WhatsApp sa zasekol pri „načítavaní poverení“? Tu je 12 opráv

Mnohí používatelia sa v určitom okamihu stretávajú s problémami s WhatsApp, ako je napríklad uviaznutie na obrazovke „Načítanie poverení“ pri otvorení aplikácie. To môže byť neuveriteľne frustrujúce, najmä ak sa spoliehate na WhatsApp ako svoj hlavný komunikačný nástroj.

V tejto podrobnej príručke vás prevediem najbežnejšími dôvodmi, prečo sa WhatsApp zasekne pri získavaní poverení, a krokmi, ktoré môžete podniknúť na opravu na zariadeniach iPhone aj Android.

Či už sa problém týka nastavení vášho telefónu, samotnej aplikácie WhatsApp, vášho internetového pripojenia alebo niečoho iného, ​​máme pre vás riešenie. Na konci tejto príručky by mal váš WhatsApp opäť správne fungovať, aby bolo možné posielať správy.

1. Zistite, či WhatsApp nefunguje

Pred vyskúšaním akýchkoľvek krokov na riešenie problémov najprv skontrolujte, či WhatsApp nefunguje alebo či nemá výpadok. Veľké výpadky aplikácií ako WhatsApp nie sú nezvyčajné – servery vypadnú z dôvodu údržby alebo majú technické problémy.

Ak chcete skontrolovať stav WhatsApp, prejdite na ich stránku Twitter účet @WhatsApp alebo Stránka Downdetector. Ak vidíte prudký nárast hlásení o výpadku WhatsApp, pravdepodobne ide o dočasný rozsiahly výpadok a nie konkrétne o vaše zariadenie.

Najlepšou možnosťou je počkať – inžinieri WhatsApp budú rýchlo pracovať na vyriešení akéhokoľvek výpadku. Neustále kontrolujte stav WhatsApp na Twitteri, kde nájdete aktualizácie.

Ak však v súčasnosti nie sú hlásené žiadne problémy s aplikáciou WhatsApp, prejdite na riešenie problémov so zariadením.

2. Aktualizujte alebo preinštalujte WhatsApp

Ak sa zdá, že WhatsApp celkovo funguje dobre, ale je zaseknutý na vašom zariadení, ďalším krokom je aktualizovať aplikáciu alebo ju úplne preinštalovať.

Čítať:  Konečný sprievodca marketingovou stratégiou Twitteru s príkladmi

Aktualizujte WhatsApp

Na telefónoch iPhone aj Android otvorte App Store/Play Store a skontrolujte, či sú k dispozícii nejaké aktualizácie WhatsApp. Ak áno, aktualizujte na najnovšiu verziu a skúste znova otvoriť WhatsApp.

Odinštalujte a znova nainštalujte WhatsApp

Ak nie sú k dispozícii žiadne aktualizácie alebo aktualizácia problém nevyriešila, úplne odinštalujte WhatsApp a znova nainštalujte novú kópiu:

 • Na iPhone – Prejdite na domovskú obrazovku -> Klepnite a podržte ikonu WhatsApp -> Klepnite na Odstrániť aplikáciu -> Znovu si stiahnite WhatsApp z App Store.
 • V systéme Android – Nastavenia -> Aplikácie -> WhatsApp -> Odinštalovať -> Znova stiahnuť WhatsApp z Obchodu Play

Preinštalovaním získate najnovšiu verziu a odstránite všetky poškodené súbory, ktoré môžu spôsobovať problémy. Pred odinštalovaním si nezabudnite zálohovať správy WhatsApp.

3. Vynútiť zastavenie WhatsApp a vymazať vyrovnávaciu pamäť

Ak sa WhatsApp zasekáva aj po preinštalovaní, skúste vynútiť zastavenie aplikácie a vymazanie vyrovnávacej pamäte:

Vynútiť zastavenie WhatsApp

 • Na iPhone – Potiahnutím nahor od spodného okraja otvorte ovládacie centrum -> Stlačte a podržte ikonu WhatsApp -> Klepnutím na ikonu mínus ho vynútene zatvoríte.
 • V systéme Android – Nastavenia -> Aplikácie -> WhatsApp -> Vynútiť zastavenie

Vynútené zastavenie aplikácie vypne všetky procesy WhatsApp bežiace na pozadí.

Vymazať vyrovnávaciu pamäť

 • Na iPhone – Nastavenia -> Všeobecné -> Úložisko iPhone -> WhatsApp -> Vypnúť aplikáciu. Tým sa vymaže vyrovnávacia pamäť.
 • V systéme Android – Nastavenia -> Aplikácie -> WhatsApp -> Úložisko -> Vymazať vyrovnávaciu pamäť

Vymazaním vyrovnávacej pamäte sa odstránia všetky poškodené dočasné súbory, ktoré môžu spôsobovať problémy s WhatsApp.

