdi_91 .td-icon-star,.tdi_91 .td-icon-star-empty,.tdi_91 .td-icon-star-half{font-size:15px}.tdi_91 .td-module-comments{display:none}.tdi_91 .td_module_wrap:nth-child(6n+1){clear:both}.tdi_91 .td_module_wrap:nth-last-child(-n+6){margin-bottom:0;padding-bottom:0}.tdi_91 .td_module_wrap:nth-last-child(-n+6) .td-module-container:before{display:none}.tdi_91 .td-module-title a{color:var(--insight-black);box-shadow:inset 0 0 0 0 #f26c10}.tdi_91 .td_module_wrap:hover .td-module-title a{color:var(--insight-white)!important;box-shadow:inset 0 -18px 0 0 #f26c10}.tdi_91 .td-module-exclusive .td-module-title a:before{display:none}.tdi_91 .entry-title{font-family:var(--insight-primary)!important;font-size:15px!important;font-weight:700!important}html:not([class*='ie']) .tdi_91 .td-module-container:hover .entry-thumb:before{opacity:0}@media (min-width:768px){.tdi_91 .td-module-title a{transition:all 0.2s ease;-webkit-transition:all 0.2s ease}}@media (min-width:1019px) and (max-width:1140px){.tdi_91 .td_module_wrap{padding-left:5px;padding-right:5px}.tdi_91 .td_block_inner{margin-left:-5px;margin-right:-5px}.tdi_91 .td_module_wrap{padding-bottom:5px;margin-bottom:5px;clear:none!important;padding-bottom:5px!important;margin-bottom:5px!important}.tdi_91 .td-module-container:before{bottom:-5px}.tdi_91 .td_module_wrap:nth-child(6n+1){clear:both!important}.tdi_91 .td_module_wrap:nth-last-child(-n+6){margin-bottom:0!important;padding-bottom:0!important}.tdi_91 .td_module_wrap .td-module-container:before{display:block!important}.tdi_91 .td_module_wrap:nth-last-child(-n+6) .td-module-container:before{display:none!important}.tdi_91 .td-module-title a{box-shadow:inset 0 0 0 0 #f26c10}.tdi_91 .td_module_wrap:hover .td-module-title a{box-shadow:inset 0 -18px 0 0 #f26c10}.tdi_91 .entry-title{font-size:13px!important}.tdi_91 .td-excerpt{font-size:10px!important}@media (min-width:768px){.tdi_91 .td-module-title a{transition:all 0.2s ease;-webkit-transition:all 0.2s ease}}}@media (min-width:768px) and (max-width:1018px){.tdi_91 .td_module_wrap{padding-left:5px;padding-right:5px}.tdi_91 .td_block_inner{margin-left:-5px;margin-right:-5px}.tdi_91 .td_module_wrap{padding-bottom:5px;margin-bottom:5px;clear:none!important;padding-bottom:5px!important;margin-bottom:5px!important}.tdi_91 .td-module-container:before{bottom:-5px}.tdi_91 .td_module_wrap:nth-child(6n+1){clear:both!important}.tdi_91 .td_module_wrap:nth-last-child(-n+6){margin-bottom:0!important;padding-bottom:0!important}.tdi_91 .td_module_wrap .td-module-container:before{display:block!important}.tdi_91 .td_module_wrap:nth-last-child(-n+6) .td-module-container:before{display:none!important}.tdi_91 .td-module-title a{box-shadow:inset 0 0 0 0 #f26c10}.tdi_91 .td_module_wrap:hover .td-module-title a{box-shadow:inset 0 -18px 0 0 #f26c10}.tdi_91 .td-excerpt{margin:10px 0 0;font-size:10px!important}.tdi_91 .entry-title{font-size:13px!important}@media (min-width:768px){.tdi_91 .td-module-title a{transition:all 0.2s ease;-webkit-transition:all 0.2s ease}}}@media (max-width:767px){.tdi_91 .td_module_wrap{width:100%;float:left}.rtl .tdi_91 .td_module_wrap{float:right}.tdi_91 .td_module_wrap{padding-left:2.5px;padding-right:2.5px;padding-bottom:7.5px;margin-bottom:7.5px;padding-bottom:7.5px!important;margin-bottom:7.5px!important}.tdi_91 .td_block_inner{margin-left:-2.5px;margin-right:-2.5px}.tdi_91 .td-module-container:before{bottom:-7.5px}.tdi_91 .td_module_wrap:nth-last-child(1){margin-bottom:0!important;padding-bottom:0!important}.tdi_91 .td_module_wrap .td-module-container:before{display:block!important}.tdi_91 .td_module_wrap:nth-last-child(1) .td-module-container:before{display:none!important}.tdi_91 .td-module-title a{box-shadow:inset 0 0 0 0 #f26c10}.tdi_91 .td_module_wrap:hover .td-module-title a{box-shadow:inset 0 -18px 0 0 #f26c10}.tdi_91 .td-excerpt{margin:10px 0 0}@media (min-width:768px){.tdi_91 .td-module-title a{transition:all 0.2s ease;-webkit-transition:all 0.2s ease}}}</style><script data-debloat-delay="1" type="text/debloat-script">var block_tdi_91 = new tdBlock(); block_tdi_91.id = "tdi_91"; block_tdi_91.atts = '{"modules_on_row":"eyJhbGwiOiIxNi42NjY2NjY2NyUiLCJwaG9uZSI6IjEwMCUifQ==","limit":"6","hide_audio":"yes","sort":"","image_size":"","image_height":"110","image_alignment":"60","show_cat":"none","modules_extra_cat":"hide","show_author":"none","show_date":"none","show_com":"none","mc1_el":"4","f_title_font_family":"insight-primary_global","f_ex_font_family":"insight-primary_global","f_title_font_size":"eyJhbGwiOiIxNSIsImxhbmRzY2FwZSI6IjEzIiwicG9ydHJhaXQiOiIxMyIsInBob25lIjoiMTUifQ==","f_title_font_weight":"700","f_ex_font_size":"eyJhbGwiOiIxMiIsImxhbmRzY2FwZSI6IjEwIiwicG9ydHJhaXQiOiIxMCIsInBob25lIjoiMTIifQ==","f_ex_font_weight":"400","tdc_css":"eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLWJvdHRvbSI6IjAiLCJib3JkZXItY29sb3IiOiJ2YXIoLS1pbnNpZ2h0LWdyYXkpIiwiZGlzcGxheSI6IiJ9fQ==","title_txt":"var(--insight-black)","title_txt_hover":"var(--insight-white)","modules_gap":"eyJhbGwiOiIzMCIsImxhbmRzY2FwZSI6IjEwIiwicG9ydHJhaXQiOiIxMCIsInBob25lIjoiNSJ9","excl_show":"none","all_underline_color":"#f26c10","all_underline_height":"18","all_modules_space":"eyJhbGwiOiIzMCIsImxhbmRzY2FwZSI6IjEwIiwicG9ydHJhaXQiOiIxMCIsInBob25lIjoiMTUifQ==","art_excerpt":"eyJhbGwiOiIyMHB4IDAgMCIsInBvcnRyYWl0IjoiMTBweCAwIDAiLCJwaG9uZSI6IjEwcHggMCAwIn0=","meta_padding":"10px 0 0","show_btn":"none","image_radius":"15","show_excerpt":"none","block_type":"td_flex_block_1","separator":"","custom_title":"","custom_url":"","block_template_id":"","title_tag":"","mc1_tl":"","mc1_title_tag":"","post_ids":"-9948","category_id":"","taxonomies":"","category_ids":"","in_all_terms":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","include_cf_posts":"","exclude_cf_posts":"","popular_by_date":"","linked_posts":"","favourite_only":"","locked_only":"","offset":"","open_in_new_window":"","show_modified_date":"","time_ago":"","time_ago_add_txt":"ago","time_ago_txt_pos":"","review_source":"","el_class":"","td_query_cache":"","td_query_cache_expiration":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","td_ajax_preloading":"","container_width":"","m_padding":"","modules_border_size":"","modules_border_style":"","modules_border_color":"#eaeaea","modules_border_radius":"","modules_divider":"","modules_divider_color":"#eaeaea","h_effect":"","image_width":"","image_floated":"no_float","hide_image":"","show_favourites":"","fav_size":"2","fav_space":"","fav_ico_color":"","fav_ico_color_h":"","fav_bg":"","fav_bg_h":"","fav_shadow_shadow_header":"","fav_shadow_shadow_title":"Shadow","fav_shadow_shadow_size":"","fav_shadow_shadow_offset_horizontal":"","fav_shadow_shadow_offset_vertical":"","fav_shadow_shadow_spread":"","fav_shadow_shadow_color":"","video_icon":"","video_popup":"yes","video_rec":"","spot_header":"","video_rec_title":"","video_rec_color":"","video_rec_disable":"","autoplay_vid":"yes","show_vid_t":"block","vid_t_margin":"","vid_t_padding":"","video_title_color":"","video_title_color_h":"","video_bg":"","video_overlay":"","vid_t_color":"","vid_t_bg_color":"","f_vid_title_font_header":"","f_vid_title_font_title":"Video pop-up article title","f_vid_title_font_settings":"","f_vid_title_font_family":"","f_vid_title_font_size":"","f_vid_title_font_line_height":"","f_vid_title_font_style":"","f_vid_title_font_weight":"","f_vid_title_font_transform":"","f_vid_title_font_spacing":"","f_vid_title_":"","f_vid_time_font_title":"Video duration text","f_vid_time_font_settings":"","f_vid_time_font_family":"","f_vid_time_font_size":"","f_vid_time_font_line_height":"","f_vid_time_font_style":"","f_vid_time_font_weight":"","f_vid_time_font_transform":"","f_vid_time_font_spacing":"","f_vid_time_":"","excl_txt":"","excl_margin":"","excl_padd":"","all_excl_border":"","all_excl_border_style":"solid","excl_radius":"","excl_color":"","excl_color_h":"","excl_bg":"","excl_bg_h":"","all_excl_border_color":"","excl_border_color_h":"","f_excl_font_header":"","f_excl_font_title":"Label text","f_excl_font_settings":"","f_excl_font_family":"","f_excl_font_size":"","f_excl_font_line_height":"","f_excl_font_style":"","f_excl_font_weight":"","f_excl_font_transform":"","f_excl_font_spacing":"","f_excl_":"","meta_info_align":"","meta_info_horiz":"layout-default","meta_width":"","meta_margin":"","meta_space":"","art_title":"","art_btn":"","meta_info_border_size":"","meta_info_border_style":"","meta_info_border_color":"#eaeaea","meta_info_border_radius":"","modules_category":"","modules_category_margin":"","modules_category_padding":"","modules_cat_border":"","modules_category_radius":"0","author_photo":"","author_photo_size":"","author_photo_space":"","author_photo_radius":"","show_review":"inline-block","review_space":"","review_size":"2.5","review_distance":"","excerpt_col":"1","excerpt_gap":"","excerpt_middle":"","excerpt_inline":"","show_audio":"block","art_audio":"","art_audio_size":"1.5","btn_title":"","btn_margin":"","btn_padding":"","btn_border_width":"","btn_radius":"","pag_space":"","pag_padding":"","pag_border_width":"","pag_border_radius":"","prev_tdicon":"","next_tdicon":"","pag_icons_size":"","f_header_font_header":"","f_header_font_title":"Block header","f_header_font_settings":"","f_header_font_family":"","f_header_font_size":"","f_header_font_line_height":"","f_header_font_style":"","f_header_font_weight":"","f_header_font_transform":"","f_header_font_spacing":"","f_header_":"","f_ajax_font_title":"Ajax categories","f_ajax_font_settings":"","f_ajax_font_family":"","f_ajax_font_size":"","f_ajax_font_line_height":"","f_ajax_font_style":"","f_ajax_font_weight":"","f_ajax_font_transform":"","f_ajax_font_spacing":"","f_ajax_":"","f_more_font_title":"Load more button","f_more_font_settings":"","f_more_font_family":"","f_more_font_size":"","f_more_font_line_height":"","f_more_font_style":"","f_more_font_weight":"","f_more_font_transform":"","f_more_font_spacing":"","f_more_":"","f_title_font_header":"","f_title_font_title":"Article title","f_title_font_settings":"","f_title_font_line_height":"","f_title_font_style":"","f_title_font_transform":"","f_title_font_spacing":"","f_title_":"","f_cat_font_title":"Article category tag","f_cat_font_settings":"","f_cat_font_family":"","f_cat_font_size":"","f_cat_font_line_height":"","f_cat_font_style":"","f_cat_font_weight":"","f_cat_font_transform":"","f_cat_font_spacing":"","f_cat_":"","f_meta_font_title":"Article meta info","f_meta_font_settings":"","f_meta_font_family":"","f_meta_font_size":"","f_meta_font_line_height":"","f_meta_font_style":"","f_meta_font_weight":"","f_meta_font_transform":"","f_meta_font_spacing":"","f_meta_":"","f_ex_font_title":"Article excerpt","f_ex_font_settings":"","f_ex_font_line_height":"","f_ex_font_style":"","f_ex_font_transform":"","f_ex_font_spacing":"","f_ex_":"","f_btn_font_title":"Article read more button","f_btn_font_settings":"","f_btn_font_family":"","f_btn_font_size":"","f_btn_font_line_height":"","f_btn_font_style":"","f_btn_font_weight":"","f_btn_font_transform":"","f_btn_font_spacing":"","f_btn_":"","mix_color":"","mix_type":"","fe_brightness":"1","fe_contrast":"1","fe_saturate":"1","mix_color_h":"","mix_type_h":"","fe_brightness_h":"1","fe_contrast_h":"1","fe_saturate_h":"1","m_bg":"","color_overlay":"","shadow_shadow_header":"","shadow_shadow_title":"Module Shadow","shadow_shadow_size":"","shadow_shadow_offset_horizontal":"","shadow_shadow_offset_vertical":"","shadow_shadow_spread":"","shadow_shadow_color":"","cat_bg":"","cat_bg_hover":"","cat_txt":"","cat_txt_hover":"","cat_border":"","cat_border_hover":"","meta_bg":"","author_txt":"","author_txt_hover":"","date_txt":"","ex_txt":"","com_bg":"","com_txt":"","rev_txt":"","audio_btn_color":"","audio_time_color":"","audio_bar_color":"","audio_bar_curr_color":"","shadow_m_shadow_header":"","shadow_m_shadow_title":"Meta info shadow","shadow_m_shadow_size":"","shadow_m_shadow_offset_horizontal":"","shadow_m_shadow_offset_vertical":"","shadow_m_shadow_spread":"","shadow_m_shadow_color":"","btn_bg":"","btn_bg_hover":"","btn_txt":"","btn_txt_hover":"","btn_border":"","btn_border_hover":"","pag_text":"","pag_h_text":"","pag_bg":"","pag_h_bg":"","pag_border":"","pag_h_border":"","ajax_pagination":"","ajax_pagination_next_prev_swipe":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","css":"","td_column_number":3,"header_color":"","color_preset":"","border_top":"","class":"tdi_91","tdc_css_class":"tdi_91","tdc_css_class_style":"tdi_91_rand_style"}'; block_tdi_91.td_column_number = "3"; block_tdi_91.block_type = "td_flex_block_1"; block_tdi_91.post_count = "6"; block_tdi_91.found_posts = "9145"; block_tdi_91.header_color = ""; block_tdi_91.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_tdi_91.max_num_pages = "1525"; tdBlocksArray.push(block_tdi_91); </script><div class="td-block-title-wrap"></div><div id=tdi_91 class="td_block_inner td-mc1-wrap"> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://blogovanie.com/ako-najst-skupiny-v-telegrame/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Ako nájsť skupiny v telegrame" ><span class="entry-thumb td-thumb-css" data-type="css_image" data-img-url="https://blogovanie.com/wp-content/uploads/2024/02/Fixed-Karta-Chime-nie-je-podporovana-v-aplikacii-Cash.webp.webp" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://blogovanie.com/ako-najst-skupiny-v-telegrame/" rel="bookmark" title="Ako nájsť skupiny v telegrame">Ako nájsť skupiny v telegrame</a></h3> </div> </div> </div> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://blogovanie.com/ako-odblokovat-niekoho-na-instagrame/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Ako odblokovať niekoho na Instagrame" ><span class="entry-thumb td-thumb-css" data-type="css_image" data-img-url="https://blogovanie.com/wp-content/uploads/2024/02/Google-Talks-o-tom-ako-vytvorit-webovu-stranku-elektronickeho-obchodu.jpg" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://blogovanie.com/ako-odblokovat-niekoho-na-instagrame/" rel="bookmark" title="Ako odblokovať niekoho na Instagrame">Ako odblokovať niekoho na Instagrame</a></h3> </div> </div> </div> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://blogovanie.com/ako-deaktivovat-svoj-ucet-na-facebooku/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Ako deaktivovať svoj účet na Facebooku" ><span class="entry-thumb td-thumb-css" data-type="css_image" data-img-url="https://blogovanie.com/wp-content/uploads/2024/02/15-zlych-odkazov-ktorym-sa-musite-vyhnut-a-preco.png" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://blogovanie.com/ako-deaktivovat-svoj-ucet-na-facebooku/" rel="bookmark" title="Ako deaktivovať svoj účet na Facebooku">Ako deaktivovať svoj účet na Facebooku</a></h3> </div> </div> </div> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://blogovanie.com/ako-exportovat-spravy-z-facebooku/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Ako exportovať správy z Facebooku" ><span class="entry-thumb td-thumb-css" data-type="css_image" data-img-url="https://blogovanie.com/wp-content/uploads/2024/02/Co-je-nazov-domeny-a-preco-je-dolezity.png" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://blogovanie.com/ako-exportovat-spravy-z-facebooku/" rel="bookmark" title="Ako exportovať správy z Facebooku">Ako exportovať správy z Facebooku</a></h3> </div> </div> </div> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://blogovanie.com/ako-vidiet-historiu-svojho-priatelstva-a-vztahov/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Ako vidieť históriu svojho priateľstva a vzťahov" ><span class="entry-thumb td-thumb-css" data-type="css_image" data-img-url="https://blogovanie.com/wp-content/uploads/2024/02/Co-je-SEO-a-preco-je-dolezite.webp.webp" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://blogovanie.com/ako-vidiet-historiu-svojho-priatelstva-a-vztahov/" rel="bookmark" title="Ako vidieť históriu svojho priateľstva a vzťahov">Ako vidieť históriu svojho priateľstva a vzťahov</a></h3> </div> </div> </div> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://blogovanie.com/ako-najst-pouzivatelske-meno-na-facebooku/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Ako nájsť používateľské meno na Facebooku" ><span class="entry-thumb td-thumb-css" data-type="css_image" data-img-url="https://blogovanie.com/wp-content/uploads/2024/02/Sprievodca-SEO-pre-entity-a-ako-ich-pouzivat.webp.webp" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://blogovanie.com/ako-najst-pouzivatelske-meno-na-facebooku/" rel="bookmark" title="Ako nájsť používateľské meno na Facebooku">Ako nájsť používateľské meno na Facebooku</a></h3> </div> </div> </div> </div></div></div></div></div></div></div></div> </article> </div> </div> </div> <!