Skúste znova otvoriť WhatsApp po vynútenom zastavení a vymazaní vyrovnávacej pamäte.

4. Reštartujte telefón

Jednou z najjednoduchších opráv pre akékoľvek problémy s aplikáciami je reštartovanie telefónu iPhone alebo Android. Reštartovanie úplne vypne zariadenie a spustí ho zálohovanie, čím sa odstránia problémy s pamäťou.

Čítať:  10 opráv pre nezvonenie hovorov WhatsApp na zariadeniach iPhone a Android

Ak chcete reštartovať:

 • Na iPhone X alebo novšom – Podržte stlačené bočné tlačidlo a tlačidlo hlasitosti, kým sa nezobrazí posúvač vypnutia. Potiahnutím posúvača ho vypnete. Počkajte 30 sekúnd a potom znova podržte bočné tlačidlo, kým neuvidíte logo Apple a reštartujte.
 • Na starších modeloch iPhone – Podržte tlačidlo napájania, kým sa nezobrazí posúvač vypnutia. Potiahnutím posúvača ho vypnete. Počkajte 30 sekúnd a potom znova podržte tlačidlo napájania, kým neuvidíte logo Apple a reštartujte počítač.
 • V systéme Android – Podržte tlačidlo napájania, kým sa nezobrazí „Vypnúť“. Klepnite naň. Počkajte 30 sekúnd a potom reštartujte opätovným podržaním tlačidla napájania.

Vyskúšajte WhatsApp po reštartovaní telefónu, aby ste zistili, či je opravený.

5. Skontrolujte nastavenia dátumu a času

Nesprávne nastavenie dátumu a času v telefóne môže niekedy spôsobiť problémy s aplikáciami, ako je WhatsApp.

Tu je postup, ako skontrolovať nastavenia dátumu a času:

 • Na iPhone – Nastavenia -> Všeobecné -> Dátum a čas. Uistite sa, že je aktivovaná možnosť „Nastaviť automaticky“ a že je vybraté správne časové pásmo.
 • V systéme Android – Nastavenia -> Systém -> Dátum a čas. Uistite sa, že sú povolené možnosti „Automatický dátum a čas“ a „Automatické časové pásmo“.

Ak bol čas nastavený nesprávne, opravte to a potom skontrolujte, či sa WhatsApp otvorí správne.

6. Zapnite a vypnite režim Lietadlo

Vypnutie a opätovné zapnutie režimu Lietadlo môže pomôcť obnoviť problémy s pripojením, ktoré môžu brániť WhatsApp v získavaní poverení:

 • Na iPhone – Otvorte Control Center -> Klepnutím na ikonu Lietadlo aktivujete režim Lietadlo -> Počkajte 30 sekúnd -> Opätovným klepnutím na ikonu Lietadlo režim Lietadlo deaktivujete.
 • V systéme Android – Otvorte Rýchle nastavenia -> Klepnutím na dlaždicu režimu v lietadle ju povolíte -> počkajte 30 sekúnd -> opätovným klepnutím na dlaždicu režimu v lietadle ju vypnete.

Skúste WhatsApp znova po 30 sekundách resetovania režimu v lietadle.

7. Skontrolujte pripojenie k internetu

WhatsApp vyžaduje internetové pripojenie na získanie prihlasovacích údajov a odosielanie/prijímanie správ. Vyskúšajte tieto kroky:

 • Vypnite Wi-Fi a mobilné dáta, počkajte 30 sekúnd a potom ich znova zapnite.
 • Skúste prepínať medzi WiFi a mobilnými dátami.
 • Uistite sa, že sú povolené mobilné dáta – Nastavenia -> Mobilné na iPhone, Nastavenia -> Sieť a internet -> Mobilná sieť na Androide.
 • Ak používate WiFi, uistite sa, že ste pripojení k správnej sieti a môžete načítať ďalšie webové stránky. Ak nie, znova sa pripojte k sieti Wi-Fi.
 • Obnovte nastavenia siete v telefóne – Na iPhone prejdite na Nastavenia -> Všeobecné -> Obnoviť -> Obnoviť nastavenia siete. V systéme Android prejdite na Nastavenia -> Systém -> Možnosti obnovenia -> Obnoviť Wi-Fi, mobil a Bluetooth.
 • Vykonajte test rýchlosti internetu na fast.com a skontrolujte silu svojho internetového pripojenia.
Čítať:  Ako zdieľať kotúče Instagramu na Facebooku

Po overení, že vaše internetové pripojenie funguje správne, skontrolujte, či sa WhatsApp načíta správne.