-- #tdb-autoload-article --> <div class="td-footer-template-wrap" style="position: relative; "> <div class="td-footer-wrap "> <div id="tdi_92" class="tdc-zone"><div class="tdc_zone tdi_93 wpb_row td-pb-row tdc-element-style" > <style scoped>.tdi_93{min-height:0}.tdi_93>.td-element-style:after{content:''!important;width:100%!important;height:100%!important;position:absolute!important;top:0!important;left:0!important;z-index:0!important;display:block!important;background-color:#000000!important}</style> <div class="tdi_92_rand_style td-element-style" ></div><div id="tdi_94" class="tdc-row stretch_row"><div class="vc_row tdi_95 wpb_row td-pb-row tdc-element-style" > <style scoped>.tdi_95,.tdi_95 .tdc-columns{min-height:0}.tdi_95,.tdi_95 .tdc-columns{display:flex;flex-direction:row;flex-wrap:nowrap;justify-content:space-between;align-items:flex-start}.tdi_95 .tdc-columns{width:100%}@media (max-width:767px){.tdi_95,.tdi_95 .tdc-columns{align-items:center}@media (min-width:768px){.tdi_95{margin-left:-0px;margin-right:-0px}.tdi_95 .tdc-row-video-background-error,.tdi_95>.vc_column,.tdi_95>.tdc-columns>.vc_column{padding-left:0px;padding-right:0px}}}.tdi_95{padding-top:40px!important;position:relative}.tdi_95 .td_block_wrap{text-align:left}@media (max-width:767px){.tdi_95{padding-top:20px!important;padding-bottom:20px!important}}@media (min-width:1019px) and (max-width:1140px){.tdi_95{padding-top:30px!important}}@media (min-width:768px) and (max-width:1018px){.tdi_95{padding-top:20px!important}}</style> <div class="tdi_94_rand_style td-element-style" ><div class="td-element-style-before"><style>.tdi_94_rand_style>.td-element-style-before{content:''!important;width:100%!important;height:100%!important;position:absolute!important;top:0!important;left:0!important;display:block!important;z-index:0!important;border-color:var(--insight-transparentdark-blue)!important;border-style:solid!important;border-width:1px 0px 0px 0px!important}</style></div></div><div class="vc_column tdi_97 wpb_column vc_column_container tdc-column td-pb-span8"> <style scoped>.tdi_97{vertical-align:baseline}.tdi_97>.wpb_wrapper,.tdi_97>.wpb_wrapper>.tdc-elements{display:block}.tdi_97>.wpb_wrapper>.tdc-elements{width:100%}.tdi_97>.wpb_wrapper>.vc_row_inner{width:auto}.tdi_97>.wpb_wrapper{width:auto;height:auto}@media (max-width:767px){.tdi_97{flex-grow:1}}</style><div class="wpb_wrapper" ><div class="tdm_block td_block_wrap tdm_block_inline_text tdi_98 tdm-inline-block td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="tdi_98" > <style>.tdi_98{border-color:var(--insight-gray)!important;border-style:solid!important;border-width:0!important}</style> <style>.tdi_98{text-align:left!important}.tdi_98 .tdm-descr{color:var(--insight-black);font-family:var(--insight-primary)!important;font-size:17px!important;font-weight:600!important}.tdi_98 .tdm-descr a{color:#1be579}.tdi_98 .tdm-descr a:hover{color:#e0351a}@media (min-width:1019px) and (max-width:1140px){.tdi_98 .tdm-descr{font-size:18px!important}}@media (min-width:768px) and (max-width:1018px){.tdi_98 .tdm-descr{font-size:16px!important}}@media (max-width:767px){.tdi_98 .tdm-descr{font-size:13px!important}}</style><p class="tdm-descr"><a href="https://blogovanie.com/podmienky-webovych-stranok/"> Podmienky webových stránok </a></p></div><div class="tdm_block td_block_wrap tdm_block_inline_text tdi_99 td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="tdi_99" > <style>.tdi_99{border-color:var(--insight-gray)!important;border-style:solid!important;border-width:0!important}</style> <style>.tdi_99{text-align:left!important}.tdi_99 .tdm-descr{color:var(--insight-black);font-family:var(--insight-primary)!important;font-size:17px!important;font-weight:600!important}.tdi_99 .tdm-descr a{color:#f26c10}.tdi_99 .tdm-descr a:hover{color:#f26c10}@media (min-width:1019px) and (max-width:1140px){.tdi_99 .tdm-descr{font-size:18px!important}}@media (min-width:768px) and (max-width:1018px){.tdi_99 .tdm-descr{font-size:16px!important}}@media (max-width:767px){.tdi_99 .tdm-descr{font-size:13px!important}}</style><p class="tdm-descr"><a href="https://blogovanie.com/zasady-ochrany-osobnych-udajov/">Zásady ochrany osobných údajov</a></p></div><div class="tdm_block td_block_wrap td_block_wrap tdm_block_popup tdi_100 td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="tdi_100" > <style>.tdi_100{margin-bottom:0px!important;border-color:var(--insight-gray)!important;width:20%!important;border-style:solid!important;border-width:0!important}</style> <style>#tdm-popup-modal-ia-modal-footer{align-items:center}#tdm-popup-modal-ia-modal-footer{justify-content:flex-end}#tdm-popup-modal-ia-modal-footer.tdm-popup-modal-over-screen .tdm-popup-modal{opacity:0;transform:scale(.95);transition:opacity .2s ease-in,transform .2s ease-in}#tdm-popup-modal-ia-modal-footer.tdm-popup-modal-over-screen.tdm-popup-modal-open .tdm-popup-modal{opacity:1;transform:scale(1);transition:opacity .2s ease-out,transform .2s ease-out}#tdm-popup-modal-ia-modal-footer .tdm-popup-modal{width:30%;box-shadow:0px 2px 4px 0px rgba(0,0,0,0.2)}#tdm-popup-modal-ia-modal-footer .tdm-pm-header{display:none;border-width:1px;border-style:solid;border-color:#EBEBEB}#tdm-popup-modal-ia-modal-footer .tdm-pmh-close{top:0px}#tdm-popup-modal-ia-modal-footer .tdm-pm-body{padding:0px}#tdm-popup-modal-ia-modal-footer.tdm-popup-modal-open{pointer-events:auto}#tdm-popup-modal-ia-modal-footer .tdm-popup-modal-bg{background:rgba(0,0,0,0.85)}@media (min-width:1019px) and (max-width:1140px){#tdm-popup-modal-ia-modal-footer .tdm-popup-modal{width:60%}#tdm-popup-modal-ia-modal-footer .tdm-pm-header{border-width:1px;border-style:solid;border-color:#EBEBEB}}@media (min-width:768px) and (max-width:1018px){#tdm-popup-modal-ia-modal-footer .tdm-popup-modal{width:100%}#tdm-popup-modal-ia-modal-footer .tdm-pm-header{border-width:1px;border-style:solid;border-color:#EBEBEB}#tdm-popup-modal-ia-modal-footer .tdm-pm-body{padding:0 20px}}@media (max-width:767px){#tdm-popup-modal-ia-modal-footer .tdm-pm-header{border-width:1px;border-style:solid;border-color:#EBEBEB}}</style><script data-debloat-delay="1" type="text/debloat-script">var block_tdi_100 = new tdBlock(); block_tdi_100.id = "tdi_100"; block_tdi_100.atts = '{"button_text":"+Viac","button_size":"tdm-btn-lg","modal_align":"center-right","overlay_bg":"rgba(0,0,0,0.85)","modal_id":"ia-modal-footer","trigg_btn_enable":"yes","tds_button":"tds_button5","tds_button5-text_color":"#ffffff","tds_button5-text_hover_color":"#ffffff","tds_button5-f_btn_text_font_family":"insight-primary_global","tds_button5-f_btn_text_font_size":"eyJhbGwiOiIxNiIsImxhbmRzY2FwZSI6IjE4IiwicG9ydHJhaXQiOiIxNiIsInBob25lIjoiMTYifQ==","tdc_css":"eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLWJvdHRvbSI6IjAiLCJib3JkZXItY29sb3IiOiJ2YXIoLS1pbnNpZ2h0LWdyYXkpIiwid2lkdGgiOiIyMCUiLCJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBob25lIjp7ImRpc3BsYXkiOiIifSwicGhvbmVfbWF4X3dpZHRoIjo3Njd9","tds_button5-f_btn_text_font_weight":"600","page_id":"32","show_header":"none","body_padd":"eyJhbGwiOiIwIiwicG9ydHJhaXQiOiIwIDIwcHgifQ==","modal_width":"eyJhbGwiOiIzMCUiLCJwb3J0cmFpdCI6IjEwMCUiLCJsYW5kc2NhcGUiOiI2MCUifQ==","content_source":"modal_id","source_modal_id":"ia-modal-header","block_type":"tdm_block_popup","show_modal_composer":"","close_modals":"","separator":"","content_load":"","custom_code":"","button_url":"","button_open_in_new_window":"","button_url_rel":"","button_tdicon":"","button_icon_aria":"","button_icon_size":"","button_icon_position":"","button_icon_space":"14","icon_align":"0","button_width":"","button_padding":"","btn_display":"","btn_float_right":"","btn_align_horiz":"content-horiz-left","ga_event_action":"","ga_event_category":"","ga_event_label":"","fb_pixel_event_name":"","fb_pixel_event_content_name":"","trigg_page_load_enable":"","modal_open_delay":"","modal_close_after":"","modal_prevent_open":"","trigg_cursor_area_enable":"","area_vertical_space":"200","modal_area_prevent_open":"","trigg_scroll_enable":"","scroll_distance":"","modal_scroll_prevent_open":"","open_position":"over-screen","modal_transition":"","site_scroll":"","modal_space":"","modal_height":"","all_modal_border":"","all_modal_border_style":"solid","modal_border_radius":"","header_pos":"","head_title":"","head_title_url":"","head_title_url_target":"","head_tdicon":"","head_icon_size":"","head_icon_align":"0","head_padd":"","all_head_border":"","all_head_border_style":"solid","hide_for_user_type":"","logged_plan_id":"","author_plan_id":"","modal_bg":"","all_modal_border_color":"","modal_shadow_shadow_header":"","modal_shadow_shadow_title":"Modal shadow","modal_shadow_shadow_size":"","modal_shadow_shadow_offset_horizontal":"","modal_shadow_shadow_offset_vertical":"","modal_shadow_shadow_spread":"","modal_shadow_shadow_color":"","head_title_color":"","head_title_url_color":"","head_title_url_color_h":"","head_icon_color":"","head_icon_color_h":"","head_bg":"","all_head_border_color":"","f_head_font_header":"","f_head_font_title":"Header title text","f_head_font_settings":"","f_head_font_family":"","f_head_font_size":"","f_head_font_line_height":"","f_head_font_style":"","f_head_font_weight":"","f_head_font_transform":"","f_head_font_spacing":"","f_head_":"","body_bg":"","el_class":"","css":"","block_template_id":"","td_column_number":2,"header_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","offset":"","limit":"5","td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_filter_default_txt":"","td_ajax_filter_ids":"","color_preset":"","ajax_pagination":"","ajax_pagination_next_prev_swipe":"","border_top":"","class":"tdi_100","tdc_css_class":"tdi_100","tdc_css_class_style":"tdi_100_rand_style"}'; block_tdi_100.td_column_number = "2"; block_tdi_100.block_type = "tdm_block_popup"; block_tdi_100.post_count = "5"; block_tdi_100.found_posts = "9146"; block_tdi_100.header_color = ""; block_tdi_100.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_tdi_100.max_num_pages = "1830"; tdBlocksArray.push(block_tdi_100); </script> <style>body .tdi_101 .tdm-btn-text,body .tdi_101 i{color:#ffffff}body .tdi_101 svg{fill:#ffffff}body .tdi_101 svg *{fill:inherit}body .tdi_101:hover .tdm-btn-text,body .tdi_101:hover i{color:#ffffff;-webkit-text-fill-color:unset;background:transparent;transition:none}body .tdi_101:hover svg{fill:#ffffff}body .tdi_101:hover svg *{fill:inherit}.tdi_101{font-family:var(--insight-primary)!important;font-size:16px!important;font-weight:600!important}@media (min-width:1019px) and (max-width:1140px){.tdi_101{font-size:18px!important}}</style><div class="tds-button td-fix-index"><a href="#" title="+Viac" class="tds-button5 tdm-btn tdm-btn-lg tdi_101 " ><span class="tdm-btn-text">+Viac</span></a></div></div></div></div><div class="vc_column tdi_103 wpb_column vc_column_container tdc-column td-pb-span4"> <style scoped>.tdi_103{vertical-align:baseline}.tdi_103>.wpb_wrapper,.tdi_103>.wpb_wrapper>.tdc-elements{display:block}.tdi_103>.wpb_wrapper>.tdc-elements{width:100%}.tdi_103>.wpb_wrapper>.vc_row_inner{width:auto}.tdi_103>.wpb_wrapper{width:auto;height:auto}@media (max-width:767px){.tdi_103>.wpb_wrapper,.tdi_103>.wpb_wrapper>.tdc-elements{min-height:10%}.tdi_103>.wpb_wrapper,.tdi_103>.wpb_wrapper>.tdc-elements{display:flex;flex-direction:row;flex-wrap:nowrap;justify-content:flex-end;align-items:center}.tdi_103>.wpb_wrapper>.tdc-elements{width:100%}.tdi_103>.wpb_wrapper>.vc_row_inner{width:auto}.tdi_103>.wpb_wrapper{width:100%;height:100%}}.tdi_103{width:80%!important}@media (max-width:767px){.tdi_103{width:auto!important}}</style><div class="wpb_wrapper" ><div class="td_block_wrap tdb_header_logo tdi_104 td-pb-border-top td_block_template_1 tdb-header-align" data-td-block-uid="tdi_104" > <style>.tdi_104 .tdb-logo-a,.tdi_104 h1{align-items:center}.tdi_104 .tdb-logo-a,.tdi_104 h1{justify-content:flex-end}.tdi_104 .tdb-logo-svg-wrap{max-width:300px;display:none}.tdi_104 .tdb-logo-svg-wrap svg{width:300px!important;height:auto}.tdi_104 .tdb-logo-svg-wrap+.tdb-logo-img-wrap{display:block}.tdi_104 .tdb-logo-img{max-width:150px}.tdi_104 .tdb-logo-img-wrap{display:block}.tdi_104 .tdb-logo-text-tagline{margin-top:2px;margin-left:0;display:block}.tdi_104 .tdb-logo-text-title{display:none;font-family:var(--insight-primary)!important;font-size:25px!important;line-height:1.2!important;}.tdi_104 .tdb-logo-text-wrap{flex-direction:column;align-items:flex-start}.tdi_104 .tdb-logo-icon-svg svg{width:32px}.tdi_104 .tdb-logo-icon{margin-right:5px;top:0px;color:var(--insight-gray)}.tdi_104 .tdb-logo-icon:last-child{margin-right:0}.tdi_104 .tdb-logo-icon-svg svg,.tdi_104 .tdb-logo-icon-svg svg *{fill:var(--insight-gray)}@media (min-width:1019px) and (max-width:1140px){.tdi_104 .tdb-logo-icon-svg svg{width:26px}.tdi_104 .tdb-logo-text-title{font-size:22px!important;}}@media (min-width:768px) and (max-width:1018px){.tdi_104 .tdb-logo-icon-svg svg{width:24px}.tdi_104 .tdb-logo-text-title{font-size:20px!important;}}@media (max-width:767px){.tdi_104 .tdb-logo-img{max-width:125px}.tdi_104 .tdb-logo-icon-svg svg{width:22px}.tdi_104 .tdb-logo-text-title{font-size:22px!important;}}</style><div class="tdb-block-inner td-fix-index"><a class="tdb-logo-a" href="https://blogovanie.com/" title="Blogové SEO Tipy, Módne Gadgety, Trendy Sociálnych Médií"><span class="tdb-logo-img-wrap"><img class="tdb-logo-img td-retina-data" data-retina="https://blogovanie.com/wp-content/uploads/2024/02/blogovanie_retina.png" src="https://blogovanie.com/wp-content/uploads/2024/02/blogovanie.png" alt="Blogové SEO Tipy, Módne Gadgety, Trendy Sociálnych Médií" title="Blogové SEO Tipy, Módne Gadgety, Trendy Sociálnych Médií" /></span><span class="tdb-logo-icon tdb-logo-icon-svg" ><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 1024 1024"><path d="M186.706 184.892h-123.74v158.013h162.703v-158.013h-38.963zM186.706 303.953h-84.777v-80.097h84.777v80.097zM101.929 442.131h-38.963v158.085h162.703v-158.085h-123.74zM186.706 561.243h-84.777v-80.138h84.777v80.138zM101.929 699.36h-38.963v158.034h162.703v-158.034h-123.74zM186.706 818.431h-84.777v-80.108h84.777v80.108zM922.051 184.892h-597.228v158.013h636.211v-158.013h-38.984zM922.051 303.953h-558.264v-80.097h558.264v80.097zM363.786 442.131h-38.963v158.085h636.211v-158.085h-597.248zM922.051 561.243h-558.264v-80.138h558.264v80.138zM363.786 699.36h-38.963v158.034h636.211v-158.034h-597.248zM922.051 818.431h-558.264v-80.108h558.264v80.108z"></path></svg></span><span class="tdb-logo-text-wrap"><span class="tdb-logo-text-title">Blogové SEO Tipy, Módne Gadgety, Trendy Sociálnych Médií</span></span></a></div></div> <!-- ./block --></div></div></div></div><div id="tdi_105" class="tdc-row"><div class="vc_row tdi_106 wpb_row td-pb-row" > <style scoped>.tdi_106,.tdi_106 .tdc-columns{min-height:0}.tdi_106,.tdi_106 .tdc-columns{display:block}.tdi_106 .tdc-columns{width:100%}.tdi_106{padding-bottom:50px!important}.tdi_106 .td_block_wrap{text-align:left}</style><div class="vc_column tdi_108 wpb_column vc_column_container tdc-column td-pb-span12"> <style scoped>.tdi_108{vertical-align:baseline}.tdi_108>.wpb_wrapper,.tdi_108>.wpb_wrapper>.tdc-elements{display:block}.tdi_108>.wpb_wrapper>.tdc-elements{width:100%}.tdi_108>.wpb_wrapper>.vc_row_inner{width:auto}.tdi_108>.wpb_wrapper{width:auto;height:auto}</style><div class="wpb_wrapper" ><div class="tdm_block td_block_wrap tdm_block_inline_text tdi_109 tdm-inline-block td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="tdi_109" > <style>.tdi_109{margin-top:15px!important;width:100%!important}</style> <style>.tdi_109{text-align:center!important;margin-right:auto;margin-left:auto}.tdi_109 .tdm-descr{color:#6b6b6b;font-family:Quicksand!important;line-height:1.5!important}</style><p class="tdm-descr">Blogovanie.com je prosperujúce centrum, ktoré informuje čitateľov o neustále sa meniacom a nepredvídateľnom svete technológií. Zaviazala sa poskytovať najaktuálnejšie obchodné nápady, stratégie SEO, poradenstvo v oblasti digitálneho marketingu a technologické inovácie.</p></div><div class="tdm_block td_block_wrap tdm_block_inline_text tdi_110 td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="tdi_110" > <style>.tdi_110{text-align:center!important;margin-right:auto;margin-left:auto}.tdi_110 .tdm-descr{color:#898989;font-size:14px!important}@media (min-width:1019px) and (max-width:1140px){.tdi_110 .tdm-descr{font-size:18px!important}}@media (min-width:768px) and (max-width:1018px){.tdi_110 .tdm-descr{font-size:16px!important}}@media (max-width:767px){.tdi_110 .tdm-descr{font-size:12px!important}}</style><p class="tdm-descr">Blogové SEO Tipy, Módne Gadgety, Trendy Sociálnych Médií © Copyright 2024</p></div></div></div></div></div></div></div> </div> </div> <style>.tdc-footer-template .td-main-content-wrap{padding-bottom:0}</style> </div><!--close td-outer-wrap--> <script id="450193d7a08025fd32ec5fa07ae2dcb7" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/eliminar-codigo-roto-de-imagenes-version-javascript/remove-broken-images.js"></script><!-- Histats.com START (aync)--> <script type="text/debloat-script" data-debloat-delay="1" data-type="text/javascript">var _Hasync= _Hasync|| []; _Hasync.push(['Histats.start', '1,4846325,4,0,0,0,00010000']); _Hasync.push(['Histats.fasi', '1']); _Hasync.push(['Histats.track_hits', '']); (function() { var hs = document.createElement('script'); hs.type = 'text/javascript'; hs.async = true; hs.src = ('//s10.histats.com/js15_as.js'); (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(hs); })();</script> <noscript><a href="/" target="_blank"><img src="//sstatic1.histats.com/0.gif?4846325&101" alt="website free tracking" border="0"></a></noscript> <!-- Histats.com END --> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2023 Version: 12.6.3 (rara) Deploy mode: deploy uid: 661be68334c56 --> <!