8. Zálohujte chaty a znova nainštalujte WhatsApp

Ak všetko ostatné zlyhá, jadrovou možnosťou je zálohovať chaty WhatsApp, odinštalovať aplikáciu, reštartovať telefón a znova nainštalovať WhatsApp od začiatku.

V systéme iOS aj Android prejdite na WhatsApp -> Ďalšie možnosti -> Nastavenia -> Rozhovory -> Záloha chatu a vytvorte lokálnu zálohu.

Potom odinštalujte WhatsApp, reštartujte telefón, znova nainštalujte WhatsApp z obchodu s aplikáciami a obnovte svoje chaty počas nastavovania. Týmto sa WhatsApp úplne vyčistí, odstránia sa všetky poškodené súbory a získate nový začiatok.

Ak sa vám po vyskúšaní všetkých krokov na riešenie problémov stále nedarí prejsť cez obrazovku „Načítanie poverení“, budete musieť požiadať o podporu priamo WhatsApp:

 • Cez Twitter: Tweetujte @WhatsApp s vaším problémom a akýmikoľvek chybovými kódmi.
 • Odošlite lístok podpory s podrobnosťami a snímkami obrazovky.
 • E-mail na podporu WhatsApp na [email protected].
 • Zavolajte na podporu WhatsApp, ak je vo vašej krajine dostupná.

Podpora WhatsApp môže ďalej riešiť problémy alebo určiť, či sa vo vašom účte vyskytli problémy.

10. Získajte dočasné číslo

Ako posledná možnosť, ak všetko ostatné zlyhá, zvážte získanie dočasného telefónneho čísla na používanie WhatsApp, kým sa problémy s vaším starým číslom nevyriešia.

To by vám malo krátkodobo umožniť opätovný prístup k WhatsApp, ale naďalej pracovať s podporou WhatsApp na obnovení prístupu k vášmu starému číslu.

Čítať:  Ako stlmiť telefón pri nosení hodiniek Samsung Galaxy Watch?

11. Skúste povoliť a zakázať optimalizáciu batérie

Niektorí používatelia uviedli, že zakázanie optimalizácie batérie pre WhatsApp môže vyriešiť problém s načítaním poverení. Tu je návod, ako to vyskúšať:

 • V systéme Android – Prejdite do Nastavenia -> Aplikácie -> WhatsApp -> Batéria -> vypnite „Optimalizácia batérie“
 • Na iPhone – Prejdite do Nastavenia -> Batéria -> vypnite „Režim nízkej spotreby“

Zakázanie optimalizácie batérie umožňuje WhatsApp plne bežať na pozadí bez akýchkoľvek obmedzení. Zistite, či to pomôže úspešne získať poverenia po vypnutí a reštartovaní WhatsApp.

12. Skúste sa pripojiť cez VPN

Niektorí používatelia uviedli, že pripojenie cez VPN môže vyriešiť problém s načítaním poverení pre WhatsApp. Tu sú kroky, ako to vyskúšať:

 • Nainštalujte si do svojho zariadenia bezplatnú aplikáciu VPN, ako je ProtonVPN alebo Cloudflare Warp.
 • Pripojte sa k aplikácii VPN a vyberte umiestnenie servera.
 • Po pripojení cez VPN spustite WhatsApp.

Pomocou siete VPN sa vám priradí nová virtuálna adresa IP, ktorá môže obísť akékoľvek obmedzenia alebo problémy s prístupom. Zistite, či WhatsApp dokáže získať prihlasovacie údaje pri pripojení cez VPN.

Záver

Uviaznutie na obrazovke „Získanie poverení“ môže byť frustrujúca chyba WhatsApp, ale dúfajme, že táto príručka poskytla niekoľko užitočných krokov na riešenie problémov. Kľúčové veci, ktoré treba vyskúšať, sú:

 • Aktualizujte aplikáciu WhatsApp
 • Preinštalujte WhatsApp
 • Reštartujte telefón
 • Skontrolujte dátum/čas a internetové pripojenie
 • Odhláste sa a vráťte sa do WhatsApp
 • Zálohujte chaty a vykonajte čistú reinštaláciu
 • Ak problémy pretrvávajú, kontaktujte podporu WhatsApp
 • Skúste povoliť/zakázať optimalizáciu batérie
 • Pripojte sa cez VPN

Dodržiavanie tohto podrobného sprievodcu by vám malo pomôcť znova hladko spustiť WhatsApp, aby ste zostali v kontakte so svojimi kontaktmi. A ak budete naďalej čeliť problémom, tím podpory WhatsApp vám môže pomôcť. S trochou vytrvalosti by ste mali čoskoro znova posielať správy.

Nové Publikácie:

ODPORÚČANIE