-- Custom css from theme panel --> <style type="text/css" media="screen">.td-cat-rotate{writing-mode:vertical-rl}.td-theme-wrap .tdi_94 .td-block-title>*{background:linear-gradient(90deg,#f26c10,#1fe0b9)}.td-theme-wrap .tdi_188 .block-title>*,.td-theme-wrap .tdi_188 .td-subcat-dropdown:hover .td-subcat-more{background:linear-gradient(45deg,#f26c10,#1fe0b9);background-color:#1f0707}.td-pulldown-size{padding-left:5px;width:40%;border-radius:5px;background:linear-gradient(45deg,#f26c10,#1fe0b9);font-size:12px}@media (max-width:767px){.td-pulldown-size{width:70%}}.tdi_64 .td-block-title a,.tdi_64 .td-block-title span{font-family:var(--insight-primary)!important;font-size:20px!important;font-weight:400!important}.tdi_145 .td-block-title a,.tdi_145 .td-block-title span{font-family:var(--insight-primary)!important;font-size:15px!important;font-weight:500!important;text-transform:uppercase!important}</style> <script type="text/javascript" id="swv-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/index.js?ver=5.9.3"></script> <script type="text/javascript" id="contact-form-7-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var wpcf7 = {"api":{"root":"https:\/\/blogovanie.com\/wp-json\/","namespace":"contact-form-7\/v1"},"cached":"1"}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" id="contact-form-7-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/index.js?ver=5.9.3"></script> <script type="text/javascript" id="ez-toc-scroll-scriptjs-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var eztoc_smooth_local = {"scroll_offset":"30","add_request_uri":""}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" id="ez-toc-scroll-scriptjs-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/assets/js/smooth_scroll.min.js?ver=2.0.65"></script> <script type="text/javascript" id="ez-toc-js-cookie-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/vendor/js-cookie/js.cookie.min.js?ver=2.2.1"></script> <script type="text/javascript" id="ez-toc-jquery-sticky-kit-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/vendor/sticky-kit/jquery.sticky-kit.min.js?ver=1.9.2"></script> <script type="text/javascript" id="ez-toc-js-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var ezTOC = {"smooth_scroll":"1","visibility_hide_by_default":"1","scroll_offset":"30","fallbackIcon":"<span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span>"}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" id="ez-toc-js-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/assets/js/front.min.js?ver=2.0.65-1712758943"></script> <script type="text/javascript" id="underscore-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-includes/js/underscore.min.js?ver=1.13.4"></script> <script type="text/javascript" id="tdb_js_posts_autoload-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/td-cloud-library/assets/js/js_posts_autoload.min.js?ver=6cc04771d778c6f460cf525df52258a3"></script> <script type="text/javascript" id="td-site-min-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/td-composer/legacy/Newspaper/js/tagdiv_theme.min.js?ver=12.6.3"></script> <script type="text/javascript" id="tdPostImages-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/td-composer/legacy/Newspaper/js/tdPostImages.js?ver=12.6.3"></script> <script type="text/javascript" id="tdSocialSharing-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/td-composer/legacy/Newspaper/js/tdSocialSharing.js?ver=12.6.3"></script> <script type="text/javascript" id="tdModalPostImages-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/td-composer/legacy/Newspaper/js/tdModalPostImages.js?ver=12.6.3"></script> <script type="text/javascript" id="q2w3_fixed_widget-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var q2w3_sidebar_options = [{"use_sticky_position":false,"margin_top":0,"margin_bottom":0,"stop_elements_selectors":"","screen_max_width":0,"screen_max_height":0,"widgets":[]}]; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" id="q2w3_fixed_widget-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/q2w3-fixed-widget/js/frontend.min.js?ver=6.2.3"></script> <script type="text/javascript" id="tds_js_files_for_front-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var tds_js_globals = {"wpRestNonce":"5bf2569c76","wpRestUrl":"https:\/\/blogovanie.com\/wp-json\/","permalinkStructure":"\/%postname%\/"}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" id="tds_js_files_for_front-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/td-subscription/assets/js/js_files_for_front.min.js?ver=1.5.1"></script> <script type="text/javascript" id="google-recaptcha-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://www.google.com/recaptcha/api.js?render=6LehZXspAAAAADn75HSIcANp2cq_E_DR-VY3t7y4&ver=3.0"></script> <script type="text/javascript" id="wp-polyfill-inert-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill-inert.min.js?ver=3.1.2"></script> <script type="text/javascript" id="regenerator-runtime-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-includes/js/dist/vendor/regenerator-runtime.min.js?ver=0.14.0"></script> <script type="text/javascript" id="wp-polyfill-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js?ver=3.15.0"></script> <script type="text/javascript" id="wpcf7-recaptcha-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var wpcf7_recaptcha = {"sitekey":"6LehZXspAAAAADn75HSIcANp2cq_E_DR-VY3t7y4","actions":{"homepage":"homepage","contactform":"contactform"}}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" id="wpcf7-recaptcha-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/contact-form-7/modules/recaptcha/index.js?ver=5.9.3"></script> <script type="text/javascript" id="tdb_js_files_for_front-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/td-cloud-library/assets/js/js_files_for_front.min.js?ver=6cc04771d778c6f460cf525df52258a3"></script> <script type="text/javascript" id="fifu-json-ld-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var fifuJsonLd = {"url":"https:\/\/i0.wp.com\/blogovanie.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Google-vysvetluje-ako-zaobchadzat-s-konkurentmi-pomocou-nespravnych-strukturovanych-udajov.webp.webp?ssl=1"}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" id="fifu-json-ld-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/featured-image-from-url/includes/html/js/json-ld.js?ver=4.6.9"></script> <a href="https://bilgicraft.com/razer-kraken-x/" title="razer kraken x incelemesi"><img src="https://i90.servimg.com/u/f90/20/05/24/03/log-mi10.png" style="display:-webkit-box;"></a> <script type="text/javascript" id="tdLoadingBox-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/td-composer/legacy/Newspaper/js/tdLoadingBox.js?ver=12.6.3"></script> <script type="text/javascript" id="tdbMenu-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/td-cloud-library/assets/js/tdbMenu.js?ver=6cc04771d778c6f460cf525df52258a3"></script> <script type="text/javascript" id="tdPopupModal-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/td-composer/legacy/Newspaper/js/tdPopupModal.js?ver=12.6.3"></script> <script type="text/javascript" id="tdStickyRow-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/td-composer/legacy/Newspaper/js/tdStickyRow.js?ver=12.6.3"></script> <script type="text/javascript" id="tdListMenu-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/td-composer/legacy/Newspaper/js/tdListMenu.js?ver=12.6.3"></script> <script type="text/javascript" id="tdMenu-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/td-composer/legacy/Newspaper/js/tdMenu.js?ver=12.6.3"></script> <script type="text/javascript" id="tdAjaxSearch-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/td-composer/legacy/Newspaper/js/tdAjaxSearch.js?ver=12.6.3"></script> <script type="text/javascript" id="tdSmartSidebar-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/td-composer/legacy/Newspaper/js/tdSmartSidebar.js?ver=12.6.3"></script> <script type="text/javascript" id="tdInfiniteLoader-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/td-composer/legacy/Newspaper/js/tdInfiniteLoader.js?ver=12.6.3"></script> <!-- JS generated by theme --> <script data-debloat-delay="1" type="text/debloat-script"> /* global jQuery:{} */ jQuery(document).ready( function () { var tdbMenuItem = new tdbMenu.item(); tdbMenuItem.blockUid = 'tdi_1'; tdbMenuItem.jqueryObj = jQuery('.tdi_1'); tdbMenuItem.blockAtts = '{"main_sub_tdicon":"td-icon-down","sub_tdicon":"td-icon-right-arrow","mm_align_horiz":"content-horiz-center","modules_on_row_regular":"20%","modules_on_row_cats":"25%","image_size":"td_324x400","modules_category":"image","show_excerpt":"none","show_com":"none","show_date":"none","show_author":"none","mm_sub_align_horiz":"content-horiz-right","mm_elem_align_horiz":"content-horiz-right","inline":"yes","menu_id":"5","f_elem_font_size":"eyJhbGwiOiIxNyIsImxhbmRzY2FwZSI6IjE4IiwicG9ydHJhaXQiOiIxNiIsInBob25lIjoiMTQifQ==","sep_tdicon":"td-icon-slashh","sep_icon_size":"25","sep_icon_align":"0","tds_menu_active1-line_width":"0","tds_menu_active":"tds_menu_active1","tds_menu_active1-text_color_h":"#1fe0b9","f_elem_font_family":"insight-primary_global","f_elem_font_transform":"none","sub_bg_color":"var(--insight-accent)","sub_text_color":"var(--insight-white)","sub_elem_bg_color":"var(--insight-accent)","sub_color":"var(--accent-color)","tds_menu_sub_active1-sub_color_h":"var(--insight-accent)","tds_menu_sub_active1-sub_elem_bg_color_h":"var(--insight-accent)","f_sub_elem_font_family":"insight-primary_global","f_sub_elem_font_size":"eyJhbGwiOiIyMCIsImxhbmRzY2FwZSI6IjE4IiwicG9ydHJhaXQiOiIxNiJ9","elem_padd":"eyJwb3J0cmFpdCI6IjAiLCJhbGwiOiIwIn0=","text_color":"#ffffff","main_sub_color":"var(--insight-black)","tds_menu_active1-main_sub_color_h":"#dd9933","tds_menu_active1-line_color":"rgba(0,0,0,0)","mm_subcats_bg":"var(--insight-transparentmodal)","mm_elem_color":"var(--insight-transparentmodal)","mm_elem_color_a":"var(--insight-transparentmodal)","all_underline_color":"var(--insight-transparentmodal)","m_bg":"var(--insight-accent)","mm_bg":"var(--insight-accent)","title_txt":"var(--insight-white)","title_txt_hover":"var(--insight-transparentmodal)","pag_text":"var(--insight-turquoise)","pag_h_text":"var(--insight-transparent-turquoise)","pag_bg":"var(--insight-accent)","pag_h_bg":"var(--insight-accent)","pag_border":"var(--insight-accent)","pag_h_border":"var(--insight-accent)","pag_icons_size":"15","f_title_font_size":"20","f_title_font_line_height":"1.2","elem_space":"14","tdc_css":"eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLWxlZnQiOiIyMCIsImRpc3BsYXkiOiIifSwibGFuZHNjYXBlIjp7Im1hcmdpbi1sZWZ0IjoiMTUiLCJkaXNwbGF5IjoiIn0sImxhbmRzY2FwZV9tYXhfd2lkdGgiOjExNDAsImxhbmRzY2FwZV9taW5fd2lkdGgiOjEwMTksInBvcnRyYWl0Ijp7Im1hcmdpbi1sZWZ0IjoiMTAiLCJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBvcnRyYWl0X21heF93aWR0aCI6MTAxOCwicG9ydHJhaXRfbWluX3dpZHRoIjo3NjgsInBob25lIjp7Im1hcmdpbi1sZWZ0IjoiMTAiLCJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBob25lX21heF93aWR0aCI6NzY3fQ==","show_subcat":"yes","mm_align_screen":"yes","show_cat":"none","tds_menu_sub_active":"tds_menu_sub_active1","f_elem_font_style":"","f_elem_font_weight":"700","block_type":"tdb_header_menu","show_mega":"","show_mega_cats":"","mob_load":"","separator":"","width":"","more":"","float_right":"","align_horiz":"content-horiz-left","main_sub_icon_size":"","main_sub_icon_space":"","main_sub_icon_align":"-1","sep_icon_space":"","more_txt":"","more_tdicon":"","more_icon_size":"","more_icon_align":"0","sub_width":"","sub_first_left":"","sub_rest_top":"","sub_padd":"","sub_align_horiz":"content-horiz-left","sub_elem_inline":"","sub_elem_space":"","sub_elem_padd":"","sub_elem_radius":"0","sub_icon_size":"","sub_icon_space":"","sub_icon_pos":"","sub_icon_align":"1","mm_width":"","mm_content_width":"","mm_height":"","mm_padd":"","mm_radius":"","mm_offset":"","mm_posts_limit":"5","mm_subcats_posts_limit":"4","mm_child_cats":"","open_in_new_window":"","mm_ajax_preloading":"","mm_hide_all_item":"","mm_sub_width":"","mm_sub_padd":"","mm_sub_border":"","mm_sub_inline":"","mm_elem_order":"name","mm_elem_space":"","mm_elem_padd":"","mm_elem_border":"","mm_elem_border_a":"","mm_elem_border_rad":"","mc1_tl":"","mc1_title_tag":"","mc1_el":"","modules_gap":"","m_padding":"","all_modules_space":"36","modules_border_size":"","modules_border_style":"","modules_border_color":"#eaeaea","modules_divider":"","modules_divider_color":"#eaeaea","h_effect":"","image_alignment":"50","image_height":"","image_width":"","image_floated":"no_float","image_radius":"","hide_image":"","video_icon":"","show_vid_t":"block","vid_t_margin":"","vid_t_padding":"","vid_t_color":"","vid_t_bg_color":"","f_vid_time_font_header":"","f_vid_time_font_title":"Video duration text","f_vid_time_font_settings":"","f_vid_time_font_family":"","f_vid_time_font_size":"","f_vid_time_font_line_height":"","f_vid_time_font_style":"","f_vid_time_font_weight":"","f_vid_time_font_transform":"","f_vid_time_font_spacing":"","f_vid_time_":"","excl_show":"inline-block","excl_txt":"","excl_margin":"","excl_padd":"","all_excl_border":"","all_excl_border_style":"solid","excl_radius":"","excl_color":"","excl_color_h":"","excl_bg":"","excl_bg_h":"","all_excl_border_color":"","excl_border_color_h":"","f_excl_font_header":"","f_excl_font_title":"Label text","f_excl_font_settings":"","f_excl_font_family":"","f_excl_font_size":"","f_excl_font_line_height":"","f_excl_font_style":"","f_excl_font_weight":"","f_excl_font_transform":"","f_excl_font_spacing":"","f_excl_":"","show_audio":"block","hide_audio":"","art_audio":"","art_audio_size":"1","meta_info_align":"","meta_info_horiz":"content-horiz-left","meta_width":"","meta_margin":"","meta_padding":"","art_title":"","meta_info_border_size":"","meta_info_border_style":"","meta_info_border_color":"#eaeaea","modules_category_margin":"","modules_category_padding":"","modules_cat_border":"","modules_category_radius":"0","modules_extra_cat":"","author_photo":"","author_photo_size":"","author_photo_space":"","author_photo_radius":"","show_modified_date":"","time_ago":"","time_ago_add_txt":"ago","time_ago_txt_pos":"","art_excerpt":"","excerpt_col":"1","excerpt_gap":"","excerpt_middle":"","show_review":"inline-block","review_space":"","review_size":"2.5","review_distance":"","show_pagination":"","pag_space":"","pag_padding":"","pag_border_width":"","pag_border_radius":"","prev_tdicon":"","next_tdicon":"","sep_color":"","more_icon_color":"","hover_opacity":"","f_elem_font_header":"","f_elem_font_title":"Elements text","f_elem_font_settings":"","f_elem_font_line_height":"","f_elem_font_spacing":"","f_elem_":"","sub_border_size":"","sub_border_color":"","sub_border_radius":"","sub_shadow_shadow_header":"","sub_shadow_shadow_title":"Shadow","sub_shadow_shadow_size":"","sub_shadow_shadow_offset_horizontal":"","sub_shadow_shadow_offset_vertical":"","sub_shadow_shadow_spread":"","sub_shadow_shadow_color":"","f_sub_elem_font_header":"","f_sub_elem_font_title":"Elements text","f_sub_elem_font_settings":"","f_sub_elem_font_line_height":"","f_sub_elem_font_style":"","f_sub_elem_font_weight":"","f_sub_elem_font_transform":"","f_sub_elem_font_spacing":"","f_sub_elem_":"","mm_border_size":"","mm_border_color":"","mm_shadow_shadow_header":"","mm_shadow_shadow_title":"Shadow","mm_shadow_shadow_size":"","mm_shadow_shadow_offset_horizontal":"","mm_shadow_shadow_offset_vertical":"","mm_shadow_shadow_spread":"","mm_shadow_shadow_color":"","mm_subcats_border_color":"","mm_elem_bg":"","mm_elem_bg_a":"","mm_elem_border_color":"","mm_elem_border_color_a":"","mm_elem_shadow_shadow_header":"","mm_elem_shadow_shadow_title":"Elements shadow","mm_elem_shadow_shadow_size":"","mm_elem_shadow_shadow_offset_horizontal":"","mm_elem_shadow_shadow_offset_vertical":"","mm_elem_shadow_shadow_spread":"","mm_elem_shadow_shadow_color":"","f_mm_sub_font_header":"","f_mm_sub_font_title":"Sub categories elements","f_mm_sub_font_settings":"","f_mm_sub_font_family":"","f_mm_sub_font_size":"","f_mm_sub_font_line_height":"","f_mm_sub_font_style":"","f_mm_sub_font_weight":"","f_mm_sub_font_transform":"","f_mm_sub_font_spacing":"","f_mm_sub_":"","color_overlay":"","shadow_shadow_header":"","shadow_shadow_title":"Module Shadow","shadow_shadow_size":"","shadow_shadow_offset_horizontal":"","shadow_shadow_offset_vertical":"","shadow_shadow_spread":"","shadow_shadow_color":"","all_underline_height":"","cat_bg":"","cat_bg_hover":"","cat_txt":"","cat_txt_hover":"","cat_border":"","cat_border_hover":"","meta_bg":"","author_txt":"","author_txt_hover":"","date_txt":"","ex_txt":"","com_bg":"","com_txt":"","rev_txt":"","shadow_m_shadow_header":"","shadow_m_shadow_title":"Meta info shadow","shadow_m_shadow_size":"","shadow_m_shadow_offset_horizontal":"","shadow_m_shadow_offset_vertical":"","shadow_m_shadow_spread":"","shadow_m_shadow_color":"","audio_btn_color":"","audio_time_color":"","audio_bar_color":"","audio_bar_curr_color":"","f_title_font_header":"","f_title_font_title":"Article title","f_title_font_settings":"","f_title_font_family":"","f_title_font_style":"","f_title_font_weight":"","f_title_font_transform":"","f_title_font_spacing":"","f_title_":"","f_cat_font_title":"Article category tag","f_cat_font_settings":"","f_cat_font_family":"","f_cat_font_size":"","f_cat_font_line_height":"","f_cat_font_style":"","f_cat_font_weight":"","f_cat_font_transform":"","f_cat_font_spacing":"","f_cat_":"","f_meta_font_title":"Article meta info","f_meta_font_settings":"","f_meta_font_family":"","f_meta_font_size":"","f_meta_font_line_height":"","f_meta_font_style":"","f_meta_font_weight":"","f_meta_font_transform":"","f_meta_font_spacing":"","f_meta_":"","f_ex_font_title":"Article excerpt","f_ex_font_settings":"","f_ex_font_family":"","f_ex_font_size":"","f_ex_font_line_height":"","f_ex_font_style":"","f_ex_font_weight":"","f_ex_font_transform":"","f_ex_font_spacing":"","f_ex_":"","mix_color":"","mix_type":"","fe_brightness":"1","fe_contrast":"1","fe_saturate":"1","mix_color_h":"","mix_type_h":"","fe_brightness_h":"1","fe_contrast_h":"1","fe_saturate_h":"1","el_class":"","block_template_id":"","td_column_number":1,"header_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","offset":"","limit":"5","td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_filter_default_txt":"","td_ajax_filter_ids":"","color_preset":"","ajax_pagination":"","ajax_pagination_next_prev_swipe":"","border_top":"","css":"","class":"tdi_1","tdc_css_class":"tdi_1","tdc_css_class_style":"tdi_1_rand_style"}'; tdbMenuItem.isMegaMenuFull = true; tdbMenuItem.megaMenuLoadType = ''; tdbMenu.addItem(tdbMenuItem); }); // this needs to run on window load event to make sure that all tdPopupModal items are initialized // modified from " jQuery(window).on( 'load' " to " setTimout " for Firefox issue setTimeout( function () { var blockUid = 'tdi_10', $blockObj = jQuery('.tdi_10'), modalUid = 'ia-modal-header', $triggerBtnObj = $blockObj.find('> .tds-button > a.tdm-btn'), in_composer = false, show_modal_in_composer = ''; if( modalUid !== '' ) { var tdPopupModalItem = tdPopupModal.getItem(modalUid); // if item was found if ( tdPopupModalItem ) { // console.log( 'tdPopupModalItem OK !' ); if ( $triggerBtnObj.length && !in_composer ) { // add button click event .triggerBtnObj $triggerBtnObj.click( function (e) { e.preventDefault(); //console.log( 'source modal id btn click', tdPopupModalItem ); tdPopupModal.modalOpen(tdPopupModalItem); }); } } else { // console.log( 'tdPopupModalItem not found !' ); } } }, 700); // this needs to run on window load event to make sure that all tdPopupModal items are initialized // modified from " jQuery(window).on( 'load' " to " setTimout " for Firefox issue setTimeout( function () { var blockUid = 'tdi_21', $blockObj = jQuery('.tdi_21'), modalUid = 'ia-modal-header', $triggerBtnObj = $blockObj.find('> .tds-button > a.tdm-btn'), in_composer = false, show_modal_in_composer = ''; if( modalUid !== '' ) { var tdPopupModalItem = tdPopupModal.getItem(modalUid); // if item was found if ( tdPopupModalItem ) { // console.log( 'tdPopupModalItem OK !' ); if ( $triggerBtnObj.length && !in_composer ) { // add button click event .triggerBtnObj $triggerBtnObj.click( function (e) { e.preventDefault(); //console.log( 'source modal id btn click', tdPopupModalItem ); tdPopupModal.modalOpen(tdPopupModalItem); }); } } else { // console.log( 'tdPopupModalItem not found !' ); } } }, 700); /* global jQuery:{} */ jQuery(document).ready( function () { var tdbMenuItem = new tdbMenu.item(); tdbMenuItem.blockUid = 'tdi_30'; tdbMenuItem.jqueryObj = jQuery('.tdi_30'); tdbMenuItem.blockAtts = '{"main_sub_tdicon":"td-icon-down","sub_tdicon":"td-icon-right-arrow","mm_align_horiz":"content-horiz-center","modules_on_row_regular":"20%","modules_on_row_cats":"25%","image_size":"td_324x400","modules_category":"image","show_excerpt":"none","show_com":"none","show_date":"none","show_author":"none","mm_sub_align_horiz":"content-horiz-right","mm_elem_align_horiz":"content-horiz-right","inline":"yes","menu_id":"5","f_elem_font_size":"eyJhbGwiOiIxNyIsImxhbmRzY2FwZSI6IjE4IiwicG9ydHJhaXQiOiIxNiIsInBob25lIjoiMTQifQ==","sep_tdicon":"td-icon-slashh","sep_icon_size":"25","sep_icon_align":"0","tds_menu_active1-line_width":"0","tds_menu_active":"tds_menu_active1","tds_menu_active1-text_color_h":"#1fe0b9","f_elem_font_family":"insight-primary_global","f_elem_font_transform":"none","sub_bg_color":"var(--insight-accent)","sub_text_color":"var(--insight-white)","sub_elem_bg_color":"var(--insight-accent)","sub_color":"var(--accent-color)","tds_menu_sub_active1-sub_color_h":"var(--insight-accent)","tds_menu_sub_active1-sub_elem_bg_color_h":"var(--insight-accent)","f_sub_elem_font_family":"insight-primary_global","f_sub_elem_font_size":"eyJhbGwiOiIyMCIsImxhbmRzY2FwZSI6IjE4IiwicG9ydHJhaXQiOiIxNiJ9","elem_padd":"eyJwb3J0cmFpdCI6IjAiLCJhbGwiOiIwIn0=","text_color":"#ffffff","main_sub_color":"var(--insight-black)","tds_menu_active1-main_sub_color_h":"#dd9933","tds_menu_active1-line_color":"rgba(0,0,0,0)","mm_subcats_bg":"var(--insight-transparentmodal)","mm_elem_color":"var(--insight-transparentmodal)","mm_elem_color_a":"var(--insight-transparentmodal)","all_underline_color":"var(--insight-transparentmodal)","m_bg":"var(--insight-accent)","mm_bg":"var(--insight-accent)","title_txt":"var(--insight-white)","title_txt_hover":"var(--insight-transparentmodal)","pag_text":"var(--insight-turquoise)","pag_h_text":"var(--insight-transparent-turquoise)","pag_bg":"var(--insight-accent)","pag_h_bg":"var(--insight-accent)","pag_border":"var(--insight-accent)","pag_h_border":"var(--insight-accent)","pag_icons_size":"15","f_title_font_size":"20","f_title_font_line_height":"1.2","elem_space":"14","tdc_css":"eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLWxlZnQiOiIyMCIsImRpc3BsYXkiOiIifSwibGFuZHNjYXBlIjp7Im1hcmdpbi1sZWZ0IjoiMTUiLCJkaXNwbGF5IjoiIn0sImxhbmRzY2FwZV9tYXhfd2lkdGgiOjExNDAsImxhbmRzY2FwZV9taW5fd2lkdGgiOjEwMTksInBvcnRyYWl0Ijp7Im1hcmdpbi1sZWZ0IjoiMTAiLCJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBvcnRyYWl0X21heF93aWR0aCI6MTAxOCwicG9ydHJhaXRfbWluX3dpZHRoIjo3NjgsInBob25lIjp7Im1hcmdpbi1sZWZ0IjoiMTAiLCJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBob25lX21heF93aWR0aCI6NzY3fQ==","show_subcat":"yes","mm_align_screen":"yes","show_cat":"none","tds_menu_sub_active":"tds_menu_sub_active1","f_elem_font_style":"","f_elem_font_weight":"700","block_type":"tdb_header_menu","show_mega":"","show_mega_cats":"","mob_load":"","separator":"","width":"","more":"","float_right":"","align_horiz":"content-horiz-left","main_sub_icon_size":"","main_sub_icon_space":"","main_sub_icon_align":"-1","sep_icon_space":"","more_txt":"","more_tdicon":"","more_icon_size":"","more_icon_align":"0","sub_width":"","sub_first_left":"","sub_rest_top":"","sub_padd":"","sub_align_horiz":"content-horiz-left","sub_elem_inline":"","sub_elem_space":"","sub_elem_padd":"","sub_elem_radius":"0","sub_icon_size":"","sub_icon_space":"","sub_icon_pos":"","sub_icon_align":"1","mm_width":"","mm_content_width":"","mm_height":"","mm_padd":"","mm_radius":"","mm_offset":"","mm_posts_limit":"5","mm_subcats_posts_limit":"4","mm_child_cats":"","open_in_new_window":"","mm_ajax_preloading":"","mm_hide_all_item":"","mm_sub_width":"","mm_sub_padd":"","mm_sub_border":"","mm_sub_inline":"","mm_elem_order":"name","mm_elem_space":"","mm_elem_padd":"","mm_elem_border":"","mm_elem_border_a":"","mm_elem_border_rad":"","mc1_tl":"","mc1_title_tag":"","mc1_el":"","modules_gap":"","m_padding":"","all_modules_space":"36","modules_border_size":"","modules_border_style":"","modules_border_color":"#eaeaea","modules_divider":"","modules_divider_color":"#eaeaea","h_effect":"","image_alignment":"50","image_height":"","image_width":"","image_floated":"no_float","image_radius":"","hide_image":"","video_icon":"","show_vid_t":"block","vid_t_margin":"","vid_t_padding":"","vid_t_color":"","vid_t_bg_color":"","f_vid_time_font_header":"","f_vid_time_font_title":"Video duration text","f_vid_time_font_settings":"","f_vid_time_font_family":"","f_vid_time_font_size":"","f_vid_time_font_line_height":"","f_vid_time_font_style":"","f_vid_time_font_weight":"","f_vid_time_font_transform":"","f_vid_time_font_spacing":"","f_vid_time_":"","excl_show":"inline-block","excl_txt":"","excl_margin":"","excl_padd":"","all_excl_border":"","all_excl_border_style":"solid","excl_radius":"","excl_color":"","excl_color_h":"","excl_bg":"","excl_bg_h":"","all_excl_border_color":"","excl_border_color_h":"","f_excl_font_header":"","f_excl_font_title":"Label text","f_excl_font_settings":"","f_excl_font_family":"","f_excl_font_size":"","f_excl_font_line_height":"","f_excl_font_style":"","f_excl_font_weight":"","f_excl_font_transform":"","f_excl_font_spacing":"","f_excl_":"","show_audio":"block","hide_audio":"","art_audio":"","art_audio_size":"1","meta_info_align":"","meta_info_horiz":"content-horiz-left","meta_width":"","meta_margin":"","meta_padding":"","art_title":"","meta_info_border_size":"","meta_info_border_style":"","meta_info_border_color":"#eaeaea","modules_category_margin":"","modules_category_padding":"","modules_cat_border":"","modules_category_radius":"0","modules_extra_cat":"","author_photo":"","author_photo_size":"","author_photo_space":"","author_photo_radius":"","show_modified_date":"","time_ago":"","time_ago_add_txt":"ago","time_ago_txt_pos":"","art_excerpt":"","excerpt_col":"1","excerpt_gap":"","excerpt_middle":"","show_review":"inline-block","review_space":"","review_size":"2.5","review_distance":"","show_pagination":"","pag_space":"","pag_padding":"","pag_border_width":"","pag_border_radius":"","prev_tdicon":"","next_tdicon":"","sep_color":"","more_icon_color":"","hover_opacity":"","f_elem_font_header":"","f_elem_font_title":"Elements text","f_elem_font_settings":"","f_elem_font_line_height":"","f_elem_font_spacing":"","f_elem_":"","sub_border_size":"","sub_border_color":"","sub_border_radius":"","sub_shadow_shadow_header":"","sub_shadow_shadow_title":"Shadow","sub_shadow_shadow_size":"","sub_shadow_shadow_offset_horizontal":"","sub_shadow_shadow_offset_vertical":"","sub_shadow_shadow_spread":"","sub_shadow_shadow_color":"","f_sub_elem_font_header":"","f_sub_elem_font_title":"Elements text","f_sub_elem_font_settings":"","f_sub_elem_font_line_height":"","f_sub_elem_font_style":"","f_sub_elem_font_weight":"","f_sub_elem_font_transform":"","f_sub_elem_font_spacing":"","f_sub_elem_":"","mm_border_size":"","mm_border_color":"","mm_shadow_shadow_header":"","mm_shadow_shadow_title":"Shadow","mm_shadow_shadow_size":"","mm_shadow_shadow_offset_horizontal":"","mm_shadow_shadow_offset_vertical":"","mm_shadow_shadow_spread":"","mm_shadow_shadow_color":"","mm_subcats_border_color":"","mm_elem_bg":"","mm_elem_bg_a":"","mm_elem_border_color":"","mm_elem_border_color_a":"","mm_elem_shadow_shadow_header":"","mm_elem_shadow_shadow_title":"Elements shadow","mm_elem_shadow_shadow_size":"","mm_elem_shadow_shadow_offset_horizontal":"","mm_elem_shadow_shadow_offset_vertical":"","mm_elem_shadow_shadow_spread":"","mm_elem_shadow_shadow_color":"","f_mm_sub_font_header":"","f_mm_sub_font_title":"Sub categories elements","f_mm_sub_font_settings":"","f_mm_sub_font_family":"","f_mm_sub_font_size":"","f_mm_sub_font_line_height":"","f_mm_sub_font_style":"","f_mm_sub_font_weight":"","f_mm_sub_font_transform":"","f_mm_sub_font_spacing":"","f_mm_sub_":"","color_overlay":"","shadow_shadow_header":"","shadow_shadow_title":"Module Shadow","shadow_shadow_size":"","shadow_shadow_offset_horizontal":"","shadow_shadow_offset_vertical":"","shadow_shadow_spread":"","shadow_shadow_color":"","all_underline_height":"","cat_bg":"","cat_bg_hover":"","cat_txt":"","cat_txt_hover":"","cat_border":"","cat_border_hover":"","meta_bg":"","author_txt":"","author_txt_hover":"","date_txt":"","ex_txt":"","com_bg":"","com_txt":"","rev_txt":"","shadow_m_shadow_header":"","shadow_m_shadow_title":"Meta info shadow","shadow_m_shadow_size":"","shadow_m_shadow_offset_horizontal":"","shadow_m_shadow_offset_vertical":"","shadow_m_shadow_spread":"","shadow_m_shadow_color":"","audio_btn_color":"","audio_time_color":"","audio_bar_color":"","audio_bar_curr_color":"","f_title_font_header":"","f_title_font_title":"Article title","f_title_font_settings":"","f_title_font_family":"","f_title_font_style":"","f_title_font_weight":"","f_title_font_transform":"","f_title_font_spacing":"","f_title_":"","f_cat_font_title":"Article category tag","f_cat_font_settings":"","f_cat_font_family":"","f_cat_font_size":"","f_cat_font_line_height":"","f_cat_font_style":"","f_cat_font_weight":"","f_cat_font_transform":"","f_cat_font_spacing":"","f_cat_":"","f_meta_font_title":"Article meta info","f_meta_font_settings":"","f_meta_font_family":"","f_meta_font_size":"","f_meta_font_line_height":"","f_meta_font_style":"","f_meta_font_weight":"","f_meta_font_transform":"","f_meta_font_spacing":"","f_meta_":"","f_ex_font_title":"Article excerpt","f_ex_font_settings":"","f_ex_font_family":"","f_ex_font_size":"","f_ex_font_line_height":"","f_ex_font_style":"","f_ex_font_weight":"","f_ex_font_transform":"","f_ex_font_spacing":"","f_ex_":"","mix_color":"","mix_type":"","fe_brightness":"1","fe_contrast":"1","fe_saturate":"1","mix_color_h":"","mix_type_h":"","fe_brightness_h":"1","fe_contrast_h":"1","fe_saturate_h":"1","el_class":"","block_template_id":"","td_column_number":3,"header_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","offset":"","limit":"5","td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_filter_default_txt":"","td_ajax_filter_ids":"","color_preset":"","ajax_pagination":"","ajax_pagination_next_prev_swipe":"","border_top":"","css":"","class":"tdi_30","tdc_css_class":"tdi_30","tdc_css_class_style":"tdi_30_rand_style"}'; tdbMenuItem.isMegaMenuFull = true; tdbMenuItem.megaMenuLoadType = ''; tdbMenu.addItem(tdbMenuItem); }); /* global jQuery:{} */ jQuery().ready(function () { let uid = 'tdi_52', $blockObj = jQuery('.tdi_52'); let tdListMenuItem = new tdListMenu.item(); // block uid tdListMenuItem.uid = uid; // block object tdListMenuItem.blockObj = $blockObj; tdListMenu.addItem(tdListMenuItem); }); /* global jQuery:{} */ jQuery().ready( function () { var blockUid = 'tdi_35', $blockObj = jQuery('.tdi_35'), modalUid = 'ia-modal-header', $modalObj = $blockObj.find('.tdm-popup-modal-wrap'), show_modal_in_composer = 'yes'; if( $modalObj.length && modalUid !== '' ) { var tdPopupModalItem = new tdPopupModal.item(), $triggerBtnObj = $blockObj.find('> .tds-button > a.tdm-btn'); // modal uid tdPopupModalItem.uid = modalUid; // block uid tdPopupModalItem.blockUid = blockUid; // modal object tdPopupModalItem.modalObj = $modalObj; // modal object tdPopupModalItem.closeModals = []; // modal open position tdPopupModalItem._modal_open_position = 'over-screen'; // modal open disable site scroll tdPopupModalItem._site_scroll = '1'; // check to see whether we are in composer or not // we are not in composer // trigger button object if( $triggerBtnObj.length ) { tdPopupModalItem.triggerBtnObj = $triggerBtnObj; } // trigger types tdPopupModalItem._modal_trigger_types = {"button":[]}; // modal content load tdPopupModalItem._modal_content_load = ''; tdPopupModal.addItem(tdPopupModalItem); } }); jQuery(window).on( 'load', function () { var block = jQuery('.tdi_71'), blockClass = '.tdi_71', blockInner = block.find('.tdb-block-inner'), blockOffsetLeft; if( block.find('audio').length > 0 ) { jQuery(blockClass + ' audio').mediaelementplayer(); } if( block.hasClass('tdb-sfi-stretch') ) { jQuery(window).resize(function () { blockOffsetLeft = block.offset().left; if( block.hasClass('tdb-sfi-stretch-left') ) { blockInner.css('margin-left', -blockOffsetLeft + 'px'); } else { blockInner.css('margin-right', -(jQuery(window).width() - (blockOffsetLeft + block.outerWidth())) + 'px'); } }); jQuery(window).resize(); } setTimeout(function () { block.css('opacity', 1); }, 500); }); // this needs to run on window load event to make sure that all tdPopupModal items are initialized // modified from " jQuery(window).on( 'load' " to " setTimout " for Firefox issue setTimeout( function () { var blockUid = 'tdi_100', $blockObj = jQuery('.tdi_100'), modalUid = 'ia-modal-header', $triggerBtnObj = $blockObj.find('> .tds-button > a.tdm-btn'), in_composer = false, show_modal_in_composer = ''; if( modalUid !== '' ) { var tdPopupModalItem = tdPopupModal.getItem(modalUid); // if item was found if ( tdPopupModalItem ) { // console.log( 'tdPopupModalItem OK !' ); if ( $triggerBtnObj.length && !in_composer ) { // add button click event .triggerBtnObj $triggerBtnObj.click( function (e) { e.preventDefault(); //console.log( 'source modal id btn click', tdPopupModalItem ); tdPopupModal.modalOpen(tdPopupModalItem); }); } } else { // console.log( 'tdPopupModalItem not found !' ); } } }, 700); </script> <script data-debloat-delay="1" type="text/debloat-script">var td_res_context_registered_atts=["style_general_header_logo","style_general_header_align","style_general_popup_modal","style_general_is_sticky","style_general_header_menu","style_general_icon","style_general_search_form","style_general_list_menu","style_specific_list_menu_vertical","style_specific_list_menu_accordion","style_specific_list_menu_horizontal","style_general_post_meta","style_general_single_date","style_general_comments_count","style_general_single_post_share","style_general_single_categories","style_general_single_title","style_general_title_single","style_bg_space","style_general_single_author","style_general_featured_image","style_general_single_content","style_general_inline_text"];</script> <script>var debloatConfig = {"cssDelayType":"interact","jsDelayType":"interact","jsDelayMax":"3"};</script><script data-cfasync="false">"use strict";(()=>{if([...document.querySelectorAll("script[defer]")].length&&"complete"!==document.readyState){let t=document.readyState;Object.defineProperty(document,"readyState",{configurable:!0,get(){return t},set(e){return t=e}});let e=!1;document.addEventListener("DOMContentLoaded",()=>{t="interactive",e=!0,document.dispatchEvent(new Event("readystatechange")),e=!1}),document.addEventListener("readystatechange",()=>{e||"interactive"!==t||(t="complete")})}})();</script><script type="text/javascript" src="https://blogovanie.com/wp-content/plugins/debloat/inc/delay-load/js/delay-load.min.js?ver=1.2.8" data-cfasync="false"></script> </body> </html> <!-- Debloat Remove CSS Saved: 253687 bytes. --> <!-- Page cached by LiteSpeed Cache 6.1 on 2024-04-14 09:21:55 -->